www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, December 14, 2018

အိႏၵိယသမၼတ ႏိုင္ငံသမၼတ ရွရီရမ္နက္သ္ ကိုဗင္႕ဒ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕လာေရာက္သည္႕ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည္႕ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႕မွ ၁၄ ရက္ေန႕အထိ)

-
ေနျပည္ေတာ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္
-
၁။      ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ  ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္  ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိတို႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ ရွရီရမ္နက္သ္ ကိုဗင့္ဒ္ႏွင့္ဇနီး ရွရီမတီ ဆာဗီးတာကိုဗင့္ဒ္ တို႔သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုခရီးစဥ္သည္ မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား တည္ရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ အစဥ္အလာကို ပိုမိုခုိင္မာ အားေကာင္းေစခဲ့သည္။ 
-
၂။      ဧည့္သည္ေတာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသမၼတ ရွရီ ရမ္နက္သ္ကိုဗင့္ဒ္အား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ အိမ္ေတာ္၌   ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္  ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ  ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္  အိႏၵိယႏိုင္ငံသမၼတတို႔အၾကား  ႏွစ္ႏိုင္ငံေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ညေနပုိင္းတြင္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္မွ ဧည့္သည္ေတာ္ သမၼတအား ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရး အစဥ္အလာႏွင့္အညီ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ႏွင့္  အိႏၵိယႏိုင္ငံ သမၼတ  ရွရီရမ္နက္သ္ကိုဗင့္ဒ္တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တရားေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားတြင္ အိႏၵိယအစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေအာက္မွ ပထမသုတ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ အိမ္ရာအလုံး(၅ဝ)ကိုလည္း လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကြၽန္းသစ္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈ၊က်ားႏွင့္ အျခားေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာႏွင့္   လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး၊ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ေရးႏွင့္ အသုိက္အဝန္း အတြင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဆိုင္ရာ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား မၾကာမီ ၿပီးဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ အေစာႏိုင္ဆုံး အခ်ိန္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 
-
၃။      ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သမၼတ ရွရီရမ္နက္သ္ ကိုဗင့္ဒ္သည္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္ဝင္း အတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ အဆင့္ျမင့္စိုက္ပ်ဳိးေရး သုေတသနႏွင့္    ပညာေရးဗဟိုဌာန စပါးဇီဝဥယ်ာဥ္တို႔အား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခဲ့သည္။ အဆုိပါဗဟုိဌာနႏွင့္ ဥယ်ာဥ္တို႔သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသမၼတမွ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေလးထားသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း တို႔ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဆက္လက္ေပး အပ္လ်က္ ရွိသည္ကို ထင္ဟပ္ျပသလ်က္ရွိသည္။ 
-
၄။      အိႏၵိယသမၼတ  ရွရီရမ္နက္သ္ ကိုဗင့္ဒ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး  သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္  ယဥ္ေက်းမႈအရ အထင္ကရေနရာမ်ားကုိ သြားေရာက္ေလ့လာ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္အျပင္ အာဇာနည္ ဗိမာန္၌   ဂုဏ္ျပဳလြမ္းသူ႔ ပန္းေခြခ် အေလးျပဳခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ သမၼတသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား အသိုက္အဝန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အိႏိၵယစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပပြဲကုိလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ျပပြဲ ဖြင့္လွစ္ျပသျခင္းျဖင့္ အိႏၵိယမွ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
-
၅။ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသျပင္ပ အတူတကြၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္  စက္တင္ဘာလ အတြင္း အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမိုဒီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္မ်ားအၿပီး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး၊ လုံၿခံဳေရးက႑ မ်ားအပါအဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ  ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လက္ေတြ႕က်သည့္ အေရွ႕ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးမူဝါဒ၊   အိမ္နီးခ်င္း ဦးစားေပး မူဝါဒမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ သဟဇာတျဖစ္မႈ၏ ျပယုဂ္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတုိးျမႇင့္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း သစ္မ်ား ဆက္လက္ရွာေဖြသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ 
-
၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္မည့္ အိႏိၵယ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ဆုိက္ေရာက္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္အတြက္ အိႏိၵယ အစိုးရမွ ျမန္မာအစိုးရအား ေက်းဇူးတင္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိသို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အၾကား ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမ်ား တုိးျမႇင့္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား ဝင္/ထြက္ သြားလာမႈမ်ား တုိးတက္ျမင့္မားလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဗီဇာခကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ အတြက္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ အိႏၵိယအစိုးရအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
-
၇။   ျမန္မာအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား အေပၚဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း  သမၼတ  ရွရီရမ္နက္သ္ကုိဗင့္ဒ္မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာ အစိုးရမွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ အိႏိၵယအစိုးရမွ အျပည့္အဝ အားေပး ေထာက္ခံေၾကာင္း အိႏိၵယသမၼတမွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္လည္း ထပ္တူက်လ်က္ရွိရာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာလာေစရန္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္  ျမန္မာႏုိင္ငံအား  ဆက္လက္အကူအညီ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  အိႏိၵယႏုိင္ငံ သမၼတမွ အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးသည့္အတြက္ အိႏိၵယႏုိင္ငံအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာဘက္မွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
-
၈။   အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အထူး ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိရာ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံမ်ဳိးကိုမဆုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းသြားရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ  သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။   ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က အၾကမ္းဖက္မႈကို တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ သီးျခားေရြးထုတ္ျခင္း၊အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အဆံုးသတ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းသို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး  ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ ''ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆုိင္ရာ ဘက္စံုကြန္ဗင္းရွင္း''ကို အၿပီးသတ္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေဆာလ်င္စြာ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လည္း ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 
-
၉။  ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ အဓိကက်သည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးကို အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဆန္႔က်င္သြားရန္ အျပန္အလွန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားမႈ အား ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမကို အသံုးျပဳ၍ အျခားတစ္ႏုိင္ငံအား ရန္လုိေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားမႈသည္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား၏ သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
-
၁ဝ။  ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တုိင္းတာ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္အား အျပန္အလွန္ ေလးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး နယ္နိမိတ္ တုိင္းတာသတ္မွတ္ရန္ က်န္ရွိေန သည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား  တည္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ယႏၲရားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဆာလ်င္စြာ ေျဖရွင္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ 
-
၁၁။  မဟတၱမဂႏီၵေမြးဖြားျခင္း ႏွစ္(၁၅ဝ)ျပည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ကမၻာအႏွံ႔ က်င္းပႏုိင္ေရး အတြက္ အိႏိၵယအစိုးရမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဝမ္းေျမာက္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မဟတၱမဂႏီၵႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားအၾကား နီးကပ္စြာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 
-
၁၂။  ႏွစ္ဖက္စလုံးက အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ နယ္ပယ္က႑စုံ၊ အထူးသျဖင့္ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းလုံၿခံဳေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး၊ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ က႑တုိ႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပုိမုိနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ရန္ လုိအပ္မႈ အပါအဝင္ ေဒသ တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုန္း/ေရ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ညိႇႏႈိင္းကင္းလွည့္ျခင္း ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီးသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ယႏၲရားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပုိမုိနက္႐ႈိင္းစြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပူးတြဲညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ စြမ္းအင္၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းဆက္ႏႊယ္မႈ က႑မ်ားတြင္ မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိသည့္ ဘင္းမ္စတက္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ရန္လည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ 
-
၁၃။  အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တုိးျမႇင့္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ သြားရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ကတိကဝတ္ကုိ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူမႈ-စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ပံ့ပုိးကူညီေပးမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာတရားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ အားရေက်နပ္မႈရွိ ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏၵိယအစုိးရ၏ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ အေျခအေနကုိလည္း ႏွစ္ဖက္လုံးက ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ၾက သည္။ ကုလားတန္ဘက္စုံသုံး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ကုန္သြယ္စီးပြားေရးတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ပလက္ဝဆိပ္ကမ္းတုိ႔၌ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲသူ   ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ  ႏွစ္ဖက္စလုံးက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲသူခန္႔ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးက သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ပလက္ဝမွ အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ဇုိရမ္ပူသုိ႔ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေပၚ အားရေက်နပ္မႈ ရွိေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ စလုံးက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဇုိရမ္ပူႏွင့္ ပလက္ဝမွ တစ္ဆင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ စီမံကိန္းဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္မႈအတြက္ ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 
-
၁၄။    သုံးႏုိင္ငံ အျမန္လမ္းမႀကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းရွိ လမ္းပုိင္းမ်ားအား အိႏၵိယ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ တုိးတက္မႈ အေျခအေန ကုိ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။ ရိဒ္- တီးတိန္လမ္းပုိင္းတြင္  လုပ္ငန္းစတင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဆာလ်င္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ရိဒ္ေခါဒါ-ဇုိေခါဒါတံတားႏွင့္ ေဘြႏုတံတား မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာမ်ားျပဳစုရန္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသုိ႔ကမ္းလွမ္းသည့္   အထူးေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 
-
၁၅။    ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ အျပဳ သေဘာအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ ကုန္းလမ္းနယ္စပ္ ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆုိင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္၍ အသက္ဝင္လာခဲ့ျခင္းအေပၚ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။ထုိသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းဆက္ႏႊယ္မႈ ဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိေစရန္အလုိ႔ငွာ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္မည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖတ္သန္း သြားလာေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေဆာလ်င္စြာ ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ေရး အတြက္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို စတင္သြားရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေဆာလ်င္စြာ ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အၾကား နယ္စပ္ေဒသမွ တစ္ဆင့္ ထိေတြ႕ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ မႏၲေလးႏွင့္အင္ဖာလ္အၾကား တမူး-မုိေရးနယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ခရီးသည္ တင္ဘတ္စကားဝန္ေဆာင္မႈစနစ္တည္ေထာင္ ရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးမွထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားအၾကား ဆက္ လက္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ သေဘာတူညီ ခဲ့သည္။ 
-
၁၆။    ကေလးၿမိဳ႕ေလဆိပ္အား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရန္အတြက္ အိႏၵိယေလဆိပ္ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕မွ စီမံကိန္းအေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုထားရွိေၾကာင္း အိႏၵိယဘက္မွ ျမန္မာ ဘက္သုိ႔ အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ရယူရန္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအား ျမန္မာအစိုးရထံသို႔ မၾကာမီေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ ေငြေၾကးက်ခံသံုးစြဲမည့္ အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္း ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
-
၁၇။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမွာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာက႑မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ရရွိထားသည့္ သေဘာ တူညီခ်က္ႏွင့္အညီ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ေနရပ္သို႔ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေရးကို အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ကိစၥကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္အရ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အကူအညီ ေပးအပ္မႈမ်ားကို ျမန္မာဘက္မွ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယဘက္မွ လက္ရွိခြဲေဝ ေပးအပ္ထားသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီျဖင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ား ၿပီးဆံုးပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္၍ တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
-
၁၈။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လတ္တေလာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေန တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေနၿပီး က႑စံုတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည္ကို ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသတြင္း ကုန္သြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေအာက္မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈ ပိုမိုလြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ရရွိမႈ တိုးတက္လာေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ကုန္သြယ္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ေဆာလ်င္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းထားသည့္ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ေဆာလ်င္စြာ ဖြင့္လွစ္သြားႏုိင္ေရးကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
-
၁၉။ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ေထာက္ပံ့မႈ ကြန္ရက္မ်ား ေပါင္းစည္းမႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိမည္ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ က႑တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ပါဝင္မႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႀကိဳဆိုၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ဟိုက္ဒ႐ိုကာဗြန္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း အလားအလာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ သမား႐ိုးက်ႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား ေပးအပ္သြားရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ တင္ပို႔ေရာင္းဝယ္မႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း ျမန္မာ-အိႏၵိယ ပူးတြဲဦးေဆာင္ ေကာ္မတီမွ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏုိင္ငံတကာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕၌ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ျခင္းသည္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား ေပၚထြက္လာမႈကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး စြမ္းအင္သစ္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို မၾကာမီကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ရန္ အိႏၵိယဘက္မွ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 
-
၂ဝ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗုဒၶဂယာရွိ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ဘႀကီးေတာ္မင္း ေက်ာက္စာႏွင့္ ေစတီမ်ားအား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့မႈအတြက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဌာနအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား မွ်ေဝခံစားမႈ၏ အေရးပါသည့္ ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး မၾကာမီ ကာလအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဌာနမွ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ပုဂံေဒသရွိ ေစတီ(၉၂) ဆူအား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
-
၂၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔သည္ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တူညီသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ၾကသည့္အေလ်ာက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ထပ္ေလာင္း ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အပါအဝင္ ကုလသမဂၢ၏ ဖြဲ႕စည္းမႈအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အေရးပါမႈကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအား ဘက္စံုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား အၾကား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို အားေပး ေထာက္ခံေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမည့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာေစရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံက ေထာက္ခံေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ရန္ႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈ ကင္းရွင္းရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ 
-
၂၂။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ရွိရင္းစြဲ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသမႈႏွင့္ က႑စံု ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးတို႔ကို ပိုမိုအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားရွိမႈကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သံ႐ံုးကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ ျမန္မာဘက္မွ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေျမငွားရမ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ  ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးခ်ိန္တြင္    ယာယီဆက္ဆံေရး႐ံုး တစ္႐ံုးကို ေနျပည္ေတာ္၌ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အိႏၵိယဘက္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
-
၂၃။ အိႏၵိယႏုိင္ငံသမၼတ  ရွရီရမ္နက္သ္ ကိုဗင့္ဒ္ႏွင့္ဇနီး ရွရီမတီ ဆာဗီးတာကိုဗင့္ဒ္တို႔မွ ၎တို႔ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္စဥ္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာေသာ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိတို႔အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္အေနျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္ ရက္အား သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
-
#ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတို႕ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံ

-
ေနျပည္ေတာ္  ဒီဇင္ဘာ  ၁၃ 
-
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကုလသမဂၢလက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္  UNDP  ၏ လက္ေထာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွ- ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Mr. Haoliang Xu ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၊ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ The Honourable Marise Payne တို႔ကို ယေန႔တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ံုး ေမခလာခန္းမ၌ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုသည္။ 
-
ကုလသမဂၢလက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UNDPတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံခ်က္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္၍ ေလ့လာသည့္ ခရီးစဥ္မွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊    ရခုိင္ျပည္နယ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္၊ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား   ျပန္လည္ လက္ခံေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊  လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးေရးအတြက္  UEHRD ေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ လူငယ္လုပ္အားေပးမ်ားႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ လႈပ္ရွားမႈတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၊  AHA Centre တို္႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UNDP ၊  UNHCRတုိ႔ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိး ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ UNDP က တင္ျပထားေသာ  Quick  Impact  Projects မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထား အျမင္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ UNDP   က ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏုိင္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 
-
ဆက္လက္၍ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္   အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သိရွိလိုသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ  ရွိရင္းစြဲ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာကို ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး အတြက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နားလည္မႈစာခ်ဳပ္ ေရးထိုး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ျမန္မာဘက္က ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ UEHRD စီမံကိန္းက ေဆာင္ရြက္ေန မႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးဆုိင္ရာမ်ား၊   ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 
-
(သတင္းစဥ္)
-
#ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ

သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သမၼတထံ သံအမတ္ခန္႕အပ္လႊာ ေပးအပ္

-
ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ 
-
ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္း ခံရေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသည္ ၎၏ခန္႔အပ္လႊာကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ဘန္းၿမိိဳ႕၌ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ သမၼတ မစၥတာ အလိန္းဘာဆတ္ထံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 
-
(သတင္းစဥ္)
-
#ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ

မစၥအာကူရာ ဆီကီဝါ အာဟန္ေကာ္ရာအား ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂါနာႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ရန္ သေဘာတူ

-
ေနျပည္ေတာ္  ဒီဇင္ဘာ ၁၄ 
-
မစၥအာကူရာ ဆီကီဝါ အာဟန္ေကာ္ရာအား ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ အထူးအာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရေသာ ဂါနာႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ပူးတြဲခန္႔အပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သည္။ 
-
မစၥအာကူရာ ဆီကီဝါ အာဟန္ေကာ္ရာသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထဝီ၊ သယံဇာတ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဆုိင္ရာ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ကို လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို လည္းေကာင္း ေလဂိုၿမိဳ႕ရွိ ဂါနာတကၠသိုလ္မွ ရရွိခဲ့သည္။ 
-
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေမလမွ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ ဂါနာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္ကာ ဂါနာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မေလးရွား ႏုိင္ငံႏွင့္ ကင္ညာႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ ဂါနာႏုိင္ငံ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးတုိ႔၌ ရာထူး အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္ကာ မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ဂါနာမဟာမင္းႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။        
-
(သတင္းစဥ္)
-
#ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page