www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, December 31, 2013

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မိန္႔မွာခ်က္


လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မိန္႔မွာခ်က္

လြတ္လပ္ေရး ကို လူတိုင္း ႏွစ္သက္ ၾကသည္။ ျမတ္ႏုိး ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရး ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ကို တန္ဖိုးထားရန္ ေလးစား လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို လူအမ်ား သတိမမူ မိဘဲ ရွိေန ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား လိုက္နာ ရမည့္ အခ်က္မွာ စည္းကမ္း ရွိရမည္။ ညီၫြတ္မႈ ရွိရမည္။ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရမည္။ အလုပ္ကို ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ရမည္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ မ်ားမွာ ရရွိၿပီးေသာ လြတ္လပ္ေရး ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ရာ၌ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္က လူထုကို မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ '' လြတ္လပ္ေရး ကုိ လိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရး ရႏုိင္ ေလာက္တဲ့ စည္းကမ္း ရွိၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရး ကို လိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရး ရႏုိင္ ေလာက္တဲ့ ညီၫြတ္မႈ ကို ထိန္းသိမ္း ၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရး ကို လိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရး ရႏိုင္ ေလာက္တဲ့ ထူေထာင္မႈကို လုပ္ၾကပါ။ ေရွ႕ကို လြတ္လပ္ေရး အရသာကို ခံစား စံစား ခ်င္တယ္ဆုိရင္ အလုပ္လုပ္ ၾကဖို႔ စည္းကမ္း ရွိၾကဖို႔ ...'' အစ ရွိသည္ျဖင့္ မွာၾကား ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ အထက္ပါ မိန္႔ခြန္းမွာ (၆၇) ႏွစ္ၾကာ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔ ယေန႔တိုင္ မေမ့ႏိုင္ မွတ္မိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၏ မိန္႔ခြန္းကို မေမ့ပင္ မေမ့ျငား ေသာ္လည္း မွာၾကားခဲ့သည့္ လိုက္နာ က်င့္သံုး ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား ေမ့ေကာင္း ေမ့ေန ေပမည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိန္႔ၾကား ခဲ့သည့္ အတိုင္း စည္းကမ္း ရွိၾကပါ၏ေလာ ၊ ညီၫြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္း ၾကပါ၏ေလာ ၊ ထူေထာင္မႈကို လုပ္ၾက ပါ၏ေလာ ၊ အလုပ္ကို ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ ၾကပါ၏ေလာ ဟူ၍ ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိတို႔ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိန္႔ၾကားခ်က္ကို မေမ့ပါဟု ဆိုပါက ျပည္သူတိုင္း ကိုယ္စီ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို မိန္႔မွာခ်က္ အတိုင္း လုိက္နာ က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ ေရးသားလိုက္ ရေပသည္။

( ၃၁-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

မုိးေသာက္ပန္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၇) အမွတ္(၁၃)မုိးေသာက္ပန္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၇) အမွတ္(၁၃)

( ၃၁-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ အဂၤါေန႔ အပတ္စဥ္ထုတ္ )

Download Links
သႏၲိသုခရသ


သႏၲိသုခရသ

ေသာကမီးခဲ ၊ ရင္ထဲေလာင္ကၽြမ္း
ညိႇဳးႏြမ္းစိတ္ေတြ ၊ ပေပ်ာက္ေစမည့္
ေ၀ဒနာခပ္သိမ္း ၊ ကင္းပၿငိမ္းလ်က္
သူစိမ္းမဆန္ ၊ ရင္ခုန္သံသည္
နက္ဖန္အတြက္ ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္
အသက္ရွည္ေရး ၊ ရည္ရြယ္ေတြးၿပီး
ပူေဆြးေသာက ၊ ဗ်ာပါဒတို႔
ကင္းပေစတာ ၊ သည္ကဗ်ာ ။

ကဗ်ာႏွင့္ငါ ၊ ေပ်ာ္ေမြ႕ကာျဖင့္
ဘယ္ခါမခြဲ ၊ အေဖာ္ပဲေလ
အၿမဲမကြာ ၊ လက္တဲြပါ၍
ကဗ်ာထဲမွာ ၊ အလွရွာေသာ္
သစၥာလည္းရွိ ၊ အလွရွိ၏။
ရွိသည့္အလွ ၊ ရွာေနရလွ်င္
သုခခ်မ္းသာ ၊ ေပ်ာ္ေမြ႕ရာတည့္

ေန႔မွာညမွာ ၊ ခင္တြယ္ပါ၍
ပန္းပမာလုိပဲ ၊ ငါ့ရင္ထဲမွာ
အၿမဲပြင့္လန္း ၊ ကဗ်ာပန္းသည္
လန္းလန္းလွလွ ၊ ပြင့္ေနရလွ်င္
ေသာကမီးခဲ ၊ အပူစဲၿပီ
ငါ့ရင္ထဲမွာ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း၏ ။  ။

ေက်ာ္လြင္ဦး (ပ်ဥ္းမနား)

( ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ ျမ၀တီရသစံုမဂၢဇင္းပါ ကဗ်ာက႑မွ )


အဂတိလုိက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရး အားလံုးႀကိဳးပမ္းေပး


အဂတိလုိက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရး အားလံုးႀကိဳးပမ္းေပး

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
( ၃၁-၁၂-၂၀၁၃ )

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ တာဝန္မ်ား စတင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး တုိ႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီး၏ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡလြန္ ကာလႏွင့္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလတုိ႔တြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အက္ဥပေဒ ျပ႒ာန္း၍ ဥပေဒ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ အထူး စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း တာဝန္ေပး ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ကုလသမဂၢ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ( NUCAC ) သုိ႔ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ဆက္လက္၍ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း၍ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြင္း အဂတိ လုိက္စားမႈ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အဂတိ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန အထူး စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕တုိ႔ကုိ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း တာဝန္ ေပးအပ္၍ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ အထူး စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနသည္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ဆက္သြယ္ တုိင္ၾကား ႏုိင္သည့္ စနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ကာ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လာေစရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားမွ ေၾကညာ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးတစ္ဦး အား ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အထိ အဂတိ လုိက္စားေသာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားအေပၚ အေရးယူ ေပးရန္ တုိင္ၾကားစာ ၁၁၉ ေစာင္ လက္ခံ ရရွိခဲ့သည္။ စစ္ေဆးမႈအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒပုဒ္မ ၅၃ ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္အရ အေရးယူျခင္း ၃၆၂ ဦး ၊ ဌာန ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ၆၉ ဦး ၊ အၿငိမ္းစား ေပးျခင္း ၁၈ ဦးႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း ၄၅ဝ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိ လုိက္စားမႈ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကင္းရွင္းေရး အတြက္ ျမန္မာမႈ နယ္ပယ္တြင္ ေရွး အစဥ္အဆက္ ကပင္ မင္းမႈထမ္း တုိ႔အတြက္ ပညာရွိစာဆုိ တုိ႔က သြန္သင္ခဲ့ ၾကသည္။ အင္းဝေခတ္ ရွင္မဟာရ႒သာရ ေရးသား ခဲ့ေသာ သံဝရပ်ဳိ႕တြင္ '' တစ္ဖက္သားက ၊ ပတၱျမားေတာင္ရွိ ၊ တံစုိးဖိလည္း ၊ တစိမငဲ့ ၊ မရြဲ႕မလည္ ၊ ခ်စ္သည္မယား ၊ ေရွ႕ေနျငားလည္း ၊ အားပါးမနာ ၊ မ်က္ႏွာမရြယ္ ၊ ေၾကာက္ဖြယ္ မေလး ၊ အေရးဟုတ္တုိင္း ၊ ပုိင္းပုိင္း ျပတ္ျပတ္ ၊ ဆုံးျဖတ္အၿပီး ၊ ဓားထက္လွီးသုိ႔ ၊ ဆင္သီးတရာ ၊ အမတ္မ်ားလည္း ၊ လူ႔အားခ်မ္းသာ ၊ ရွာစေပသည္ ၊ လြဲေသြ မေကာက္ေကြ႕ သတည္း ''ဟု သြန္သင္ ခဲ့သည္။

ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ၆ ပုဒ္မခြဲ(ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အရ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္(၂၃) အျဖစ္ ျပ႒ာန္း ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အဂတိ လုိက္စားမႈတြင္ မေလ်ာ္ ၾသဇာသုံးစြဲမႈ ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ တာဝန္ ပ်က္ကြက္မႈတုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ျပ ၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူ၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ရာ ကမၻာတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ မ်ားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာ မပါဝင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ၾကပါရန္ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လုိက္ ရပါသည္။ ။


ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၃၁-၁၂-၂၀၁၃) အဂၤါေန႔Download Links
လက္လုပ္ေသနတ္ ႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ


ဦးအားေရႊ ၊ ဦးအားဆယ္ တုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိ
လက္လုပ္ေသနတ္ ၊ ခဲယမ္းႏွင့္အတူေတြ႕ရစဥ္က်ဳိင္းတံု ၊ ၃၁-၁၂-၂၀၁၃

က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳင္းတံု - မုိင္းလား ကားလမ္းေပၚ ရွိ ၀မ္တာပင္း ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေရး ဂိတ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔က က်ိဳင္းတံု မွ မုိင္းလား ဘက္သုိ႔ ေမာင္းႏွင္သူ ဦးအားေရႊ (ဘ) ဦးအားေမ်ာ နန္႔ေခးမုိင္ ရြာေနသူ ႏွင့္အတူ ဦးအားဆယ္ (ဘ) ဦးေလာဟယ္ နမ့္ၾကြပ္ရြာ ေနသူတုိ႔ စီးနင္း လာေသာ ဆုိင္ကယ္အား မသကၤာသျဖင့္ ရပ္တန္႔ ရွာေဖြရာ ဦးအားဆယ္ ၏ ခါးၾကားမွ အရွည္ ၆ လက္ရွိ ( ေျခာက္လံုးျပဴး ပံုစံ ) လက္လုပ္ ေသနတ္ တစ္လက္ ႏွင့္ အတူ ၉ မီလီမီတာ က်ည္ ၁၂ ေတာင့္ တုိ႔အား သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ဖမ္းဆီး ရမိေသာ တရားခံ ႏွစ္ဦးအား တရား ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူ ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (၁၀၀)

Monday, December 30, 2013

အမွန္တရား ႏွင့္ သတၱိ


အမွန္တရား ႏွင့္ သတၱိ

ေလာကတြင္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကမွ် ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္း ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ သဘာဝ အမွန္တရား ႏွင့္ လူတို႔က သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္း ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အမွန္တရား ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ရိွသည္။

သတၱိ ဆိုသည္မွာ မိုက္ကန္းမႈ ၊ ရမ္းကားမႈ ၊ မတရား ျပဳမႈမ်ဳိးကုိ ေခၚဆိုျခင္း မဟုတ္ ၊ အႏၲရာယ္ ကုိ မေၾကာက္မရြံ႕ ၊ ေနာက္မတြန္႔ ေသာ ၊ ရင္ဆိုင္ တတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကုိ သတၱိဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

သဘာဝ တရားႀကီးတြင္ အမွန္တရား ရိွသည္။ သဘာဝ၏ အမွန္တရား သည္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကုိမွ် မ်က္ႏွာသာ ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ငလ်င္လႈပ္ သည္ျဖစ္ေစ ၊ မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ သြားသည္ ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔ ျဖတ္သြားရာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရိွ လူ ၊ တိုက္တာ ၊ အေဆာက္အအုံ မ်ားကုိ ကြင္းကြက္၍ မေနဘဲ ဖ်က္ဆီး သြားမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

လူသည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ေန၍မရ။ လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း ပါဝင္လႈပ္ရွား ဆက္ဆံ ေနၾကရ၏။ ထုိအခါ လူ႔က်င့္ဝတ္ ကုိ လိုက္နာ႐ုံ သာမက မိမိႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ ရပ္ရြာ စည္းကမ္း ၊ အလုပ္ စည္းကမ္း စသည္ျဖင့္ လူတို႔ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ စည္းကမ္း နည္းလမ္း အတိုင္း ေနထိုင္ ၾကရသည္။ လူတစ္ဦး ခ်င္းစီက မိမိတို႕ လိုက္နာ ရမည့္ စည္းကမ္း ၊ ဥပေဒမ်ားကုိ တိတိက်က် လိုက္နာ ႏိုင္ပါက အလုပ္ တြင္က်ယ္၍ တိုးတက္မႈ အဆင့္ ျမင့္မား လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။

စည္းကမ္းရိွရိွ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း သည္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေပၚသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း မည္၏။ အမွန္တရား ႏွင့္ ေသြဖည္ျခင္း မရိွ၍ မိမိ၏ စိတ္ကုိ လုံၿခဳံမႈ ေပး၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ၍ ကုိယ္က်န္းမာမႈ ကုိရေစ၏။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စိတ္သတၱိ ကုိ ျမင့္မား ေစသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စည္းကမ္းရိွသူ ၊ ကုိယ္က်င့္တရား ႏွင့္ ျပည့္စုံသူ တို႔သည္ သတၱိရိွသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသူတို႔၏ ဥပဓိ႐ုပ္သည္ တည္ၾကည္ ခ့ံညားသည္။ အေၾကာက္တရား ကင္း၍ ဝ့ံဝ့ံစားစား ရိွသည္။ တရားမွ်တမႈ ကုိ ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ျဖစ္၍ အမွန္တရား၏ ဘက္ေတာ္သား မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမွန္တရား အတြက္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ အမွန္တရား အတြက္ဆိုလွ်င္ သတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံကာ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားဝ့ံသူမ်ား ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ  စင္စစ္ အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏိုး၍ အမွန္တရား အတြက္ သတၱိရိွရိွ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္း တတ္သူမ်ား သည္သာ ေလာက ေကာင္းက်ဳိး အတြက္ သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပ လိုက္ရေပသည္။

( ၃၀-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

စြမ္းအားႏွင့္ အတတ္ပညာ အသံုးခ်၍ ျပည္သူကုိ အက်ိဳးျပဳ


စြမ္းအားႏွင့္ အတတ္ပညာ အသံုးခ်၍ ျပည္သူကုိ အက်ိဳးျပဳ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
( ၃၀-၁၂-၂၀၁၃ )

တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္ ၊ သူနာျပဳ ႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ သိပၸံဘြဲ႕ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၁) သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားကုိ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသုိလ္ စစ္ေရး ျပကြင္း၌ က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သေရစည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္ ကုိယ္စား ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ စုိးဝင္း တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား သည္။

ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သီရိပ်ံခ်ီ စုိးဝင္း က မိန္႔ၾကားရာ၌ " ဒီေနရာတြင္ က်န္းမာ ၊ ႀကံ့ခုိင္ ၊ တုိက္ႏုိင္ရန္ ဆုိသည့္ အတုိင္း က်န္းမာ သန္စြမ္းပါမွ ႏုိင္ငံေတာ္ အေပၚ က်ေရာက္ လာမည့္ ရန္စြယ္ ဟူသမွ်ကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး တုိက္စြမ္းအား မ်ားကုိလည္း အျပည့္အ၀ အသံုးခ် ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တပ္မေတာ္သား မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္ မ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ႀကံ့ခုိင္မႈ အၿမဲတမ္း ေကာင္းမြန္ ေနရန္အတြက္ ေဆးဝန္ထမ္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ ႀကိဳတင္ အကာအကြယ္ ေပးျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား သည္ အဓိက လုပ္ငန္း တာဝန္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ျပည္သူက ေပါက္ဖြား လာသည့္ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္သား မ်ားပီပီ ျပည္သူလူထု ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကုိလည္း တစ္ဖက္ တစ္လမ္းက ထမ္းေဆာင္ ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း '' မွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္က က်င့္သံုးလ်က္ ရွိေသာ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ တြင္ သူနာျပဳ ႏွင့္ ေဆးဘက္ ပညာ သိပၸံဘဲြ႕ရ တပ္မေတာ္သား မ်ား ထမ္းေဆာင္ ရမည့္ တာဝန္ကုိ ၫႊန္ၾကားရာ၌ '' ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး လက္တြဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုလုိ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆးဝန္ထမ္း တပ္ဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ သည္လည္း တပ္ျပင္ စည္း႐ံုးေရးတြင္ အဓိက အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ တာကုိလည္း သတိျပဳ ၾကရန္ လုိေၾကာင္း ၊ စည္း႐ံုးေရး ဆုိတာ ခဏတာ ေဆာင္ရြက္၍ မရဘဲ ထာ၀ရ ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္၍ ေရာက္ရွိရာ ေဒသ မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားကုိ အတတ္ ႏုိင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရင္း ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကုိ ေခတ္မီကာ စြမ္းရည္ရွိၿပီး ျပည္သူႏွင့္ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေအာင္ လက္ဆင့္ကမ္း တည္ေဆာက္ ၾကရာတြင္ စြမ္းအား ႏွင့္ အတတ္ပညာ မ်ားကုိ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာက အသံုးခ် သြားၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း '' မိန္႔ၾကား ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ား အရ ဆရာဝန္ ဦးေရႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားမွာ ၁ အခ်ဳိး ၂၂၆၁ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ တပ္မေတာ္သား တုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အတြင္းရွိ တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားပါမက်န္ သြားေရာက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ၾကရာတြင္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေလးထား ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ ေဆးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ အနာေရာဂါ ဖိစီးမႈေၾကာင့္ လူမႈဒုကၡ ေဝဒနာ ခံစား ေနၾကရ သူမ်ားအား ကုသ ေပးျခင္းျဖင့္ မြန္ျမတ္ေသာ ဇီဝိတဒါန ျပဳေနၾက သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္ခံ ရေသာအခါ ေဖးမ ကူညီ ကုသေပး ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ ( ကလ်ာဏ မိတၱ ) တုိ႔၏ သစၥာတရား ပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ ေဆးလွဴရေသာ အက်ိဳးေၾကာင့္ အသက္ရွည္ျခင္း ၊ ခြန္အား ႀကီးျခင္း ၊ အဆင္းလွျခင္း ၊ အၿခံအရံ မ်ားျခင္း ၊ ကုိယ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း ၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း ၊ ေဘးဥပဒ္ အႏၲရာယ္ မရွိျခင္း ၊ စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾက မရွိျခင္း ၊ သူတစ္ပါးတုိ႔ ႐ိုေသျခင္း ၊ ခ်စ္ေသာသူႏွင့္ မေကြမကြင္း ရျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိး ၁ဝ ပါးတုိ႔ကုိ ရႏုိင္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ျပည္သူက ေပါက္ဖြား လာေသာ ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္သား ေဆးတပ္ဖဲြ႕ ၀င္တုိ႔သည္ ျပည္သူ အားထား ရေသာ တပ္မေတာ္ သားမ်ား ျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔ ကုိယ္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္းအား ႏွင့္ သင္ယူ တတ္ေျမာက္ ထားေသာ ေဆးပညာ တုိ႔ကုိ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်၍ ျပည္သူကုိ အက်ဳိးျပဳ ၾကပါရန္ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။ ။

က်န္းမာေစေၾကာင္း ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း


က်န္းမာေစေၾကာင္း ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း

ႏွစ္သစ္ ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္လို႕ လူတိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾက လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ဆိုတာ အမွန္ေတာ့ လူသစ္ ၊ စိတ္သစ္ ၊ ခြန္အားသစ္ နဲ႕ ဘဝသစ္ စတင္ဖို႕ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ႏွစ္ေဟာင္းက စိတ္ပ်က္ ဝမ္းနည္းစရာ ေတြကို ေမ့ထားၿပီး ေန႕သစ္ဆီကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုိယ္စီနဲ႕ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္မွာ လူတိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ ခ်င္ၾကတယ္။ ပိုမိုျပည့္စံု တဲ့ဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ ခ်င္ၾကတယ္။ က်န္းမာေရး ၊ လူမႈေရး ၊ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္ဖို႕ ဆုေတာင္း ၾကတယ္။ ဒီလို လုပ္တဲ့အခါ ဆုေတာင္း ႐ံုမွ်နဲ႕ မၿပီးေသးဘူး။ ကုိယ္တိုင္ လိုက္နာ ႏိုင္ဖို႕လဲ လိုအပ္ ပါတယ္။ က်န္းမာတယ္ ဆိုရင္ လူအမ်ား ထင္လိုက္တာက သန္သန္မာမာ လႈပ္ရွားသြားလာ ႏိုင္ရင္ က်န္းမာတယ္ ေပါ့။ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ ( WHO ) က သတ္မွတ္တဲ့ စံႏႈန္းအရ ဆုိရင္ က်န္းမာျခင္း ဆိုတာ လူက်န္းမာဖို႕ သာမက စိတ္ခ်မ္းသာ ဖို႕လဲ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုလံုး ညီညြတ္မွ်တမွ က်န္းမာျခင္း အစစ္အမွန္လို႕ ဆိုထားတယ္။ ဒီႏွစ္ခုလံုး ညီညြတ္ မွ်တဖို႕ဆိုတာ လက္ေတြ႕မွာ မလြယ္ကူ ပါဘူး။ လူျဖစ္လို႕ ဝမ္းနည္းတာ ၊ ဝမ္းသာတာ ၊ စိတ္ဓာတ္က်တာ ၊ စိတ္လႈပ္ရွားတာ ခံစားရတယ္။ ခႏၶာျဖစ္လို႕ ဖ်ားနာကိုက္ခဲ ေဝဒနာမ်ဳိးစံု ခံစားရတယ္။ ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆုမြန္ မေတာင္းမီ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ ခ်မ္းသာဖို႕ လိုက္နာ ေရွာင္ၾကဥ္ ရမယ့္ အခ်က္ေတြကို အရင္ ေဖာ္ျပပါရေစ။

စိတ္က်န္းမာေရး

စိတ္က်န္းမာေရး အတြက္ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္စက္ၿပီး စိတ္ကို အနားေပး ရတယ္။ အိပ္စက္ျခင္းက ဦးေႏွာက္ကို ၾကည္လင္ လန္းဆန္း ေစတယ္။ အိပ္စက္ျခင္း ေၾကာင့္ အားအင္ေတြ ျပည့္ဝေစၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္တာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ မွတ္ဉာဏ္ ေကာင္းဖို႕ ၊ အႀကံဉာဏ္ ေကာင္းဖို႕ ေကာင္းေကာင္း အိပ္စက္ အနားယူဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ဟာ ေန႕စဥ္ အနည္းဆံုး ၆ နာရီ အိပ္စက္ အနားယူဖို႕ လိုအပ္ ပါတယ္။ စိတ္ကို အနား ေပးၿပီးရင္ အာဟာရ ျဖည့္တင္း ရတယ္။ စာဖတ္တာ ၊ တီဗီြၾကည့္တာ က စိတ္ကို အာဟာရ ျဖည့္တင္းတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း နဲ႕ ေနထိုင္တာ ေတြဟာ စိတ္ကို ၾကည္လင္ လန္းဆန္း ေစတယ္။ တရားမွတ္တာ ၊ ေယာဂ က်င့္တာေတြ ကလဲ စိတ္က်န္းမာေရး အတြက္ပဲ မဟုတ္ပါလား။ စိတ္ခ်မ္း သာေစဖို႕ ေမတၱာတရား ဟာ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္မွာ လူအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ကို ကူညီ ႏိုင္ေအာင္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အဖြဲ႕အစည္း ေတြနဲ႕ ပရဟိတ လုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ပါ။ မိမိကုိယ္တိုင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ လာတာ ေတြ႕ရ ပါလိမ့္မယ္။ ပို အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က မိမိစိတ္ကို သန္႕ရွင္း စင္ၾကယ္ေအာင္ ထားသင့္တယ္။ အတိတ္က အေၾကာင္းအရာ ေတြအတြက္ မိမိကုိယ္ကို အျပစ္ ရွိတယ္လို႕မခံယူပါနဲ႕။ အတိတ္ဆိုတာ သင္ခန္းစာ ယူဖို႕ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ၿပီး ပစၥဳပၸန္ ဆိုတာ လက္ေတြ႕ အသံုးခ် ရတဲ့ နယ္ပယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ့ ပစၥဳပၸန္ မွာေနၿပီး အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားရင္ အနာဂတ္ ဆိုတာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ စုေဝးရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာ ပါတယ္။ စိတ္က်န္းမာေရး အတြက္ အေျခခံ က်တဲ့ အခ်က္ ႏွစ္ခုက စိတ္ကို အနားေပးပါ။ စိတ္ကို အာဟာရ ျဖည့္တင္းပါ။

ကုိယ္က်န္းမာေရး

ကုိယ္က်န္းမာေရး အတြက္ အစားအေသာက္ ၊ အေနအထိုင္က အေရးႀကီး ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အတြက္ ကုိယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ ေန႕စဥ္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းက စိတ္ေရာ ၊ ကုိယ္ပါ ႏုပ်ဳိ လန္းဆန္း ေစတယ္။ လႈပ္ရွားတဲ့ အရာမွန္သမွ် က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း အတြက္ အလြယ္ဆံုး နည္းက လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႕စဥ္ နာရီဝက္ အနည္းဆံုး လမ္းေလွ်ာက္ဖို႕ လိုအပ္ ပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အျပင္ မိမိ ဝါသနာပါရာ အားကစား ေတြကို လုပ္ေပး သင့္တယ္။ ေရကူး ၊ ၾကက္ေတာင္ ၊ GYM ကစားတာ ေတြဟာ က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး ဆိုတာ အသက္ႀကီးႀကီး ငယ္ငယ္ လူတိုင္းနဲ႕ သက္ဆုိင္ ပါတယ္။ က်န္းမာေစဖို႕ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုက အစားအေသာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဝလြန္သူ ေပါမ်ားေနတဲ့ ဒီေန႕ေခတ္မွာ အဆီ စားျခင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္တယ္။ အဆီအအိမ့္ ေနရာမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ သစ္သီးဝလံ စားတဲ့ အေလ့အက်င့္ မ်ဳိးေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ပါ။ အဝလြန္ျခင္း သာမက ႏွလံုး ၊ ေသြးတိုး ၊ ဆီးခ်ဳိ စတဲ့ေရာဂါ ေတြကိုပါ ကာကြယ္ ေပးတယ္။ ႏွစ္သစ္မွာ မိမိ က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းက်ဳိး မေပးတဲ့ ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ ၊ ကြမ္းယာ စတဲ့ အက်င့္ဆိုး ေတြကို စျဖတ္ ၾကည့္ပါ။ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိ ခ်က္ေတြအရ ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ျဖတ္ဖို႕ ဆိုတာ အခက္ခဲဆံုး အလုပ္ေတြ ထဲမွာ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္မွာ အခက္ခဲဆံုး အလုပ္ တစ္ခု ေအာင္ျမင္ေအာင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ ေအာင္ျမင္ၿပီ ဆုိရင္ က်န္းမာေရး အတြက္ သာမက ႏွစ္သစ္ အတြက္ပါ မဂၤလာ တစ္ပါးျဖစ္လာ ပါလိမ့္မယ္။

ေဆာင္ပုဒ္ကေလး လက္ေဆာင္ေပးခ်င္

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ အတြက္ လိုက္နာ ေစခ်င္တဲ့ က်န္းမာေရး ေဆာင္ပုဒ္က '' စိတ္က်န္းမာေရး အနားေပး ၊ ကုိယ္က်န္းမာေရး လႈပ္ရွားေပး '' ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အတြက္ အက်ဳိးျပဳမယ့္ အမူအက်င့္ ေတြကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လိုက္နာ ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကည့္ပါ။ ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးၿပီး ျဖစ္လို႕ ႏွစ္သစ္ အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းပါရေစ။ ႏွစ္သစ္မွာ ႏိုင္ငံသူ ၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုး ပိုမို က်န္းမာ၍ ပိုမို ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။

ေဒါက္တာ ေအးမင္းထူး

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၃၀-၁၂-၂၀၁၃) တနလၤာေန႔Download Links
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မံုးစီးေက်းရြာအနီး ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြား


မုိင္းစထိမွန္ဒဏ္ရာရရွိေသာ ကုိရင္ ရွင္စိဏၰာ

မုိင္းစထိမွန္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ ကုိရင္ ရွင္ေန၀ိႏၵ

ကြတ္ခုိင္ ၊ ၃၀-၁၂-၂၀၁၃

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မံုးစီးေက်းရြာ ၏ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ ေ၀ဠဳ၀န္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းႏွင့္ ၀ိန္းေခါင္ ေက်းရြာသြား လမ္းခဲြ အနီးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၅၅ မိနစ္ ခန္႔က ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ျဖင့္ ထုပ္ၿပီး အ၀တ္ျဖင့္ ပတ္ထားေသာ အထုပ္ တစ္ထုပ္အား ေ၀ဠဳ၀န္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမွ ကုိရင္ ႏွစ္ပါးမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ရာ ကုိရင္ တစ္ပါးမွ ေကာက္ယူသျဖင့္ အေဖာ္ ပါလာသူ ကုိရင္မွ မယူဘဲ ျပန္ခ်ရန္ ေျပာ၍ ျပန္ခ်ခဲ့ရာ ၄င္းေနရာတြင္ ပင္ ေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေပါက္ကဲြမႈ ေၾကာင့္ ကုိရင္ ရွင္ေန၀ိႏၵ သည္ ဦးေခါင္း မုိင္းစထိမွန္ ၍ ဦးေခါင္းခြံကဲြ ၊ ဦးေႏွာက္ထြက္ ၊ ညာလက္ဖ်ံ ၊ ညာရင္အံု တုိ႔တြင္ မုိင္းစ ထိမွန္ ဒဏ္ရာမ်ား ျဖင့္ ေနရာတြင္ပင္ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူ ခဲ့ၿပီး ကုိရင္ ရွင္စိဏၰာ သည္ ညာတံေတာင္ဆစ္ ၊ ညာဘက္ လက္ေကာက္၀တ္ ၊ ဘယ္ရင္အံု မုိင္းစ ထိမွန္ ေပါက္ၿပဲ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဒဏ္ရာ ရရွိေသာ ကုိရင္ ရွင္စိဏၰာ သည္ မံုးစီး တုိက္နယ္ ေဆး႐ံုတြင္ ေဆး႐ံု တက္ေရာက္ ကုသလ်က္ ရွိၿပီး လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္ မ်ားမွ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေျခအေန အေသးစိတ္ အား စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (၁၀၀)

Sunday, December 29, 2013

မပုပ္မသုိးသည့္ ဆားေတာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳႏုိင္မပုပ္မသုိးသည့္ ဆားေတာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကသဲကုန္းရြာ (မင္းရြာကုန္း) ရိွ ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ဥတုဇ ႐ုပ္ကလာပ္ ထားေတာ္မူရာ ထာဝရ ဗိမာန္ေတာ္ တြင္ ဆရာေတာ္ ႀကီး၏ ႐ုပ္ကလာပ္ ေတာ္အား လာေရာက ္ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳသူ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ဆားေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စု သင္တြဲရြာေန အဖ ဦးေငြဒင္ ၊ အမိ ေဒၚေျပာင္ တို႔မွ ၁၂၈၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လဆန္း ၁၄ ရက္ ၾကာသပေတး ေန႔တြင္ မီးရွဴး သန္႔စင္ ဖြားျမင္ ေတာ္မူခ့ဲၿပီး ငယ္နာမည္ ေမာင္လတ္ ျဖစ္သည္။ ၁၂ ႏွစ္သား အရြယ္တြင္ သင္တြဲရြာ ၾကာကန္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ထံတြင္ ရွင္သာမေဏ ျပဳခ့ဲသည္။ ကုိရင္ႏွစ္ဝါ အရတြင္ လူထြက္ခဲ့ၿပီး (၁၅)ႏွစ္ သားအရြယ္တြင္ ဆားေတာင္ရြာ မစုိးရိမ္ ေတာရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ဇဋိလထံ တြင္ သာမေဏ ဝတ္ခ့ဲ ျပန္သည္။ ၁၃ဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းေဘာင္ သုိ႔ တက္လွမ္း ေတာ္မူခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာေတာ္မွာ ဆားေတာင္ရြာ ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေတဇ ျဖစ္သည္။ ဆားေတာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ဘြဲ႕အမည္မွာ ဘဒၵႏၲ ပညာဏိက ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး သည္ စာဝါမ်ား သင္ၾကား ေနစဥ္ ရဟန္း ကုိးဝါ အရတြင္ ေျခတရြတ္ဆြဲ ေရာဂါ ေပၚလာ၍ စာဝါမ်ား ဆက္မလိုက္ ႏိုင္ေတာ့ သျဖင့္ စြန္းလြန္း ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ေထ႐ုပၸတၱိ ႏွင့္ က်င့္စဥ္ အတိုင္း မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ ၊ လုံ႔လ တို႔ျဖင့္ ေန႔ ၊ ညမလပ္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ ခ့ဲေလသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး သည္ ကုိယ္တိုင္ တရား က်င့္ၾကံျခင္း ၊ တရားျပျခင္း မ်ားျဖင့္ ပဋိပတၱိ သာသနာ ျပန္႔ပြား ေစေရးအတြက္ အထူး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ခ့ဲေလသည္။

၁၃၂၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကသဲကုန္း (မင္းရြာကုန္း ေက်ာင္း) သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သီတင္းသုံး ေတာ္မူၿပီး ဆားေတာင္ ရိပ္သာ ၊ ရန္ကင္းေတာင္ ရိပ္သာ ၊ ကသဲကုန္း ရိပ္သာ ႏွင့္ ထိ ၊ သိ ၊ သတိ ဆားေတာင္ သာသနာ့ ရိပ္သာ (စဥ့္ကိုင္) တို႔တြင္ တစ္လွည့္စီ ဝါဆို သီတင္းသုံး ေတာ္မူ ခ့ဲသည္။ ဆားေတာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး သည္ သာသနာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေတာ္မူလ်က္ ရိွစဥ္ သက္ေတာ္ ၈၃ႏွစ္ ၊ ဝါေတာ္ ၆၄ ဝါ ၊ ၁၃၆၉ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လဆန္း ၁၄ ရက္ (၁၃-၁၁-၂ဝဝ၇) ခုႏွစ္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ဘဝနတ္ထံ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူ ခ့ဲေလသည္။ ဆားေတာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး သည္ စြန္းလြန္း ဆရာေတာ္ ႀကီး၏ က်င့္စဥ္ နည္းနာ နိႆယ အရ က်င့္ၾကံ ႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ခ့ဲ သျဖင့္ ထုိ ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါး၏ က်င့္ၾကံပုံမ်ား တူညီ ၾကေလသည္။ ၄င္း ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးသည္ ဘဝနတ္ထံ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူၿပီးခ်ိန္ တြင္လည္း ၄င္းတို႔၏ ဥတုဇ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ မ်ားသည္ ပုပ္သုိး သြားျခင္း မရိွဘဲ အေကာင္း ပကတိအတိုင္း တည္ရိွ ေနျခင္းမွာ လည္း ထူးဆန္း အ့ံၾသ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ျဖစ္ေန ေလသည္။ ထို႕အျပင္ ဆရာေတာ္ႀကီး သည္ တန္ေဆာင္မုန္း လဆန္း ၁၄ ရက္တြင္ မီးရွဴး သန္႔စင္ ဖြားျမင္ ေတာ္မူခ့ဲၿပီး တန္ေဆာင္မုန္း လဆန္း ၁၄ ရက္တြင္ပင္ ဘဝနတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူခ့ဲသည္မွာ လည္း တိုက္ဆိုင္ ထူးဆန္းမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ တန္ခုိးဂုဏ္ မ်ားေၾကာင့္ ရဟႏၲာ ဟုပင္ ျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္ သမုတ္ ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ ေတာ္မူၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ ေတာ္အား အမ်ား ျပည္သူ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ား ပူေဇာ္ ကုိးကြယ္ရန္ အတြက္ ထာဝရ ဗိမာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ကာ ဥတုဇ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ အား ကသဲကုန္းရြာ (မင္းရြာကုန္း) ထာဝရ ဗိမာန္ေတာ္ တြင္ ထားရိွရာ ထုိ ဗိမာန္ေတာ္ရိွ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ ေတာ္အား အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ျပည္သူအမ်ား လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳ ၾကသည္။

ဆားေတာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ ေတာ္မူသည္မွာ (၇)ႏွစ္ေက်ာ္ ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ ေတာ္မူစဥ္ အခါက ထူးျခား ဆန္းျပားဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚ ခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား က ေျပာျပသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ ေတာ္မွာ မပုပ္မသုိးျခင္း ၊ ဆံေတာ္မ်ား ရွည္ထြက္ လာျခင္း ၊ ေျခသည္း ၊ လက္သည္းမ်ား ရွည္ထြက္ လာျခင္း စသည္ျဖင့္ ထူးျခား အ့ံၾသဖြယ္မ်ား ကုိ ေတြ႕ျမင္ ဖူးေျမာ္ရ ေလသည္။ ယခု ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းတြင္ ဆရာေတာ္၏ အသားအေရ မ်ားရိွ ေသြးေၾကာမ်ား ကုိပါ အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ သျဖင့္ လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ ေနသူမ်ား ပုိမုိ စည္ကားလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

တိုက္ၾကည္(စဥ့္ကိုင္)

ဆုတ္ကပ္ကမၻာဆီသုိ႔ သြားေနသည့္ တုိးတက္မႈယႏၲရား


ဆုတ္ကပ္ကမၻာဆီသုိ႔ သြားေနသည့္ တုိးတက္မႈယႏၲရား

အခ်ိန္ကာလမ်ား တေရြ႕ေရြ႕ ကုန္ဆံုး လာမႈတုိ႔ႏွင့္ အတူ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ထားေတာ္မူ ခဲ့ေသာ သာသနာ သကၠရာဇ္ သည္ ၂၅၅၇ ခုႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ေပၿပီ။ သုိ႔ဆုိပါက သာသနာ သကၠရာဇ္ သည္ သက္တမ္း တစ္၀က္ေက်ာ္ ကုန္ဆံုးခဲ့ ေလၿပီ။ အေၾကာင္း အရင္းမွာ ဘုရားရွင္သည္ သာသနာ သက္တမ္း အႏွစ္ (၅ဝဝဝ) တည္ေစဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ထားခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ အပါအဝင္ ကမၻာ့ လူသား အားလံုးသည္ ဆုတ္ကပ္ဟု ေခၚေသာ ကာလမ်ား ဆီသို႕ တေရြ႕ေရြ႕ ခရီးႏွင္ ေနၾကေသာ ခရီးသြား မ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ အဆံုး မျမင္ေသာ ေလာက ပင္လယ္ျပင္ ႀကီးထဲတြင္ တစ္ေလွ တည္းစီး တစ္ခရီး တည္းသြား ေနၾကသည့္ သူေတြျဖစ္ ၍လည္း ဒီေလွႀကီး ေပၚမွာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ေတြ႕ၾက ၊ ခင္ၾက ၊ သိကြၽမ္းၾကၿပီး ေပါင္းၾက ၊ သင္းၾက အေၾကာင္းဆံု ခဲ့ရ ေလသည္။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ စိတ္အေထြေထြ ဆိုသလို တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အႀကိဳက္ျခင္း မတူၾကသလို သေဘာထား မ်ားကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားလ်က္ အယူအဆ အသီးသီး ႏွင့္ ရွိေန ၾကသည္ ျဖစ္၍လည္း အမွန္ႏွင့္ အမွား ၊ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး ၊ အျဖဴႏွင့္ အမည္း စသည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာ တရား တို႔သည္လည္း ထာ၀ရ တည္ရွိေနမွာ အမွန္ပင္။ ထုိ တည္ရွိေနေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတုိ႔တြင္ ဘယ္ဟာက အမွန္ ၊ ဘယ္ဟာက က အမွား ၊ ဘယ္ဟာက အေကာင္း ၊ ဘယ္ဟာက အဆိုး စသည္တို႕ကို အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားမႈမ်ား ေၾကာင့္ ကုိယ့္ေပတံ ႏွင့္ကုိယ္ တုိင္းထြာ ေနၾက၍လည္း ကမၻာေပၚတြင္ အဆံုးမသတ္ ႏုိင္ေသာ ပဋိပကၡ မ်ဳိးစံုတို႕ ျဖစ္ပြား ေနၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။

ထိုသို႕ ပဋိပကၡမ်ဳိးစံု ျဖစ္ပြား လာမႈေတြႏွင့္ အတူ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ အသီးသီး တို႕သည္ အင္အား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတို႕ ႀကီးထြာ လာခဲ့ၿပီး သိပၸံနယ္ပယ္ ကို ခ်ဲ႕ထြင္ လာခဲ့ၾကကာ အေတာ မသတ္ေသာ တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာခဲ့ၾက၍ ႐ုပ္၀တၳဳ မ်ားကုိ တုိးတက္ေစၿပီး လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ေတြျမင့္မား လာခဲ့ၾက သည္ဟု ေတြးေခၚ ယူဆဖြယ္ ရွိေပသည္။ သို႕ျဖစ္၍ လက္မႈ ကမၻာမွသည္ စက္မႈကမၻာ ဆီသို႕ တေရြ႕ေရြ႕ ခ်ီတက္လာေသာ ကမၻာႀကီးသည္ လူသားတို႔၏ အတၱလြန္ကဲစြာ ၿပိဳင္ဆိုင္ လိုမႈတို႕ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး ေရရွည္ တည္တံ့ေရးထက္ ကမၻာႀကီး အသက္တိုေရး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးက ပို၍မ်ား လာခဲ့ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ကမၻာႀကီးသည္ လူသားတို႔၏ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာရေသာ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးကို အျပည့္အဝ ခံစား ေနရေပၿပီ။

လူသားတုိ႔၏ စည္းစမ္ ခံစားလုိမႈ ၊ အႏုိင္ ရလုိမႈ ၊ ဗုိလ္က် စုိးမုိးလုိမႈ စသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို အေျခခံ၍ တီထြင္ လာခဲ့ေသာ ႐ုပ္ဝတၴဳ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ လူသတ္လက္နက္ မ်ားစြာတုိ႔မွာ ကမၻာႀကီး၏ ေလထု ၊ ေရထု ၊ ေျမထု ၊ သစ္ပင္ ၊ ေတာ ၊ ေတာင္ ၊ စိမ့္စမ္း စသည္တုိ႔၏ ကမၻာ့ အက်ိဳးျပဳမႈ ေဂဟစနစ္တို႕ ပ်က္စီး ယိုယြင္း လာခဲ့ကာ ဆိုးရြား ျပင္းထန္ေသာ သဘာဝ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီး ခံစား ေနရသည္မွာ စာေတြ႕ ၊ မ်က္ေတြ႕ မေရတြက္ ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသား တို႕သည္ ထို ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ေရး အတြက္ ျပဳျပင္ေရး ေတြျပန္လုပ္ ၾကေသာ္လည္း ဘဲဥအစ ရွာသလိုျဖစ္ကာ လံုးလည္ ခ်ာလည္ ႐ိုက္ေနသည္ ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ အသိဉာဏ္ ျမင့္မားသည္ဟု ဆိုေသာ လူတို႕၏ ႐ုပ္ဝတၴဳေပၚ၌ အေျခခံေသာ သေဘာထား မ်ားေၾကာင့္ ယခု ကဲ့သို႕ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာရသည္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္ မထင္ပါ။

သို႕ဆိုလွ်င္ ကမၻာႀကီး ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ လူသားတို႕၏ ဖန္တီးမႈမ်ား ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးရေသာ လူသား တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း ၊ တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္း ေနေသာ ေဂဟစနစ္ တို႕သည္ လည္းေကာင္း ၊ ေခတ္မီ တိုးတက္ ပါသည္ဟု ေခၚဆို ေနေသာ ကမၻာႀကီး ေပၚတြင္ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးမႈေတြ ႀကီးထြား မ်ားျပား လာေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ၾကားသိေနရ သည္မွာ ဒ႑ာရီ မဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး လက္ေတြ႕ ခံစားေနရ ေလၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ အားလံုး တစ္နည္း အားျဖင့္ ကမၻာ့လူသား အားလံုးသည္ တုိးတက္ ပါသည္ဟု ေခၚေသာ ယႏၲရားႀကီးေပၚ ၌ ဆုတ္ကပ္ ကမၻာသို႕ သြားေန ၾကသည္ကို သတိျပဳ ႏိုင္ၾကပါေစ။

( ေယာနသံ )

လူဦးေရစာရင္းမ်ား မွန္ကန္စြာ ရရွိေရး ၀ုိင္း၀န္းပံ့ပုိးေပး


လူဦးေရစာရင္းမ်ား မွန္ကန္စြာ ရရွိေရး ၀ုိင္း၀န္းပံ့ပုိးေပး

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
( ၂၉-၁၂-၂၀၁၃ ) 

ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ စုစုေပါင္း လူဦးေရကို သိရွိႏိုင္ရန္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူ ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၊ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ ၊ လူဦးေရ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ ၊ က်ား - မ အခ်ဳိးအစား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္သူဦးေရ အခ်ဳိးအစား ႏွင့္ အျခား လူမႈေရး အေျခအေန တို႔ကို သိရွိ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ၁၇ ရာစုက သာလြန္ မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ ႏွင့္ ၁၈ ရာစုႏွစ္ တြင္ ဘိုးေတာ္ မင္းတရား တို႔ လက္ထက္မ်ား ၌ လူဦးေရ စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူ ခဲ့သည္။ ထိုကာလ ေနာက္ပိုင္း ေကာက္ယူ ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း မ်ားမွာ ဧရိယာ လႊမ္းၿခံဳမႈ မတူညီ ခဲ့သျဖင့္ လူဦးေရ စာရင္းမွာ လည္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု တူညီမႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ တြင္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၅၂ ၿမိဳ႕ ၊ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ အုပ္စုေပါင္း ၃၁၅၉ အုပ္စု၌ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ ေနၿမဲ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ယူ ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ေလွ ၊ သမၺန္ ၊ သေဘၤာေပၚ ေနထိုင္သူမ်ား ႏွင့္ အေျခအေန မဲ့သူမ်ားကို ေတြ႕ရွိ လူဦးေရ အျဖစ္ စာရင္း ေကာက္ယူ ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ အမ်ဳိးအဆင့္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ စုစုေပါင္း ဧရိယာ ၂၆၁၂၂၈ စတုရန္းမိုင္ ရွိရာ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ မွာ တစ္စတုရန္းမိုင္ လွ်င္ ၂၂ဝ ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ား အရ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသည္ စတုရန္း တစ္မိုင္လွ်င္ ၁၆၈၂၄ ဦး ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၇၆၃ ဦး ၊ ဗီယက္နမ္ ၆၆၃ ဦး ၊ အင္ဒိုနီးရွား ၃၃၁ ဦး ၊ ထိုင္း ၃၂၅ ဦး အသီးသီး ရွိၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ က ၂၂ဝ ဦး အသီးသီး ရွိၾကသည္။ ကေမၻာဒီးယား ၊ မေလးရွား ၊ ဘ႐ူႏိုင္း ဒါ႐ုဆလမ္ ႏွင့္ လာအို တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ ေလ်ာ့နည္း သည္။

ဤကမၻာႀကီး တြင္ လူဦးေရ၏ အခန္းက႑ သည္ မ်ားစြာ ေလးနက္ က်ယ္ဝန္းျခင္း ေၾကာင့္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးက ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ (UNFPA) ကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း၍ ကမၻာ့ လူဦးေရ ဆိုင္ရာမ်ား အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္လည္း လူဦးေရ ကိစၥရပ္မ်ားကို လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ စ၍ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန တို႔သည္ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ ပီသစြာႏွင့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ပီသစြာ တာဝန္သိသိ ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္မွ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္အထိ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ လူဦးေရ ကိန္းဂဏန္းမ်ား တိက် မွန္ကန္စြာ ရရွိေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ားက အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္အျဖစ္ ခံယူကာ ဝိုင္းဝန္း ကူညီ ပံ့ပိုး ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရ ပါသည္။ ။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၁၂-၂၀၁၃) တနဂၤေႏြေန႔Download Links
Saturday, December 28, 2013

အစာအဆိပ္သင့္မႈ မွ ကင္းေ၀းလုိလွ်င္


အစာအဆိပ္သင့္မႈ မွ ကင္းေ၀းလုိလွ်င္

အစာ အဆိပ္သင့္ျခင္း သည္ မသန္႔ရွင္းေသာ အစားအစာမ်ား ၊ ေရႏွင့္ လူတို႔၏လက္ ၊ သံုးေဆာင္ေသာ အုိးခြက္ ပန္းကန္ စသည္တို႔တြင္ ပိုးမႊားမ်ား က်ေရာက္ရာမွ တစ္ဆင့္ လူတို႔၏ ဝမ္းဗိုက္ကို ဒုကၡေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

လူတို႔ စားေသာက္ ေနက် အစားအစာ မ်ားသည္ လတ္ဆတ္မႈ မရွိျခင္း ၊ ဖံုးအုပ္ မထားျခင္း ၊ ရက္လြန္ေနျခင္း ၊ ၾကြက္ ၊ ယင္ေကာင္ ၊ ပိုးဟပ္တို႔၏ အညစ္အေၾကး မ်ား က်ေရာက္ျခင္း ၊ မသန္႔ရွင္းေသာ လက္လုပ္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ေဆာ့ခ်ဥ္ တို႔ေၾကာင့္ အစာ အဆိပ္သင့္မႈ ကို ျဖစ္ေစသည္။

ထို႔ျပင္ စားဖိုေဆာင္ ႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုး ပစၥည္းမ်ား သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းျခင္း သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ အသံုးမျပဳမီ ေရစင္ၾကယ္စြာ ေဆးရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳၿပီး ေရစင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာရန္ လိုေပသည္။ သို႔မဟုတ္ ပါက လူတို႔ စားသံုးေသာ အိုးခြက္ ၊ ပန္းကန္တြင္ ကပ္လ်က္ ရွိသည့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ ပိုးမႊားမ်ား ႏွင့္ အညစ္အေၾကး မ်ား လူတို႔၏ ဝမ္းဗိုက္ထဲ ေရာက္သြားပါက အခန္႔မသင့္ လွ်င္ အစာ အဆိပ္သင့္မႈ ကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။

ေနာက္ တစ္ခ်က္မွာ လူတို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ ရွိရန္လည္း လိုေပသည္။ အဓိက မွာ အစားအစာ စားေသာက္ ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ လက္သန္႔ရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည္။ လက္ကို အစာမစားမီ ႏွင့္ အစာစားၿပီး ဆပ္ျပာႏွင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးရန္ လိုေပသည္။ သို႔မွသာ လက္တြင္ ကပ္လ်က္ ရွိေသာ ပိုးမႊားႏွင့္ အညစ္အေၾကး မ်ား အႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္မည္ ျဖစ္သည္။

လူတို႔ကို ဝမ္းဗိုက္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ အဆိပ္ ျဖစ္ေစသည့္ အစားအေသာက္ မ်ားမွာ အ႐ိုးျပဳတ္ရည္ ၊ ေဆာ့စ္မ်ား ၊ ဟင္းရည္မ်ား ၊ မုန္႔ဟင္းခါး ၊ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ ၊ ခ်ဥ္ရည္ ၊ အသားႏွင့္ အသားမ်ား ႀကိတ္၍ ခ်က္ျပဳတ္ ထားေသာ ဟင္းရည္ႏွင့္ မုန္႔မ်ားျဖစ္သည္။

ေရာဂါ ပိုးမႊားေၾကာင့္ အစာအဆိပ္ ျဖစ္ရာတြင္ ႏြားႏို႔ ၊ ၾကက္ဥ ၊ ၾကက္ ၊ ဘဲ ၊ ဝက္ ၊ အမဲသား ၊ ေခြး ၊ ေၾကာင္ ၊ ၾကြက္တို႔မွ ဆယ္လ္မိုနဲလား ပိုးမႊားမ်ား ပါဝင္ လာတတ္ျခင္း ၊ လူတို႔၏ လက္အေရျပား ၊ နား ၊ ႏွာေခါင္း ၊ လည္ေခ်ာင္းနာ တို႔မွ စတက္ဖီ လိုကိုကပ္စ္ ပိုးမႊားမ်ား ပါလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အစာအဆိပ္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ရခဲလွေသာ လူ႔ဘဝတြင္ အစာ အဆိပ္သင့္မႈ မွကင္း၍ က်န္းမာ သန္႔ရွင္း ေရာဂါကင္းေသာ လူ႔ဘဝကို ျဖတ္သန္း ႏိုင္ရန္ စားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ားကို သန္႔ရွင္းစြာ ထားရန္ ၊ လူတို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈကို ဂ႐ုျပဳရန္ ႏွင့္ အစာ အဆိပ္သင့္မႈ ကို ျဖစ္ေစေသာ အစားအစာ မ်ားကို ဆင္ျခင္ စားသံုးၾကရန္ အႀကံျပဳ ေရးသား လိုက္ရေပသည္။

( ၂၈-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

႐ုိးမရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပဲြ စာရင္းေပးသြင္းသူမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပါ၀င္


ရန္ကုန္ ၊ ၂၈-၁၂-၂၀၁၃

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ ႏွင့္ First Myanmar Investment Co., Ltd တို႔ ပူးေပါင္း ႀကီးမွဴး၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႐ုိးမရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ မာရသြန္ ၿပိဳင္ပဲြကုိ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ရာ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္အထိ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္း ေပးသြင္းသူ ၂၄၀၀ ခန္႔ရွိလာၿပီး ယင္းအနက္မွ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္း မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပိဳင္ပဲြကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး စာရင္း ေပးသြင္းမႈ ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း ၊ ၿပိဳင္ပဲြ အမ်ိဳးအစား မ်ားျဖစ္ေသာ ၄၂ ကီလုိမီတာ ႏွင့္ ၂၁ ကီလုိမီတာ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ပထမ ဦးဆံုး ပန္း၀င္သည့္ အမ်ိဳးသား သံုးဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦး တုိ႔အား ေငြသားဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၄၂ ကီလုိမီတာ ( အျပည့္ မာရသြန္ ) ကုိ ပန္း၀င္သူ မ်ားအား တာ၀င္ လက္ေဆာင္ တီရွပ္မ်ား ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြ အမ်ိဳးအစား အားလံုးတြင္ ပန္း၀င္သူ အားလံုးကုိ ပန္း၀င္ အထိမ္းအမွတ္ ဆုတံဆိပ္မ်ား အျပင္ ကံစမ္းမဲ ၁၀ ခုကုိလည္း မဲေဖာက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ အိတ္ကုိ သု၀ဏၰ မုိးလံုေလလံု အားကစား႐ံု ၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ယင္းအိတ္တြင္ ႐ုိးမရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ မာရသြန္ တီရွပ္ ၊ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ နံပါတ္ ႏွင့္ အေျပး လမ္းေၾကာင္း တုိ႔ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေရခံေျမခံေကာင္း ကုိ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်


ေရခံေျမခံေကာင္း ကုိ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
( ၂၈-၁၂-၂၀၁၃ )

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ လယ္ယာက႑ ကို ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ လယ္ယာ က႑ကို အဓိက အားထား ေနၾကရသည့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား အတြက္ လယ္ယာက႑ တိုးတက္မွသာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိ အေျခအေန တြင္ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ ျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္း ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြင္း လယ္ယာေျမ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း အပါအ၀င္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ စက္ယႏၲရား မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ပံ့ပိုးကူညီ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေ ဒသတစ္ခုလွ်င္ ေျမတူးစက္ တစ္စီး ၊ ေျမထိုးစက္ တစ္စီး ၊ လမ္းႀကိတ္စက္ တစ္စီး ႏွင့္ ေျမသယ္ယာဥ္ သံုးစီးႏႈန္း စီျဖင့္ ပံ့ပုိး ကူညီေပးရန္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ဗဟုိ စက္ပစၥည္း စာရင္းအင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ စက္ယႏၲရားမ်ား အနက္ ျမန္မာကိုင္ဒို ကုမၸဏီ လီမိတက္ အုပ္စုမွ ေရာက္ရွိ အပ္ႏွံေသာ ေျမတူးစက္ ေျခာက္စီးကို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ အသီးသီးသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေသာ စက္ယႏၲရားမ်ား ေရာက္ရွိ လာပါက အဆိုပါ ေဒသမ်ားသို႔ ပြင့္လင္းရာသီ အမီ အျမန္ဆံုး လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ လူဦးေရ ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ေနၾကသည္။ စားနပ္ ရိကၡာ ပုိမုိ စုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ သိပၸံ နည္းက် စိုက္နည္း စနစ္ျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳး ထားေသာ စံျပ စုိက္ကြင္းမ်ား ႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားမွ အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လာေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈ ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ား အလိုက္ စက္ယႏၲရား မ်ား အသံုးျပဳကာ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ စံျပ စိုက္ကြင္းမ်ားကို နမူနာယူ စိုက္ပ်ဳိး ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားမွ အစၥေရးႏုိင္ငံ ၏ သဘာဝ အသြင္အျပင္ သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ျဖစ္ထြန္း ႏုိင္သည့္ အေနအထား မရွိေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမွာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာ ခဲ့သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမွ လတ္ဆတ္ေသ ာသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ကာ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ ႏုိင္သည့္ အျပင္ စုိက္ပ်ိဳးနည္း ပညာကုိပါ ျဖန္႔ျဖဴး ေပးေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံ ၏ ဧရိယာ တစ္၀က္ မွာ သဲကႏၲာရ ျဖစ္သျဖင့္ ရာသီဥတု ဆုိးရြားၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရ ရရွိႏုိင္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္ ရွားပါးျခင္း ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ဧရိယာ၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း သာလွ်င္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ျဖစ္ထြန္း ႏုိင္သည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မုိးရြာသြန္းမႈ မွာ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ၂၈ လက္မ ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၂ လက္မသာ ရရွိသည္။ အစၥေရး ႏုိင္ငံရွိ လုပ္သား အားလံုးအနက္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေနသူ ၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ရိကၡာ လိုအပ္မႈ ပမာဏ၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖည့္ဆည္း ေပးလ်က္ ရွိသည္။

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ား အရ အစၥေရး ႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္မ်ားမွ စားသံုးသီးႏွံ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ပန္းမ်ိဳးစံု ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ သစ္သီးဝလံ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ေရွာက္ႏွင့္ လိေမၼာ္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ အျခား သီးႏွံ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔ကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အစၥေရး ႏုိင္ငံမွ ႏုိ႔စားႏြား တစ္ေကာင္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ႏုိ႔ရည္ လီတာ ၁၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္သျဖင့္ ကမၻာ့ ႏုိ႔ထြက္ အမ်ားဆံုး စံခ်ိန္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ သင့္တင့္ေသာ လူဦးေရ မွ်တေသာ ရာသီဥတု ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး အတြက္ ေရခံ ေျမခံ ေကာင္းေသာ ျမန္မာျပည္ ၌ စုိက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး သည္ တကယ္လုပ္လွ်င္ အဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရ ေပသည္။ ။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၈-၁၂-၂၀၁၃) စေနေန႔Download Links
Friday, December 27, 2013

စည္းစိမ္ဥစၥာ ရာထူးဂုဏ္ထူး တုိ႔ျဖင့္ ေက်ာ္ေဇာလုိလွ်င္


စည္းစိမ္ဥစၥာ ရာထူးဂုဏ္ထူး တုိ႔ျဖင့္ ေက်ာ္ေဇာလုိလွ်င္

ဤေလာက၌ လူတို႔သည္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ခ်မ္းသာျခင္း ၊ ရာထူး ဂုဏ္ထူး တို႔ျဖင့္ တင့္တင့္ တယ္တယ္ ေနလိုျခင္း ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ေက်ာ္ေဇာျခင္း တို႔ကို ပိုင္ဆုိင္ၾက ပါလို၏ေလာ။ နည္းလမ္း ေကာင္းရွိ၏။ ထို နည္းလမ္း ေကာင္းကား ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼ အတိုင္း က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

'' လံု႔လလည္းရွိ ၊ သတိလည္းရွိ ၊ အျပစ္ကင္းေသာ အလုပ္ကိုလည္း ျပဳလုပ္တတ္ ၊ အမႈကိစၥ ဟူသမွ်ကို ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ျပဳလုပ္ေလ့ လည္းရွိ ၊ ကိုယ္ ၊ ႏႈတ္ ၊ စိတ္သံုးပါး ကိုလည္း ေစာင့္စည္း ေလ့ရွိ ၊ တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးေလ့ လည္းရွိ၍ မေမ့ မေလ်ာ့ေသာ သူတို႔မွာ စည္းစိမ္ ဥစၥာ ရာထူး ေက်းဇူး သတင္း ေက်ာ္ေဇာျခင္း အလြန္တိုးပြား ေလ၏။ ''ဟု ဓမၼပဒ၌ ဆိုထားသည္။

လူသားတိုင္း သည္ စည္းစိမ္ ဥစၥာ တိုးပြား လို၍ လည္းေကာင္း ၊ ရာထူးဂုဏ္ထူး တို႔ျဖင့္ တင့္တယ္ လိုၾက၍ လည္းေကာင္း ၊ ေက်ာ္ေဇာျခင္း ျဖစ္လိုၾက၍ လည္းေကာင္း ဓမၼပဒ တရားေတာ္ အတိုင္း ေနထိုင္ က်င့္ႀကံအပ္ ေပသည္။

ဓမၼႏွင့္ဘဝ ေပါင္းစပ္ ျခင္းျဖင့္ ဘဝတိုးတက္ ႏိုင္၏။ ဓမၼသည္ ဘဝ၏ လမ္းၫႊန္ ျဖစ္၏။ ဘဝ၏ ဆရာ ျဖစ္သည္။ ဓမၼသည္ ယခုဘဝတြင္ သာမက နိဗၺာန္ ေရာက္သည့္ တုိင္ေအာင္ လမ္းၫႊန္ေပး
ႏုိင္စြမ္း၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼဂုေဏာ အနေႏၲာ ဟု ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

စည္းစိမ္ဥစၥာ ၊ ရာထူးႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာလို သူတိုင္းသည္ လံု႔လဝီရိယ ရွိရမည္။ သတိလည္းရွိ ၊ အျပစ္ ကင္းစင္ေသာ အလုပ္လည္း ျပဳလုပ္ တတ္ရေပမည္။ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ အမႈကိစၥ ဟူသမွ်ကို လည္း ပညာဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ တတ္သည့္ အေလ့အထ လည္း ရွိရေပမည္။ ကိုယ္ ၊ ႏႈတ္ ၊ စိတ္ သံုးပါးလံုး ကိုလည္း ေစာင့္စည္း တတ္ေသာ အေလ့အထ ရွိရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လူတိုင္း လူတိုင္းသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ၊ ရာထူးဂုဏ္ထူး ျဖင့္ ေက်ာ္ေဇာျခင္း ၊ ႀကီးပြား တုိးတက္ျခင္း ျဖစ္လိုပါလွ်င္ ဘဝကို ဓမၼ အလိုအရ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရေပသည္။

( ၂၇-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

မူးယစ္ေဆး၀ါး ခ်က္လုပ္ေသာ စခန္းပုန္းႏွစ္ခုအား လက္နက္ခဲယမ္း မ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္ထုတ္ သိမ္းဆည္းရမိ


ဖမ္းဆီးရမိေသာ တရားခံမ်ားအား လက္နက္ခဲယမ္း မ်ား
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္

သိမ္းဆည္းရမိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ခ်က္လုပ္ရာတြင္
အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၇-၁၂-၂၀၁၃

ကြတ္ခုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ နယ္ေျမခံ ျပည္သူမ်ား၏ သတင္းေပး ခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမခံ တပ္မွ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္အတူ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ဌာနမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕သည္ နယ္ေျမရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ရာ ေရွာက္ေဟာ္ ေက်းရြာ ႏွင့္ လံုထန္ ေက်းရြာၾကား တြင္ အေဆာက္အအံု ေလးလံုး ေတြ႕ရွိၿပီး ၄င္း အေဆာက္အအံု မ်ား အတြင္း ရွာေဖြရာ ရန္ကြယ္က်ဳိက္ (ဘ) ဦးရန္ခုိက္က်န္ ၊ လီကြယ္႐ိႈး (ဘ) ဦးလီတိခ်ဳံ ၊ ကြယ္႐ုတ္ႏိုင္း (ဘ) ဦးကြယ္ရီခ်ဳိက္ ၊ ေရွာက္ေဟာ္ေက်း ရြာေန သံုးဦးႏွင့္ အတူ ေအေက (၄၇) ေသနတ္ တစ္လက္ ၊ ပါရာပစၥတို တစ္လက္ ၊ ဘိန္းညိဳ ၁ ဒသမ ၅ ကီလုိဂရမ္ သံုးထုပ္ ၊ သုည ဒသမ ၉ ကီလုိဂရမ္ တစ္ထုပ္ ၊ စုစုေပါင္း ၅ ဒသမ၄ ကီလုိ ၊ ဘိန္းစိမ္း ၁ ဒသမ ၁၅ ကီလုိ ၊ ဖီႏိုင္း အက္စီတစ္ အက္စစ္ ငါးဂါလန္ဝင္ ေလးပံုး ၊ လိြဳင္ေဇာ ႏွင့္ အက္စစ္ေရာ ငါးဂါလန္ ဝင္ ၁၆ပံုး ၊ ဟိုက္ဒ႐ို ကလိုရစ္ အက္စစ္ ၂ ဒသမ ၅ လီတာဝင္ ၂၆ ပံုး ၊ အမိုနီယမ္ ကလုိ႐ိုက္ ၁ ဖာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ခ်က္လုပ္ ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တုိက္ဂါးဖုိးဝွီး တစ္စီး ႏွင့္ ဆာ့ဖ္ တစ္စီးတုိ႔အား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဖမ္းဆီး ရမိေသာ တရားခံ မ်ားအား စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ အရ ေရွာက္ေဟာ္ ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ ဘက္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး ခ်က္လုပ္သည့္ ေနရာအား တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွ ဆက္လက္ ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ယာယီတဲ သံုးလံုး အတြင္းမွ ဝင္ခ်က္စတာ ေသနတ္ တစ္လက္ ၊ ၁၂x၈ ေပ အက်ယ္ တာေပၚလင္ မုိးကာစျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား သည့္ ၈ လက္မ အျမင့္ရွိ ဘိန္းႏွင့္ လြိဳင္ေဇာ ေရာစပ္ ထားသည့္ ကန္တစ္ကန္ ၊ အမုိနီယမ္ ကလို႐ိုက္ အမႈန္႔ ၂၅ ကီလုိခန္႔ပါ ႏွစ္အိတ္ ၊ အမိုနီယမ္ ကလို႐ိုက္ အခဲ တစ္ဖာ ၊ မီးဖုိေပၚတြင္ ဘိန္းေဖ်ာ္စပ္ ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဘိန္းစစ္ဖက္ ထည့္ထားေသာ သံပီပါ သံုးလံုး ၊ ဘိန္းေဖ်ာ္ရည္ ငါးလီတာ ခန္႔ပါ ေၾကြကေတာ့ တပ္လ်က္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ တစ္ခု ၊ လိြဳင္ေဇာ ႏွင့္ အက္စစ္ ေရာစပ္ ထားသည့္ ငါးဂါလန္ဝင္ ပံုးရွစ္ပံုး ၊ ဟိုက္ထ႐ို ကလိုရစ္ အက္စစ္ ၂ ဒသမ ၅ လီတာခန္႔ ပါ ခုနစ္ပံုး ၊ ဟိုက္ဒ႐ို ကလိုရစ္ အက္စစ္ ႏွစ္ဂါလန္ခန္႔ ပါ တစ္ပံုး ၊ ထံုးအိတ္ ရွစ္ အိတ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား အား သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

အဆုိပါ သိမ္းဆည္း ရမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ား၏ စုစုေပါင္း တန္ဖုိးမွာ ၁၅ဝဝ သိန္းခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိ သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆး ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး


က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆး ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
( ၂၇-၁၂-၂၀၁၃ )

ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ား ညီလာခံကုိ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ က်င္းပခဲ့ရာ ယခု ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး သမားေတာ္ မ်ား၏ စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ ၊ ရင္းႏွီး ခ်စ္ၾကည္မႈ ႏွင့္ စုေပါင္း ညီညာ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပ ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ကုိ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ ေနေသာ ကာလတြင္ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး သမားေတာ္ မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္။ က်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္ ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ မိသားစု ၊ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး တုိ႔အတြက္ ျပည္သူမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး သမားေတာ္ မ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခန္း က႑သည္ အေရးပါေသာ က႑ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္း ေဆးပညာ တုိးတက္ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရး မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ နည္းလမ္း မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက အစဥ္တစုိက္ ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး ပညာ စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစေရး ႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေရး ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ား ညီလာခံ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေပးျခင္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

အျခား ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ တုိင္းရင္းေဆး တကၠသုိလ္ႀကီး တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ျခင္း ၊ တုိင္းရင္း ေဆးဝါးမ်ား၏ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမီ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ျခင္း ႏွင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ ၊ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ျခင္း ၊ လက္ေတြ႕ အသံုးခ် ေဆးဖက္ဝင္ အပင္မ်ားႏွင့္ ေဆးက်မ္းမ်ား ျပဳစု ထုတ္ေဝ ေပးႏိုင္ျခင္း ၊ အေရးေပၚသံုး တုိင္းရင္းေဆး ေသတၱာမ်ား ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ျဖန္႔ေဝ ႏုိင္ျခင္း ၊ အမ်ဳိးသား ပရေဆး ဥယ်ာဥ္ အပါအဝင္ ပရေဆး ဥယ်ာဥ္မ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံး တုိးခ်ဲ႕ စုိက္ပ်ဳိး ႏိုင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္း ေဆးဆရာ မ်ား၏ ကုထံုး တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေအာင္ စံၫႊန္း ကုထံုးက်မ္း ထုတ္ေဝ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး သုေတသန ညီလာခံမ်ား ႏွစ္စဥ္ က်င္းပ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ တုိင္းရင္း ေဆး႐ံုႏွင့္ တုိင္းရင္းေဆး ကုဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေပးႏုိင္ ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း နယ္စပ္ေဒသ ႏွင့္ ေဝးလံ ေခါင္းပါးသည့္ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ား အထိ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး ပညာျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အဝ လႊမ္းၿခံဳေပး ႏုိင္ေစရန္ တုိင္းရင္းေဆး ပညာေပး သင္တန္းမ်ား ၊ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာမႈမ်ား ၊ ကြင္းဆင္း ကုသေပးမႈမ်ား ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး ပညာ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ ျဖစ္လာေစရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္အတူ ပညာရွင္မ်ား ၊ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး သမားေတာ္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္၍ ျပည္သူတုိ႔၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တြင္ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆး ၏ အခန္းက႑ ကုိ ျမႇင့္တင္ ၾကပါရန္ တုိက္တြန္း ေရးသား လုိက္ရပါသည္။ ။

ျမန္မာမႈအႏုပညာ ဗိသုကာလက္ရာစံျပဳ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမႏၲေလး ၊ ၂၇-၁၂-၂၀၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အမ်ားဆံုး ဝင္ထြက္ သည့္လ မွာ ဘာေလးဘာဟု ေခၚေသာ စက္တင္ဘာ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၊ ႏုိဝင္ဘာ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ တို႔ျဖစ္သည္။ ယခု ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ဝင္ထြက္မႈ စံခ်ိန္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားမွာ ျမန္မာမႈ အႏုပညာ ဗိသုကာလက္ရာ စံျပဳ ေရႊေက်ာင္းႀကီး ရွိ အႏုလက္ရာ မ်ားကို အထူးေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ ၾကသည္။  ေရႊေက်ာင္း ဟု လူသိမ်ားေသာ ေရႊနန္းေတာ္ ေက်ာင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္ သက္တမ္း ရွိၿပီး ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ၁၉ ရာစု ျမန္မာမႈ အႏုပညာ ဗိသုကာ လက္ရာ စံျပဳေက်ာင္းႀကီး ျဖစ္သည္။

ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း သည္ မႏၲေလး ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါနဘြား ရပ္ကြက္တြင္ ရွိသည္။ နန္းေတာ္ အေဆာင္ကို ေက်ာင္းအျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့၍ ေရႊနန္းေတာ္ ဟု ေခၚၾကသည္။ မူလက ဘုရင္စံျမန္းရာ နန္းေတာ္ေဆာင္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အတြင္းအျပင္ တစ္ခုလံုးကို ေရႊပိန္းခ် ေရႊေရာင္ တဝင္းဝင္း ေတာက္ပလ်က္ ရွိ၍ ေရႊေက်ာင္း ဟုေခၚၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

သီေပါမင္း သည္ မင္းတုန္းမင္း နတ္ရြာစံ ခဲ့ေသာ နန္းေဆာင္ႏွင့္ စႏုေဆာင္ ကို ၁၈၈၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝရက္က ယခုေနရာ ၌ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ေရႊနန္းေတာ္ ေက်ာင္းႀကီးမွာ အမိုးသံုးဆင့္ ၊ လယ္ေပၚ ႏွစ္ထပ္ စျမင္ပါေသာ ေဇတဝန္ေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ေရွး႐ိုး အစဥ္အလာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံု ကြဲျပားၿပီး ေနေက်ာ္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ေက်ာင္းႀကီးတြင္ တုိင္ေပါင္း ၁၅ဝ ၊ နယား႐ုပ္ ေထာက္တိုင္ေပါင္း ၅၄ တုိင္ႏွင့္ သရက္ကင္း အုတ္ေလွကား ငါးစင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။

ေရႊေက်ာင္းေတာ္ သည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္းက စစ္ေဘး စစ္ရန္ အပ်က္အစီး ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ ခဲ့ေသာ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏုိင္သည့္ မူလလက္ရာ သမိုင္း အေမြအႏွစ္ နန္းေတာ္ေဆာင္ သာသနိက အေဆာက္အအံု တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ မႏၲေလးေရာက္ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ား အထူး စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တန္ဖုိးနည္းမုိဘုိင္းလ္ဖုန္း အေရအတြက္ သံုးသန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သံုးစဲြႏုိင္သူ အေရအတြက္ နည္းပါးရန္ကုန္ ၊ ၂၇-၁၂-၂၀၁၃

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ လစဥ္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိေသာ တန္ဖုိးနည္း မုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းကတ္ မ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ မွ အစျပဳ၍ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အလုိက္ ခဲြတမ္းစနစ္ ျဖင့္ ထပ္မံ ေရာင္းခ် ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ တန္ဖုိးနည္း မုိဘုိင္းလ္ ဖုန္းကတ္ စုစုေပါင္း ၃ ဒသမ ၁၉ သန္း ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စ၍ ဇူလုိင္လ အထိ တစ္လလွ်င္ ဖုန္းကတ္ ၃၅၀၀၀၀ ကုိလည္းေကာင္း ၾသဂုတ္လမွ စ၍ ႏုိ၀င္ဘာလ အထိ ဖုန္းကတ္ ၃၆၀၀၀၀ ကုိလည္းေကာင္း ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခု ဒီဇင္ဘာလ အတြက္ ေရာင္းခ် ေပးသည့္ တန္ဖုိးနည္း ဖုန္းကတ္ အေရအတြက္ မွာ ၃၅၀၀၀၀ ျဖစ္သည္။

" တန္ဖုိးနည္း ဖုန္းကတ္ ကေတာ့ လစဥ္ ေရာင္းခ် ေနတာပါ ၊ ဒါေပမယ့္ အခုထိ မေပါက္ေသးဘူး ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္ကြက္မွာ လူႀကီး ကုိယ္တုိင္ ႏႈိက္ၿပီး မဲေဖာက္ ေပးတာပါ ၊ အျပင္မွာ ၀ယ္ဖုိ႔ က်ေတာ့လည္း ေစ်းက အရမ္းႀကီးျမင့္ ေနတာ ဆုိေတာ့ မ၀ယ္ႏုိင္ ေသးပါဘူး ၊ ဒါ့အျပင္ အျခား ေအာ္ပေရတာ ေတြကလည္း အခုအခ်ိန္ထိ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေတြ မေပးႏုိင္ ေသးေတာ့ မဲေပါက္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္႐ံု ကလြဲၿပီး ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ဘူး .... " ဟု တံြေတး ၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး က႑ ပုိမုိ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္ ႏွင့္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ျမင့္မား လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ အမ်ားပုိင္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖဲြ႕စည္း ထားရွိေသာ Myanmar Public Telecom Company က မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း အေရအတြက္ ၄ သန္း ၊ Yatanarpon Telecom Co., Ltd က မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း အေရအတြက္ ၄ သန္းႏွင့္ တကြ အျခား ေအာ္ပေရတာ ႏွစ္ဦးမွ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း အေရအတြက္ တစ္သန္းစီ ျဖင့္ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း တုိးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ ခ်ထားေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ကာလတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း အေရအတြက္ ၆ ဒသမ ၉၉ သန္း ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္းဆ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ေရာက္ရွိ လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားရွိသည္။ ၂၀၁၃ ခု ဧၿပီက အစျပဳ၍ ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ေသာ တန္ဖုိးနည္း ဖုန္းကတ္ အေရအတြက္ ၃ ဒသမ ၁၉ သန္း ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ေမွာင္ခုိ ေစ်းကြက္ မ်ားေၾကာင့္ သံုးစဲြႏုိင္သူ အေရအတြက္ နည္းပါးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဖုန္းေစ်းကြက္ မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၇-၁၂-၂၀၁၃) ေသာၾကာေန႔Download Linksတ႐ုတ္ - အာဆီယံ ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အထူးထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ျပသရန္ ဖိတ္ေခၚ


တ႐ုတ္ - အာဆီယံ ႏွစ္ကူးပဲြေတာ္ က်င္းပမည့္ နန္႔နင္းၿမိဳ႕

ရန္ကုန္ ၊ ၂၇-၁၂-၂၀၁၃

တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ သမၼတႏုိင္ငံ ကြမ္ရွိကၽြမ့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ၊ နန္႔နင္းၿမိဳ႕ China South City ရွိ China - ASEAN ပလာဇာတြင္ တ႐ုတ္ - အာဆီယံ ႏွစ္သစ္ကူး ပဲြေတာ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္အထိ ၃၄ ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပဲြေတာ္ ကာလအတြင္း အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အထူးထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလွ်င္ ၃ ရက္ခန္႔စီ မိတ္ဆက္ ျပသမႈမ်ားကုိ အခမဲ့ ျပသခြင့္ ႏွင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာဆီယံ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလွ်င္ ၃ ရက္ခန္႔ျဖင့္ ရက္အလုိက္ သတ္မွတ္ စီစဥ္ထားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ အထိ ျပသခြင့္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ  ျပပဲြကုိ ျပဳလုပ္ ရျခင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သုိ႔ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ကုန္မ်ား တင္သြင္းမႈ ပုိမုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ေရး ၊ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား တ႐ုုတ္ႏုိင္ငံ ၏ ေစ်းကြက္ အေျခအေန ေလ့လာႏုိင္ေရး ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထြက္ကုန္မ်ား ကုိ ပုိမုိ သိရွိႏုိင္ေရး တုိ႔အတြက္ ျပပဲြကုိ က်င္းပ ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ ပါ၀င္ ျပသ ေရာင္းခ်ရန္ စိတ္ပါ ၀င္စားသည့္ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ဌာန ဖုန္း ၀၁ - ၂၁၄ ၃၄၄ - ၄၉ Ext - ၁၄၀ ၊ ၁၁၀ တုိ႔သုိ႔ စံုစမ္း ေမးျမန္း ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Thursday, December 26, 2013

ေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္ေစေသာ ဒုကၡ


ေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္ေစေသာ ဒုကၡ

လူသားတုိင္း အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွား ေနၾကရေသာ လူမႈဘဝ အေထြေထြ တို႔တြင္ ေလာဘႏွင့္ မကင္းႏိုင္ ၾကေပ။ လူတိုင္း လူတိုင္းတြင္ ေလာဘ အနည္းႏွင့္ အမ်ား ရွိတတ္ ၾကသည္။ အတန္အသင့္ ေလာဘ ရွိျခင္းသည္ မဆိုးရြား ေသာ္လည္း ေလာဘႀကီး ျခင္းသည္ ေဘးဒုကၡကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။

လူတို႔ အေနျဖင့္ အတန္အသင့္ ေသာ ေလာဘ ရွိၾကရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာဘ မႀကီးဖို႔ လိုသည္။ အတန္အသင့္ ေလာဘ မရွိလွ်င္လည္း လံု႔လျပဳ၍ ႀကိဳးစား အားထုတ္ လုပ္သမွ် အက်ဳိးကို ခံစားရမည္ မဟုတ္ေပ။ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ မရွိလွ်င္ ဘဝတြင္ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလာဘသည္ တန္႐ံု သင့္႐ံု ရွိသင့္သည္။ ဤသည္ကား ေလာကီအရ ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလာကုတၱရာ အရဆိုလွ်င္ ေလာဘ မရွိလွ်င္ ေကာင္း၏။ သို႔ေသာ္ ပုထုဇဥ္ လူသားတို႔ အဖို႔ ေလာဘ အထိုက္ အေလ်ာက္ ရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေလာဘမႀကီးဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ေလာဘႀကီး လွ်င္ အႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေစသည္။

ဥပမာ အားျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ အစားအေသာက္ ကို လိုသည္ထက္ ပိုစားမိလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ ဝမ္းဗိုက္ႀကီးက လက္ခံ ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထက္ ပိုလာ ေသာေၾကာင့္ အစာကို ေကာင္းစြာ ေၾကခ်က္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဝမ္းဗိုက္သည္ တန္႐ံု သင့္႐ံု စားမွသာ အစာ ေကာင္းစြာ ေၾကခ်က္ ႏုိင္ၿပီး အလြန္အကြၽံ စားမိက အစာမေၾက ဘဲ ေနမေကာင္း ထိုင္မသာ ျဖစ္မည္။ ဤသည္မွာ လိုသည္ထက္ ပိုစားမိသည့္ အတြက္ ႀကံဳေတြ႕ ရေသာ ဒုကၡျဖစ္သည္။

ဤ ပိုကဲေသာ ေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ဒုကၡသည္ ထိုမွ်ေလာက္ႏွင့္ မၿပီးေသးေပ။ အစား လြန္ကဲျခင္း ေၾကာင့္ ဝလာမည္။ ဝလာရာမွ အဝလြန္ကဲ လာၿပီး အသည္း အဆီဖံုးျခင္း ၊ ေသြးတိုးျခင္း ၊ ႏွလံုးေရာဂါ ၊ ဆီးခ်ဳိ စေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြား လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာဘႀကီး ျခင္းသည္ ေကာင္း၏ ေလာ ၊ မေကာင္း၏ေလာ ဟု ဆင္ျခင္ လိုက္နာသင့္ ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ေလာဘသည္ လူတိုင္း လူတိုင္းတြင္ ရွိၾကရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာဘႀကီး မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ဒုကၡမ်ား ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ ၾကေစ လိုေၾကာင္း သတိေပး ေရးသား လိုက္ရေပသည္။

( ၂၆-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ထုိင္းႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေကာင္စီ ကုိ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ အၿပိဳင္ဖဲြ႕စည္းမည္


ယာယီ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ ႐ွင္နာဝပ္ထရာ

ဘန္ေကာက္ ၊ ၂၆-၁၂-၂၀၁၃

လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ အၿပိဳင္ လုပ္ငန္း စတင္ လည္ပတ္ ႏုိင္မည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ ေကာင္စီ တစ္ရပ္ကုိ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ယာယီ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ ႐ွင္နာဝပ္ထရာ က ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု CNA သတင္းတစ္ရပ္ အရ သိရသည္။ 

အဆုိပါ ေကာင္စီကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၄၉၉ ဦး ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၄င္းအဖြဲ႕ဝင္ ၄၉၉ ဦးကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ႐ွိ အလႊာ ေပါင္းစုံမွ ႏုိင္ငံသား  ကုိယ္စားလွယ္ ၂ဝဝဝ အနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္လပ္ က ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံသား ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀၀၀ ကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ အဖဲြ႕၀င္ ၁၁ ဦး ပါ၀င္သည့္ သီးျခား ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကုိ ဖဲြ႕စည္း သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္ ၂ဝဝဝ အနက္မွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ ၄၉၉ ဦးကုိ ဆန္ကာတင္ ေ႐ြးခ်ယ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

သီးျခား ေကာ္မတီ တြင္ ထုိင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ ေရတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေလတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ ၄ ဦးအနက္မွ ၁ ဦး ၊ တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ၁ ဦး ၊ ဝန္ႀကီး ဌာနဆုိင္ရာ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ၂ ဦး ၊ ထုိင္း ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ၊ ထုိင္း စက္မႈ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ၊ ထုိင္းဘဏ္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ၊ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ သဘာပတိ ၁ ဦးႏွင့္ အျခားေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူ ၂ ဦးတို႔ျဖင့္ ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

အဖြဲ႕ဝင္ ၄၉၉ ဦးပါဝင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ ေကာင္စီသည္ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ က႑ရပ္ မ်ား၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ မ်ားကုိ အတည္ျပဳ ခ်မွတ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အဆုိပါ စီမံခ်က္ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆုံးပါက အစုိးရ အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္း ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါလီမန္ ကုိလည္း ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္လပ္ က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ေတဇ႐ုပ္စံုစာေစာင္ အတြဲ(၂၅) အမွတ္(၈)ေတဇ႐ုပ္စံုစာေစာင္ အတြဲ(၂၅) အမွတ္(၈)

( ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ )

Download Linksအားကစားျမင္ကြင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၅၁)အားကစားျမင္ကြင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၅၁)

( ၂၆-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ ၾကာသပေတးအပတ္စဥ္ထုတ္ )

Download Links
ေသးငယ္ေသာ အေပါက္ကေလး မွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ႏုိင္သည္


ေသးငယ္ေသာ အေပါက္ကေလး မွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ႏုိင္သည္ 

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
( ၂၆-၁၂-၂၀၁၃)

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းမဲ့ဇုန္ အျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အားလံုး က ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရး အတြက္ တရားမဝင္ သီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးမႈ သိသာ ထင္ရွားစြာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၊ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ျခင္း ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ မႈခင္းမ်ား သိသာ ထင္ရွားစြာ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၊ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြမႈမ်ား သိသာ ထင္ရွားစြာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့လူသား မ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုလံုး အညြန္႔တံုး ေစမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး ႏွင့္ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ဟူေသာ နည္းဗ်ဴဟာ သံုးရပ္ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရးကုိ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲ ေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား အႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ႏွင့္အတူ နယ္စပ္ေဒသ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ကိုပါ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ေဒသတြင္း ေျခာက္ႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါး ပူးေပါင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကုိ ကေမၻာဒီးယား ၊ လာအုိ ၊ တ႐ုတ္ ၊ ထုိင္း ၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ အစည္းအေ၀း တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိး၍ ေနျပည္ေတာ္ ေၾကညာစာတမ္း ကုိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း နယ္ေျမခံ သတင္းေပးခ်က္ အရ ဘိန္းခင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း က လုံၿခံဳေရး လုိက္ပါလ်က္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဆုံေလာေက်းရြာ မွ စတင္ ထြက္ခြာ ခဲ့သည္။ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲခန္႔ တြင္ ဆုံေလာေက်းရြာ ႏွင့္ ပါခါးေက်းရြာ အၾကား လုကန္ရြာ အနီးသုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အသင့္ ေစာင့္ဆုိင္း ေနေသာ အက္စ္အက္စ္ေအ (ရြက္ဆစ္) အဖဲြ႕ အင္အား ၅၀ ခန္႔က ေစာင့္ႀကိဳ မုိင္းဆဲြ တုိက္ခုိက္၍ ဗံုးပစ္ ေလာင္ခ်ာ အပါအဝင္ လက္နက္ႀကီး ၊ လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္ ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းက ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ခုခံ ကာကြယ္ျခင္း ေၾကာင့္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔ တြင္ အက္စ္အက္စ္ေအ (ရြက္ဆစ္) အဖြဲ႕ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာ သြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းက လုိက္လံ ရွင္းလင္းရာ ဘယ္ဘက္ လက္ေမာင္းတြင္ က်ား႐ုပ္ပုံပါ လက္ေမာင္း တံဆိပ္ ၊ ညာဘက္ လက္ေမာင္းတြင္ ဓားႏွစ္လက္ပုံ ပါ လက္ေမာင္း တံဆိပ္ ႏွင့္ ရင္ဘတ္တြင္ S.S.ARMY စာတန္းပါ ေျပာက္က်ား ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဆင္ ထားေသာ အေလာင္း တစ္ေလာင္း ၊ လမ္းေလွ်ာက္ စကားေျပာစက္ တစ္လုံး ၊ မုိင္းႏွင့္ ေဖာက္ခြဲ တုိက္ခိုက္ရာတြင္ အသုံးျပဳ သည့္ ႏုိင္လြန္ႀကိဳး ေပ ၅ဝ ခန္႔ တစ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ဝါယာႀကိဳး ေပ ၅ဝ ခန္႔ တစ္ေခ်ာင္း ၊ AAA ဓာတ္ခဲ အေသး ေျခာက္လံုးတုိ႔အား သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ စစ္သည္တစ္ဦး လက္နက္ငယ္ က်ည္ထိမွန္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ကမၻာ့ လူမ်ဳိးႏြယ္ တစ္ခုလုံး အၫြန္႔တုံး ေစမည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရးကုိ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား က ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္း ေနၾကခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ထြက္ခြာလာေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းအား အက္စ္အက္စ္ေအ (ရြက္ဆစ္) အဖြဲ႕က အသင့္ ေစာင့္ႀကိဳ တုိက္ခုိက္ျခင္း သည္ ေသးငယ္ေသာ အေပါက္ကေလး မွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ႏုိင္ သကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတုိ႔ အေပၚ ထားရွိေသာ အက္စ္အက္စ္ေအ (ရြက္ဆစ္) အဖဲြ႕၏ သေဘာထား အမွန္ကုိ ေဖာ္ျပ ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ။


ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၆-၁၂-၂၀၁၃) ၾကာသပေတးေန႔Download Links


Wednesday, December 25, 2013

ဆားလင္းကုန္းရြာ မွ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ အင္း၀ေခတ္ ပိဋကတ္တုိက္ဆားလင္းကုန္းရြာ မွ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ အင္း၀ေခတ္ ပိဋကတ္တုိက္

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ေရစႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္ ဆားလင္းကုန္း ေက်းရြာ ကုိယ့္အား ကုိယ္ကိုး သိန္းထိုက္စံ စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္ပြဲသို႕ တက္ေရာက္ သတင္း ရယူရန္ ဖိတ္ၾကား သျဖင့္ မိုင္ ၂ဝ နီးပါးခရီး ကို ဆုိင္ကယ္ တစ္စီးျဖင့္ ခရီးႏွင္ ခဲ့သည္။

ယခု သြားေရာက္သည့္ ဆားလင္းကုန္း ရြာသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း စာမ်က္ႏွာ ထက္က ရြာတစ္ရြာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားဖူးနားဝ ရွိသျဖင့္ သြားလိုစိတ္က ျပင္းျပ ေနခိုက္ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရသျဖင့္ သြားေရာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ဆားလင္းကုန္း ရြာသည္ အင္းဝေခတ္ မွ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အထိ လက္႐ံုးရည္ ၊ ႏွလံုးရည္ ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ လူခြၽန္လူမြန္ မ်ား ထြန္းေပၚရာ ရြာျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္း မွတ္တမ္းမ်ား အရ ေလ့လာ သိရွိရသည္။

ႏွလံုးရည္ႏွင့္ ျပည္စံုသူဟု ဆိုရာတြင္ စာေပ က်မ္းဂန္ အရာတြင္ ပညာရွိ စာဆိုေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး လက္႐ံုးရည္ ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ဆိုသည္မွာ ထူးခြၽန္ ထက္ျမက္ေသာ စစ္မႈထမ္းကို ဆိုလိုသည္။ လက္႐ံုးရည္ ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ား အနက္ (၁) ဗလနႏၵစည္သူ ၊ (၂) နႏၵစည္သူ ၊ (၃) နႏၵရာဇသႀကၤန္ တို႕သည္ အင္းဝေခတ္ ေညာင္ရမ္း မင္းဆက္ ဟံသာဝတီေရာက္ မင္းလက္ထက္ ၌ ဘုရင္၏ အမႈေတာ္ ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ အင္းဝပ်က္ေသာ္ အေလာင္း မင္းတရားႀကီး ထံတြင္ စစ္မႈထမ္း ၾကျပန္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား အနက္ ဆားလင္းကုန္း ဗိုလ္မွဴး ဗလနႏၵ စည္သူ ကို အေလာင္း မင္းတရားႀကီး က သကၠရာဇ္ ၁၁၁၉ ခုႏွစ္ ဝါဆိုလဆန္း ၁၄ ရက္ေန႕၌ ထီးနီ ၊ ကြမ္းခြက္ ၊ ဓားနက္ ၊ လက္ဖက္အိုး ၊ တေကာင္းပိတ္ တို႕ႏွင့္တကြ ပခန္းႀကီးၿမိဳ႕ ကို ေပးသနား ခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ အေလာင္း မင္းတရားႀကီး ကပင္ ဗလနႏၵစည္သူ ကို စည္သူ ေနာ္ရထာဘြဲ႕ ကို ထပ္မံ ခ်ီးျမႇင့္ ျပန္သည္။ ရတနာပူရ စတုတၴ ၿမိဳ႕တည္ ၊ နန္းတည္ မင္းတရားႀကီး ကလည္း ဗလနႏၵ စည္သူ အား ေျမစြန္းဝန္ ရာထူးကို ေပးအပ္ ျပန္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၁၈၁ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႕ တြင္ ေနမ်ဳိးမင္းထင္ ေနာ္ရထာဘြဲ႕ကို ထပ္မံ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ ျပန္သည္။

ဤကဲ့သို႕ ဘြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိး ကို ခံယူ ရရွိခဲ့ေသာ ဆားလင္းကုန္း ဗိုလ္မွဴး ဗလနႏၵစည္သူ သည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ရွမ္း - ျမန္မာစစ္ပြဲ ၊ ျပည္ၿမိဳ႕ မြန္ - ျမန္မာစစ္ပြဲ ၊ ရန္ကုန္ မြန္ - ျမန္မာစစ္ပြဲ ၊ သန္လ်င္ မြန္ - ျမန္မာစစ္ပြဲ ၊ ယိုးဒယား - ျမန္မာစစ္ပြဲ တို႕တြင္ ေရွ႕တန္းမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ ခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သူရဲေကာင္း ထြန္းေပၚခဲ့ရာ ဆားလင္းကုန္း ရြာသည္ ယခုအခါ အိမ္ေျခ ၁၂၈ အိမ္ ၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၅၁ စု၊ လူဦးေရ ၇၃၂ ဦးတို႕ ေနထိုင္ၾကၿပီး အင္းဝေခတ္ ၊ ေညာင္ရမ္း မင္းဆက္ လက္ထက္က သိမ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း ၊ ပိဋကတ္တိုက္ ၊ စာၾကည့္တိုက္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳ ခဲ့ေသာ အုတ္တိုက္ႀကီးမွာ ယခုအခါ သခၤါရနယ္ ၏ သေဘာ သဘာဝ တရားႏွင့္ အညီ ယိုယြင္း ပ်က္စီးလ်က္ ရွိရာ အေရွ႕ဘက္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ နံရံ တစ္ဝက္ခန္႕ ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ နံရံသာ က်န္ရွိ ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ ရသည္။ ထိုေခတ္ ထိုအခါ ထိုကာလ ကတည္းက ဆားလင္းကုန္း ရြာတြင္ စာၾကည့္တိုက္ ရွိခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႕ ကုိယ့္အား ကုိယ္ကုိး သိန္းထိုက္စံ စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈ အတြက္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းသာ ပီတိျဖစ္ခဲ့ ရသည္။

အဆိုပါ ဆားလင္းကုန္း ရြာရွိ သာသနိက အေဆာက္အအံု မ်ားသည္ ပခန္းႀကီး ၿမိဳ႕ေဟာင္း အနီးတစ္ဝိုက္ ပုဂံေခတ္ ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ထိ သာသနိက အေဆာက္အအံု ၃ဝဝ ေက်ာ္တြင္ ပါဝင္ ျခင္းေၾကာင့္ သမိုင္းေခတ္ အဆက္ဆက္၏ သမိုင္း အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံု မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ မွတ္သား ခဲ့ရသည္။

သို႕အတြက္ က်န္ရွိ ေနေသးသည့္ သမိုင္း တန္ဖိုးႀကီး မားေသာ အေမြအႏွစ္ မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာမွ ထိန္းသိမ္း၍ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တြင္ ေနရာသစ္ အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးတို႕၏ အက်ဳိးကို လည္းယွဥ္ ၊ ေဒသလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေစမည့္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ရွိေနပါေၾကာင္း ဦးဝင္းႀကိဳင္ ၏ ပခန္းေဒသ သမိုင္းဦးအစ စာစုကို ကိုးကား၍ အက်ဳိးမ်ား ေစရန္ ရည္သန္ ေရးသား အပ္ပါသည္။

ေဖထြဏ္းေဇာ္ (ေရစႀကိဳ)

ခရစၥမတ္ ဆုေတာင္း


ခရစၥမတ္ ဆုေတာင္း

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔သည္ ခရစၥမတ္ေန႔ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေျမ တစ္လႊား ေပ်ာ္ရႊင္ ဖြယ္ရာမ်ား ႏွင့္ ေအးခ်မ္း သာယာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေစသည္မွာ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္၏ ေမြးေန႔ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ အခါသမယ ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ခရစၥမတ္ ေတးသံမ်ား ၊ ခရစၥမတ ္ႏႈတ္ဆက္သံမ်ား ၊ ခရစၥမတ္ အထိမ္းအမွတ္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ၊ အျပင္အဆင္မ်ား ၊ ေအးခ်မ္းေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ အတူ ေတြ႕ရ ျမင္ရ သည္မ်ား ၾကည္ႏူး ဖြယ္ျဖစ္ ရသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို သိသူ ၊ မသိသူ လူသားအားလံုး ခံစားရသည့္ ခံစားမႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ ၏ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ထူးျခားျခင္းမွာ လူသားမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ အတြက္ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားသည့္ အခ်ိန္အခါ သမယ ျဖစ္၍ ေမတၱာ ေတာ္ ၊ က႐ုဏာေတာ္ တို႔ျဖင့္ ထံုမြမ္း ေန၍ ျဖစ္ေပမည္။

ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ ဆိုသည္မွာ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ရွင္ ၏ ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ခရစၥမတ္ပြဲ ေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ တို႔၏ ထူးျမတ္သည့္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ၿပီး ခရစၥမတ္ အခ်ိန္အခါ သမယ၌ အလင္းရွင္ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၏ အရွင္သခင္ ၊ ေမတၱာေတာ္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားေပးမည့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ား ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား ၊ ရွင္သန္ျခင္းမ်ား လူသားတိုင္း အေပၚ အစဥ္ သက္ေရာက္ ပါေစေၾကာင္း ခရစၥမတ္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းပြဲမ်ားကို လည္း တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီး တို႔တြင္ က်င္းပၾကသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ မဂၤလာရွိေသာ ခရစၥမတ္ အခါသမယ တြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းမွ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ား အားလံုးသည္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားေပးသည့္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ အေပါင္းကို ရရွိ၍ ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား ျပည့္စံု ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ ေကာင္းေတာင္း ေရးသားလိုက္ရ ေပသည္။

( ၂၅-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၅-၁၂-၂၀၁၃) ဗုဒၶဟူးေန႔Download Links
Tuesday, December 24, 2013

လြတ္လပ္ေရး ၊ စည္းကမ္း ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ


လြတ္လပ္ေရး ၊ စည္းကမ္း ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ

ၿခံဟူသမွ် စည္း႐ိုး ရွိရသည္။ ျမစ္ဟူသမွ် ကမ္းရွိရသည္။ စည္း႐ိုးသည ္ပထဝီ ေျမအေနအထား ၏ နယ္နိမိတ္ အက်ယ္အဝန္း ကို ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကမ္းသည္ ေရျပင္ အက်ယ္အဝန္း အတုိင္းအတာ ကို ကန္႔သတ္ ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စည္းႏွင့္ ကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ ပိုင္းျခား သကဲ့သို႔ လူမႈေလာက နယ္ပယ္၌ လည္း ဓေလ့ ဘာသာ ေနထိုင္ျပဳမူပံု အဆင့္အတန္း ကို သတ္မွတ္ ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ား ၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို ထားရွိ ရသည္။

လူမႈေရး နယ္ပယ္၌ ဥပေဒ ၊ စည္းမ်ဥ္း ၊ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကန္႔သတ္ ထားရွိျခင္း ႏွင့္ထို သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာ က်င့္သံုးမွသာ တင့္တယ္ တိုးတက္ပံုကို '' ရဟန္းမွာ ဝိနည္း ၊ ရြာမွာစည္း႐ိုး ၊ လူမ်ဳိးမွာ စည္းကမ္း ''ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ '' လယ္မွာ ကန္သင္း ၊ ယာမွာ စည္းတြင္း ''ဟူ၍ လည္းေကာင္း ဆုိ႐ိုး စကားမ်ားျဖင့္ ဘိုးဘြားတို႔က ဆံုးမခဲ့ ၾကသည္။

သူ႔စည္း ၊ ကိုယ့္စည္း ၊ သူ႔တာ ၊ ကိုယ့္တာ ၊ သူ႔နယ္ပယ္ ၊ ကိုယ့္နယ္ပယ္ အလိုက္ လိုက္နာ က်င့္သံုးရမည့္ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားသည္ စည္းကမ္း ဥပေဒ ဟူေသာ ေဝါဟာရ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္း သာယာေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံ ခိုင္မာ တည္တံ့မႈ သည္ လူတုိင္း ဥပေဒ ေလးစား လိုက္နာမႈ ၊ စည္းကမ္း လိုက္နာမႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။

လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း တိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္း ထားရွိေသာ စည္းကမ္း ၊ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို အသိတရားႏွင့္ ယွဥ္၍ လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကရန္ အစဥ္အၿမဲ လိုအပ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း တြင္ အသိတရား ႏွင့္ယွဥ္၍ စည္းကမ္းရွိရန္ လိုသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာ မ်ား၌ မိမိ အက်ဳိးအတြက္ မထိခိုက္ ေစကာမူ သူတစ္ပါး အက်ဳိး ထိခိုက္နစ္နာ ေစသည့္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ဳိးကို ေတြ႕ေန ရသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အမိႈက္မပစ္ရ ဟူေသာ ေနရာမ်ဳိး၌ အမိႈက္ပစ္ ျခင္းမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း တြင္ စည္းကမ္းသည္ လူ႔တန္ဖိုး ဟူ၍ ခံယူ လိုက္နာ က်င့္သံုး ၾကရသည္။ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ၊ လြတ္လပ္ေရး ၏ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ၌ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ ရာတြင္ စည္းကမ္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ယွဥ္တြဲ ျဖစ္ေပၚမႈကို '' လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ ႔ရွိႏိုင္တယ္။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ရွိမွသာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာ ရွိႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရတဲ့အခါမွာလဲ နားလည္ ရမွာက ငါတို႔ တိုင္းျပည္က စည္းကမ္းရွိဖို႔ လိုတယ္ '' ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ ၾသဝါဒစကား ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ သိရွိ လိုက္နာ သင့္သည္။

ဒီမိုကေရစီ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႏုိင္ငံသူ ၊ ႏုိင္ငံသား တိုင္းသည္ အသိ ဉာဏ္ပညာ ျမင့္မားရသည္။ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္ ဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒ ၊ စည္းမ်ဥ္း ၊ စည္းကမ္း မ်ားကို အသိတရားျဖင့္ လိုက္နာတတ္ ရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံ့ သားေကာင္း တို႔သည္ ဆင္းရဲဒုကၡ ႏွင့္ မိမိႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ စည္းကမ္းကို လံုးဝ ပစ္ပယ္ျခင္း မရွိေပ။ ေကသရာဇာ ျခေသၤ့မင္းတို႔ မည္သည္ အစာေရစာ ျပတ္လပ္၍ ငတ္မြတ္ ေသာ္လည္း ျမက္ကို မစားသည့္ပမာ အလားတူသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္ေရး ၊ စည္းမ်ဥ္း ၊ စည္းကမ္း ဥပေဒႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္တို႔သည္ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး တြင္ အေရးႀကီး သကဲ့သို႔ ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သား အားလံုးတို႔ သည္လည္း လြတ္လပ္ေရး ၊ စည္းမ်ဥ္း ၊ စည္းကမ္းဥပေဒ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ကို တန္ဖိုးထား လိုက္နာ က်င့္ႀကံရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ရ ေပသည္။ 

( ၂၄-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

မုိးေသာက္ပန္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၇) အမွတ္(၁၂)မုိးေသာက္ပန္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၇) အမွတ္(၁၂)

( ၂၄-၁၂-၂၀၁၃ ရက္ အဂၤါေန႔ အပတ္စဥ္ထုတ္ )

Download Links
အဂတိကင္းရွင္း၍ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္


အဂတိကင္းရွင္း၍ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
( ၂၄-၁၂-၂၀၁၃ )

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရဟူ၍ အသီးသီး ေပၚေပါက္ လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးလည္း ေပၚေပါက္ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွင့္ တရား စီရင္ေရး အာဏာ တို႔သည္ တစ္ခုကို တစ္ခု ထိန္းေက်ာင္းသည့္ စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔သည္ မိမိတို႔ ေဒသအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥအဝဝ တို႔ကို အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ပိုမို၍ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသ ာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥအဝဝ ကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၏ ႀကီးၾကပ္ ဆံုးျဖတ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ သကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေျခအေန မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံ အသိေပး တင္ျပလ်က္ ရွိသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ က စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရသို႔ အခ်ိန္မီ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၄ အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြကို ဇယား(၅) တြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ အတိုင္း အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြသို႔ ေပးသြင္း၍ ယင္း ဘ႑ာရန္ပံုေငြ မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပန္လည္ ထုတ္ယူ သံုးစြဲရန္ အေျခခံ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား က  ေရးဆြဲထားေသာ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအရ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ား ရွိလာပါက ျပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြမွ လိုအပ္သလို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ၊ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔က ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ညီ လက္ညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾက မွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားသည္ ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါး ကို ဦးထိပ္ထား၍ ပါတီ ႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္း ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး ျမင့္မားေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က စီမံ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိရာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသၿပီး ဝန္ထမ္း က်င့္ဝတ္ကို ထိန္းသိမ္း လိုက္နာ ၾကရန္ႏွင့္ အဂတိတရား ကင္းရွင္းၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို စိတ္ရင္း ေစတနာ မွန္ကန္စြာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ သြားၾကရန္ လိုအပ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ ေနေသာ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသၿပီး ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း လိုက္နာၾကကာ စိတ္ရင္း ေစတနာ မွန္ကန္စြာျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ သြားၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။ ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page