2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL ... ( Finals ) (14-7-2014) Germany 1-0 Argentina ( 113' Mario Goetze )

Sunday, November 23, 2014

ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔၌ စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္


ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အနီး ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေနရာ

ရန္ကုန္ ၊ ၂၃-၁၁-၂၀၁၄

ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ သဲႏုန္း ဆယ္ယူမႈကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး တို႔၌ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္ သိန္း ၉၄ဝ ေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ သဲႏုန္းမ်ား ဆယ္ယူမႈကုိ ယခုလအတြင္း ဆိပ္ကမ္းႏွစ္ခု၌ စတင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ဆိပ္ကမ္း ၌ ႏုိဝင္ဘာလမွ မတ္လအထိ ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အေဖ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္ကမ္း၌ ဒီဇင္ဘာလ မွ မတ္လ အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗန္းေမာ္ဆိပ္ကမ္း အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၉ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ အေဖ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္ကမ္းအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၇၅ဝ ေက်ာ္ အသုံးျပဳ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဧရာဝတီျမစ္ အပါအဝင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္း၌ ဆည္၊ ေရကာတာႏွင့္ ျမစ္ကူးတံတားမ်ား တည္ေဆာက္မႈ ေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သဘာဝ ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳ ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ား က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း က ျမစ္ေခ်ာင္း ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အစုိးရမ ွေငြက်ပ္သန္း ၁၃ဝဝ ေက်ာ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ အကူအညီျဖင့္ ျမစ္ကမ္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ကို ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။ (၄၄၃)

#Themyawadydaily
#ျမ၀တီေန႔စဥ္

ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔စာဖတ္ပါ


ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔စာဖတ္ပါ

ေအာင္၀င္း (ဖ်ာပံု)

ရေတာင့္ရခဲ လွသည့္ လူ႕ဘဝမွာ မိမိတုိ႔ သက္ရွိထင္ရွား ရွိစဥ္ ကာလအတြင္း မိမိ၏ မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ရပ္က်ဳိးရြာက်ဳိးမွ အစျပဳၿပီး ႏုိင္ငံ့အက်ဳိး ကုိ ေရာက္သည့္ ေနရာ က်ရာက႑မွ မိမိတုိ႔ တတ္စြမ္းသမွ် သယ္ပိုး
ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္မွာ လူတုိင္း၏ တာဝန္ျဖစ္ ပါတယ္။

အမ်ားတကာ အလယ္တြင္ ဦးေဆာင္ ႏုိင္ဖို႔အတြက္ " To lead, Read '' ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ စာဖတ္ပါ '' စာဖတ္ရန္ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ အတန္းပညာ သင္ယူ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း စာေပႏွင့္ ကင္းကြာေနပါက သံေခ်းတက္ ေနသည့္ ဓားကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး နယ္ပယ္မ်ားမွာ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ ရွိဖုိ႔ စာေပ အသိပညာ ဗဟုသုတ ရွိရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ လူ႕ဘဝမွာ ဘာ အေရးႀကီးဆံုး လဲဟု အေမး ရွိခဲ့ေသာ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာရွိမ်ားက ''အသိ ဉာဏ္ပညာသာ အေရးႀကီးဆံုးပါ '' လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရ ပါတယ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေညာင္ပင္သာ ဦးပုညက ''မီးေရာင္၊ လေရာင္၊ ေနအေရာင္၊ ဉာဏ္ေရာင္ လႊမ္း၍မိုး၊ ပညာသမၻာ အာဘာနတၴိ၊ ျမတ္မုနိ၊ ေဟာရွိ က်မ္းကိုကိုး၊ ထုိ႔ေၾကာင့္မ်ားစြာ လူတကာ ပညာရေအာင္က်ဳိး ''ဟု မိန္႔ဆုိ ခဲ့သကဲ့သို႔ ရွင္မဟာ ရ႒သာရ ကလည္း ''တတ္ျပန္ ေသာ္ျငား၊ ဖတ္ဖန္မ်ားက၊ သားမယားပင္၊ သိျမင္ကင္းကြာ၊ မလိမၼာလည္း၊ စာေပစကား၊ ေန႔တုိင္း ၾကားက၊ ထူးျခားလိမၼာ ရွိသည္သာတည့္ '' ဟု ကိုးခန္းပ်ဳိ႕တြင္ စာေပႏွင့္ မကင္းကြာ သင့္ေၾကာင္း၊ စာဖတ္ရန္ လိုေၾကာင္း ေဖာ္ၫႊန္း ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။

ဓနဥစၥာေငြေၾကး တုိ႔ကို စုႏုိင္လုိ႔ ျပည့္စံုလွ်င္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ မ်ားသလိုပဲ အေတြးအျမင္ နီတိေတြကို စုထား၊ မွတ္ထား၊ ဖတ္ထားရင္ လူ႕ဘဝအတြက္ ျပည့္စံု အက်ဳိးမ်ားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္မိျခင္းဟာ တတ္သိျခင္း တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း အသိ ဉာဏ္ပညာ ဗဟုသုတေတြ ရွိလာလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဓာတ္၊ စာရိတၱ၊ တာဝန္ဝတၱရား၊ ႀကိဳးစား တက္ၾကြမႈ၊ ထက္သန္မႈ၊ စာနာမႈ၊ ကုိယ္ခ်င္းစာ တရားႏွင့္ လံု႔လဝီရိယ တုိ႔ကလည္း ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳိ႕လူတုိ႔ ကလည္း ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲလို႔ ေျပာရမည္လား မသိ၊ သိကၡာထက္ ရိကၡာကို ဦးစားေပးမိလို႔ ေနာက္မွ ေနာင္တရ ေနသူေတြ ရွိၾကတယ္။ ေႏွာင္းမ ွေနာင္တရျခင္း ထက္ ေငြေၾကး ကုန္က်ျခင္းသည္ နစ္နာ၏။ ထုိ႔ထက္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုး ျခင္းသည္ နစ္နာ၏။ ထုိ႔ထက္ အလြန္နစ္နာ ျခင္းသည္ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားျခင္း ျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကို သိရွိ လုိက္နာရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ရေတာင့္ရခဲ လွသည့္ လူ႕ဘဝ နိဂံုးခ်ဳပ္ ရာတြင္လည္း ''ႀကီးလို႔ ေသတာထက္ ၿပီးလို႔ေသတာ က ျမတ္သည္'' ဆုိသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံ့တာဝန္၊ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ့ တာဝန္တုိ႔ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားပါမွ သံသရာ အကူးအေျပာင္း ေနာင္ေရး အတြက္ စိတ္ေအးရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕ဘဝ နိဂံုးမခ်ဳပ္ခင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ''လူပိုလား၊ လူလိုလား'' အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး လူမႈဘဝ နယ္ပယ္ အသီးသီးတုိ႔ကို လိုအပ္ေနသည့္ ကြက္လပ္ျဖည့္ ေပးႏုိင္မည့္ ''လူလို'' ျဖစ္ေနေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လွ ပါတယ္။

အသိ ဉာဏ္ပညာ ဗဟုသုတ တုိ႔အား ရွာမီွးရာတြင္ ပညာတတ္ေသာ သူသည္ ငါတတ္သည္ဟု ထင္မွား၍ ေထာင္လႊား တတ္ၾကတယ္။ ပညာရွိ သူကား ငါတတ္စရာေတြ မ်ားလွခ်ည္ လားဟု ဆင္ျခင္ ႏွိမ့္ခ်ပါတယ္။ ပညာရွိ ျဖစ္ေအာင္ သင္ခန္းစာ ယူသင့္ပါတယ္။ လူသာမန္ တစ္ဦးသည္ သူတစ္ပါးက အနည္းငယ္မွ် ေဝဖန္လိုက္႐ံုႏွင့္ ေဒါသအမ်က္ ထြက္လာတတ္ ပါတယ္။ လူေတာ္တစ္ဦး အဖုိ႔မွာမူ တစ္ပါးသူ ေဝဖန္မႈ၊ အျပစ္တင္မႈ၊ ျငင္းခံုမႈ တုိ႔သည္ပင္ သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္ ဆုိသည့္ ေရွးစာဆုိတုိ႔၏ ဆုိ႐ိုးစကား တုိ႔ကို မွတ္သားခဲ့ရ ပါတယ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မလုပ္ေကာင္းတာ သာရွိတယ္။ မသိေကာင္း၊ မတတ္ေကာင္းတာ မရွိဆုိသည့္ နီတိအတုိင္း အပိုင္းအျခား အကန္႔အသတ္ မရွိေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတ တုိ႔အား အခ်ိန္မီ ရွာေဖြဆည္းပူး ၾကၿပီး အရာရာတြင္ ဦးေဆာင္ ႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက ပါစို႔ဟု တုိက္တြန္း ေရးသား လိုက္ပါတယ္။ ။

#Themyawadydaily
#ျမ၀တီေန႔စဥ္

ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ တရားမ၀င္ ပုိးသတ္ေဆးတင္သြင္းမႈ ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္ေနၿပီး အလြန္အကၽြံ သံုးစဲြလာမႈေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေပၚရန္ကုန္ ၊ ၂၃-၁၁-၂၀၁၄

ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တုိ႔မွ တရားမဝင္ ပုိးသတ္ေဆး တင္သြင္းမႈ ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္ေနၿပီး အလြန္အကြၽံ သုံးစြဲ လာမႈေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္ ထိခုိက္မႈ ျဖစ္ေပၚ ေနေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ား ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက ေျပာသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က ျပည္ပမွ ပုိးသတ္ေဆး မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္း ခန္႔သာ တင္သြင္းခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ဆခန္႔ အထိ တင္သြင္းမႈ ျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။ တင္သြင္းမႈ စုစုေပါင္း၏ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္မွာ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ ရွိသည့္ ပုိးသတ္ေဆး မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက ေျပာသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းသုံး ပုိးသတ္ေဆး တင္သြင္းမႈ ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာၿပီး ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ စနစ္က်သည့္ သုံးစြဲမႈမ်ား မရွိဘဲ အလြန္အကြၽံ သုံးစြဲလာေၾကာင္း လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ၊ သီးႏွံ ကာကြယ္ေရးဌာန ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္း ဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ လာခဲ့သည့္ အရည္အေသြးနိမ့္ ပိုးသတ္ေဆး မ်ားေၾကာင့္ စိုက္ခင္းမ်ား အတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိး အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ ထားျခင္း မရွိသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးမႈကုိ ၾကပ္မတ္ သင့္သည္ဟု စုိက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးထြန္းတင္ က ေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပုိးသတ္ေဆး အသုံးျပဳရာတြင္ စနစ္က်မႈ မရွိျခင္း၊ တစ္ဆင့္ စကားျဖင့္ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳျခင္း မ်ားေၾကာင့္လည္း အလြဲသုံး၊ အမွားသုံးမ်ား အျပင္ ႏွစ္အလုိက္ သုံးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာသည့္ ပုိးသတ္ေဆး ပမာဏေၾကာင့္ ေရရွည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ၏ ေဂဟစနစ္ လည္ပတ္မႈ ကုိလည္း ထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး မွန္ကန္သည့္ ပုိးသတ္ေဆး သုံးစြဲမႈ စနစ္ကုိ ေတာင္သူမ်ား အၾကား က်ယ္ျပန္႔စြာ ပညာေပးရန္ လုိအပ္ လာေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပုိးသတ္ေဆး အသုံးျပဳရာတြင္ ေဆးေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္သည့္ ႏႈန္းထား မ်ဳိးစိတ္ မွန္ကန္ျခင္း၊ မလုိအပ္ဘဲ ပုိးသတ္ေဆး အသုံးျပဳမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ ရွိသည့္ ေဆးဖ်န္း ကိရိယာမ်ား သုံးစြဲျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အေသြးနိမ့္ ေဆးဖ်န္း ကိရိယာမ်ား သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ မလုိအပ္သည့္ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။(၄၄၃)

#Themyawadydaily
#ျမ၀တီေန႔စဥ္

စိန္တစ္လံုး သရက္သီးကုိ ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္းျဖစ္ေၾကာင္း မူပုိင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ စီစဥ္


ရန္ကုန္ ၊ ၂၃-၁၁-၂၀၁၄

မူပိုင္ခြင့္ အားနည္းခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ မ်ဳိးရင္း ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိေနရာ ျပည္ပေစ်းကြက္ ရရွိလာသည့္ စိန္တစ္လုံး သရက္သီးကို ျမန္မာ့မ်ဳိးရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး မွတ္ပုံတင္ ျခင္းကို သိပၸံ ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ Korea Invention Promotion Association (KIPA) တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး သရက္ အစုအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးႏိုင္ က ေျပာသည္။

စိန္တစ္လုံး သရက္သီး ကို ျမန္မာ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ အမွတ္တံဆိပ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ဖတ္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး သရက္ အစုအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းသန္းေဆြ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္း၌ အဓိက ထြက္ရွိသည့္ စိန္တစ္လုံး သရက္သီးကို စင္ကာပူ ေစ်းကြက္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔သို႔ အဓိက တင္ပို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံ တို႔မွလည္း အမွာစာမ်ား ေရာက္ရွိ လာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ လာမည့္ သရက္သီး ရာသီတြင္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဥေရာပႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕မွလည္း ျမန္မာ့ စိန္တစ္လုံး သရက္သီးကို ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားသျဖင့္ လာေရာက္ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သရက္သီး တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းနီးပါး တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတု ေၾကာင့္ ထြက္ႏႈန္း နည္းခဲ့ရာ တန္ခ်ိန္ ရွစ္ေသာင္း ဝန္းက်င္သာ တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (၄၄၇)

#Themyawadydaily
#ျမ၀တီေန႔စဥ္
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page