www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, December 6, 2016

ေတာင္၀င္႐ုိးစြန္းရွိ အႏၲာတိကေဒသတြင္ ဆန္းၾကယ္ေသာ လွ်ပ္စစ္တိမ္ျပာမ်ား အခ်ိန္ေစာ၍ ထြက္ေပၚလာ၀ါရွင္တန္ ၊ ၆-၁၂-၂၀၁၆

ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းရွိ အႏၲာတိက ေဒသတြင္ ႏွစ္စဥ္လိုလို ညအခ်ိန္တြင္ ဆန္းၾကယ္ေသာ လွ်ပ္စစ္တိမ္ျပာမ်ား ျဖစ္ထြန္းေလ့ ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ာ းႏွင့္မတူဘဲ ၄င္း တိမ္ျပာမ်ား အခ်ိန္ေစာ၍ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ေၾကာင္း NASA သုေတသီ မ်ားက ေျပာျပသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အႏၲာတိက ေဒသ၏ အထက္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ဆန္းၾကယ္သည့္ တိမ္အျပာေရာင္ ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ ေနေရာင္ျခည္က ထူထပ္သည့္ ေရခဲ ပံုေဆာင္ခဲ မ်ားကို ထိုးေဖာက္ၿပီး ဝင္ေရာက္ လာခ်ိန္တြင္ အလြန္ ဆန္းၾကယ္သည့္ အျပာေရာင္ အလင္းေရာင္မ်ား ထြက္ေပၚလာ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္း အလင္းေရာင္ကို အာကာသမွ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ ရေၾကာင္း သိရသည္။

''အဲဒီတိမ္ျပာႀကီး ေတြဟာ ဒီႏွစ္မွာ ခါတုိင္းႏွစ္ ေတြထက္ ႏွစ္ပတ္ေစာၿပီး ထြက္ေပၚလာခဲ့ ပါတယ္။ သဘာဝ ျဖစ္စဥ္ႀကီး တစ္ခု အခုလို ေစာသြားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျဖရွာေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကိုေတာ့  Noctilucent လို႔ ေခၚပါတယ္။ ညအခ်ိန္မွာ ထြန္းလင္းေတာက္ပ တာေပါ့။ အခုလို အခ်ိန္ေစာ သြားတာက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္'' ဟု သုေတသီ တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

NASA က ေဖာ္ျပပါ လွ်ပ္စစ္ တိမ္ျပာမ်ားကို AIM အာကာသယာဥ္ျဖင့္ ေျခရာခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းတိမ္ျပာမ်ား ေရြ႕လ်ားသြားသည့္ အတုိင္း ေနာက္ေယာင္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းတိမ္ျပာမ်ားကို ကမၻာ၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း ႏွစ္ခုလံုး၌ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အႏၲာတိက ေဒသေပၚတြင္ အျပာေရာင္ တိမ္တိုက္ႀကီး သည္ ႏိုဝင္ဘာ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း ထိုႏွစ္တြင္ အခ်ိန္ေစာစီးစြာ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၇)

ေဆးေျခာက္အဆီ ကုိ ထုတ္ယူ၍ ၀က္႐ူးျပန္ေၾကာင့္ တက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္မည့္ေဆးထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းနယူးေယာက္ ၊ ၆-၁၂-၂၀၁၆

ျပင္းထန္ေသာ ဝက္႐ူးျပန္ ေရာဂါေၾကာင့္ တက္ျခင္းကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္မည့္ ေဆးတစ္မ်ဳိးကို ေဆးေျခာက္မွ ထုတ္ယူရရွိေသာ အဆီကို အသံုးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးေျခာက္မွ ရရွိသည့္ အဆီအႏွစ္ မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးေျခာက္ကဲ့သို႔ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစသည့္ အာနိသင္ ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတသီမ်ားက ေျပာျပသည္။

ေဆးေျခာက္တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ကန္နာဘီဒီေရာလ္ (CBD) ဓာတုပစၥည္းကို ျပန္လည္သန္႔စင္ကာ ရရွိေသာ အရည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ ထားေသာ ေဆးျဖစ္ေၾကာင္း၊ CBD သည္ ဦးေႏွာက္အေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ္လည္း စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဝက္႐ူးျပန္လွ်င္ တက္သည့္ ေဝဒနာကို ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးေျခာက္ သံုးစြဲသည့္ အတိုင္း စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစကာ မူးယစ္ထံုထိုင္း ေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုေတသီမ်ားက တစ္လအတြင္း ေလးႀကိမ္ထက္ မနည္း တက္ခဲ့သည့္ ဝက္႐ူးျပန္ ေဝဒနာရွင္ ကေလးငယ္ ဦးေရ ၁၂ဝ ထက္မနည္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔အား CBD ေဆးကို တစ္ရက္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ျဖင့္ ၁၄ ပတ္ထက္ မနည္း တိုက္ေကြၽး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခါ ၄င္း ကေလးငယ္မ်ား၏ ဝက္႐ူးျပန္ၿပီး တက္သည့္ ေဝဒနာသည္ မူလ ကထက္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္း သြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယခုတစ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါ အမ်ဳိးအစားသည္ Dravet အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၇)

ေတာင္သမန္တံတား အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ပ်က္စီးေဆြးေျမ့ေနသည့္ တုိင္လံုးမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဗိသုကာ ေကာင္စီ၏ အႀကံဥာဏ္ရလွ်င္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပဳျပင္မည္မႏၲေလး ၊ ၆-၁၂-၂၀၁၆

ေတာင္သမန္တံတား အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ပ်က္စီးေဆြးျမည့္ ေနသည့္ တိုင္လုံးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာ ေကာင္စီ၏ အႀကံဉာဏ္ရလွ်င္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အႀကီးစားျပန္လည္ ျပဳျပင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာန (မႏၲေလးဌာနခြဲ)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳျမင့္ထြန္း ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအုံ အေမြအႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေတာင္သမန္ တံတားႀကီးသည္ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ ႏွင့္ လူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတံတား ထုပ္၊ ေလ်ာက္ႏွင့္ တိုင္လုံးမ်ား ေဆြးျမည့္ပ်က္စီး ခဲ့သည့္အတြက္ ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ရန္ ဧၿပီလ မတိုင္မီက Myanmar Teak Wood ကုမၸဏီ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အႀကီးစား ျပဳျပင္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လဆန္း ပိုင္းတြင္ ေရတက္ခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈကို ရပ္နားထား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''အခု အေနာက္ဘက္ ကမ္းနဲ႔ အလယ္ဘက္ေတြမွာ ပ်က္စီးေနတဲ့ တိုင္လုံးေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီးသြား ပါၿပီ။ သစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာ ေကာင္စီရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ကို ေတာင္းခံထားတယ္။ အႀကံဉာဏ္ရၿပီ ဆိုတာနဲ႔ေဒသခံေတြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အစည္းအေဝး လုပ္သြားမယ္။ အကုန္လုံး သေဘာတူတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေရက်ခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ သြားဖို႔ရွိပါတယ္'' ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာန (မႏၲေလးဌာနခြဲ)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညိဳျမင့္ထြန္း က ေျပာျပသည္။

၄င္းတံတားႀကီးတြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္း ခဲ့သည့္ တိုင္လုံးေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ကို ေရမတက္ခင္ ကာလတြင္ အသစ္လဲလွယ္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရမတက္ခင္က ေနရာခ်ထားကာ မလဲလွယ္ လိုက္ရသည့္ တိုင္လုံးေပါင္း ၈၆ တိုင္ကို အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ဗားကရာ ေက်ာင္းတိုက္ တြင္ ယာယီသိမ္းဆည္း ထားေၾကာင္း၊ ထိုေတာင္သမန္ တံတားအႀကီးစား ျပဳျပင္မႈ ကို ေရက်ခ်ိန္၌သာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တံတားႀကီးကို အႀကီးစား မျပဳျပင္မီ ကတည္းက တံတားႀကီး၏ ပ်က္စီးေနသည့္ အစိတ္အပိုင္း အခ်ဳိ႕ကို ဌက္ေလွ အသင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္း ၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႕ကေတာ့ တံတားႀကီးကို အျမန္ဆုံး ျပဳျပင္ေပး ေစခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုရင္ တံတား အေရွ႕ဘက္ အျခမ္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ အေနအထားပါ။ ထုပ္၊ ေလ်ာက္တန္း ေတြကလဲ ေဆြးျမည့္ေနၿပီ။ ေရွးေဟာင္းကေတာ့ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အျမန္ဆုံး လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ျပင္မယ္ဆိုရင္ ခရီးသြားေတြ အတြက္လဲ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ႏိုင္သလို တံတားႀကီးလဲ ေရရွည္တည္တံ့ သြားတာ ေပါ့'' ဟု အဆိုပါတံတား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေရးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၃)

Elephant camp opened near Pyay Township


Visitors preparing to take an elephant ride.

Yangon December 6

An elephant camp, which is five miles from Pyay Township on the Pyay-Yangon motor road in Bago Region, was opened on 4 December for public recreation.

Former logging elephants from the Myanma Timber Industry are the main actors of the newly opened camp as these huge mammals will do tricks and demonstrations as public entertainment programs. Moreover, they will offer visitors an amazing jungle ride in the nearby areas.

“As we are going to stop timber logging in Bago Mountain Range for ten years these elephants will be assigned to the light duty of entertaining the visitors. So, they will not be idle during the suspended period while the income will be used in protecting, feeding and caring them and in running the camp. Therefore, we have implemented the elephant camp here,” said U Min Aung Naing, manager from Pyi Thit Timber Production.

Another point is that most of the mahouts are not familiar with the civil societies as they spend most of their life in the forest together with their huge working partners. The move aims to upgrade the lives of mahouts while transforming them into trainers and caretakers of their elephants with kindness.

“We get an additional place to visit. Also, we can closely study the lives of the elephants. The elephant camp is beside the river where we can visit easily,” said a local in Pyay Township.

The Myawady Daily
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page