www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, September 29, 2017

သရဏဂံု ေဆာက္တည္ ျခင္းအက်ဳိး
ေဆာင္းပါး (တကၠသိုလ္သခၤ)

လုပ္ငန္းဌာနတစ္ခုတြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေသာလူငယ္မ်ား မၾကာခဏေတြ႕ျဖစ္သည္။သူတို႔သည္ မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ တစ္ေန႔တြင္ သူတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ဘာသာတရား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးရာမွ သရဏဂံုသံုးပါး အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိပါသလားဟု ေမးၾကည့္မိသည္။သူတို႔အားလံုးက ေသခ်ာမသိ ေၾကာင္းေျပာၾက၏။လူငယ္မ်ားကို အျပစ္မတင္လိုပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔လူငယ္ လူရြယ္ တခ်ဳိ႕သည္ဘာသာတရား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာမႈအားနည္းလွေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။

အလ်ဥ္းသင့္၍ ကၽြန္ေတာ့မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ အယူအဆကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုသည္။ မိတ္ေဆြက သူ႔ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတစ္ဦး ကြယ္လြန္ၿပီး အသုဘခ်ရာတြင္ သရဏဂံုမတင္ေၾကာင္း ေျပာဖူးသည္။သူ႕သေဘာအရသရဏဂံု တင္ျခင္း သည္မည္သို႔မွ်အက်ဳိး မထင္ဟုဆိုသည္။ သူ႔အယူအဆမွားေန သည္ဟုဆိုခ်င္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ သရဏဂံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာဆည္းပူး ထားသည္ကို စာဖတ္သူမ်ားသိရွိႏုိင္ ေစရန္တင္ျပလိုက္ပါသည။္ သရဏဂုံဆိုသည္မွာ သရဏ+ဂမန ဟူသည့္ပါဠိမွ ဆင္းသက္လာၿပီး သရဏဂံုဟူ၍ ျမန္မာမႈျပဳ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ဘုရား၊တရား၊ သံဃာစသည္တို ့ကိုကိုးကြယ္ရာ အစစ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳကာ ႐ိုေသေလးျမတ္ ဆည္းကပ္ျခင္းကို သရဏဂံုဟု ေခၚျခင္းျဖစ္၏။

သရဏဂံုသံုးပါးရွိ၏။ ယင္းတို႔မွာ

(၁) ဗုဒၶံသရဏံဂစၦာမိ-ဘုရားကို ကိုး ကြယ္ပါ၏
(၂) ဓမၼံသရဏံကဂစၦာမိ- တရားေတာ္ ကို ကုိးကြယ္ပါ၏
(၃) သံဃံသရဏံဂစၦာမိ- အရိယာ သံဃာကို ကုိးကြယ္ပါ၏ ဟူ၍ျဖစ္၏။ 

ပါဠိ သက္သက္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာစကားသက္သက္ ျဖစ္ေစ ရြတ္ဆိုျခင္းကို သရဏဂံုေဆာက္ တည္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ကြယ္လြန္သည့္အခါ က်တ္ရွိသည့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔က သရဏဂုံ သီလ တည္ၿပီး ကုသိုလ္ျပဳအမွ်တန္းေ၀ေလ့ ရွိၾက၏။ ယင္းကို သရဏဂံုတင္သည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

သရဏဂံုတင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေသသြားေသာသူအား သရဏဂံုတင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေသဆံုး၍ ဘ၀ကူးေျပာင္းသြား ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ သရဏဂံုလည္း မယူႏုိင္ေတာ့ေပ။အမွ်အတန္း ေ၀ရာ၌ ပို၍ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ရန္ က်န္ရစ္သူမ်ားက ထပ္မံ၍သရဏဂံု သီလေဆာက္တည္ျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။

ကြယ္လြန္သူမွာ အကယ္၍ ၿပိတၱာဘံု ဘ၀သို ့ ေရာက္ခဲ ့ပါက သာဓုေခၚႏုိင္ရုံသာမက အက်ဳိးပင္ရရွိႏုိင္သည္။ ဘ၀အဆက္ဆက္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးေသာ ေဆြမ်ဳိးၿပိတၱာ မ်ားသည္လည္း အလားတူအက်ဳိးမ်ားရရွိႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အသုဘ၌ သရဏဂံုတင္ ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ ေနာက္ဆံုးခရီးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေနာက္ဆံုးအကူအညီေပးျခင္းျဖစ္၍ ေကာင္းေသာ အစဥ္အလာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

သရဏဂံုအက်ဳိးေက်းဇူး

သရဏဂံုတည္၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္စစ္စစ္ ျဖစ္လွ်င္ အပါယ္ေလးပါးသို႔ မက်ေရာက္ႏိုင္ ေတာ့ေၾကာင္း ဗုဒၶျမတ္စြာေဟာၾကားမႈမ်ား မ်ားစြာရွိပါ၏။ အပါယ္မက်ရုံသာမက နတ္ျဖစ္လွ်င္လည္း တျခားေသာနတ္တို႔ထက္ပို၍ အသက္ရွည္ ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ အၿခံအရံေပါမ်ားျခင္း၊ ၾသဇာအာဏာ သာလြန္ျခင္းႏွင့္ အာ႐ံုငါးပါးသာလြန္ျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးတုိ႔ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိၾကား မင္းအား ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္က ေဟာ ၾကားဖူးေလသည္။

အဇာတသတ္မင္းသား

ဖခင္ကိုသတ္သျဖင့္ ပဥၥနႏိၵယကံထိုက္ ကာ သမိုင္းတြင္ပါယ္ဖ်က္၍ မရေသာ အစြန္း အထင္းရွိခဲ့ဖူးသည့္ အဇာတသတ္မင္းသား အေၾကာင္း အမ်ားသိၾက၏။ ၎င္းမင္းသား သည္ ဖခင္သတ္မႈဟူသည့္ “ပိတုယာတက” ကံႀကီးကို က်ဴးလြန္မိခဲ့သျဖင့္ မအိပ္ႏုိင္၊ မစားႏုိ္င္ တမႈိင္မိႈင္ တစ္ေတြေတြ ျဖင့္ ေၾကာက္ရြ႔ံ တုန္လႈပ္ခံစားေနရေလသည္။ ၎ေသလွ်င္ မဟာအ၀ီစိငရဲႀကီး၌ မလြဲမေသြက်ခံရ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဇာတသတ္သည္ ဘုရားရွင္ကို ဖူးေျမာ္ခြင့္ရရွိၿပီး သရဏဂံု ေဆာက္တည္ရသည္႔အခ်ိန္မွ စ ၍ ေကာင္းစြာအိပ္ႏုိင္၊ စားႏုိင္ပါေတာ့သည္။ သရဏဂံု၏ ေက်းဇးူ ေၾကာင ့္အဇာတသတ္မင္းသားသည္ မဟာအ၀ီစိငရဲတြင္ က်ခံရမည့္အစား ေလာဟကု မၻီငရဲငယ္၌သာ က်ခံရေလ သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရတနာသံုးပါးကို အားထား ယံုၾကည္ရာ၌ မည္သူမွ်လိုက္မမီ၊ ပထမသဂါၤ ယနာတင္ဒကာလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာင္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ၀ိဇိတာ၀ီ အမည္ရွိ ပေစၥက ဗုဒၶါတစ္ဆူလည္းျဖစ္ေတာ္မူ မညျ္ဖစ္ေပသည္။ ဤသည္မွာ သရဏဂံုေဆာက္တညျ္ခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးလည္းျဖစ္ေလသည္။

သရဏဂံုေဆာက္တည္ေဆာက္တည္ေသာသူ သည္ ျဖစ္ေလရာဘ၀၌ ေအာက္ပါအက်ဳိး ရွစ္မ်ဳိးကို ရရွိႏုိင္ပါ၏။

(၁) အမ်ားအပူေဇာ္ခရံ ျခင္း
(၂) ဉာဏ္ အညာထက္ျမတ္ျခင္း
(၃) မိမိပတ္၀န္းက်င္ မိမိ အလိုသို ့လိုက္ျခင္း
(၄) သူတကာ မႏႈိင္းယွဥ္သာေအာင္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ခံစားရ ျခင္း
(၅) ေရႊအဆင္းကဲ့သို႔ အသားအေရ ၀ါ၀ငး္လပွ ျခငး္ 
(၆) အမ်ားခ်စ္ျမတ္ႏုိးတန္ဖိုးထားခံရျခင္း
(၇) ခုိင္ၿမဲေသာမိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္း ရရွိျခင္း
(၈) ေက်ာ္ေစာထင္ရွားျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္မိမိကိုယ္ကို ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ခံယူလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း သရဏဂံုသံုးပါးကို မလြဲဧကန္ေဆာက္ တည္ၾကရန္လုိပါ၏။ သက္ေတာ္ထင္ရွားဗုဒၶဘုရားမရွိေတာ့ ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ကို လွဴဒါန္းပူေဇာ္လိုလွ်င္ ဘုရားကိုရည္မွန္း၍ ေစတီေတာ္၊ဆင္းတုေတာ္ ကိုကိုးကြယ္ ႏုိင္ပါ၏။ ဘုရားရွင္ ၏ တရားဓမၼႏွင့္ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို နာ ယူဆပြားကိုးကြယ္ႏုိင္ပါ၏။ 

အရိယာသံဃာေတာ္တို႔၏ဂုဏ္ကိုအာရုံျပဳ၍သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားကိုဆည္းကပ္ႏုိင္ပါ၏။ဤသို႔လွ်င္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည္းဟူေသာ သရဏဂံု သံုးပါးကို အၿမဲမျပတ္ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သက္ ၀င္ေနမည္ဆုိ လွ်င္ ေဆာက္ တည္သူအတြက္ လက္ေတြ႕အက်ဳိးခံစားရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရပါ၏။ ။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ စာ (၅)

#Themyawadydaily

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ သဂၤဇာေခ်ာင္းအတြင္း တီလားဗီးယား ငါးအေကာင္ေရအေျမာက္အျမား ေသဆုံးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြးနမူနာယူ၍ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႏၲေလး ၂၉-၉-၂၀၁၇

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ သဂၤဇာေခ်ာင္းအတြင္း တီလားဗီးယား ငါးအေကာင္ေရ အေျမာက္အျမား ေသဆုံးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြး နမူနာယူကာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာျပသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ယခုလစတုတၳပတ္ အတြင္းမိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး သဂၤဇာေခ်ာင္းအတြင္း တီလားဗီးယား ငါးေကာင္ေရ အေျမာက္အျမား စက္တင္ဘာ၂၇ရက္ ည ၁ဝ နာရီတြင္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေနရာသုိ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ သြားေရာက္ကာ ၎ငါးမ်ားကို ဆယ္ယူရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ သဂၤဇာေခ်ာင္းအတြင္းရွိ ငါးမ်ားမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လပ္မႈ ေၾကာင့္ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ယူဆထားေသာ္လည္း ၎ငါးမ်ား ေသဆုံးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသခ်ာစြာသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေရသန္႔ဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားက သဂၤဇာေခ်ာင္းေရကုိ ေရနမူနာရယူကာ စစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

သဂၤဇာေခ်ာင္းအတြင္း၌ ႏွစ္စဥ္ငါးမ်ား ေသဆုံးေနသည့္အတြက္ ေခ်ာင္းအတြင္းရွိ ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္အရွိဆုံးျဖစ္သည့္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား အပါအဝင္ ႏုန္းမ်ားကိုပါ ယခုႏွစ္အတြင္း စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ဆယ္ယူ ရွင္းလင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ သဂၤဇာေခ်ာင္းအတြင္း ငါးမ်ားစြာေသဆုံးခဲ့သည့္ အတြက္တျခားေခ်ာင္းမ်ားကိုလည္း ၎ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ျဖစ္ပြားမႈမရွိေစေရး ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ႏုန္းမ်ားကို ဆယ္ယူေပးသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရွိ သဂၤဇာေခ်ာင္းအတြင္း ငါးမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့မႈကုိ သက္ဆိုင္ရာက ေရအရည္အေသြး စစ္ေဆးေနၿပီး စစ္ေဆးခ်က္ထြက္ရွိလာပါက ေရအရည္အေသြး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ျခင္းမ်ဳိးဟုတ္၊မဟုတ္ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္က အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးကို ေရွးမူမပ်က္ ထိန္းသိမ္းထားျပင္ဦးလြင္ ၂၉-၉-၂၀၁၇

အဂၤလိပ္တို႔သည္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ၁၈၉၆ခုႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ႕ (ျပင္ဦးလြင္) ကို ဘုရင္ခံေႏြရာသီ ႐ုံးစုိက္ရာ ေတာင္ေပၚစခန္းၿမိဳ႕ အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုး (Secretariat Building) ကုိတည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။

အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးကို ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ဆာဟုတ္ကုတ္ဘတၱလာ (Sir Spencer Harcourt Bulter) လက္ထက္ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ထိ သံုးႏွစ္ၾကာတည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးကို ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ အဆက္ဆက္က ေႏြရာသီကာလျဖစ္ေသာ မတ္၊ ဧၿပီ၊ ေမႏွင့္ဇြန္လတို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးမွ အတြင္းဝန္မ်ားကို တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္လာကာ ျပင္ဦးလြင္ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးတြင္ ႐ုံးတက္ေစၿပီး ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးကုိ ဘုရင္ခံအဆက္ဆက္ ေႏြရာသီ႐ံုးစိုက္ရာ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုး အျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္တန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးအျဖစ္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ အထိလည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၇ခုႏွစ္မတ္လ ၇ရက္တြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ေနာက္ဆက္တြဲရီးစ္ဝီလွ်ံ ေကာ္မရွင္႐ံုးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ႐ံုးမ်ားေျပာင္း ေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ၿပီး စုေပါင္း႐ံုးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန႐ံုးအျဖစ္လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုးသည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ မပ်က္စီးမယိုယြင္းေစရန္ ေရွးမူမပ်က္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းနိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံး ဖြင့္လွစ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး


စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီး H.E. Mr. Maksim Oreshkin တို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၉-၉-၂၀၁၇

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ုရွား-ျမန္မာ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးကို ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းဦးေဆာင္၍ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီး H.E. Mr. Maksim Oreshkin ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္ ပညာေရးဆက္ႏႊယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈကိုယ္စားလွယ္ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။အဆိုပါ အစည္းအေဝးကိုႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ အလွည့္က်က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၂ ၌ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Yadanarpondaily

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒုအိုးသည္မေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿပိဳင္းေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဇင္ခါးမေက်းရြာ၊ ဘိုလီေက်းရြာ၊ ေငြေတာင္ေက်းရြာတို႔မွ ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ့ ထြက္ခြာ၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္း


ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔တိမ္းေရွာင္မည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကိုေမာင္ေတာခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၉-၉-၂၀၁၇

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္မည့္ ဘဂၤါလီမ်ားေရာက္ရွိ ေနေၾကာင္းသတင္းအရ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာအဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာတြင္ တိမ္းေရွာင္ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒုအိုးသည္မ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿပိဳင္းေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု ဇင္ခါးမေက်းရြာ၊ ဘိုလီေက်းရြာ၊ ေငြေတာင္ေက်းရြာတို႔မွျဖစ္ၿပီး ေဒသ အေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္ရန္ ၎ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕က တိမ္းေရွာင္ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ဆက္လက္ေနထုိင္၍ မရေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးအေျခ
အေနအရေက်းရြာတြင္ လံုၿခံဳမႈမရွိဟုယူဆ၍ သြားေရာက္လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကထြက္ခြာရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕မွ ဖုန္းျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား လည္းရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အုပ္စုသည္ လူနည္းစုျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိ ၎တို႔မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားထံ သြားေရာက္လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုသုိ႔ သိရွိၿပီးေနာက္ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲရွိပါက ဆန္၊ဆီ၊ဆား၊ပဲေလးမ်ဳိးတ႔ုိကုိ ေထာက္ပ့ံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိေနရာမွ မူလေနရာသုိ႔ ျပန္လိုလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ဖုန္းျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိပါက တရားဥပေဒ ႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပား၍ လူနည္းစု ျဖစ္မည္ဟုယူဆပါက ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားကုိ စုစုစည္းစည္းလံျုခဳံေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ျခင္း၊မိမိေနရပ္သုိ႔ျပန္လိုျခင္း တုိ႔အတြက္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Yadanarpondaily

အင္းဝတံတား (စစ္ကုိင္း) အသုံးျပဳခေကာက္ခံေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာ့မီးရထား တိုင္း (၂) က ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရာ ေငြက်ပ္သိန္း ၂ဝ၅ဝ ရရွိစစ္ကိုင္း ၂၉-၉-၂၀၁၇

အင္းဝတံတား (စစ္ကုိင္း) အသုံးျပဳခေကာက္ခံေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာ့မီးရထား တိုင္း (၂) စီးပြားေရးဌာန (စစ္ကိုင္း)က ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရာ ေငြက်ပ္သိန္း ၂ဝ၅ဝရရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါဌာနမွ သိရသည္။

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိ ဆက္သြယ္ထားေသာ အင္းဝတံတား (စစ္ကုိင္း) အသုံးျပဳခေကာက္ခံေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာ့မီးရထား တိုင္း (၂) စီးပြားေရးဌာနက ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲကုိ စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ မြန္းလြဲ ၁နာရီက စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေလလံဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၂၆ဦးရွိေၾကာင္း၊ အင္းဝတံတား (စစ္ကုိင္း) အသုံးျပဳခ ေကာက္ခြင့္လုပ္ငန္း လုိင္စင္၏ ၾကမ္းခင္းေစ်းမွာ ေငြက်ပ္ ၁၁ဝ၁ သိန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား တုိင္း (၂) စီးပြားေရးဌာနမွ မန္ေနဂ်ာဦးေက်ာ္မုိးက ေျပာျပသည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၁ဝဝပါ။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၁ဝဝ ထက္ေက်ာ္မွသာ တင္ဒါရဲ႕ ၾကမ္းခင္းေစ်းလို႔ ေခၚတာပါ။ ၾကမ္းခင္းေစ်းက ေငြက်ပ္ ၁၁ဝ၁ သိန္းပါ။ ဥစနည တင္ဒါနဲ႔ ပစ္တဲ့အတြက္ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္၊ တတိယအႀကိမ္ ေခၚတာပါ။ တတိယႀကိမ္မွာ ၿပီးတယ္။ အမ်ားဆုံးေပးႏုိင္တဲ့သူကုိ ေရြးတာပါ"ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။

အင္းဝတံတား (စစ္ကုိင္း) အသုံးျပဳခ ေကာက္ခြင့္လုပ္ငန္း လုိင္စင္ကုိ သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ် လ်က္ရွိရာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေလလံရရွိမႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၁ဝဝ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေလလံရရွိမႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေငြက်ပ္သိန္း ၂ဝ၅ဝျဖစ္သျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေလလံေၾကးရရွိမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပုိမုိရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"လုပ္ငန္းစတင္ရမွာက ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔က စရပါမယ္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ သုံးႏွစ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိမယ္။ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ပါမယ္။ သုံးႏွစ္ထိသူ႔ကုိ သက္တမ္းေပးပါမယ္။ တစ္ႏွစ္ကုိ ေငြက်ပ္သိန္း ၂ဝ၅ဝ နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ပါမယ္" ဟု ျမန္မာ့မီးရထားတုိင္း (၂) စီးပြားေရးဌာနမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္မုိးက ေျပာျပသည္။

ယခုႏွစ္ အင္းဝတံတား (စစ္ကုိင္း) အသုံးျပဳခေကာက္ခံေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူသည္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္စက္တင္ဘာ ၃ဝရက္ထိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ သံုးႏွစ္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

#Yadanarpondaily

မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ယခုႏွစ္တြင္ျမင့္တက္လာမႏၲေလး ၂၉-၉-၂၀၁၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဆန္းယုက ေျပာျပ၍ သိရသည္။

ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သို႔လာေရာက္ လည္ပတ္ရာတြင္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လထိ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၂၆၂၂၈ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လထိ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၃၃၃ဝ၉ ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ဝင္ေရာက္မႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ႏုိင္ငံျခားသား ဝင္ေရာက္ရာတြင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ ၾကသည့္ေနရာမ်ားမွာ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမေဒသ၊ ေတာင္သမန္တံတား၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗားကရာေက်ာင္း၊ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး၊ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္၊ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား၊မႏၲေလးေတာင္၊ စႏၵာမုနိဘုရား၊ အင္းဝျပတိုက္၊ အင္းဝဗားကရာေက်ာင္း၊ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္း၊ ဆင္က်ဳံးခံတပ္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာ စသည့္ ေနရာမ်ားသို႔အမ်ားဆုံး သြားေရာက္လည္ပတ္ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

"ကမာၻလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈက ပြင့္လင္းရာသီ မေရာက္ေသးခင္မွာပဲ ျမင့္တက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားဝင္ေရာက္မႈ ရွိေစဖို႔အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကို လဲေဖာ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးဟာဆိုရင္ ခရီးသြားက႑မွာ အဆင့္ (၃) ေလာက္ရွိပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာျပသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ကုန္းလမ္းေၾကာင္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းလမ္းတို႔မွ ဝင္ေရာက္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္


တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၉-၉-၂၀၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ယေန႔တြင္ တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ားက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ ေပးရာတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ၁၄ ဦး၊ ေရႊဇားေက်းရြာရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူ ၇၈ ဦး၊ သေဘၤာလွေက်းရြာရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူရွစ္ဦး၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူ ၂၅ ဦးႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ဝင္းဇားေက်းရြာရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ၆၉ ဦးတို႔ကို အဆိုပါေက်းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းတို႔၌ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ၊ အေရျပားေရာဂါ၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ၊ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ေဆးဝါး ကုသေပးမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ ကုသေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

JE immunization programme to be focused in Rakhine


A health worker preparing vaccine to inject a child.

Yangon September 29

The administration of Japanese Encephalitis (JE) vaccine will be prioritized in Rakhine State where recent terrorist attacks have made its northern parts volatile and unsafe, according to deputy director-general Dr Than Tun Aung of Public Health Department.

“Even a slightest instability will scare away people from coming for vaccination of JE. So, we need special attention and care for the project. There are 17 townships in Rakhine State, but we may have to leave out the two for security reasons. Nurses and health workers may not dare to visit some places, especially in the northern sector of the state. So, it’s difficult to implement the whole plan without fail,” he said.

The vaccination of JE will be carried out across the country including Rakhine State under two steps. First, the vaccines will be administered at schools in November and, after that, the program will be made in wards and villages in December.

Japanese encephalitis is a potentially fatal viral brain infection for which there is no cure and it mainly affects children aged between fi ve and 13.

Most people infected by the virus have either no symptoms or short-lived mild symptoms similar to infl uenza. In less than one case in every 250, the virus causes serious symptoms, such as seizures, confusion and paralysis.

There have been social problems in Rakhine State since previous times, resulting in low coverage of vaccination. Some children in Rakhine State are left to administer polio vaccines.

#Themyawadydaily

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၉-၂၀၁၇)ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၉-၂၀၁၇)

Download Links

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၉-၂၀၁၇)ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၉-၂၀၁၇)

Download Links

Thursday, September 28, 2017

ယခုလအတြင္း အႀကိမ္ေရစိပ္စိပ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ငလ်င္မ်ားမွာ အင္အားျပင္းငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္ရန္ ေရွ႕ေျပးငလ်င္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္၍ သတိျပဳသင့္


တာေလၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနမႈကို ေတြ႔ရစဥ္။

မႏၲေလး ၂၈-၉-၂၀၁၇

ယခုစက္တင္ဘာလအတြင္း ရက္ပိုင္းသာျခား၍ အႀကိမ္ေရစိပ္စိပ္ ဆက္တိုက္လႈပ္ခတ္ခ႔ဲသည့္ ငလ်င္မ်ားမွာ အင္အားျပင္းငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္ရန္ ေရွ႕ေျပးငလ်င္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္၍ သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၂၁ရက္အတြင္း ခုနစ္ႀကိမ္ထိ ရက္ပိုင္းသာျခား၍ ဆက္တိုက္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံလႈပ္ခတ္ခဲ့ကာ စုစုေပါင္းငလ်င္ ရွစ္ႀကိမ္ထိ လႈပ္ခတ္ထားသည္။

"ဒီႏွစ္ဦးပိုင္း မတ္လေလာက္က တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နားမွာ အင္အားရစ္ခ်္တာ စေကး ၅ ေက်ာ္တဲ့ ငလ်င္ ပထမတစ္ႀကိမ္လႈပ္ခဲ့ပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နားမွာ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ေတြ လႈပ္ေနတာလား ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ထပ္အဲဒီဧရိယာမွာ ငလ်င္အႀကီးႀကီးလႈပ္ခ်င္လို႔ မတ္လက အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၅ ေက်ာ္တဲ့ငလ်င္ အပါအဝင္ေရွ႕ေျပးငလ်င္ေတြ လႈပ္ေနတာလားေပါ့။ တကယ္လို႔ ေရွ႕ေျပးငလ်င္ေတြ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေနာက္လႈပ္မယ့္ငလ်င္က အင္အားရစ္ခ်္တာ စေကး ၇ သာသာျဖစ္သြားႏိုင္တာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတိထားတာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္" ဟု အဆိုပါေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာျပသည္။

ယခုႏွစ္ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕အနီး၌ တစ္ရက္အတြင္း အင္အားရစ္ခ်္တာ စေကး ၄ ဒသမ ၇ႏွင့္ ၅ ဒသမ ၈အဆင့္ရွိ ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္လည္း တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕အနီး၌ပင္ တစ္ရက္အတြင္း ငလ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္မံလႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။

"ေျပာဖို႔ခက္တာက ငလ်င္တိုင္းက အႀကိဳေရွ႕ေျပးငလ်င္လႈပ္ခ်င္မွလႈပ္တယ္။ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကေတာ့ အႀကိဳငလ်င္ လႈပ္ေလ့လႈပ္ထရွိပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ေလာက္ အႀကိဳလႈပ္သြားၿပီး တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ လံုးဝမလႈပ္ဘဲ ျပန္ၿငိမ္ေနတာလဲရွိပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ခါနီးမွ တစ္လ၊ ႏွစ္လေလာက္ ကပ္ၿပီးေတာ့ လႈပ္တာမ်ဳိးလဲ ရွိတတ္ပါတယ္။ မူေတာ့ မမွန္ပါဘူး။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ရဲ႕ ေတာင္ဘက္ပိုင္းေနရာေတြကသတိထားရမယ့္ ေနရာေတြပါ" ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

ျပတ္ေရြ႕တစ္ခုတြင္ အင္အားျပင္းငလ်င္ တစ္ႀကိမ္လႈပ္ခတ္ ခဲ့ၿပီးပါက ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝ မွ ၁ဝဝခန္႔အၾကာတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ သေဘာရွိေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေပၚတြင္ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕မွ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္း မနားအထိအပိုင္းတြင္ အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၅ ခန္႔ရွိသည္ဟု ယူဆရသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခု ၁၉၃၉ခုႏွစ္က လႈပ္ခတ္ခဲ့ကာ ထပ္မံလႈပ္ခတ္ရန္ စိုးရိမ္ရသည့္အပိုင္းတြင္ပါဝင္ၿပီး ၁၉၃ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ပဲခူးငလ်င္မွာ ထပ္မံလႈပ္ခတ္ရန္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီး ၁ဝ ၿမိဳ႕ခန္႔တြင္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕၌ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ပါက ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမားစြာ က်ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၅ခုႏွစ္မွယေန႔အထိ အင္အားျပင္းငလ်င္ ရွစ္ႀကိမ္ထိလႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ တာေလၿမိဳ႕တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၁ရွိသည့္ ငလ်င္သည္ အင္အားအျပင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ၇၆ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းငလ်င္ ၂၃ႀကိမ္၊၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းငလ်င္ ၃၈ ႀကိမ္ထိလႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိစက္တင္ဘာလထိ စုစုေပါင္း ငလ်င္၃၈ ႀကိမ္ထိ လႈပ္ခတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

မရမ္းေခ်ာင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွ ခုနစ္လခန္႔အတြင္း လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂၁၆ စီး ဖမ္းဆီးရမိက်ိဳက္ထို ၂၈-၉-၂၀၁၇

မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ မရမ္းေခ်ာင္ေက်းရြာအနီးရွိ မရမ္းေခ်ာင္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ထိ ခုနစ္လခန္႔အတြင္း လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂၁၆စီး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း မရမ္းေခ်ာင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ သိရသည္။

ဂိတ္စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ယခုႏွစ္ မတ္ ၁မွ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ထိ တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ အတူ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာ ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေစရန္အျပင္ လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ဖမ္းဆီး အေရးယူေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မရမ္းေခ်ာင္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္တာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ေျပာျပသည္။

"လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂိတ္ကိုျဖတ္သန္း သြားလာေနတဲ့ လမ္းေပၚမွာဆိုရင္ေတာ့ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးတယ္။ ဂိတ္ကိုေရွာင္ကြင္းၿပီး သြားလာေနတဲ့ လမ္းေတြေပၚမွာက်ေတာ့ သတင္းရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ဖမ္းဆီးေနပါတယ္။ ဖမ္းဆီးတဲ့ေနရာမွာလဲ တရားမဝင္ ကုန္စည္ေတြအျပင္ လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြပါ ဖမ္းဆီးပါတယ္။ လိုင္စင္မဲ့ကားကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပထမဆံုး သံသယအေနနဲ႔ စစ္ေဆးၿပီးထိန္း သိမ္းထားတယ္။ ပိုင္ရွင္ေတြကေတာ့ လိုင္စင္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပႏိုင္ရင္ေတာ့ လုပ္ထံုး၊လုပ္နည္းအရ စစ္ေဆးၿပီး ျပန္ေပးတယ္။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကစစ္လို႔ အေထာက္အထား မမွန္ရင္ေတာ့ အမႈဖြင့္ သိမ္းဆည္းပါတယ္"ဟု၎က ေျပာျပသည္။

သိမ္းဆည္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ျပည္သူ႔ ဘ႑ာသိမ္းဆည္း မိန႔္ထုတ္ကာ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခ်ဳပ္) ကိုတင္ျပၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္လာသူမ်ားကို လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ရယူထားကာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ ယာဥ္မ်ားကိုသာ သိမ္းဆည္းၿပီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရရွိလာပါက ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကိုပါ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မရမ္းေခ်ာင္ကုန္သြယ္မႈ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ညိႇႏိႈင္းမႈဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနမ်ားပါသည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ (၁၁) ဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ လိုက္ပါစီးနင္းသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္ပါက လာေရာက္တိုင္ၾကားႏိုင္မႏၲေလး ၂၈-၉-၂၀၁၇

မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ ျပည္တြင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လိုက္ပါစီးနင္းသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္ပါက လာေရာက္တိုင္ၾကား ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္း (မႏၲေလးဌာနခြဲ)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပ၍ သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလက ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ အေပ်ာ္ခရီး စဥ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ကိစၥမ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားလာမႈသည္ နည္းပါးၿပီး ေရလမ္းေၾကာငး္ မွ သေဘၤာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္းလမ္းေၾကာင္းမွ ကားမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳသြားလာခဲ့ၾကသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းမွလည္း ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးစဥ္မ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္း ေျပးဆြဲလာခဲ့သည့္အတြက္ လိုက္ပါစီးနင္းသူမ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲ ေပးေနေသာ္လည္း လိုက္ပါစီးနင္းသည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈ အပိုင္းအျပင္ ဆက္ဆံေရးအပိုင္းတြင္ေျပျပစ္မႈမရွိပါက ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္း (မႏၲေလးဌာနခြဲ) သို႔လာေရာက္တိုင္ၾကား ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္တိုင္ၾကား ရာတြင္လည္း အမွန္တကယ္ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္း ေကာင္းမြန္မႈ ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးၿပီးမွသာဆုံးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွအျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္၊ က်ဳိင္းတုံ၊ကေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ျမစ္ႀကီးနား၊ ပူတာအိုစသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ လူဦးေရ၁၆၄ဦးဆံ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ Boeing-737 ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစား ေလးစီး၊လူဦးေရ ၁ဝဝဆံ့ ဘရာဇီးႏိုင္ငံထုတ္ Embraer အမ်ဳိးအစားႏွစ္စီးႏွင့္ လူဦးေရ ၇ဝ ဆံ့ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံထုတ္ ATR အမ်ဳိးအစား ကိုးစီးတို႔ျဖင့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ျဖန္႔ၾကက္ေျပးဆြဲ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္း (မႏၲေလးဌာနခြဲ)မွ သိရသည္။

#Themyawadydaily

သုတအလင္း မဂၢဇင္း အမွတ္ (၁၈)သုတအလင္း မဂၢဇင္း အမွတ္ (၁၈)

Download Links

အားကစားျမင္ကြင္း ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၆) ၊ အမွတ္ (၃၇)အားကစားျမင္ကြင္း ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၆) ၊ အမွတ္ (၃၇)

Download Links

မိုးေသာက္ပန္း ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂၁) ၊ အမွတ္ (၁၆)မိုးေသာက္ပန္း ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂၁) ၊ အမွတ္ (၁၆)

Download Links

The words of bereaved families of Hindus killed by ARSA terrorists

Upon receiving information about the location of dozens of dead Hindus in northern Rakhine State, the bodies of the people allegedly killed by extremist terrorists from the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) were unearthed by security forces near the village of Yebawkya in Maungtaw. Twenty-eight bodies were discovered on Sunday, and 17 more on Monday. The following are the accounts of surviving family members interviewed by Myanmar news Agency reporters at the site in Maungtaw where the bodies were found :

Ronni, Maungtaw Township, Thittonenar Khwa-Sone Village tract, Oh-Htein Village

Among 28 bodies dug firstly is my elder brother, named Hannu. He lived with his family at the village Thittonenar Khwa-Sone village. When examined, I ascertained that it was my own brother, by seeing his frequently-dressed shirt. He visited his daughter at Khamaungseik village to stay for a night. on the day when the terrorist attacks happened, terrorists came to Khamaungseik to abduct Hindus, in which my brother was one of the victims. All were inhumanely killed on the way,

with eight Hindu women and children abducted to Bangladesh. Women were raped. I had a contact with those women. I did not yet know whether my brother’s wife and children have not been accounted and have been killed. We heard most of them killed by terrorists. our village Khamaungseik, where Hindus mostly lived, was surrounded by Bengali villages.

Arshee Kumar, 4 ward Maungtaw

I lived with my family in Maungtaw. My daughter, my parents-in-law and my brother-in-law were among the victims. My daughter lived with my parents-inlaw in Khamaungseik village (south). Dead bodies dug out included corpses of my mother-in-law and brother-in-law. The bodies of my daughter, only 8 years old, and my father-in-law have not been found yet. My spouse has suffered from a mental disorder since the brutal slaughter of the people. All were killed by throat slitting. Some were found to have been decapitated and limbs amputated. We want to find our daughter as soon as possible. I will not stop looking for my daughter even if she is found dead and it is only her skeleton. I pray for my daughter not to experience such a worse situation. Terrorists not only killed Hindus, including the cruel killing of children, but also raped the women.

Salmon Barlar, Kyeinchaung Village

My husband’s two brothers were among the dead bodies dug up. Their names are Bisnia and Han Montie. Their wives and children were also killed. A mother and her two children and another mother and her three children have not been accounted for. We overheard that one was abducted to Bangladesh. I live now in Kyeinchaung village. My husband’s two brothers earned their living in Khamaungseik as blacksmiths.

Mardoori, Khamaungseik Village (south)

My sister, her spouse and her two sons were among the killed. Prior to the event, I fortunately missed being killed as I had been in Thamanthar village. Among the corpses dug out, there was the body of my sister. My sister wore her usual bangles on her wrist. By seeing these, I identified that it was her. The bodies of her husband and her sons have not yet been found.

Orno Barlar,Khamaungseik Village

Among the corpses dug up were my husband and two sons. I could identify them as I well remembered their clothing. On the bodies were cuttings on their throats with limbs amputated. Some legs were almost completely cut. I survived because I had been in Maungtaw at an event. Fifteen of my relatives have not yet been found. Terrorists killed our Hindus in Khamaungseik.

Minu, ward 4 Maungtaw

I live in Maungtaw. My two sons and my daughter lived in Khamaungseik. My elder son was married, as was my daughter. one son was still single. My sons were eking out a living as goldsmiths. Yesterday, my two sons were found among the dead bodies dug up yesterday. His daughter and child, including my daughter and her son, were abducted to Bangladesh. over there, our Hindus found them and brought them, it was learnt. I had phone contacts with my daughter and daughter-in-law. It has been learnt that gold from their shop was robbed.

Information Committee

#Themyawadydaily

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားအား ရွာေဖြမႈ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အေလာင္း ၄၅ ေလာင္း ေတြ႕ရိွသည့္ေနရာႏွင့္ ထပ္မံရွာေဖြသည့္ ေနရာျပေျမပုံ

စက္တင္ဘာ ၂၈-၉-၂၀၁၇

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ခရိုင္တရားရံုး၌ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၆ ဦး၊ ေနအိမ္ အတြင္းရွိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ကေလးငယ္ ၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၇ ဦး တို႔မွာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ မိသားစု ၅၆၃ စု ၊ လူဦးေရ ၂၇၅၂ ဦး တို႔သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ႔ၾကရၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ယာယီကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၃၂၁ စု၊ လူဦးေရ ၁၂၆၂ ဦး ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရွိ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၂၄၁ စု၊ လူဦးေရ ၁၄၈၇ ဦး ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ရွိ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁ စု၊ လူဦးေရ ၃ ဦးတို႔ အသီးသီးခိုလံႈေနထုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထို႔အျပင္ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသျဖင့္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဟိႏၵဴဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဦးနီေမာလ္ပါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ႔ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား ႏွင့္အတူ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍႐ွာေဖြခဲ့ရာ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ မီတာ ၁၅၀၀ ခန္႔အကြာတြင္ ေျမက်င္း ၂ က်င္း၌ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက သတ္ျဖတ္ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္း ၂၈ ေလာင္းကုိဦးစြာ တူးေဖာ္ေတြ႔႐ွိခဲ့သည္။ယင္းသို႔ ေတြ႕ရွိရသည့္ ရုပ္အေလာင္း ၂၈ ေလာင္းတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ ၆ ဦး၊ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၂ ဦး စုစုေပါင္း ကေလးငယ္ ၈ ဦး၏ အေလာင္းမ်ား ပါဝင္ခဲ႔သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ပထမေတြ႔႐ွိခဲ့သည့္ေနရာ၏ အေ႐ွ႕ဖက္ မီတာ၂၀၀ အကြာတြင္ ေျမက်င္း ၂ က်င္း၌ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္း ၁၇ ေလာင္းကုိ ထပ္မံတူးေဖာ္ေတြ႔႐ွိခဲ့သျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ စုစုေပါင္း ၅၂ ဦး ရွိၿပီျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္လည္း ရွာေဖြမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၄၈ ဦးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အိုးထိန္း ေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၁၄၄ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိရသျဖင့္ ဆက္လက္ရွာေဖြ လ်က္ရွိသည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၅၂ ဦး ေသဆံုးခဲ႔ရၿပီး စုစုေပါင္း ၁၉၂ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ႔ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ရုပ္အေလာင္းမ်ား တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ႔သည့္ေနရာသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ TBS ၊ Asahi Shun bum၊ EPA ၊ AFP၊ VOA ၊ CNA ၊ BBC ၊ Xinhua ၊ TV Asahi ၊ Nippon TV ၊ Frontier Myanmar ႏွင့္ Reuter သတင္းဌာနတို႔မွ သတင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ယေန႔တြင္ ေန႔ခ်င္းျပန္ သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ား၊ ျပည္တြင္းသတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းမီဒီယာမ်ား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သြားေရာက္သတင္းရယူ


ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ား ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းရယူစဥ္။

ေသဆုံးခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း)၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားစဥ္။

နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးႀကီးဥကၠာကိုက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၈-၉-၂၀၁၇

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ယေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား ရွာေဖြတူးေဖၚေတြ႕ရွိသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲေဘာက္က်ေက်းရြာ အနီးသုိ႔သြားေရာက္ သတင္းရယူၾကသည္။

ဦးစြာ အဆုိပါမီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရဲေဘာက္က်ေက်းရြာအနီး၌ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ရွာေဖြတူးေဖာ္ရရွိသည့္ ေနရာသုိ႔ေရာက္ရွိ၍ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ ခံထားရမႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္႐ႈၿပီး သိရွိလုိသည္ မ်ားေမးျမန္း ၾကသည္။

၎ေမးျမန္းမႈအေပၚ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးႀကီး ဥကၠာကုိႏွင့္ဦးနီေမာ္လ္ (ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ကူညီေရးေခါင္းေဆာင္) တုိ႔ကရဲေဘာ္က်ေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤါလီမ်ားကဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ခဲ့မႈႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ားအား ၎တုိ႔အနက္မွအသက္မေသဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အဓမၼဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္၍ ေျပာၾကားခဲ့မႈ၊ ၎သတင္း အရေျမျပင္တြင္ လုိက္လံရွာေဖြခဲ့ရာ ရက္စက္စြာလည္လွီး သတ္ျဖတ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအားတစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသား႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား တစ္ေနရာစီခြဲ၍ ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းအား ရွာေဖြ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ဆက္လက္ ရွာေဖြေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေသဆုံးခဲ့သူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအား ေမးျမန္းသတင္းရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၎ေက်းရြာေန ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား အားေတြ႕ဆုံၿပီး နယ္ေျမေဒသအေျခအေနမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းသတင္းရယူ ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလုိသည္မ်ားအား ေမးျမန္းၾကရာ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)၊ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံ ေရးႏွင့္စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

Domestic-based foreign media and local media collect news on Hindus mercilessly murdered by extremist Bengali terrorists


Journalists seen asking news in Maungtaw.

The district administrator replies to media questions.

Photo shows bereaved Hindu families and relatives.

Nay Pyi Taw September 28

Local-based foreign media in Myanmar and local media gathered news at the place near at Yebaukkya Village in Maungtaw Township in northern Rakhine State where corpses of the Hindus brutally murdered by ARSA extremist Bengali terrorists through violent means were unearthed.

The media persons after witnessing the unearthed remains of the brutally murdered Hindus asked more information about the terrible incident. Police Col Okka Ko of Border Police Control Command and U Ni Mawl (the Hindu leader of the aid organization) explained the telephone message about the capture and butchering of Hindus by Bengali terrorists sent by Hindu women who survived after they were forcefully taken to Bangladesh, burying of women and children, and men in separate places after being killed with their necks slashed and continued finding of dead bodies. Then, news media conducted interviews with the bereaved families and relatives.

Next, the reporters arrived in Pandawpyin Village, Maungtaw, where they met the Bengalis from the village and asked about regional situations and occurrence of incidents. They then asked about incidents that happened in Maungtaw region, security operation and problem solving. The Maungtaw District administrator and the director of the Directorate of Public Relations and Psychological Warfare under the Office of Commander-in-Chief (Army) made the clarifications.

#Themyawadydaily

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၈-၉-၂၀၁၇)ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၈-၉-၂၀၁၇)

Download Links

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၈-၉-၂၀၁၇)


ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၈-၉-၂၀၁၇)

Download Links

Wednesday, September 27, 2017

အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္အဝင္နည္းလာေညာင္ေရႊ ၂၇-၉-၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလးေဒသရွိ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္စက္တင္ဘာလ မွစ၍ က်င္းပေလ့ရွိရာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္အမ်ားအျပား လာေရာက္ ေလ့ရွိေသာ္လည္းယခုႏွစ္ ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္း သြားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း (ေတာင္ႀကီးဇုန္) ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဌးေအာင္ထံမွ သိရသည္။

''ဒီႏွစ္ခရီးသြားရာသီမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီနဲ႔ လာေရာက္ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္ သံုးေလးဦး ေလာက္ပဲရွိတယ္။ အရင္ႏွစ္နဲ႔ယွဥ္ရင္ ထက္ဝက္မက က်ဆင္းလာတယ္'' ဟု ဦးေဇာ္ေဌးေအာင္
ကေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ ျပည္တြင္းသုိ႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားျပားၿပီး ဝင္ေငြမ်ားသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ ေသာ္လည္း၊ ယခုႏွစ္ ပြင့္လင္းရာသီအစတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးေန
ၿပီး ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္း လာသည့္အတြက္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္အထိက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားပြဲေတာ္ကာလအတြင္း အင္းေလးႏွင့္ ေညာင္ေရႊရွိ တခ်ဳိ႕ဟုိတယ္မ်ားအေနျဖင့္ တည္းခိုစရိတ္ကို ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟိုတယ္အခန္းခမ်ားမွာ ပံုမွန္ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္းရွစ္ေထာင္ ရွိေသာ္လည္း ပြဲေတာ္ရက္အတြင္း ေငြက်ပ္သံုးေသာင္းဝန္းက်င္ႏွင့္ အခန္းအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

163 killed, 91 missing from 9 Oct to 26 Sept in N-Rakhine 254 Total Casualty Under ARSA Terrorist AttackNay Pyi Taw September 27

The death toll of civilians by terrorist attacks in northern Rakhine from 9 October to 26 September has reached 163, with 91 still missing, according to data released by authorities yesterday.

Data collection teams started conducting ground surveys on 23 September to determine the losses and damages from the terrorist attacks in northern Rakhine.

From 25 august, the day ARSA extremist terrorists launched attacks to dozens of police posts and civilians, to 26 September, 84 people, including Hindus, ethnic Rakhine, Daingnet and Mro villagers, civil servants and security forces were killed by ARSA terrorists. Fifty-four are still missing, according to the data.

The terrorists attacks from 9 October to 24 august—the day before the latest terrorist attacks—killed 79 people including villagers who are cooperating with authorities, civil servants, security forces, leaving 37 missing.

The main data is collected first and other required data will also be collected, officials said. It is estimated to take a month to complete the work, said U Ye Htut, Deputy Commissioner of Maungtaw District General Administration Department.

Information Committee

#Themyawadydaily

ARSAအစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ပြဲျပဳလုပ္


ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင္႕ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႔တြင္ ဆန့္က်င္႐ႈတ္ခ်ပြဲျပဳလုပ္စဥ္။

မႏၲေလး ၂၇-၉-၂၀၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီကမႏၲေလးမဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ လမ္းေပၚရွိ မေနာ္ရမၼံဟစ္တိုင္ကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည္။

ေရွးဦးစြာတက္ေရာက္ လာသူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ ခံရသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႏွစ္မိနစ္ျငိမ္သက္ ဂါရဝျပဳၾကသည္။

ဆက္လက္၍ စာေရးဆရာ ဦးမ်ဳိးခ်စ္၊ စာေရးဆရာ ေရွ႕ေနဦးဝင္းၾကည္(စဥ့္ကိုင္)၊ ဥပေဒပညာရွင္ ဆရာဦးေအးပိုင္တို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားႏွင့္ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကုိ ျပည္ပကဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဟာေျပာၾကသည္။

ဆက္လက္၍ အမိျမန္မာျပည္ကို ကာကြယ္ပါ၊ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ား မွ်တမႈရွိၾကပါ၊ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ႏိုင္ငံသား ဥပေဒကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားပါရွိေသာ ဗီႏိုင္းပိုစတာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ေၾကြးေၾကာ္၍ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ပြဲသုိ႔ အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစု ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစုံမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္မွ စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

" ဒီလုိပဲြေတြက လုပ္သင့္တ့ဲကိစၥပါ။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားေတြ အၾကမ္းဖက္ ခံေနရတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္တာကို လက္မခံဘူးဆိုတာကို သိေအာင္လုပ္တာပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ အင္မတန္မွအေရးႀကီးပါတယ္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီရာေရာက္ပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ရဲ႕တိုက္တြန္းခ်က္မွမပါဘဲဒီပြဲကို ေရာက္လာတာပါ" ဟု ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေမာင္ႀကီးက ေျပာျပသည္။

"အခုကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတာဟာ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာနဲ႔ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အမ်ဳိးသားေရးအလုပ္ကို လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီေန႔လုပ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကႏိုင္ငံေတာ္ အေပၚမွာ က်ေရာက္ေနတဲ့ဖိအားေတြ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ က်ေရာက္ေနတဲ့ဖိအားေတြကို ဆန္႔က်င္ေခ်ဖ်က္ဖို႔ ျပဳလုပ္တာပါ။ တစ္မ်ဳိးသားလုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခုလိုအေရးကိစၥေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာပါတီစြဲ၊ ဝါဒစြဲေတြ စြန္႔လႊတ္ၿပီး အားလုံးညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမွန္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာသိေစဖို႔၊ ကမၻာသူ၊ကမၻာသားေတြ သိေအာင္ေျပာဖို႔ မီဒီယာေတြမွကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ" ဟု ဆရာဦးမ်ဳိးခ်စ္က ေျပာျပသည္။ 

#Themyawadydaily

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔အခ်ဳိ႕၏ စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ တံု႕ျပန္ေျပာၾကား


ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္း ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ကုလသမဂ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕၏စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျပာၾကားစဥ္။

နယူးေယာက္ ၂၇-၉-၂၀၁၇

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားမႈအတြင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ျပင္သစ္၊ တူရကီ၊အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ ယူေအအီး၊ မေလးရွား၊ေမာ္လ္ဒိုက္၊ ခ်ဒ္ႏိုင္ငံတုိ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍'' ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း (atrocities)''၊ '' မ်ဳိးႏြယ္စုအားသုတ္သင္ ရွင္းလင္းျခင္း (ethnic cleansing) ''စသည္ျဖင့္ မွန္ကန္မႈမရွိသည့္ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားမႈ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္မ်ားအားျပန္လည္တံု႔ျပန္ ေခ်ပသည့္မိန္႔ခြန္း (Right of Reply) တစ္ရပ္ပါဝင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနကို မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း " ethnic cleansing" အျဖစ္ အေျခအျမစ္မရွိဘဲထပ္တလဲလဲ စြပ္စြဲေျပာၾကားေနၾကသည္မွာ အလြန္စိတ္မေကာင္းဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ '' ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း (atrocities)''၊ ''မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း (ethnic cleansing)''၊''လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ျခင္း (genocide)''စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ အသံုးမျပဳ သင့္ေၾကာင္း၊ ခိုင္မာသည့္ သက္ေသအေထာက္ အထားရွိမွသာ ယင္းစကားလံုးမ်ားကို သံုးႏႈန္းရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ''ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ ျခင္း''၊''မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း''စသည့္ စကားလံုးမ်ားကိုသံုးႏႈန္း၍ ကိုးကားေဖာ္ျပေနျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအေျခအေနကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်ႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ၾကရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ''မ်ဳိးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း'' မရွိေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးေျပာၾကား လိုေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ လည္းမရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ ၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရဲကင္းစခန္းေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္မွာ တစ္ၿပိဳင္တည္း အကြက္က်က်တိုက္ခိုက္မႈ ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ARSA အဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ARSA ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားအသက္ အိုးအိမ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ထုိသုိ႔ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသူ အေျမာက္အျမားရွိေၾကာင္း။

မူဆလင္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသာမက ဒုိင္းနက္၊ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီးကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားတည္ရွိမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ဒုကၡကုိကမၻာ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားက မသိရွိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ အထိခုိက္ခံနယ္ေျမမွ မူဆလင္ အသိုက္အဝန္းသည္ သတင္းမ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ေဖာ္ျပေနၾကသကဲ့သုိ႔ လူနည္းစုမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စင္စစ္အားျဖင့္လူဦးေရတုိးပြား လာမႈေၾကာင့္ ၎တုိ႔မွာ လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒသရွိ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအေနျဖင့္ အေျခအေနပုံမွန္အေနအထားသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးအပ္ေရးမွာ မိမိတုိ႔၏အဓိက ဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ လိုအပ္ေနသူမ်ားအားလုံး အကူအညီရရွိေစေရးကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကသည့္ဒုကၡသည္မ်ားအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အေတြ႕အႀကံဳေပၚအေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေခၚယူေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ အလ်င္အျမန္ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

Right of Reply made by H.E. U Hau Do Suan, Permanent Representative of the Republic of the Union Of Myanmar to the United Nations against the allegations made by some member states regarding the situation in Rakhine StateNay Pyi Taw September 27

Nigeria, France ,Turkey ,Afghanistan, Pakistan, the UAE ,Malaysia ,Maldives ,Chad and Bangladesh allegedly accused Myanmar of committing “atrocities” and “ethnic” during the general debate of 72nd Session of the United Nations General Assembly held at the Unite Nations Headquarters in New York.

H.E. U Hau Do Suan, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations, spoke in exercise of the right of reply against those allegations at the final session of the general debate on 25 September 2017.

He said it was deeply regrettable that unsubstantiated allegations had been repeated in those chambers likening the situation in Rakhine State to “ethnic Cleansing “. He also said that terms such as “atrocities”, “ethnic cleansing” , and “genocide” must not be used lightly, and the use of such terms should be considered only after there was solid evidence. Myanmar objected in the strongest terms the use of such words as atrocities and ethnic cleansing by the delegations concerned in their statements in reference to the situation in Myanmar . He urged those delegations and the international community to see the situation in northern Rakhine objectively and in an unbiased manner. He stated that there was no ethnic cleansing there was no genocide.

He stressed the , within hours of the release of the report of the Advisory Commission on Rakhine State, a series of coordinated attacks were carried out on 30 police outposts in Northern Rakhine State on 25 August. The so-called Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) had claimed responsibility for the attacks. Subsequently, ARSA was declared as a terrorist group. Those vicious attacks had resulted in the loss of life and property and property and displacement of peoples. Those who had had to abandon their hearth and home were many – not just Muslim and Rakhine, but also small minority groups such as Daingnet , Mro , Thet , Mramagy and Hindus. Most of the world had been unaware of the existence and plight of those small groups, In the affected area of northern Rakhine, Muslim community was not a minority as widely reported.

In reality, they were a majority as their population had increased. They now constituted 95% of the total population in the area. The Government was striving to restore normalcy. At present, humanitarian assistance was the top priority of the Government, The Government was committed to ensuring that aid would be received by all those in need, without discrimination. He reiterated that refugees who had fled to Bangladesh would be repatriated to Myanmar based on the experience of 1993, and that a working group for verification would be set up expeditiously to conduct systematic verification process.

#Themyawadydaily

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၇-၉-၂၀၁၇)ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၇-၉-၂၀၁၇)

Download Links

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၇-၉-၂၀၁၇)ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၇-၉-၂၀၁၇)

Download Links

Tuesday, September 26, 2017

ျမစ္သာျမစ္ေရျပန္လည္ က်ဆင္းသြား၍ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား မိမိတုိ႔၏ ေနအိမ္အသီးသီးသုိ႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕လ်က္ရကေလး ၂၆-၉-၂၀၁၇

ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ မိုးသည္းထန္စြာ အဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရေျမာင္းေရမ်ား ႀကီးလာမႈေၾကာင့္ ျမစ္သာျမစ္ေရသည္ စက္တင္ဘာ ၂ဝ ရက္တြင္ စိုးရိမ္ေရ အမွတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အနိမ့္ပိုင္းၿမိဳ႕ေပၚ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ေက်းရြာ အခ်ဳိ႕တို႔တြင္ ျမစ္ေရမ်ား စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ျမစ္ေရသိသိသာသာ ျပန္လည္ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာၿပီျဖစ္ရာ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တာဝန္က်ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၏ စနစ္တက်စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတို႔ျဖင့္ ေရေဘးေရွာင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၂၂ခုမွ အိမ္ေထာင္စု ၂၂၄၁စု လူဦးေရ၁ဝ၁၉၈ ဦးတို႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္မွစ၍ မိမိတ႔ို၏ ေနအိမ္အသီးသီးသ႔ုိ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ လမ္းပိုင္းအခ်ဳိ႕ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား အသံုးျပဳ၍ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းျဖစ္သည့္ ကေလး-ကေလးဝ-တမူးလမ္းႏွင့္ အာရွပတ္လမ္းမႀကီးေပၚ တင္က်န္ရစ္ေသာရႊံ႕ၫြန္အမိႈက္ သ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ႏုန္းမ်ားကို ကေလးတပ္နယ္မွ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ားက သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေရဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကေလးၿမိဳ႕ ေပၚရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားရွိေရတြင္းႏွင့္ ေရတံုကင္မ်ားပ်က္စီးမႈကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရသံုးေရ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေရတြင္း ေရကန္မ်ားကုိ တစ္အိမ္တက္ဆင္း လိုက္လံ၍ Chlorine ေဆးခပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page