25-3-2014 (ျပည္တြင္း) ယူ႐ုိေငြ ႏွစ္သန္း၀န္းက်င္ သံုးစဲြမည့္ EU ၏ SMART - MYANMAR စီမံခ်က္ စတင္မည္ .. အိမ္သံုးမီတာမ်ား ယူနစ္ ၂၀၀ အထိ သံုးစဲြပါက ယခင္ကထက္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ သာ ပုိမုိ ေပးေခ်ရမည္ .. ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း မ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ ႀကိမ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ .. Dip.CS ( Diploma in Computer Studies ) ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာ တပ္ၾကပ္ႀကီး/စာေရး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း .. (ျပည္ပသတင္း) ဆႏၵျပသူ ၅၀ ေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ) အစုိးရ ဖမ္းဆီး .. ႐ုရွားႏွင့္ စစ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပုိမုိျမင့္တက္လာဟု ယူကရိန္း ေျပာၾကား .. G8 အဖဲြ႕မွ ႐ုရွားအား ထုတ္ပယ္ေရး G7 ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးသြားမည္ .. ေပ်ာက္ဆံုး ေလယာဥ္ရွာေဖြေရး အကူအညီ ေပးသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံက Blalck Box ရွာေဖြေရး ကိရိယာ ေပးပုိ႔ ..

Thursday, April 24, 2014

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္


ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္

ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေသာ တုိင္းျပည္ တည္ေဆာက္ရာ၌ ေခတ္မီ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာမ်ား တတ္ေျမာက္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ လူသား အရင္းအျမစ္ မ်ားစြာ လိုအပ္ ေပသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါမ်ားသျဖင့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝ ၾကသည္ကို ဒိ႒ဓမၼ ျမင္ေတြ႕ၾက ရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာႀကီး၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ရွိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တို႔သည္ အလိုအေလ်ာက္ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာ လာၾကေသာ ႏုိင္ငံမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ႏုိင္ငံငယ္ ေသာ္လည္း လူဦးေရ အမ်ားစုမွာ အတတ္ ပညာရွင္၊ အသိ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ရရွိလာသည့္ အရင္းအျမစ္ ကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အသံုးခ် ႏိုင္ၾက သျဖင့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အရာရာကို လူတို႔ကသာ ဖန္တီး ၾကသည္။ လူသာ ပဓာန က်သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အဆိုပါ လူမွာ အတတ္ ပညာရွင္၊ အသိ ပညာရွင္၊ လူသား အရင္းအျမစ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ ပညာ ဟူသည္ အရာရာကို ဖန္တီး ႏုိင္စြမ္း ရွိသည့္ အဖိုး အနဂၣ ထိုက္တန္ေသာ သိဒၶိတစ္ပါး ဟု တင္စား ႏိုင္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္ ေျမရွိသည္။ သစ္ေတာ မ်ားလည္း ရွိသည္။ သတၱဳႏွင့္ အျခား တြင္းထြက္ သယံဇာတမ်ား ေပါမ်ား ၾကြယ္ဝသည့္ အျခား တုိင္းျပည္မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ နယ္ေျမ က်ဥ္းလြန္းျခင္း၊ က်ယ္လြန္းျခင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရႏွင့္ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ အက်ယ္ အဝန္း ရွိသည္။ ထုိ ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထား မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ရွိသည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါမ်ား ၾကြယ္ဝ ေသာ္လည္း အသိ ပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္မ်ား နည္းပါး ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား တို႔၏ စားဝတ္ ေနေရး ဖူလံုမႈႏွင့္ ႀကီးပြား တုိးတက္ေရး အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္း ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံ က်ယ္ဝန္း ေသာ္လည္း သယံဇာတ နည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံ က်ဥ္းေျမာင္း ေသာ္လည္း သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ရွိေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ ၾကရသည္။ ထို ပကတိ ျဖစ္ေပၚ ေနသည္မ်ားကို အေျခခံလွ်င္ နယ္ေျမ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း၊ က်ယ္ဝန္းျခင္း ထက္ တုိင္းသူ၊ ျပည္သား တို႔၏ စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုမႈႏွင့္ ႀကီးပြား တုိးတက္ေရး အတြက္ သဘာဝ အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္ျခင္း က ပို၍ အေရးပါ သည္ကို ေတြ႕ရ ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ သယံဇာတ လည္းရွိ၊ အသိ ပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္ လူသား အရင္းအျမစ္ မ်ားလည္း ရွိေနမည္ ဆိုပါက ႀကီးပြား တိုးတက္ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာ လာေသာ တုိင္းျပည္၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရ ေပသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၄-၄-၂၀၁၄) ၾကာသပေတးေန႔Download Links


Wednesday, April 23, 2014

ယာဥ္အုိ ယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏွံမႈ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီး "၁က" အပ္ႏွံခြင့္ျပဳၿပီး ၆လၾကာမွ "၂က" အပ္ႏွံခြင့္ျပဳမည္


ရန္ကုန္ ၊ ၂၃-၄-၂၀၁၄

ယာဥ္အုိ ယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီး သြားၿပီ ျဖစ္ကာ "၁က" အပ္ႏွံခြင့္ ျပဳၿပီး ေျခာက္လ ၾကာမွသာ "၂က" ကုိ ဆက္လက္ အပ္ႏွံ ခြင့္ျပဳ သြားမည္ဟု ကုန္းလမ္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန မွ သိရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ စတင္ ခဲ့ေသာ ယာဥ္အုိ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ား အပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လသုိ႔ ေရာက္ရွိ ခ်ိန္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သုိ႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထုိသုိ႔ အပ္ႏွံမႈကုိ လက္ခံ ခဲ့ရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ အစီေရ တစ္သိန္း သံုးေသာင္း ေက်ာ္ လက္ခံခဲ့ၿပီး "အ" အကၡရာ မွာလည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ အစီးေရ ၇၃၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ကုန္းလမ္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန မွ သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ "၁က" အကၡရာ ယာဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ အပ္ႏွံခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ "၂က" အကၡရာ ယာဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ လက္ခံ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳ ရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၏ သက္တမ္း အလိုက္ ယာဥ္အုိ ယာဥ္ေဟာင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳ ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ကနဦး မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္း အလိုက္သာ အပ္ႏွံခြင့္ျပဳ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ စလစ္ေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာ က်ဆင္းသြား ဦးမည္ မဟုတ္ဟုလည္း ကား ၀ယ္/ေရာင္း ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားက ခန္႔မွန္း ထားၾကသည္။ "၁က" ႏွင့္ "၂က" ကုိ ၾကားက ေျခာက္လေလာက္ ျခားထားသည့္ အတြက္ အဆုိပါ ကာလအတြင္း စလစ္ ရွားပါးမႈ ျဖစ္ႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ စလစ္ေစ်းမွာ သၾကၤန္ၿပီး သြားေသာ္လည္း ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ရွိေနေၾကာင္း ၊ သၾကၤန္ မတုိင္မီက "၁က" စလစ္မွာ ေငြက်ပ္ ၉၅ သိန္း မွ ၉၈ သိန္းခန္႔ ရွိၿပီး "၂က" စလစ္မွာ ေငြက်ပ္ ၈၅ သိန္းမွ ၈၉ သိန္း ၀န္းက်င္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

(အိအိေအာင္)


က်န္းမာေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး


က်န္းမာေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး

ေရာဂါဘယမ်ား မကပ္ေရာက္ ေစရန္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရကို ေသာက္သံုး ရသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ေလကို ႐ွဴ႐ႈိက္ ရသည္။ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ စားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ားကုိ စားေသာက္ ၾကရသည္။ အေနအထိုင္၊ အဝတ္အစား တု႔ိကုိ သန္႔ရွင္းစြာ ေနထိုင္ ဝတ္စား ၾကရသည္။ ထိုသို႔ ေနထိုင္ ဝတ္စား သြားလာ ေနထိုင္ရန္မွာ သန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ လိုအပ္သည္။

လူဆိုသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းရန္မွာ ထို ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ထိေတြ႕ေန သူတိုင္း၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးသည္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ျဖင့္ ဖန္တီး၍ မရေပ။ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ပတ္သက္သူ အားလံုး စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မွသာ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူအခ်ဳိ႕သည္ မည္သည့္ အရာကို မဆုိ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေပါ့ဆစြာ လုပ္ကုိင္ၾက သည္က မ်ားသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေတြ႕သည့္ ေနရာတြင္ ကြမ္းေထြး လိုက္သည္၊ ေတြ႕သည့္ ေနရာတြင္ အမႈိက္ပစ္ လိုက္သည္။ လူသြား လမ္းမလယ္တြင္ အမႈိက္ကို သြားရင္း လာရင္း စြန္႔ပစ္တတ္ ၾကသည္။

ဤသည္တို႔မွာ ျမန္မာတုိ႔၏ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေနတတ္မႈ စည္းကမ္း ပ်က္မႈမ်ား၏ သာဓက မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ သည္ သန္႔ရွင္းသင့္ သေလာက္ မသန္႔ရွင္း ျဖစ္ေန ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သန္႔ရွင္းေရး စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေစကာမူ ျပည္သူ မ်ားက အသိစိတ္ ကိုယ္စီျဖင့္ ပါဝင္လာမႈ မရွိပါက ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးကို အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦး၏ သန္႔ရွင္းေရး၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ တစ္ခုခ်င္း စီ၏ သန္႔ရွင္းေရး၊ ၿမိဳ႕မ်ား၏ သန္႔ရွင္းေရး မွသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္အဝန္း သန္႔ရွင္းေရးတို႔ ျဖစ္ေပၚ လာရသည္။ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာ သန္႔ရွင္းေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းဌာန တုိ႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ ေနသူ လူတစ္ဦးခ်င္း စီ၏ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ သည္ ပို၍ အေရး ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ မသန္႔ရွင္း မႈေၾကာင့္ ဝမ္းေရာဂါ၊ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြး၊ ဆင္ေျခေထာက္ စသည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြား ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ထုိေရာဂါမ်ား မျဖစ္သေလာက္ ရွားသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး ကို လူထု လႈပ္ရွားမႈ အသြင္ျဖင့္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လူတုိင္း က်န္းမာျခင္းကုိ လိုခ်င္ၾက၏။ က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္ႀကီး တစ္ပါး ျဖစ္မွန္းလည္း သိၾက၏။ က်န္းမာေရးကို ေငြေၾကးျဖင့္ ဝယ္မရ မွန္းလည္း နားလည္ ၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေအာင္ ေနထိုင္ရန္ကိုမူ သတိမထားဘဲ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။

လူတုိင္း လိုလားသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သာယာ လွပ သန္႔ရွင္းေရး တို႔သည္ ဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚ ေနသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္း သာယာ လွပေရးကို မိမိတို႔ ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီး ယူၾကၿပီး က်န္းမာ ႀကံ႕ခုိင္မႈကို တည္ေဆာက္၍ မိမိဘဝ တုိးတက္ သာယာလွပမႈ မွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး အထိ အသိ ကုိယ္စီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾက ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရ ေပသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page