www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, June 30, 2017

ပန္းေပါင္း တစ္သန္းႏွင့္ ဆီမီးတစ္ေသာင္း ပူေဇာ္ရန္ကုန္ ၃၀-၆-၂၀၁၇

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ သီရိသံေဗာဓိ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဓဂၢါရာယာမ ကုသလဓမၼ ဦးေဆာင္ေသာ သံဃာ ေတာ္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုရားဖူး ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ ပန္းေပါင္း တစ္သန္းႏွင့္ဆီမီးတစ္ေသာင္း ပူေဇာ္သည့္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ဆုိင္ရာ အခမ္းအနားကုိ ယေန႔ညေန ၄နာရီတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ ေပၚရွိ ရာဟုေထာင့္ ခ်မ္းသာႀကီး တန္ေဆာင္း၌ က်င္းပသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ သီရိသံေဗာဓိ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဓဂၢါရာယာမ ကုသ လဓမၼႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားထံမွ ေဂါပက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံမွ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုရားဖူး ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက သီလနာယူၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပက အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေသာင္းထုိက္က သီရိလကၤာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေရွးအစဥ္အဆက္ကပင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေထရဝါဒဗုဒၶ ဘာသာ၏အေျခခံ ပိဋကတ္သုံးပုံသည္လည္း သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္ အဂၤါေထာင့္ရွိ ေဗာဓိေညာင္ပင္သည္ သီရိ လကၤာႏုိင္ငံ အႏုရဓပူရၿမိဳ႕ေဟာင္း မဟာေဗာဓိပင္၏ေညာင္သီးမွ မယ္ဒက္ဆရာေတာ္ႀကီး ယူေဆာင္စုိက္ ပ်ဳိးခဲ့ေသာ ေဗာဓိ ေညာင္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ သီရိလကၤာ သမၼတ(ေဟာင္း) မဟၿဒၤာႏွင့္ ဇနီးတို႕ ျမန္မာရွင္သာမေဏ ၃ဝ ပါးႏွင့္ သီလရွင္ ၃ဝပါးတို႔ကုိ သာသနာ့ ေဘာင္သုိ႔ ခ်ီးေျမႇာက္ေသာ အခမ္း အနားကုိ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ ယခုေနရာ၌ပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဇယ်မဂၤလာ ေထာပနာစာတမ္းကုိ ဖတ္ၾကား သည္။

ယင္းေနာက္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းဆန္စိမ္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ေလာင္းလွဴၾကၿပီး သီရိ လကၤာ ႏုိင္ငံ သီရိသံေဗာဓိ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုရားဖူး ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ေရႊတိဂုံေစတီရင္ျပင္၌ ပန္း ေပါင္းတစ္သန္းႏွင့္ ဆီမီးတစ္ေသာင္းတို႔အား ပူေဇာ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မွ ေကာ္ေစ့ထုတ္ယူႏုိင္မည့္ စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္


ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသ၏ သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ျမင္ကြင္းကုိ ေတြ႔ရစဥ္။

မႏၲေလး ၃၀-၆-၂၀၁၇

မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မွ ေကာ္ေစ့ ထုတ္ယူႏုိင္မည့္ စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂံပလတ္စတစ္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (ပုဂံပလတ္စတစ္ ကမ္ပိန္း) အဖဲြ႕နာယက ဦးႏိုင္လင္းထက္က ေျပာျပသည္။

အဆုိပါ စက္႐ုံတည္ေဆာက္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ Stiftunglife ကုမၸဏီမွ အလွဴရွင္ Mr. Jurgen Gessner အမႈိက္မွေကာ္ေစ့ ထုတ္ယူႏုိင္မည့္ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ အပုိင္းကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ထံမွ ေျမဧရိယာႏွစ္ဧက ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းပလတ္စတစ္ အမႈိက္မွ ေကာ္ေစ့ထုတ္ယူႏုိင္မည့္ စက္႐ုံကုိ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာက္ကြင္း၊ ေက်ာက္ကူးႀကိဳးျပင္ အဆုိျပဳကာကြယ္ေတာ ဧရိယာအတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂံပလတ္စတစ္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (ပုဂံပလတ္စတစ္ ကမ္ပိန္း) အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

''ပလတ္စတစ္အမႈိက္ကုိ ဘယ္လုိျပန္ၿပီး အသုံးခ်မလဲ ပလတ္စတစ္အမႈိက္က တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ ေရြ႕သြားတာပဲရွိတယ္၊ ေဆြးျမည့္ၿပီး ေပ်ာက္ပ်က္သြားတာ မရွိဘူး၊ အမႈိက္ကေန ဘာအေျပာင္းအလဲ လုပ္လုိ႔ရမလဲလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနအထားနဲ႔ အတုိင္းအတာကုိ လက္လွမ္းမီ သေလာက္ ဒီေဒသမွာလက္ေတြ႕ လုပ္ႏုိင္မယ့္ဟာ ေလးေတြကုိ ေလ့လာပါတယ္၊ အမႈိက္ကေန ေကာ္ေစ့ထုတ္ ေနတာေတြ႕ရတယ္၊ အဲဒီလုပ္ငန္း ေလးကုိသြား ေလ့လာ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႕ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဆက္သြယ္တာေပါ့၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဒသကုိ လာေလ့လာၾကည့္ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းလုိက္တယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ရတဲ့အမႈိက္ေတြ တစ္ပတ္စာဘယ္ေလာက္ရွိလဲ သူတို႔ဘက္ကလဲ လာေရာက္ေလ့လာၿပီး ကူညီေပးမယ္ေပါ့၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သူတုိ႔အေနနဲ႔ သုံးခုေတာင္းဆုိပါတယ္၊ ေျမေနရာရယ္၊ ေရရရွိမႈရယ္၊ လွ်ပ္စစ္ရယ္ရရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က တာဝန္ယူေပးရမယ္၊ သူတုိ႔ဘက္ကစက္ကိရိယာအပိုင္း ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု အပိုင္းကို တာဝန္ယူေပးပါမယ္ ဆုိၿပီး ဂ်ာမနီအဖြဲ႕ကေန ကမ္းလွမ္းသေဘာတူ ထားပါတယ္'' ဟု ပုဂံပလတ္စတစ္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (ပုဂံပလတ္စတစ္ ကမ္ပိန္း)အဖြဲ႕ နာယကက ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေျမႏွစ္ဧက ခြင့ျ္ပဳခ်က္ရရိွ ျပီျဖစ္ျပီး စက္႑ရံုတည္ေဆာက္ရန္ အတြက္လည္း ပံ့ပုိးကူညီေပးမည့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ Stiftunglife ကုမၸဏီက အလွဴရွင္ JurgenGessner ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္မက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အေသးစိတ္ထပ္မံ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာျပသည္။

''လမ္ေဘးမွာရွိတဲ့ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြကုိ ေကာက္ယူၿပီး အမႈိက္ပုံးထဲသြားေရႊ႕လုိက္တယ္၊ ေဆြးျမည့္ေပ်ာက္ပ်က္ သြားတာမရွိဘူး၊ ေျမဆီလႊာေပၚမွာ ႏွစ္ရာခ်ီၿပီးေတာ့ တည္ၿမဲေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဒီကထြက္လာတဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြ အေငြ႕အသက္ေတြ ဒါေတြက လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပလတ္စတစ္အမႈိက္ကုိ နံပါတ္တစ္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဟာကအေငြ႕ အသက္ေတြ မေကာင္းဘူး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ေစတယ္၊ ဘယ္လုိ ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိျပန္သုံးလုိ႔ရမလဲဆုိတဲ့ အေနအထားမွာ ပလတ္စတစ္ကေန ေကာ္ေစ့ထုတ္မယ့္ နည္းလမ္းက အေကာင္းဆံုး လ႔ိုထင္တယ္၊ပလပ္စတစ္အမႈိက္ကုိ recycle အေနနဲ႔ ျပန္အသုံးခ်တဲ့အခါမွာ အက်ဳိးေက်းဇူးပုိၿပီး ရရွိႏုိင္ပါတယ္''ဟု ဦးႏုိင္လင္းထက္က ေျပာျပသည္။

သန္႔ရွင္းတင့္တယ္မႈကုိ ပ်က္စီးေစျခင္း (Disgrace)၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တန္ဖုိးကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္း (Degrade)၊ ကင္ဆာေဘးသင့္ေစျခင္း (Dangerous) ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာ သုံးရပ္ေၾကာင့္ ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ အတြင္းရွိ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ပါဝင္စား သူေစတနာရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ ပုဂံပလတ္စတစ္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (ပုဂံပလတ္စတစ္ ကမ္ပိန္း)ကုိ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ တတိယပတ္တြင္ စတင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္း အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္းေကာက္ယူျခင္း (Collect)၊ သယ္ယူစြန္႔ပစ္ျခင္း(Carry) ႏွင့္ပလတ္စတစ္အမႈိက္၏ သဘာဝကုိ ေျပာင္းလဲေလ်ာ့ပါး ေစျခင္း(Change) လုပ္ငန္းစဥ္ သုံးရပ္ျဖင့္ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကပါ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္လာလ်က္ရွိသည္။

လူထုအသိပညာရရွိေစမႈ (Public awareness) အတြက္လည္း ကြန္ပ်ဴတာ၊ ပ႐ုိဂ်က္တာမ်ားျဖင့္ လုိက္လံျပသ ေဟာေျပာျခင္း၊ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပ ေဟာေျပာျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အသိပညာေပး ဆုိင္းဘုတ္ မ်ားစုိက္ထူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္က ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားေသာ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ထုိ အမႈိက္မ်ားကုိ ပလတ္ စတစ္ေရသန္႔ဘူးခြံ အလြတ္အတြင္းသုိ႔ ဖိသိပ္ထည့္ၿပီး အစားထုိးအုတ္အျဖစ္ ျပန္လည္အသုံးခ်သည့္ နည္းလမ္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

မရမ္းေခ်ာင္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္တြင္ အေကာက္ခြန္မဲ့ ကုန္ပစၥည္းေငြက်ပ္သိန္း ၂၃ဝဝ ဖုိးခန္႔ကို ဒုတိယအႀကိမ္ဖ်က္ဆီးက်ိဳက္ထို ၃၀-၆-၂၀၁၇

မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ မရမ္းေခ်ာင္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္တြင္ ယေန႔မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီခန္႔က ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ အေကာက္ခြန္မဲ့ ကုန္ပစၥည္း ေငြက်ပ္သိန္း၂၃ဝဝဖိုးခန္႔ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ မရမ္းေခ်ာင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ေမ၃ရက္မွဇြန္ ၂၆ရက္ထိ ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္း ထားေသာပစၥည္းမ်ား အနက္မွ အရက္၊ဘီယာ၊ ပုိးသတ္ေဆး၊ ကြမ္းစားေဆးမ်ားကို ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ဖ်က္ဆီး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မရမ္းေခ်ာင္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္တာဝန္ခံ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနလင္းေအာင္က ေျပာျပသည္။

''ဂိတ္စဖြင့္တဲ့ ေန႔ကေနစၿပီး အပိုတင္လာတဲ့ ကုန္သြယ္ခြင့္ရ ပစၥည္းေတြ ဖမ္းဆီးထားတာလဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကိုက်ေတာ့ ေလလံတင္တာတို႔၊ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခုိင္းၿပီး ျပန္ေပးတာတို႔ လုပ္မွာပါ။ အခုဖ်က္ဆီးတဲ့ ပစၥည္းေတြက အရက္၊ဘီယာလုိ ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ မျဖစ္မေနဖ်က္ဆီးရမယ့္ ပစၥည္းေတြျဖစ္လုိ႔ ဖ်က္ဆီးရတာပါ''ဟု ၎က ေျပာျပသည္။

မရမ္းေခ်ာင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အခမ်ား ပုိမိုရရွိလာသည့္အျပင္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္း သယ္ေဆာင္လာမႈကို တားဆီးႏုိင္ကာ အမ်ားျပည္သူ စားေသာက္သုံးစြဲ ရန္မသင့္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ တားဆီးလာႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ ျပသည္။

လက္ရွိဖ်က္ဆီးမႈမွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ဘီယာ ၁၅မႈ၊အရက္ႏွစ္မႈ၊ ကြမ္းစားေဆး ႏွစ္မႈ၊ပိုးသတ္ေဆး ေျခာက္မႈ၊စုစုေပါင္း ၂၅မႈမွ ကုန္ပစၥည္းကာလတန္ဖုိး ေငြက်ပ္သိန္း ၂၃ဝဝခန္႔ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

#Yadanarpondaily

မႏၱေလးၿမိဳ႕ သုဓမၼာဇရပ္တန္းတြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ လွစ္၍လယ္သိမ္းခံေတာင္သူဦးေရ ၁၅ဝဝ ေက်ာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႏၲေလး ၃၀-၆-၂၀၁၇

မႏၲေလး ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သုဓမၼာဇရပ္တန္းတြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ လွစ္ ၍လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူဦးေရ ၁၅ဝဝေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း တံခြန္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူဦးေရ ၁၅ဝဝ ေက်ာ္တို႔သည္ ယေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီေက်ာ္မွစတင္၍ တရားစြဲဆုိခံထားရသည့္ လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ား၏အမႈကို အျမန္ဆံုး ပယ္ဖ်က္ေပးေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမား အေရးကူညီ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကိုမတရား ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးေရးႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအေရးကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးေရးစသည္တို႔ကို သပိတ္စခန္းဖြင့္လွစ္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံေတာင္းဆုိ ၾကေၾကာင္း တံခြန္ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆုိင္ရာ ေတာင္သူ လယ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

''မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးထဲက လယ္သိမ္းခံေတာင္သူ ေတြအဓိကပါဝင္ၿပီး ေတာင္းဆုိၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္းဆုိထားတာေတြ မရမခ်င္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာကုိ ႐ုပ္သိမ္းသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုကစၿပီး ေန႔ေရာ ညပါျပဳလုပ္ သြားမွာပါ''ဟု ၎က ေျပာျပသည္။

သပိတ္စခန္းဖြင့္လွစ္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ား စုေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါလယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယေန႔ နံနက္၉ နာရီက မႏၲေလးေတာင္ေျခအနီး မွ ၁၂လမ္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၁၂ လမ္းမွ ၆၂လမ္းသို႔လည္းေကာင္း စီတန္းလွည့္လည္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

ထုိင္းအစိုးရ၏ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားဦးေရ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ျပည္တြင္းသို႔ ျမဝတီၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျမ၀တီ ၃၀-၆-၂၀၁၇

ထုိင္းအစိုးရ၏ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားဦးေရ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္သည္ ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ ၉၉၉ ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းအစုိးရက ယခုႏွစ္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ဥပေဒအသစ္ (၈) ခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီး အဆိုပါဥပေဒ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တားျမစ္ထားေသာ အလုပ္ႏွင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပါမစ္မရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို လက္ခံထားသည့္ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား တစ္ဦးစာအတြက္ ဘတ္ေငြေလးသိန္းမွ ရွစ္သိန္းထိ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သု႔ိ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

''အလုပ္ရွင္သူေဌးေတြ ကုိယ္တုိင္က ျပန္ခုိင္းတာပါ။ ျပန္လာတဲ့အခါ ဒီအတုိင္းျပန္လုိ႔မရဘူး။ သက္ဆုိင္ရာပြဲစားက ေခၚလာၿပီး ထုိင္းပုလိပ္႐ုံးမွာ အဖမ္းခံတဲ့ပုံစံမ်ဳိး လုပ္ရတယ္။ အဲဒီပုလိပ္႐ုံးမွာ အဖမ္းခံရေၾကာင္း သက္ေသခံေတြ လုပ္ၿပီးမွ ကားေတြနဲ႔ မဲေဆာက္ကုိပုိ႔ေပးတယ္။

မဲေဆာက္ကမွတစ္ဆင့္ ထုိင္းဘက္ျခမ္း ေသာင္ရင္းျမစ္ စက္ေလွဂိတ္ကုိ ပုိ႔ေပးပါတယ္။ ထုိင္းဘက္ကမ္းက တစ္ဆင့္ အခု ျမန္မာဘက္ျခမ္း ၉၉၉ ဂိတ္ ကုိပုိ႔ေပးတာပါ။ ဒီအေရာက္ တစ္ဦးကုိထုိင္းဘတ္ေငြ ၃၅ဝဝ ေပးရပါတယ္'' ဟု ေနရပ္ျပန္အလုပ္ သမားတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားဦးေရမွာ ယေန႔ညေန ၅ နာရီခန္႔ထိ စာရင္းမ်ားအရ အမ်ဳိးသား ၁၃ဝ၂ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၈၆၅ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၁၆၇ဦး ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔ကို ျမဝတီၿမိဳ႕ရွိ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားက ကူညီေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာသူမ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး၊ ခ်က္ျပဳတ္ေကြၽးေမြးေရး၊ ေနရပ္ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာသူမ်ားက လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း ျမဝတီခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးသုိက္စုိးမုိးက ေျပာျပသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ျမဝတီခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထူးလြင္၊ ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယ ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ႏုိင္ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿဖိဳးေဇာ္ကုိကုိ၊ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္ႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းလွမ္းေက်းရြာ၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္၊ တပ္မေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္အား ကူညီကယ္ဆယ္ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္


ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လင္းေအာင္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈကို ၾကည့္႐ႈအားေပးစဥ္။

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လင္းေအာင္ တပ္မေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈတြင္ ကူညီကယ္ဆယ္ရွာေဖြခၾ့ဲကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွင့္လူမႈေရးအသင္း အဖဲြ႕မ်ားအတြက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္စဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၃၀-၆-၂၀၁၇

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းလွမ္းေက်းရြာရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က အဆိုပါေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ဆိုင္ရာေရာဂါ၊ ကေလးေရာဂါ၊ အ႐ိုး/အေၾကာေရာဂါ၊ သားဖြား/မီးယပ္ေရာဂါႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ ေဒသခံျပည္သူစုစုေပါင္း ၁၀၅ ဦးတို႔ကို လုိအပ္သည့္ေဆး၀ါး ကုသမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ ကုသေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ ေပးေနမႈမ်ားကို တိုင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ လင္းေအာင္ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားက သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ အားေပးသည္။ ထို႔ေနာက္တိုင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈတြင္ ကူညီကယ္ဆယ္ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည့္ စမ္းလွမ္းေက်းရြာရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္သည္။

ဆက္လက္၍ ေညာျပင္ေက်းရြာသို႔သြားေရာက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႕မ်ားအားေတြ႕ဆုံကာ တပ္မေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္အား ကူညီကယ္ဆယ္ရွာေဖြမႈ တို႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္လည္း တိုင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဲ့မဲ့တတ္ေတာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ နာခံေတာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ဖူးေျမာ္ကာ ၀ါဆိုသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၃၀-၆-၂၀၁၇)ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၃၀-၆-၂၀၁၇)

Download Links

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၃၀-၆-၂၀၁၇)ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၃၀-၆-၂၀၁၇)

Download Links

Thursday, June 29, 2017

နယ္စပ္မွ ဆီးရီးယား စစ္တပ္ကို တိုက္ခုိက္ခဲ့သည့္ အစၥေရးဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး

စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ ဆီးရီးယားႏွင့္အစၥေရးတို႔၏ ရန္ပြဲမ်ားသည္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ IS တို႔ စတင္ေပၚေပါက္လာသည့္ အခ်ိန္၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ထိုအခ်ိန္ကတည္းက အစၥေရးကလည္း ဆီးရီးယားကို ဗံုးႀကဲျခင္း၊ ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ၿငိမ္သက္ခဲ့ၿပီး ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ ေဒသကလည္း ၿငိမ္သက္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဇြန္ ၂၅ ရက္က ၿငိမ္သက္ေနသည့္ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ေဒသ အနီးတြင္စစ္ပြဲမ်ားက ျပန္လည္စတင္ လာသည္။

ၿငိမ္သက္ေနသည့္ နယ္စပ္စစ္ပြဲမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဆီးရီးယားအစိုးရက သူ႔စစ္တပ္အား ဂိုလန္ကုန္းျမင့္နားကို ပို႔ထားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားမ်ား အပါအဝင္ လူအင္အား အသင့္အတင့္ရွိသည့္ သူ႔စစ္တပ္က ဂိုလန္ ကုန္းျမင့္အနီးတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေနရာယူေစခဲ့ၿပီး မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ေၾကာင့္စစ္တပ္ လာခ်ထားသည္ ကိုေတာ့မသိေပ။ သို႔ေသာ္နယ္စပ္ကို အၿမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အစၥေရးတို႔ေၾကာင့္ ထိုေနရာသည္ ခဏအတြင္း မွာပင္ၿပိဳလဲ ခဲ့ရသည္။

အစၥေရးေလေၾကာင္းက ခ်က္ခ်င္းဗံုးႀကဲၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားက ထိုအုပ္စုကိုသုတ္သင္ အျမစ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာသည္ဆီးရီးယား-လက္ဘႏြန္နယ္စပ္လည္း ျဖစ္ေန၍ ဆီးရီးယားကိုေရာ၊ လက္ဘႏြန္ကိုေရာ၊ အစၥလာမ္မစ္ IS တို႔ကိုပါ အစၥေရးတို႔က စိုးရိမ္ေနရသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစၥေရးတို႔ ေန႔ညမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ယခုေတာ့ ၿငိမ္သက္ေနသည့္ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္၌ စစ္ပြဲမ်ားျပန္လည္ စတင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားအစိုးရက ယင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားၿပီး အစၥေရးကေတာ့ သူ႔နယ္ေျမကို အထိခံမည္ မဟုတ္ေပ။

ဂိုလန္ကုန္းျမင့္သည္ အာရပ္၊အစၥေရးတို႔ နာမည္ႀကီး ေျခာက္ရက္ၾကာ စစ္ပြဲတြင္လက္ဘႏြန္ဆီမွ အစၥေရးတို႔ရရွိထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာသည္ ဟစ္ဇ္ဘိုလာတို႔၏ တိုက္ခုိက္မႈ ကိုလည္း မၾကာခဏခံရသည့္ ေနရာ လည္းျဖစ္ကာ ဆီးရီးယားအစိုးရတိုင္းက ဟစ္ဇ္ဘိုလာတို႔ကို လက္နက္တပ္ဆင္ ေပးသည္ဟူ၍ နာမည္ႀကီးေနသည္။

အထူးသျဖင့္ အာရပ္မ်ားႏွင့္ စစ္ျဖစ္တိုင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အစၥေရးကို ဆီးရီးယားက မေက်နပ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အကူအညီျဖင့္ပင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စက္႐ံုကို ဆီးရီးယားတို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ ေသးသည္။ သူတို႔အေတြးက အစၥေရးကို ကမၻာ့ေျမပံုေပၚမွ ဖယ္ရွားပစ္ေရး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံု သည္လည္း အစၥေရးတို႔၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္တြင္ေျမခ ပ်က္စီးခဲ့သည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ မည္သူမွ်မသိသည့္ ေနရာကို ေလေၾကာင္းျဖင့္ ဗံုးႀကဲ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ အစၥေရးတို႔၏ ၂ဝ ရာစုေနာက္ပိုင္း အာရပ္မ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားႏွင့္ အစၥေရးတို႔၁၉၄၈၊ ၁၉၄၉၊ ၁၉၆၄၊ ၁၉၆၆၊ ၁၉၆၇၊ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၂၊ ၁၉၈၄၊ ၁၉၇၈၊ ၂ဝဝ၇၊၂ဝ၁ဝ ႏွင့္၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ တို႔တြင္စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ခဲ့သမွ်အားလံုး လိုလုိပင္ ဆီးရီးယားတို႔ အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးနိမ့္ ခဲ့ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေျခာက္ရက္ၾကာ စစ္ပြဲ၌ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ အီဂ်စ္၊ေဆာ္ဒီႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္တို႔ကလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစၥေရးႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် လက္ေရွာင္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔ထဲမွ ဆီးရီးယားကေတာ့ ခြၽန္ထြက္ကာ အစၥေရးကို အၿမဲတမ္း အမွတ္ထားခဲ့ သူျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အင္အားအႀကီးဆံုး ထဲမွတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဆီးရီးယားသည္ သူကိုယ္တုိင္ျပာပံု ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ IS ကိုလည္းတိုက္ရ၊ အေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ သူပုန္အုပ္စုကို လည္း တိုက္ရသျဖင့္ သမၼတအာဆတ္ ျပဳတ္က်လုနီးပါး ျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ ႐ုရွားကဝင္လာ ေသာေၾကာင့္အသက္ ဆက္လက္ရွင္သန္ ႏိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု႐ုရွား အကူအညီျဖင့္ IS ကိုေရာ၊ သူပုန္တို႔ကိုပါ ေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္ တုိက္ထုတ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္နား ေရႊ႕လာခဲ့သည့္ စစ္စခန္းကလည္း ေလ့က်င့္ေရး စစ္စခန္းတစ္ခု ျဖစ္ပံုရသည္။ အစၥေရးကို တိုက္ရန္ မဟုတ္လွ်င္ေတာင္မွ သူပုန္မ်ားကို တိုက္ရန္ျဖစ္ ဟန္တူသည္။

သို႔ေသာ္ထူးျခားေနသည့္ အခ်က္ကဆီးရီးယား စစ္သားမ်ားႏွင့္ အတူ လက္ဘႏြန္စစ္သားမ်ားကိုပါ အတူေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္က စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနၿပီး အစၥေရး တို႔ကလည္း ထိုအတြက္ပင္ လက္ဦးမႈ ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုးလူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈထဲမွတစ္ခု အျဖစ္လူသိရွင္ၾကား အစၥေရးေဝဖန္ခံခဲ့ ရသည့္ကိစၥတစ္ခုမွာ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အစၥေရးတို႔ နယ္စပ္ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံသားမ်ား လူအင္အားစုစည္းၿပီး ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ အားျဖတ္ေက်ာ္လာသည္ကို အစၥေရးနယ္ျခားေစာင့္တပ္က လက္နက္အင္အားသံုး ကာၿဖိဳခြဲခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ဂိုလန္နယ္စပ္မ်ဥ္း ျဖတ္ေက်ာ္လာသည့္ မည္သူ႔ကိုမဆို အစၥေရးတို႔ ပစ္သတ္၊ကားျဖင့္တုိက္ သတ္ခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္က ထြက္ေပၚလာခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ အစၥေရးသည္ ကုလသမဂၢ၏ အႀကီးအက်ယ္ေဝဖန္မႈ ကိုခံခဲ့ရၿပီး အစၥေရးတို႔ေပးသည့္ ဆင္ေျခကေတာ့ သူ႔ႏုိင္ငံအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို က်ဴးေက်ာ္လာသည့္အတြက္ ဟုသာျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ဖိအားမေပးႏိုင္ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားကို ျပပါဆိုလွ်င္ အေကာင္ေသးသည့္ အစၥေရးကလည္း ထိပ္ဆံုးမွပါမည္ ျဖစ္သည္။ မည္မွ်ပင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက ေဝဖန္ေဝဖန္ အစၥေရးကေတာ့ သူလုပ္ခ်င္ သည့္အရာမ်ားကို မည္သူ႔ကိုမွ် ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ လုပ္ေနသည္ခ်ည္း သာျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကုလသမဂၢေျပာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည့္ အရာႀကီးကို အစၥေရးတို႔ လုိက္နာေနမည္ ဆိုလွ်င္ယခုအခ်ိန္တြင္ အစၥေရးဆိုသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ကမၻာေျမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟုပင္ အစၥေရးတို႔ ကဆိုၾကသည္။

ေဘးပတ္လည္တြင္ အစၥေရးကို အျမစ္ျဖဳတ္ခ်င္သည့္ အာရပ္မ်ားက ဝုိင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။အစၥေရးတို႔ အာရပ္ကမၻာတြင္ လက္မေထာင္ၿပီး မည္သူ႔မွ်ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ေနႏိုင္သည့္အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ သူ႔ေနာက္တြင္ အေမရိကန္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အုိဘားမားကမည္မွ်ပင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါသထြက္ထြက္ ေနာက္ဆံုးကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးဟု ဆိုသည့္ အသစ္စက္စက္ သူတို႔ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ F35 ကိုျပည္ပႏုိင္ငံ အျဖစ္ပထမဆံုး အစၥေရးကို ေပးခဲ့ရသည္။

ထိုအရာမ်ားက အစၥေရးႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ၾကားက ႏုိင္ငံေရးလွည့္ကြက္မ်ား ျဖစ္ၿပီးအစၥေရး ဘာလုပ္လုပ္ အေမရိကန္ကေထာက္ခံ ေပးခဲ့သည္ခ်ည္း သာျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကမည္သည့္ ပိတ္ပင္မႈစည္းမ်ဥ္း ပဲခ်ခ်အေမရိကန္က ဗီတိုအာဏာသံုးၿပီး ပယ္ခ်သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အစၥေရးတို႔ ယခုအေနာက္ ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အာရပ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ျဖစ္လက္ဦးမႈ ရယူကာ ဗံုးသြားႀကဲ ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ အစၥေရး ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက အာရပ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အေမရိကန္ထက္ပင္ လက္သြက္ေသးသည္။ ယခုလည္း ဂိုလန္ကုန္းျမင့္နားကို ေရာက္လာလာခ်င္းပင္ ဆီးရီးယားတပ္မ်ားကို ျပာပံုဘဝ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ ဆီးရီးယားကို ထိလွ်င္မခံ တတ္သည့္ ႐ုရွားမည္သို႔ တုံ႔ျပန္မည္ကိုေတာ့ အစၥေရးတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ စာ (၂၄)

#Themyawadydaily

မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းခ်န္ပီယံ ခါးပတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ေအာင္လအန္ဆုိင္း ဆုိရန္ကုန္ ၂၉-၆-၂၀၁၇

UFC ေလာကတြင္ “The Burmese Python” ဟု နာမည္ႀကီးေနေသာ ေအာင္လအန္ဆုိင္းသည္ ဇြန္ ၃ဝရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ONE Championship စိန္ေခၚပြဲ၌ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ခ်န္ပီယံဗစ္တာေလးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ေအာင္လအန္ဆုိင္းသည္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံတစ္ဦးႏွင့္ ထုိးသတ္သြားရန္ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ထားၿပီး မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ခ်န္ပီယံခါးပတ္ အတြက္လည္း အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ UFC ေလာကသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္ကာ UFC ေလာကတြင္ ပုိင္ႏုိင္ေသာ ခ်ဳပ္ကြက္မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ UFC ေလာက၌ေနရာတစ္ေနရာ ရယူႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

အသက္ ၃၂ႏွစ္ရွိ ေအာင္လအန္ဆုိင္းက ''ဗစ္တာေလးနဲ႔ ထုိးသတ္သြားဖုိ႔ သူ႕ရဲ႕ ကစားပံုကုိကြၽန္ေတာ္ ေလ့လာထားပါတယ္။သူနဲ႔ ထုိးသတ္ခြင့္ရ ခဲ့တာဟာကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ UFC ဖိုက္တာဘဝကုိ ေနာက္ထပ္အဆင့္တစ္ခု ျမႇင့္တင္ ႏုိင္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ထားပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎က ''ဗစ္တာေလးဟာ ႀကံ့ခုိင္မႈေကာင္းတဲ့ ဖိုက္တာတစ္ေယာက္ပါ။ သူ႕ရဲ႕ ကန္ခ်က္ေတြက အေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားနည္းခ်က္တစ္ခု ေတာ့ရွိမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သူ႕ကုိ ဒုိင္ပြဲရပ္နဲ႔ အႏုိင္ယူ ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ''ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

Miss Earth 2017 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အလွမယ္ တင္စႏၵာမ်ဳိး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ရန္ကုန္ ၂၉-၆-၂၀၁၇

ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၄ရက္မွ စတင္ကာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Miss Earth 2017 အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ အျဖစ္အလွမယ္ တင္စႏၵာမ်ဳိး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ပါ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အလွ မယ္ ေတြကကုိယ့္ ေဒသကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ က်င္းပခဲ့တာပါ။ အလွမယ္ တင္စႏၵာမ်ဳိးက ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာပါ။ Miss Earth Myanmar Organization က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြလဲ ႀကိဳတင္ေလ့လာ သင္ယူေနပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္လိုအပ္တာေတြလဲ စတင္ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ''ဟု Miss Earth Myanmar Organization မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

အဆိုပါႏိုင္ငံတကာ အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၈ဝေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲကို (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Miss Earth 2017 အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Evening Gownဝတ္စံု၊ National Costume, Swimsuit, Talent ႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲအဆင့္ဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

Humanitarian Supermarket ဝက္ဘ္ဒရာမာ ဇာတ္ကား တြင္ေခါင္း ေဆာင္မင္း သမီး အျဖစ္ဆုိဂ်င္ သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ဆုိးလ္ ၂၉-၆-၂၀၁၇

နာမည္ေက်ာ္ Girl's Day အဖြဲ႕မွ ဆုိဂ်င္သည္ ဝက္ဘ္ဒရာမာ ဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္သည့္ Humanitarian Supermarket တြင္ ေခါင္းေဆာင္ မင္းသမီးအျဖစ္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဆုိဂ်င္သည္ အဆုိပါဇာတ္လမ္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ ကူအညီေပးသူအမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ယံုဟီးအျဖစ္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း DreamT Entertainment ကထုတ္ျပန္ ထားသည္။ 

ယင္းဇာတ္လမ္းတြင္ ယံုဟီးသည္ မိမိမည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကုိ ဖံုးကြယ္ထားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ဂုဏ္ထူးတန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိအေနျဖင့္ အဆုိပါ ဒရာမာဇာတ္ကားတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ မင္းသမီးေနရာမွ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ရျခင္းသည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇာတ္ကား ႐ိုက္ကူးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ စားမိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းဇာတ္ကားတြင္ ပါဝင္ရျခင္းျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ပညာကုိ ေလ့လာခြင့္ရရွိေၾကာင္း ဆုိဂ်င္ကေျပာသည္။

Humanitarian Supermarket ဒရာမာဇာတ္ကားကုိ ဇူလုိင္လလယ္ပုိင္းတြင္ ဝက္ဘ္ဒရာမာ ဇာတ္လမ္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Naver's TV Cast မွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိတင္ဆက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ သည္။

#Themyawadydaily

အားကစားျမင္ကြင္း ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၆) ၊ အမွတ္ (၂၄)အားကစားျမင္ကြင္း ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၆) ၊ အမွတ္ (၂၄)

Download Links

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေမာရဂီဝါရပ္ကြက္ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အအုံ အေပၚထပ္ရွိအဲကြန္း Safe Guard အပူလြန္ကဲရာမွ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားမႏၱေလး ၂၉-၆-၂၀၁၇

မႏၲေလး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေမာရဂီဝါရပ္ကြက္ အကြက္ (၆၁၈) ၃၄x၃၅လမ္းၾကား၊ ၇၄x၇၅လမ္းၾကားရွိ ပိုင္ရွင္ဦးထြန္းျမင့္ (ခ)အလိုင္း(ဘ)ဦးျမ၏ (၁ဝx၁၅)ေပ နံကပ္ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အအံု အေပၚထပ္တြင္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီမိနစ္ ၅ဝက အဲကြန္း Safe Guard  အပူလြန္ကဲရာမွ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာသို႔ မီးၿငႇိမ္းသတ္ယာဥ္ ၂၅စီး၊ ေရသယ္ယာဥ္ငါးစီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္ႏွစ္စီး၊ သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ ၅ဝႏွင့္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ ၁၂ဝတ႔ုိသြားေရာက္ ျငိႇမ္းသတ္ခ့ဲရာ မြန္းလြဲ၂နာရီမိနစ္၅ဝတြင္ မီးထိန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ညေန ၃နာရီ ၅၅မိနစ္တြင္ မီးၿငိမ္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၁ဝx၁၅)ေပ နံကပ္ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အအံုႏွစ္လံုး၏ အေပၚထပ္အခန္းႏွစ္ခန္း၊ အဲကြန္းတစ္လံုး ႏွင့္အတြင္းပစၥည္း အနည္းငယ္ မီးေလာင္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝဝဝခန္႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုင္ရွင္ထြန္းျမင့္ (ခ) အလိုင္း(ဘ) ဦးျမကိုခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈)ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ)၄ဝဝ/၂ဝ၁၇၊ ဥပေဒပုဒ္မ-၂၈၅ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Yadanarpondaily

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ၃၃ စီး ခိုးယူမႈကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိျမင္းၿခံ ၂၉-၆-၂၀၁၇

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ေခတၱစခန္းမွဴးရဲအုပ္ မ်ဳိးထြန္းေအာင္ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ခိုးယူသူမ်ားကို ယေန႔တြင္ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္တိုင္တန္းမႈ မ်ားရွိရာမွ ေခတၱစခန္းမွဴး ရဲအုပ္မ်ဳိးထြန္းေအာင္သည္ နယ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္ မ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးရာမွ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ေန ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ စန္းဗိုလ္ကို ဆိုင္ကယ္ခုနစ္စီးခိုးယူ ထားမႈျဖင့္ (ပ)၉၈/၂ဝ၁၇၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈ဝျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ ထားခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂ဝရက္တြင္ အျခားေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ခိုးယူထားသူမ်ားျဖစ္သည့္ အမွတ္ (၁) တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ေန ယဥ္မင္းထြန္း(ခ) Y2K၊ အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္ေန ေမာင္လွမင္းထက္ (ခ) ဝတုတ္(ခ) တ႐ုတ္ႀကီးတို႔ကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၁၃ စီးခိုးယူထားမႈျဖင့္ (ပ) ၂၃၂/၂ဝ၁၇၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈ဝ/၅၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ဇြန္ ၂၆ရက္ တြင္ အျခားေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ခိုးယူထားသူမ်ားျဖစ္သည့္ အမွတ္ (၁) တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ေန စိုးထြန္း (ခ) ဘာလီ၊ ဆင္းဂြတ္ေက်းရြာေန မ်ိဳးလႈိင္(ခ) မ်ိဳးႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ေန ၿဖိဳးေဝ (ခ) ခ်စ္ေမြးတို႔ကုိ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၁၃စီး ခိုးယူထားမႈျဖင့္ (ပ)၂၄၇/၂ဝ၁၇၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ၃၈ဝ/၅၄ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားမွခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မ်ားလည္း ခုိးယူသည့္အထဲတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုးယူခံရသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ယူေဆာင္၍ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ မိမိတို႔ဆိုင္ကယ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ လာေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္ ထံုးဖြဲ႔မႈျပပြဲ က်င္းပရန္ကုန္ ၂၉-၆၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ယဥ္ေက်းမႈမပ်က္ ျမတ္ႏိုးဆင္ယင္ ေခတ္အသြင္ ဝတ္စားဆင္ယင္ ထံုးဖြဲ႕မႈျပပြဲကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းရွိ အမ်ဳိးသား ဇာတ္႐ံု၌ က်င္းပသည္။

''ဒီႏွစ္အတြက္ကေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကို အဓိကျပသတဲ့ပြဲႀကီးပါ။ ပ်ဴေခတ္ကေန ရတနာပံုေခတ္နဲ႔ ကိုလိုနီေခတ္ တုိ႔က ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး စစ္ၿပီးနဲ႔ စစ္ႀကိဳေခတ္တို႔ကို ျပသထားတယ္။ ဆင္ယင္ ထံုးဖြဲ႔မႈရဲ႕ ေနာက္မွာ လက္ဝတ္တန္ဆာလဲ ပါပါတယ္။ ေခတ္အႀကိဳက္ သြင္ျပင္ရတနာ အဆင္က႑ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဒုတိယပိုင္းမွာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ ယွဥ္ၿပဳိင္ေတး စကား Lady Star ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္လည္း ထည့္သြင္း ထားပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေရရွည္တည္တံေစဖို႔ ေခတ္လူငယ္ ေလးေတြ အတုယူဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပသတဲ့ပြဲပါ''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳး သမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႈး ေဒၚ ျမတ္ျမတ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုေန႔ျပပြဲတြင္ ေတးသံရွင္မ်ားက'' ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးမ်ား၏ ပ်ဴေခတ္မွ ရတနာပံုေခတ္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဝတ္စားဆင္ယင္ ထံုးဖြဲ႔မႈျပကြက္မ်ား၊ ကိုလိုနီေခတ္၏ စစ္ႀကိဳ၊ စစ္ၿပီးေခတ္ ျပကြက္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ ၾကၿပီး ေတးသံရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားဝါရင့္ ဂီတပညာရွင္မ်ားက ေတးသံသာမ်ားျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖ ၾကသည္။

အဆိုပါ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသမီးဝတ္စား ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႔မႈ ျပပြဲႀကီးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိး သမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယကမ်ားႏွင့္ အဖြဲခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ အားေပးၾကည့္႐ႈ ၾကသည္။

အဆိုပါျပပြဲကို ဇြန္ ၂၈ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံု


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ နယူးဇီလန္ ႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E.Mr. Steve Marshall အားလက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၉-၆-၂၀၁၇

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Steve Marshall အား လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႕ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ သံအမတ္ႀကီး၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ ကာလအတြင္း ျမန္မာ-နယူးဇီလန္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ၊ ငွက္ဖ်ားႏွင့္တီဘီေရာဂါ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းအား သုေတသနျပဳမႈတို႔တြင္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား အဆင့္ျမင့္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား အျပန္ အလွန္ေစလႊတ္မႈ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအားလုံးႏွင့္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ မိတ္၀တ္မပ်က္ ဆက္ဆံေနသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ မွ်တစြာဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေျမျမဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ား ၀ါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း


အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘဒၵႏၲဇနိႏၵ ေပါက္ၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အမွဴးျပဳေသာဧည့္ပရိသတ္မ်ားက ငါးပါးသီလခံယူ ေဆာက္တည္ၾကစဥ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ မဟာဝိသုတာရာမေစ်းကုန္းေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုဘဒၵႏၲကဝိသာရထံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ဝါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းစဥ္။

အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘဒၵႏၲဇနိႏၵေပါက္ၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီးထံ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းႏွင့္ ဇနီးေဒၚသန္းသန္းႏြယ္တုိ႔က ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းစဥ္။

ဆရာေတာ္ထံ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပၾ္ကီး ေက်ာ္ေဆြ ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းစဥ္။

ဆရာေတာ္ထံ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း ၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ ဇနီးတ႔ိုက ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၉-၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ား ၀ါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း အလွဴေတာ္မဂၤလာ အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခဲြတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) အေနာ္ရထာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ ၾကည္ညဳိ၍ ၀ါဆုိသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။

အခမ္းအနားမစတင္မီ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အေနာ္ရထာခန္းမရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား ျမသပိတ္ဆြမ္းေတာ္၊ သစ္သီး၊ပန္းမန္ႏွင့္ ေသာက္ေတာ္ ေရခ်မ္းမ်ားကပ္လွဴၿပီး ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ မဟာ၀ိသုတာရာမ ေစ်းကုန္းေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘဒၵႏၲက၀ိသာရ အမွဴးျပဳေသာ ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္ျမတ္ ေဂါပကအဖြဲ႔၏ ၾသ၀ါဒါ စရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ပင့္ဖိတ္ထားသည့္ ေဒသခံဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေသာ သံဃာေတာ္ ၆၃ ပါး ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းႏွင့္ ဇနီးေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္းႏွင့္ဇနီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ႏွင့္ဇနီး၊ ၫိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္းႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ႏွင့္ဇနီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္၀ါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို နေမာတႆ သံုးႀကိမ္ရြတ္ဆို ဘုရားကန္ေတာ့ ဖြင့္လွစ္ၿပီး အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘဒၵႏၲဇနိႏၵ ေပါက္ၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အမွဴးျပဳ ေသာဧည့္ပရိသတ္မ်ားက ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ရြတ္ပြားခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူသည့္ ေမတၱသုတ္ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ားကို နာယူၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ မဟာ၀ိသုတာရာမ ေစ်းကုန္းေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘဒၵႏၲက၀ိသာရထံသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ၀ါဆိုသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။

ယင္းေနာက္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုဘဒၵႏၲဇနိႏၵ ေပါက္ၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီးထံသို႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္တို႔က၀ါဆိုသကၤန္း ႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။

၎ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္းႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ႏွင့္ဇနီး၊ ၫိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲ ေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ဇနီး ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္ ႏွင့္ ဇနီးတုိ႔ကလည္းေကာင္း၊တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ား ကလည္းေကာင္း ၀ါဆိုသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို အသီးသီးဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေစ်းကုန္းေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘဒၵႏၲက၀ိသာရက အႏုေမာဒနာတရား ေဟာၾကားခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူၿပီး လွဴဒါန္းမႈအစုစုတို႔အတြက္ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀ၾကကာ ဗုဒၶသာသနံစိရံတိ႒တု သံုးႀကိမ္ရြတ္ဆို ဆုေတာင္း၍ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

Senior General Min Aung Hlaing receives New Zealand Ambassador


Senior General Min Aung Hlaing holds talks with Ambassador of New Zealand to Myanmar H.E. Mr. Steve Marshall.

Nay Pyi Taw June 29

Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing received Ambassador of New Zealand to Myanmar H.E. Mr. Steve Marshall at the parlour of Bayintnaung Villa here at 3 pm yesterday.

Also present at the call together with the Senior General were Lt-Gen Soe Htut of the Office of the Commander-in-Chief (Army) and senior military officers.

Both sides cordially discussed promotion of relations between the two countries while the ambassador was serving his duties, technological development in the areas such as dairy cow breeding and manufacturing dairy products and conducting research on malaria and tuberculosis drug resistance, exchange of visits between high ranking delegates and promotion of relations and cooperation by holding meetings between the two armed forces.

They also exchanged views on Myanmar’s continued relationship with all global countries as well as the Myanmar Tatmadaw’s extended ties with international armed forces, tasks to be carried out in Myanmar’s peace-keeping process and mine clearing.

#Themyawadydaily

Families of Office of the Commander-in-Chief (Army, Navy and Air) offer Waso robes to members of the Sangha


Senior General Min Aung Hlaing and Vice- Senior General Soe Win offer meals to members of the Sangha.

Union Minister for Border Affairs Lt-Gen Ye Aung and wife present Waso robe and offertories to a Sayadaw.

Senior General Min Aung Hlaing donates Waso robe and alms to State Ovadaçariya Abbot of Maha Withutayama Zaygon Monastery of Pyinmana Sayadaw Abhidhaja Maha Rattha Guru Bhaddanta Kavisara.

Union Minister for Defence Lt-Gen Sein Win and wife offer Waso robe and donations to a Sayadaw.

Nay Pyi Taw June 29

Families of the Office of the Commander-in-Chief (Army, Navy and Air) held a Waso robe donation ceremony for 2017 at the Office’s Anawrahta Hall at 9.30 am yesterday, attended by Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing who donated Waso robe and alms.

Before the ceremony, the Senior General offered meals, fruits, flowers and water to the Buddha Image in the hall.

The ceremony was also attended by Ovadaçariya Sayadaws of Upatasanti Pagoda Board of Trustees led by State Ovadaçariya Abbot of Maha Withutayama Zaygon Monastery of Pyinmana Sayadaw Abhidhaja Maha Rattha Guru Bhaddanta Kavisara together with local members of the Sangha totalling 63, the Senior General together with Deputy Commander-in-Chief of Defence Services Commander-in-Chief (Army) Vice-Senior General Soe Win and wife Daw Than Than Nwe, Union Minister for Home Affairs Lt-Gen Kyaw Swe, Union Minister for Defence Lt-Gen Sein Win and wife, Union Minister for Border Affairs Lt-Gen Ye Aung and wife, Chief of the General Staff (Army, Navy and Air) General Mya Tun Oo and wife, Commander-in-Chief (Navy) Admiral Tin Aung San and wife, Commander-in-Chief (Air) General Khin Aung Myint and wife, senior military officers of the Office of the Commander-in-Chief and their wives, the commander of Nay Pyi Taw Command and wife, and deputy ministers.

The ceremony was opened with three-time recitation of Namo Tassa. The congregation led by the Senior General took the Five Precepts from Abhidhaja Maha Rattha Guru Paukmyaing Sayadaw Bhaddanta Janinda.

They then took Metta Sutta recited by the Sayadaws.

The Senior General offered Waso robes and alms to State Ovadaçariya Abbot of Maha Withutayama Zaygon Monastery of Pyinmana Sayadaw Abhidhaja Maha Rattha Guru Bhaddanta Kavisara.
Next, the Vice-Senior General and wife donated Waso robe and alms to Abhidhaja Maha Rattha Guru Paukmyaing Sayadaw Bhaddanta Janinda.

Afterwards, Union Minister Lt- Gen Kyaw Swe, Union Minister Lt-Gen Sein Win and wife, Union Minister Lt-Gen Ye Aung and wife, Chief of the General Staff (Army, Navy and Air) General Mya Tun Oo and wife, Commander-in-Chief (Navy) Admiral Tin Aung San and wife, and Commander-in-Chief (Air) General Khin Aung Myint and wife presented Waso robes and offertories to members of the Sangha.

Then, Abbot of Zaygon Monastery of Pyinmana Sayadaw Abhidhaja Maha Rattha Guru Bhaddanta Kavisara delivered a sermon, and the congregation shared merits gained and concluded the ceremony with three-time recitation of Buddha Sasanam Çiram Titthatu.

After that, Senior General Min Aung Hlaing and those present offered day meals to members of the Sangha.

#Themyawadydaily

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၆-၂၀၁၇)ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၆-၂၀၁၇)

Download Links

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၆-၂၀၁၇)ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၆-၂၀၁၇)

Download Links 

Wednesday, June 28, 2017

၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း တ႐ုတ္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္ေစမည့္ အေၾကာင္းရင္း ေလးသြယ္ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး

ကမၻာေပၚမွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ဆိုတာျဖစ္လာတိုင္း ႀကီးမားတဲ့ ကမၻာ့အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈ ေတြျဖစ္လာေလ့ရွိတယ္ဆုိတာ ျငင္းဆုိဖြယ္ရာမရိွပါဘူး။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ကံၾကမၼာကို စက္မႈအင္အားနဲ႔ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္ လို႔ေတာင္ေျပာလုိ႔ ရပါတယ္။ အခုလဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနပံုက ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ဘဲ ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးႏုိင္လိမ့္မယ္ဆိုတာကို အတိအလင္းေထာက္ျပေနတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ေလးသြယ္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္မႈ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္မႈ စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာတာနဲ႔အမွ် စက္မႈလုပ္ငန္းေတြလဲ အခ်ဳိးက်လိုက္ပါ တိုးတက္ေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရဟာ သန္း ၅ဝဝထိ ရွိလာပါတယ္။ လူဦးေရတိုးလာတာနဲ႔ အမွ် ၿမိဳ႕ျပဧရိယာခ်ဲ႕ထြင္မႈလဲ အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ေနထိုင္သူဦးေရဟာ သန္းေပါင္း၁ဝဝဝထိ ရွိလာႏုိင္တယ္လို႔ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကၿပီး သန္းေပါင္း ၁ဝဝဝ ဆိုတာ တ႐ုတ္နိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၇ဝရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ညီမွ်တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

အဲဒီေလာက္ႀကီးထြား လာမယ့္လူဦးေရအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြကို အမီလုပ္ဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ အိမ္အို အိမ္ေဟာင္းေတြကို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး အသစ္ေဆာက္ ၾကပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တိုးလာမယ့္ လူဦးေရအတြက္ ဧရိယာ စတုရန္း မီတာ ဘီလီယံ ၄ဝ လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ လက္ရွိၿမိဳ႕ျပဧရိယာေတြရဲ႕ တစ္ဝက္ထက္မနည္းကို ၿဖိဳခ်ၿပီး အသစ္ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္း ထားပါတယ္။

တိုးလာတဲ့လူေတြကို ထားစရာအိမ္ေတြ ေဆာက္ေပးၿပီးသြားရင္ သူတို႔ကိုသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ဆက္လုပ္ရပါမယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေလဆိပ္ႀကီး ေတြကိုလဲ တည္ေဆာက္၊ အေဟာင္းေတြကိုလဲ ျပန္လည္မြမ္းမံရပါ လိမ့္မယ္။ ဒီက႑ေတြအားလံုးအတြက္ နည္းပညာတိုးတက္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ေတြကိုဖန္တီးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြန႔ဲတင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕နည္းပညာနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ ကမၻာကလိုက္မမီေအာင္ တစ္ဟုန္ထိုးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူလတ္တန္းစားဦးေရ ျမင့္တက္လာမႈ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၃ဝ အတြင္းမွာ တိုးလာတဲ့ လူဦးေရနဲ႔အတူ လူလတ္တန္းစားဦးေရလဲ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြအမ်ားဆံုး လည္ပတ္ေနတဲ့လူတန္းစား တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလဲ တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈေၾကာင့္ မူလကဆင္းရဲေနတဲ့ အေျခခံလူတန္းစား သန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ အသင့္အတင့္ သံုးစြဲႏုိင္တဲ့ လူလတ္တန္းစားေတြ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္လဲ ပါပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ ့ ႀကီးပြားလာတဲ့အခါ ပစၥည္းဝယ္ယူ တဲ့ႏႈန္းေတြလဲ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈအား ပိုေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူလတ္တန္းစားေတြရဲ႕ ဝယ္လိုအားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အစိုးရက ေစ်းကြက္ အသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးရပါလိမ့္မယ္။ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေတြ၊ စားသံုးကုန္နဲ႔ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းေတြဆိုတာ ပိုပိုၿပီးေရာင္းရေတာ့မွာမို႔ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီဖို႔ စက္မႈလုပ္ငန္း အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳး ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါကလဲကမၻာမွာတ႐ုတ္ ရဲ႕စက္မႈလုပ္ငန္းက အားအေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာေစမယ့္ ဒုတိယအခ်က္ ျဖစ္လာပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရး။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ စက္မႈအားႀကီးလာေလ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္အားလဲ ျမင့္လာေလျဖစ္မွာပါ။ အခုလဲ ကမၻာေပၚမွာ ေလထုညစ္ညမ္းေစမႈကို အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးႏုိင္ငံပါပဲ။ ကမၻာေပၚမွာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ အျဖစ္ဆံုးၿမိဳ႕ႀကီး ၂ဝ ထဲမွာ ၁၇ ၿမိဳ႕က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထဲမွာပါ။ ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈကင္းေစမယ့္၊ သန္႔စင္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳမယ့္ အစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို အင္အားေကာင္း
ေကာင္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ပါလိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္ဟာ အခုကို ကမၻာေပၚမွာ ေလစြမ္းအင္အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ေနစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကလဲ ၁၈ ဂဂၢါဝပ္ရွိေနပါၿပီ။

ကား၊ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာတို႔အတြက္လဲ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ကိုအသံုးျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမၻာ့ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အျဖစ္ေစဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ တျဖည္းျဖည္းေအာက္ကို ေရာက္သြား ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ သန္႔စင္စြမ္းအင္အသံုးျပဳေနတဲ့ သူ႔စက္မႈလုပ္ငန္းကိုလဲ ကမၻာက ခ်ီးက်ဴးရပါလိမ့္မယ္။

ကြၽမ္းက်င္ပညာကို ျပည္ပတြင္ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ေတြကိုေမြးထုတ္၊ ျပည္ပကိုပို႔လႊတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက အေရွ႕တိုင္း၊ အေနာက္တိုင္း၊ အာဖရိက အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အထင္ကရစီးပြားေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ လူဦးေရဘီလီယံနဲ႔ခ်ီ ရွိလာမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္တဲ့ ပညာေရးအတြက္
လဲ စီစဥ္ထားၿပီးေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေတြကို ႏုိင္ငံတြင္းမွာဖိတ္ေခၚၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ပညာတတ္ေတြ ေမြးထုတ္ပါမယ္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာလဲ လုပ္ကြက္ေတြ ေဖာ္ေပးပါမယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာလဲ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေတြကို ျမႇဳပ္ႏွံပါမယ္။

ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စက္မႈအင္အားဟာ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ မေက်ာ္ခင္မွာဘဲ ကမၻာကို လႊမ္းမိုးသြားႏုိင္မယ့္ အေနအထားကို ျမင္ေနရပါေၾကာင္း ေလ့လာေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ စာ (၃၁)

#Yadanarpondaily

သုတအလင္း မဂၢဇင္း အမွတ္ (၁၆)သုတအလင္း မဂၢဇင္း အမွတ္ (၁၆)

Download Links

ေတဇရုပ္စံု အတြဲ (၂၉) ၊ အမွတ္ (၂)ေတဇရုပ္စံု အတြဲ (၂၉) ၊ အမွတ္ (၂)

Download Links

ျမ၀တီရသစံုမဂၢဇင္း အတြဲ (၆၅) ၊အမွတ္ (၉)ျမ၀တီရသစံုမဂၢဇင္း အတြဲ (၆၅) ၊အမွတ္ (၉)

Download Links

ကမာၻ႕ခ်န္ပီယံဆုကိုရယူႏိုင္ရန္ ရာႏႈန္းျပည့္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေအာင္လအန္ဆန္ေျပာၾကားရန္ကုန္ ၂၈-၆-၂၀၁၇

ဇြန္ ၃ဝ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ MMA ဘက္စံုကိုယ္ခံပညာ သံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ အဓိကတြဲဆုိင္း အျဖစ္ထိုးသတ္မည့္ ေအာင္လအန္ဆန္ (ျမန္မာ)ႏွင့္ ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္ (႐ုရွား)တို႔၏ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲကို ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ Junction Mawtin ၌ က်င္းပသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံလုပြဲ ထိုးသတ္မည့္ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ ဘစ္ဒက္ရွ္တို႔က တစ္ဦးခ်င္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေအာင္လအန္ဆန္က ''ဘစ္ဒက္ရွ္ နဲ႔ပထမထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ ပြဲအၿပီးမွာ ဒီပြဲအတြက္အခ်ိန္ယူၿပီး ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ပထမအႀကိမ္မွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တာက ျပင္ဆင္ခ်ိန္ သိပ္မရခဲ့လို႔ပါ။ စိတ္မေက်ပြဲထိုးသတ္ႏုိင္ဖို႔ ေသခ်ာျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခ်ိန္ေတြေရာ အစားအေသာက္ေတြပါ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္သီးထုိးသတ္ပုံေတြ ပိုေကာင္း လာဖို႔ နည္းျပတစ္ဦး ငွားရမ္းေလ့က်င့္ ခဲ့ပါတယ္။ ဘစ္ဒက္ရွ္ဟာ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔မွာလည္းအားနည္းခ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါကိုအသံုးခ်ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ထားပါတယ္။ ဒီၿပိဳင္ပြဲက ကိုယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္ပရိသတ္ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ထိုး သတ္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပိုၿပီးႀကိဳးစား ထားပါတယ္။ ဘစ္ဒက္ရွ္ကို႐ႈံးေၾကြး ျပန္ဆပ္ၿပီး ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏုိင္မယ္လို႔ ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ယံုၾကည္မႈရွိပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံသား ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္ကလည္း ''ဒီၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ထုိးသတ္တာဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိလို႔ပါ၊ ေအာင္လအန္ဆန္ရဲ႕ႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ထုိးသတ္ရတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ပုံမွန္ထက္ေတာ့ ပိုၿပီးခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ ေအာင္လအန္ဆန္က ဒီပြဲအတြက္ ေသခ်ာျပင္ဆင္ ေနတာေၾကာင့္ ပထမပြဲထက္ ပိုၿပီးခက္ခဲမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ႏွစ္လေလာက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အေကာင္းဆံုးအေန အထားရရွိေနပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္က ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ ရခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ခ်န္ပီယံဆုကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကာကြယ္သြားမွာပါ။ ဒီပြဲမွာလည္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုကိုကာကြယ္ ႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ ဘစ္ဒက္ရွ္သည္ ဇန္နဝါရီလက အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထိုးသတ္ခဲ့ရာ ဘစ္ဒက္ရွ္ကအမွတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ဘစ္ဒက္ရွ္သည္ MMA ပြဲေပါင္း ကိုးပြဲထုိးသတ္ရာ ပြဲတုိင္း အႏိုင္ရထားၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ၂၉ ပြဲထိုးသတ္ရာတြင္ ၁၉ ပြဲႏုိင္၊ ၁ဝ ပြဲ႐ႈံးနိမ့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

ခရီးသည္တင္ စက္ေလွတစ္စင္း နစ္ျမဳပ္မႈျဖစ္ပြား


နစ္ျမဳပ္မႈျဖစ္ပြားေသာ စက္ေလွကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္။

စစ္ေတြ ၂၈-၆-၂၀၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ပါဒလိတ္ဆိပ္ကမ္းမွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးစဲကြၽန္း ဇီးကုိင္းေက်းရြာဘက္သို႔ သြားသည့္ ခရီးသည္ တင္စက္ေလွတစ္စင္း ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ နစ္ျမဳပ္မႈျဖစ္ပြား ေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္လယ္ေက်းရြာေန ဦးေမာင္သာေက်ာ္သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ပါဒလိတ္ဆိပ္ကမ္းမွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးစဲကြၽန္း ဇီးကုိင္းေက်းရြာ ဘက္သို႔ ခရီးသည္ ၂၁ ဦးတင္ေဆာင္၍ ေမာင္းႏွင္ လာစဥ္ မိုးစဲကြၽန္း ဇီးကိုင္းေက်းရြာ ဆိပ္ကမ္းအနီး၌ လႈိင္းႏွင့္ေလျပင္း တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ စက္ေလွနစ္ျမဳပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါစက္ေလွ နစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ခရီးသည္ ၂ဝ ဦးကို ျမစ္အတြင္း သြားလာေနသည့္ စက္ေလွမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအနီးရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဝုိင္းဝန္း ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးမွာ ျမစ္အတြင္းေမ်ာပါ သြားသည္။ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သူမ်ားအနက္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေထြေထြ ေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစက္ေလွ နစ္ျမဳပ္ရာသုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူတစ္ဦးကို ျပန္လည္ေတြ႕ရွိ ႏိုင္ေရး စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

SSA (၀မ္ဟိုင္း) အဖ႔ြဲ၀င္တစ္ဦးအား မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိ


ဖမ္းဆီးရမိသူ SSA (ဝမ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၈-၆-၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၂ ဖာလံုခန္႔အကြာရွိ ပန္ေခါက္၀ိုးေက်းရြာအနီး လိြဳင္လင္-နမ့္စန္သြားကားလမ္း၌ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖဲြ႕ကယာဥ္ ၀င္/ ထြက္မႈမ်ားအား စစ္ေဆးလ်က္ရွိစဥ္ ဇြန္ ၂၅ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕ဘက္မွ နမ့္စန္ၿမိဳ႕ဘက္သုိ႔ စိုင္းေက်ာ္ဦး (ဘ) ဦးဖုန္းေက်ာ္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ကာဒီးနားအမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမွတ္ 9F/------ တပ္ဆင္ထားေသာ လုိင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေရွ႕ခန္း တူးေဘာက္အတြင္းမွ အခ်ဳိရည္ဘူးခြံအတြင္း ထည့္ထားသည့္ ဘိန္းျဖဴမႈန္႔ ၈ ဂရမ္ခန္႔ (ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၂ သိန္းခန္႔) ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူအား စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္အရ ၎သည္ SSA (၀မ္ဟိုင္း) အဖြဲ႕၊ ၀မ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္၌ တပ္သားအဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ တာဟုန္းတံတား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိရာမွ သစ္အေရာင္းအ၀ယ္ ကိစၥျဖင့္ က်ဳိင္းေတာင္းၿမိဳ႕ဘက္သုိ႔ သြားေရာက္စဥ္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိသူအား လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၌တရား ဥပေဒအရ အမႈဖြင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း႐ံုးသစ္ဖြင့္လွစ္၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္စရိတ္ေပးအပ္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္


ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမတ္ေက်ာ္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း႐ုံးသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၈-၆-၂၀၁၇

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ႐ံုးသစ္ဖြင့္ပြဲကုိ ဇြန္ ၂၆ ရက္ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း႐ံုး၌ျပဳလုပ္ရာ ေတာင္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမတ္ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မိသားစု၀င္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာတုိင္းမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စစ္မႈထမ္းေဟာင္း႐ံုးသစ္အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္တုိင္းမွဴးက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လုိအပ္သည္မ်ား ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးကာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမိသားစု၀င္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္စရိတ္၊ ေက်ာင္းသံုးစာေရးကိရိယာႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္သည္။

အဆိုပါစစ္မႈ ထမ္းေဟာင္း႐ံုးသည္ အလ်ားေပ ၅၀၊ အနံ ၂၃ ေပရွိသည့္ အုတ္ညႇပ္အမ်ဳိး အစားသြပ္မုိးႏွစ္ ထပ္အေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္မွစတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိ႔ျပင္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၁၂၄ ဦးတုိ႔ကို ေတာင္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕က ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးကုသျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ကုသရန္ လုိအပ္ေသာ လူနာမ်ားအား အင္းတုိင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ ေပးေနမႈမ်ားကို တုိင္းမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက လုိက္လံၾကည့္႐ႈ၍ လုိအပ္သည္မ်ားညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက TNLA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ေလက်င့္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ စခန္းပုန္းႏွင့္ လက္နက္/ခဲယမ္းမ်ားအား သိမ္းပိုက္ရရွိ


တပ္မေတာ္သားမ်ားကို TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္း သူမ်ား၏ ေလ့က်င့္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ စခန္းပုန္းႏွင့္ လက္နက္/ခဲယမ္းမ်ားအားသိမ္းပိုက္အၿပီး ေတြ႕ရစဥ္။

TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ စခန္းပုန္းကို ေတြ႕ရစဥ္။


ေနျပည္ေတာ္ ၂၈-၆-၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္လန္းေက်းရြာ အနီးတစ္၀ိုက္ ေတာတြင္းတစ္ေနရာ၌ TNLA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းအရ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ၎ေနရာတစ္၀ုိက္အား ဇြန္ ၂၀ ရက္မွစတင္၍ အေသးစိတ္ျဖန္႔ခြဲ နယ္ေျမသြားေရာက္ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ဇြန္ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ မန္လန္းေက်းရြာခန္႔မွန္း ေျမပုံၫႊန္း (LF- ၂၆၀ ၄၀၂) ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၂၀၀၀ ခန္႔အကြာ၌ TNLA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ေလ့က်င့္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ စခန္းပုန္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ရွင္းလင္းခဲ့ သည္။

အဆုိပါစခန္းပုန္းေနရာ၌ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ျဖစ္သည့္ ေပ ၄၀ ပတ္လည္ခန္႔ရွိ တန္းစီကြင္း၊ သင္တန္းခန္းမေဆာင္ ၁ ေဆာင္၊ ၎ခန္းမေဆာင္အတြင္းမွ ၃ ဦးထုိင္ ခုံတန္းရွည္ ၁၂ လုံး၊ အိပ္ေဆာင္ ၃ လုံး၊ ထမင္းခ်က္ ေဆာင္ ၁ လုံးႏွင့္ ထမင္းစားေဆာင္ ၁ လုံး၊ စုစုေပါင္းအေဆာက္အဦ ၆ လုံးႏွင့္ မီးစက္ ၁ လုံး၊ ဒီတုိေနတာ ၁၂ ေခ်ာင္း၊ ေပ ၁၀၀ ခန္႔ရွိ ၀ါယာႀကိဳးေခြ ၁ ေခြ၊ TNLA ဘက္တံဆိပ္ပါ ယူနီေဖာင္း အစုံ ၄၀ ၊ အစိမ္းေရာင္ေစာင္ အထည္ ၂၀၊ဂလူးကို႔စ္ အားသြင္းေဆးရည္ အလုံး ၅၀ ၊ ေဆးမ်ိဳးစံုဆာလာအိတ္ ၂ အိတ္ႏွင့္ဆန္အိတ္မ်ား၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ထပ္မံရွင္းလင္းစဥ္ စခန္း၀န္းက်င္ တစ္၀ိုက္ႏွင့္အေဆာက္အဦးမ်ားအၾကား မွ ၄ လက္မသံပုိက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဒသႏၲရတုိက္မုိင္း ၅ လုံး၊ ၈ လက္မသံပုိက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဒသႏၲရတိုက္မုိင္း ၁ လုံးႏွင့္ ၅ ဂါလံ၀င္ ပလပ္စတစ္ပုံးျဖင့္ျပဳလုပ္ ထားသည့္ ေဒသႏၲရလက္လုပ္မုိင္း ၄ လုံးတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရွိရွင္းလင္းသက္မဲ့ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အလားတူ ဇြန္ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁နာရီခန္႔တြင္ ၎စခန္းပုန္း၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ လွ်ဳိေစာင္းၿခဳံအတြင္းမွ ေဒသႏၲရလက္လုပ္မုိင္း ၁၃လုံးႏွင့္ အလ်ား၄လက္မ၊ အနံ ၄ လက္မ၊ အျမင့္ ၆ လက္မခန္႔ရွိ ေလးေထာင့္ သံပုံးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဒသႏၲရလက္လုပ္မုိင္း ၄ လုံးတုိ႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၂၆ ရက္အထိ ျဖန္႔ခြဲရွင္းလင္းခဲ့ရာ ခန္႔မွန္းေျမပုံၫႊန္း (LF- ၂၇၀ ၄၁၀) ေနရာမွ ခန္႔မွန္းေျမပုံၫႊန္း (LF- ၂၇၇ ၄၂၄) ေနရာ အၾကားထိေတြ႕မႈ ၅ ႀကိမ္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပး သြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ မိမိဘက္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္အခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ေပးလွဴခဲ့ရကာ အခ်ိဳ႕ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔ထံမွ အေလာင္း ၄ ေလာင္း၊ အမ္ ၂၂ ေသနတ္္ ၁၂ လက္၊ စက္လက္ ၁ လက္၊ ေက ၁၂ ေသနတ္ ၁ လက္၊ အမ္ ၂၂ ဒင္ေခါက္ ေသနတ္ ၁ လက္၊ RPG ဒုံးသီး ၂၆ လုံး၊ ၆၀ မမ ဗုံးသီး ၁၁ လုံး၊ အမ္ ၂၂ က်ည္အိမ္ ၁၄ ခု၊ ၎က်ည္ ၈၀၀ ေတာင့္၊ စႏုိက္ပါက်ည္အိမ္ ၃ ခု၊ စာရြက္စာတမ္း မ်ိဳးစုံဆာလာအိတ္ ၂ ထုပ္ႏွင့္စစ္၀တ္ပစၥည္း မ်ိဳးစုံဆာလာအိတ္ ၁ ထုပ္ တုိ႔ကိုေတြ႔ရွိ သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့သည္။

၎ေနရာပတ္၀န္းက်င္ တစ္၀ုိက္အား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page