www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, June 30, 2017

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မွ ေကာ္ေစ့ထုတ္ယူႏုိင္မည့္ စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္


ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသ၏ သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ျမင္ကြင္းကုိ ေတြ႔ရစဥ္။

မႏၲေလး ၃၀-၆-၂၀၁၇

မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မွ ေကာ္ေစ့ ထုတ္ယူႏုိင္မည့္ စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂံပလတ္စတစ္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (ပုဂံပလတ္စတစ္ ကမ္ပိန္း) အဖဲြ႕နာယက ဦးႏိုင္လင္းထက္က ေျပာျပသည္။

အဆုိပါ စက္႐ုံတည္ေဆာက္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ Stiftunglife ကုမၸဏီမွ အလွဴရွင္ Mr. Jurgen Gessner အမႈိက္မွေကာ္ေစ့ ထုတ္ယူႏုိင္မည့္ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ အပုိင္းကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ထံမွ ေျမဧရိယာႏွစ္ဧက ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းပလတ္စတစ္ အမႈိက္မွ ေကာ္ေစ့ထုတ္ယူႏုိင္မည့္ စက္႐ုံကုိ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာက္ကြင္း၊ ေက်ာက္ကူးႀကိဳးျပင္ အဆုိျပဳကာကြယ္ေတာ ဧရိယာအတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂံပလတ္စတစ္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (ပုဂံပလတ္စတစ္ ကမ္ပိန္း) အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

''ပလတ္စတစ္အမႈိက္ကုိ ဘယ္လုိျပန္ၿပီး အသုံးခ်မလဲ ပလတ္စတစ္အမႈိက္က တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ ေရြ႕သြားတာပဲရွိတယ္၊ ေဆြးျမည့္ၿပီး ေပ်ာက္ပ်က္သြားတာ မရွိဘူး၊ အမႈိက္ကေန ဘာအေျပာင္းအလဲ လုပ္လုိ႔ရမလဲလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနအထားနဲ႔ အတုိင္းအတာကုိ လက္လွမ္းမီ သေလာက္ ဒီေဒသမွာလက္ေတြ႕ လုပ္ႏုိင္မယ့္ဟာ ေလးေတြကုိ ေလ့လာပါတယ္၊ အမႈိက္ကေန ေကာ္ေစ့ထုတ္ ေနတာေတြ႕ရတယ္၊ အဲဒီလုပ္ငန္း ေလးကုိသြား ေလ့လာ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႕ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဆက္သြယ္တာေပါ့၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဒသကုိ လာေလ့လာၾကည့္ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းလုိက္တယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက ရတဲ့အမႈိက္ေတြ တစ္ပတ္စာဘယ္ေလာက္ရွိလဲ သူတို႔ဘက္ကလဲ လာေရာက္ေလ့လာၿပီး ကူညီေပးမယ္ေပါ့၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သူတုိ႔အေနနဲ႔ သုံးခုေတာင္းဆုိပါတယ္၊ ေျမေနရာရယ္၊ ေရရရွိမႈရယ္၊ လွ်ပ္စစ္ရယ္ရရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က တာဝန္ယူေပးရမယ္၊ သူတုိ႔ဘက္ကစက္ကိရိယာအပိုင္း ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု အပိုင္းကို တာဝန္ယူေပးပါမယ္ ဆုိၿပီး ဂ်ာမနီအဖြဲ႕ကေန ကမ္းလွမ္းသေဘာတူ ထားပါတယ္'' ဟု ပုဂံပလတ္စတစ္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (ပုဂံပလတ္စတစ္ ကမ္ပိန္း)အဖြဲ႕ နာယကက ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေျမႏွစ္ဧက ခြင့ျ္ပဳခ်က္ရရိွ ျပီျဖစ္ျပီး စက္႑ရံုတည္ေဆာက္ရန္ အတြက္လည္း ပံ့ပုိးကူညီေပးမည့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ Stiftunglife ကုမၸဏီက အလွဴရွင္ JurgenGessner ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္မက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အေသးစိတ္ထပ္မံ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာျပသည္။

''လမ္ေဘးမွာရွိတဲ့ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြကုိ ေကာက္ယူၿပီး အမႈိက္ပုံးထဲသြားေရႊ႕လုိက္တယ္၊ ေဆြးျမည့္ေပ်ာက္ပ်က္ သြားတာမရွိဘူး၊ ေျမဆီလႊာေပၚမွာ ႏွစ္ရာခ်ီၿပီးေတာ့ တည္ၿမဲေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဒီကထြက္လာတဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြ အေငြ႕အသက္ေတြ ဒါေတြက လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပလတ္စတစ္အမႈိက္ကုိ နံပါတ္တစ္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဟာကအေငြ႕ အသက္ေတြ မေကာင္းဘူး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ေစတယ္၊ ဘယ္လုိ ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိျပန္သုံးလုိ႔ရမလဲဆုိတဲ့ အေနအထားမွာ ပလတ္စတစ္ကေန ေကာ္ေစ့ထုတ္မယ့္ နည္းလမ္းက အေကာင္းဆံုး လ႔ိုထင္တယ္၊ပလပ္စတစ္အမႈိက္ကုိ recycle အေနနဲ႔ ျပန္အသုံးခ်တဲ့အခါမွာ အက်ဳိးေက်းဇူးပုိၿပီး ရရွိႏုိင္ပါတယ္''ဟု ဦးႏုိင္လင္းထက္က ေျပာျပသည္။

သန္႔ရွင္းတင့္တယ္မႈကုိ ပ်က္စီးေစျခင္း (Disgrace)၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တန္ဖုိးကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္း (Degrade)၊ ကင္ဆာေဘးသင့္ေစျခင္း (Dangerous) ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာ သုံးရပ္ေၾကာင့္ ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ အတြင္းရွိ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ပါဝင္စား သူေစတနာရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ ပုဂံပလတ္စတစ္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (ပုဂံပလတ္စတစ္ ကမ္ပိန္း)ကုိ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ တတိယပတ္တြင္ စတင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္း အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္းေကာက္ယူျခင္း (Collect)၊ သယ္ယူစြန္႔ပစ္ျခင္း(Carry) ႏွင့္ပလတ္စတစ္အမႈိက္၏ သဘာဝကုိ ေျပာင္းလဲေလ်ာ့ပါး ေစျခင္း(Change) လုပ္ငန္းစဥ္ သုံးရပ္ျဖင့္ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကပါ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္လာလ်က္ရွိသည္။

လူထုအသိပညာရရွိေစမႈ (Public awareness) အတြက္လည္း ကြန္ပ်ဴတာ၊ ပ႐ုိဂ်က္တာမ်ားျဖင့္ လုိက္လံျပသ ေဟာေျပာျခင္း၊ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပ ေဟာေျပာျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အသိပညာေပး ဆုိင္းဘုတ္ မ်ားစုိက္ထူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္က ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားေသာ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ထုိ အမႈိက္မ်ားကုိ ပလတ္ စတစ္ေရသန္႔ဘူးခြံ အလြတ္အတြင္းသုိ႔ ဖိသိပ္ထည့္ၿပီး အစားထုိးအုတ္အျဖစ္ ျပန္လည္အသုံးခ်သည့္ နည္းလမ္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page