www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, September 28, 2018

အင္းဝဘဏ္ လီမိတက္ ဒဂံုၿမိဳ့သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္ရန္ကုန္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

အင္းဝဘဏ္လီမိတက္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဘဏ္ခြဲဖြင့္ပြဲကို ယေန႔တြင္ အဆိုပါဘဏ္ခြဲ ပရိဝုဏ္၌ က်င္းပရာ အင္းဝဘဏ္လီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္စိုးတို႔က အခမ္းအနားကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အင္းဝဘဏ္လီမိတက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ေငြဦးက စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။ 

ယေန႔ဖြင့္လွစ္သည့္ အင္းဝဘဏ္လီမိတက္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ဘဏ္ခြဲသည္ အင္းဝဘဏ္ လီမိတက္၏ (၅၄) ခုေျမာက္ ဘဏ္ခြဲျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ (၃၇) ရပ္ကြက္ အမွတ္(ပ/၂၄-၂၅) ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၌ ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ အပ္ေငြမ်ား လက္ခံျခင္း၊ ေငြစုဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း၊ ေငြေပးအမိန္႔လႊာ (Payment Order)) မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ဘဏ္အာမခံ (Bank Guarantee) အမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ေပးျခင္း၊ Debit Card မ်ားထုတ္ေပးျခင္း စသည့္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အင္းဝဘဏ္လီမိတက္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ားၾကား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေငြလႊဲ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေငြစုဘဏ္ အပ္ေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္း ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စာရင္းေသအပ္ေငြအေပၚ ေငြစုေဆာင္းသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအရ စုေဆာင္းသည့္ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားအလိုက္ မူတည္၍ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မတည္ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ျပည္ပခရီးသြားမ်ား၏ ေလးစားမႈမရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ဘာလီကြၽန္းရွိ အထြတ္အျမတ္ ထားရာေနရာမ်ားသို့ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ကန္႔သတ္မည္ဘာလီ ၂၈-၉-၂ဝ၁၈

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ဘာလီကြၽန္းရွိ အထြတ္အျမတ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၌ ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္ သည္အခ်ဳိ႕၏ ေလးစားမႈမရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အဆုိပါ ကြၽန္းရွိဘုရား ေက်ာင္းကန္မ်ားသို႔ ဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာမႈကို ကန္႔သတ္ရန္ ဘာလီ အစိုးရက ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးသည္ တာဘာနန္ အစိုးရေခတ္တြင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ေသာ လူဟာဘာတူကာ႐ူဘုရား ေက်ာင္းရွိ ဗိမာန္တစ္ခု၏ ေခါင္မုိးထိပ္၌ ထုိင္ေနေသာ ဓာတ္ပံု တစ္ပံုကို ၎၏အင္စတာဂရမ္ လူမႈကြန္ရက္မွ တစ္ဆင့္ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ဘာလီကြၽန္းရွိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား အလြန္အမင္း ထိတ္လန္႔သြားသည္။ အဆုိပါ ဓာတ္ပံုသည္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ 

အဆုိပါ ႏုိင္ငံျခားသားသည္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဆာနား ရဲစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ပံုပါအမ်ဳိးသားမွာ ၎ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သိရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိႏုိင္ငံျခားသားမွာ ဖင္လန္ႏုိင္ငံမွ အသက္ ၃၆ ႏွစ္ရွိ တုိနီခရစ္ရွန္ဂ်ာဗီဆုိသူ ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ဆာနားရဲတပ္ဖြဲ႕က ၎ကို ပက္နီဘယ္ရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဘုရားေက်ာင္း၌ ႐ိုးရာ ဓေလ့အရ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္ေစခုိင္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား၏ အဆုိပါ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ အလြန္စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္သည္ျဖစ္ေစ ေဒသခံမ်ား၏ ဘာသာေရး အထြတ္ အျမတ္ ထားရာေနရာမ်ားကို ေလးစားသင့္ေၾကာင္း အင္ဒုိနီးရွား ဟိႏၵဴဘာသာေရး ေကာင္စီ၏ ဘာလီဌာနခြဲမွ အႀကီးအကဲ အုိင္ဂက္စတီငူရာ ဆူဒီယာနာက The Jakarta Post သတင္း ဌာနသို႔ ေျပာသည္ဟု သိရသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပင္ပစြက္ဖက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၌ ျပဳလုပ္ရန္ကုန္ ၂၈-၉-၂ဝ၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပသည့္ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပင္ပစြက္ဖက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းလမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တင္းနစ္ အားကစားကြင္းေရွ႕၌ ျပဳလုပ္ သည္။ ''ဒီေန႔လုပ္တဲ့ပြဲက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အျပည့္အဝေထာက္ခံတယ္။ 

ဘာလို႔ေထာက္ခံလဲ ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြက တပ္မေတာ္ရဲ႕ အရန္အင္အားျဖစ္တဲ့ အတြက္ တပ္မေတာ္ကို ၿပိဳကြဲေအာင္နဲ႔ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ လုပ္တဲ့ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ လက္မခံေၾကာင္း ျပသတာျဖစ္သလို အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစု တစ္ရပ္အေနနဲ႔လည္း ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပ္မေတာ္ ေထာက္ခံပြဲကို စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အင္အား ၂ဝဝ ဦး၊ အရန္အင္အား ၅ဝ ဦးစုစုေပါင္း ၂၅ဝ ဦးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေထာက္ခံ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္မိုးၾကည္(ၿငိမ္း) ကေျပာသည္။ 

အဆိုပါ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရန္အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅ဝ ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အလံမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူကိုခ်စ္ေသာ၊ ျပည္သူကခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ ေအာင္ျမင္ပါေစ၊ ဘက္လိုက္ေသာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္၏ မမွ်မတ တစ္ဖက္သတ္ အစီရင္ခံစာ တို႔လံုးဝလက္မခံ၊ မဆီမဆိုင္ႏိုင္ငံေရး စြက္ဖက္ေသာ Facebook ကို လံုးဝဆန္႔က်င္ ႐ႈတ္ခ်သည္၊ တပ္မေတာ္အင္အား ခ်ဳိးႏွိမ္မႈမွန္သမွ် တို႔လံုးဝလက္မခံ၊ တပ္မေတာ္စြမ္းမွ တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းမည္၊ APHR ၏ ေအာက္လံုး အစီရင္ခံစာ အလိုမရွိ၊ အလိုမရွိ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အျပည့္အဝ ေထာက္ခံသည္ စသည့္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး တစ္နာရီခန္႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး၌ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိရာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိ ယခု အႀကိမ္အပါအဝင္ ၄၄ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း အင္အား ၅၈၉၆၈၅ ဦးျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ့နယ္ရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖဲြ့ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ့စစ္(ဌာေန) တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအား ေတြ့ဆံု၊ က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ေနျပည္ေတာ္ ၂၈-၉-၂ဝ၁၈

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) တပ္ဖဲြ႕ဝင္ မ်ားအား စက္တင္ဘာ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးဝင္းႏွင့္အဖဲြ႕ဝင္ မ်ားက နယ္ေျမခံတပ္ရင္းခန္းမ၌ သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုသည္။ ဦးစြာ တုိင္းမွဴးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းမွဴး က စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာႏွင့္ အဝတ္ အထည္မ်ား ေပးအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ စုစုေပါင္း ၄ဝ၉ဦးတုိ႔ကို တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆး ကုသေရး အဖဲြ႕က ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕တြင္းမိုးကုတ္ ဝိပႆနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ႏွလံုး ေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ အ႐ိုး/အေၾကာေရာဂါ၊ အေထြေထြ ေရာဂါတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ကုသရန္ လိုအပ္ေသာ လူနာ ၁၁ဦးကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသႏုိင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးေန မႈမ်ားကို တုိင္းမွဴးႏွင့္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားက လိုက္လံၾကည့္႐ႈ၍ လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းမိုးကုတ္ ဝိပႆနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲနႏၵိယအား ဖူးေျမာ္ကာ သကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးဒုိင္း ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲ ဗုိလ္လုပြဲႏွင့္ ဆုေပးပြဲျပဳလုပ္ေနျပည္ေတာ္ ၂၈-၉-၂ဝ၁၈

အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ တုိင္းမွဴးဒုိင္း ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲ ဗုိလ္လုပြဲႏွင့္ ဆုေပးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အားကစားခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ရာ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္စုိးတင့္ႏုိင္ႏွင့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၊ ဒုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အားကစား ဝါသနာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

ဦးစြာ တုိင္းမွဴးႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အသင္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆုေပးပြဲကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရာ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစားအလုိက္ တစ္ဦးခ်င္းဆု ရရွိသူမ်ား၊ အသင္းလုိက္ဆု ရရွိၾကသူမ်ားႏွင့္ ဒုိင္းဆုရရွိသည့္ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ စခန္း႐ံုးအသင္းတုိ႔ကုိ တုိင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဒုိင္းဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား အသီးသီး ေပးအပ္ၾကသည္။ 

အဆုိပါ ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္မွယေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အမ်ဳိးသား အသင္း ၁၃ သင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအသင္း ၁၃ သင္းတုိ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ 

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ တိုင္းမွဴးဒိုင္း ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္ ဆုေပးပြဲျပဳလုပ္
ေနျပည္ေတာ္ ၂၈-၉-၂ဝ၁၈

အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ တိုင္းမွဴးဒိုင္း အမ်ဳိးသား/အမ်ဳိးသမီး ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္ဆုေပးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ဗထူးတပ္နယ္ရွိ နယ္ေျမခံသင္တန္းေက်ာင္း စက္ပစ္ ကြင္း၌ျပဳလုပ္ရာ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္ႏွင့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဒိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

ဦးစြာ တိုင္းမွဴးႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းမ်ား၏ ဗိုလ္လုပြဲ ပြဲစဥ္ျဖစ္သည့္ မီတာ ၁ဝဝ ႐ိုင္ဖယ္ ပစ္ခတ္စဥ္ႏွင့္ မီတာ ၂ဝဝ ႐ုိင္ဖယ္ပစ္ခတ္စဥ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆုေပးပြဲကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရာ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား အလိုက္ တစ္ဦးခ်င္းဆု ရရွိၾကသူမ်ား၊ အသင္းလုိက္ဆုရရွိၾကသူမ်ားႏွင့္ ဒိုင္းဆုရရွိေသာ ပင္ေလာင္းတပ္နယ္ အမ်ဳိးသမီးအသင္းႏွင့္ ဗထူးတပ္နယ္အမ်ဳိးသား အသင္းတို႔ကို တိုင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဒုိင္းဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားကိုအသီးသီး ေပးအပ္ၾကသည္။ 

အဆိုပါေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲကို အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည့္ တပ္မေတာ္သား လက္ေျဖာင့္ ေသနတ္သမားမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳ ေသနတ္ပစ္ လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ ရန္ ရည္ရြယ္၍ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အမ်ဳိးသားအသင္း ၁၁ သင္း၊ အမ်ဳိးသမီးအသင္း ၁၁ သင္းတို႔က ပစ္ခတ္စဥ္ ၁၈ မ်ဳိးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ 

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံု၌ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနသူမ်ားအား ၾကည္႕႐ႈ အားေပး
ေနျပည္ေတာ္ ၂၈-၉-၂ဝ၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံု၌ တက္ေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေသာ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ရဲဝင္းဦးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ တစ္ဦးခ်င္း၏ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ေဆးကုသေပးထားမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ေမးျမန္းအားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္သည္။ 

ထို႔ေနာက္ တုိင္းမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆး႐ံုအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ တပ္မေေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၂၈-၉-၂ဝ၁၈

ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါေဆး႐ုံႀကီးရွိ သူနာျပဳခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သက္ပုံ၊ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရီရီျမင့္၊ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ေဆး႐ုံမွ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေဆး႐ုံသံုးပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေျပာၾကားရာတြင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ား လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ကုသမႈမ်ားအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားစုေပါင္း လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ “အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ” ဆုိသည့္အတုိင္းက်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး လူတုိင္းသည္က်န္းမာ၍ သက္တမ္းေစ့ေနလုိၾကေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအေပၚတြင္မူတည္သကဲ့သုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚ တြင္လည္းမ်ားစြာ မူတည္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုသျခင္းအား ေကာင္းမြန္စြာကုသႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ “က်န္းမာမွအလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္” “က်န္းမာမွ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မည္” ဆုိသည္မွာ မိမိ၏ခံယူခ်က္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားသာမက ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူတုိင္းသည္က်န္းမာ၍ အသက္ရွည္စြာျဖင့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထုိင္လုပ္ကုိင္စားေသာက္လုိၾကေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္တတ္ႏုိင္သမွ် ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုသမႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ တန္ဖုိးမည္မွ်ရွိသည္ျဖစ္ေစ လူ႕အသက္ထက္တန္ဖုိးမရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔လွဴဒါန္းသည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေရာဂါရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္မွ တတ္ႏုိင္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္၊ တုိင္းျပည္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူကအားကုိးရသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလွဴဒါန္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လွဴဒါန္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ မ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ မိသားစု၀င္မ်ားက ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးထံ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းၿပီး ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးကဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။ ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားကုိယ္စား စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆန္းဦး၊ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မိုးေအာင္၊ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ေလ)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းေအာင္တုိ႔က ေဆး႐ုံသုံး ပစၥည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးဟိန္း Authentic Co. Ltd ၊ ဦးလွမ်ိဳး ေအာင္ျမင္သူကုမၸဏီ၊ ဦးေက်ာ္ဟိန္း ခ်မ္းဟိန္းကုမၸဏီႏွင့္ ၾကယ္နီလာကုမၸဏီမွ ေဒါက္တာထက္ေအာင္တုိ႔က ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း အသီးသီးေပးအပ္လွဴဒါန္းၾကရာ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။

၎ေနာက္ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္သည္။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် လူနာ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိၿပီး ယေန႔တြင္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားက အာဟာရျဖည့္ေန႔လယ္စာအား လွဴဒါန္းေကြၽးေမြးခဲ့သည္။ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေဆး႐ုံအတြက္ လုိအပ္သည့္ Suction Machine အေသး ၅ ခု၊ အႀကီး ၁၀ ခု၊ Trolley အခု ၃၀၊ Ambulance Structure ၁၀ ခု၊ Syring Pump ၁၀ ခု၊ ECG Machine (3 Channel) ၁၀ ခု၊ ECG Machine (1 Channel) ၁၀ ခု၊ Patient Transport Trolley ၁၀ ခု၊ စုစုေပါင္းပစၥည္း ၈ မ်ိဳး၊ အေရအတြက္ ၉၅ ခု တန္ဖုိးေငြစုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ေက်ာ္အား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

Families of Tatmadaw (Army, Navy and Air), well-wishers donate hospital equipment to Yangon General Hospital

Nay Pyi Taw September 28

A ceremony to donate hospital equipment by families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers to Yangon General Hospital took place at the nursing hall of the hospital this morning, attended by Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing and wife Daw Kyu Kyu Hla, senior military officers of the Office of the Commander-in-Chief, Commander of Yangon Command Maj-Gen Thet Pon, Medical Superintendent of Yangon General Hospital Rector Dr Yi Yi Myint, departmental officials, well-wishers, surgeons and nurses of the hospital. 

First, the Senior General delivered a speech related to donation of hospital equipment, saying that families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers made collective donations to ensure smooth treatments as they knew the Yangon General Hospital needs hospital equipment due to a large number of patients. As a saying goes “Health is gift of nature”, everybody wishes to enjoy health and longevity. The rights of enjoying good health much depend on individuals as well as environment. Prevention and treatment are important for healthiness. In so doing, good treatment is of great impor-tance. The Senior General expressed his concepts that “Only then, can one who is in good health condition do work” and “Only then, can one who is in good health condition learn”. The Tatmadaw is providing health care services not only to servicemen and families but also to local people. As everybody wishes to enjoy health and life expectancy in a peaceful and tranquil livelihood, the Senior General said he manages fulfillment for them as much as he can. Even high value of necessary items of equipment for treatment should not be greater than that of human life. Today’s donated equip-ment may contribute to pathogenic tasks on one hand. The Tatmadaw is fulfilling needs of the State as much as it can while building itself to become the Tatmadaw serving interest of the people and the country and to be public reliable one. The Senior General expressed thanks for attendance of well-wishers to the ceremony and those who managed the holding of donation ceremony. 

Next, the Senior General, wife and families presented hospital equipment to the medical superintendent who returned a certificate of honour and commemorative gift. Afterwards, Adjutant-General Lt-Gen Hsan Oo, Chief of Staff (Navy) Rear-Admiral Moe Aung and Chief of Staff (Air) Maj-Gen Tun Aung, on behalf of families of Tatmadaw (Army, Navy and Air), donated hospital equipment and well-wishers U Aung Myo Hein of Authentic Co Ltd, U Hla Myo of Aung Myin Thu Company, U Kyaw Hein of Chan Hein Company and Dr Htet Aung of Kyel Nilar Company, hospital equipment to the medical superintendent who also gave certificates of honour to them. 

Later, the medical superintendent spoke words of thanks. After the ceremony, the Senior General cordially greeted those present at the ceremony. About 1,600 patients are receiving medical treatment at Yangon General Hospital on a daily basis. Today, families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) served the patients with lunch. At today’s donation ceremony, five small suction machines and 10 large ones, 30 trolleys, 10 ambulance structures, 10 syring pumps, 10 ECG machines (3-channel), 10 ECG machines (one-channel) and 10 patient transport trolleys, totalling 95 items in eight kinds worth more than Ks-60 million were donated to Yangon General Hospital. 

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၈-၉-၂ဝ၁၈)ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၈-၉-၂ဝ၁၈)

Download Links

ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၈-၉-၂ဝ၁၈)ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၈-၉-၂ဝ၁၈)

Download Links

Thursday, September 27, 2018

တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပင္ပစြက္ဖက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ျပဳလုပ္ရန္ကုန္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပင္ပစြက္ဖက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း႐ံုးေရွ႕၌ ျပဳလုပ္သည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္ရဲ႕အရန္အင္အား ျဖစ္တာနဲ႔အညီ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံရင္းနဲ႔ ျပင္ပကေန ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ကန္႔ကြက္တဲ့ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္ပမီဒီယာေတြက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ျပစ္တင္ပုတ္ခတ္ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနတာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္မွမပါဘဲ တပ္မေတာ္ရဲ႕အရန္အင္အားျဖစ္တဲ့ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္ေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးအေပၚ ဒို႔တာဝန္ အေရးသုံးပါးနဲ႔အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္လို႔ တပ္မေတာ္ ေထာက္ခံပြဲ ျပဳလုပ္တာပါ'' ဟု လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးတင္ျမင့္(ၿငိမ္း) ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကို အျပည့္အဝေထာက္ခံသည္၊ တပ္မေတာ္အင္အား ခ်ဳိးႏွိမ္မႈမွန္သမွ် တို႔လံုးဝလက္မခံ၊ မဆီမဆိုင္ႏိုင္ငံေရး စြက္ဖက္ေသာ ၤ Facebook ကို လံုးဝဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်သည္၊ ဘက္လိုက္ေသာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္၏ မမွ်မတ တစ္ဖက္သတ္ အစီရင္ခံစာ တို႔လံုးဝလက္မခံ၊ ျပည္သူကိုခ်စ္ေသာ၊ ျပည္သူကခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ ေအာင္ျမင္ပါေစ၊ တပ္မေတာ္စြမ္းမွ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းမည္၊ APHR ၏ ေအာက္လံုး အစီရင္ခံစာ အလိုမရွိ၊ အလိုမရွိ စသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ႏွစ္နာရီခန္႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္ ၃၅ဝ ေက်ာ္က ပါဝင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး၌ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိရာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိ ယခုအႀကိမ္အပါအဝင္ ၄၂ ႀကိမ္၊စုစုေပါင္းအင္အား ၅၈၉၂၃၅ ဦးျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#  ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္၌ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၊ တစ္ဦးေသ၊ တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိရန္ကုန္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တစ္ဦး ေသဆုံးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ေလးဦးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အလ်င္အျမန္ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အျပင္ပဒံေက်းရြာ ဆန္စက္လမ္းေန ခင္ေမာင္လြင္ (ခ) ဝႀကီး (အသက္ ၅၆ ႏွစ္) ႏွင့္ ေအာင္မင္းဦးတုိ႔ အတူရိွေနစဥ္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ မင္းပိုင္းရပ္ကြက္ေန ေစာလမြန္(ခ)ကိုေစာ အပါအဝင္
ေလးဦးအငွားယာဥ္ တစ္စီးျဖင့္ေရာက္ရွိ လာေၾကာင္း၊ ေစာလမြန္ (ခ) ကိုေစာက ၎တို႔ ရရန္ရိွသည့္ ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ခေပးေခ်ရန္ က်န္ေငြက်ပ္သိန္း ၃၃ဝကုိ ခင္ေမာင္လြင္(ခ)ဝႀကီးထံ ေတာင္းခံရာမွမရသျဖင့္ အျပန္အလွန္စကားမ်ားၿပီး ေစာလမြန္ (ခ) ကိုေစာတို႔အဖြဲ႕က ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ခင္ေမာင္လြင္ (ခ) ဝႀကီးတြင္ ယာနားထင္၊ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့ေအာက္ က်ည္ေဖာက္ဝင္ ဒဏ္ရာရရွိကာ အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေအာင္မင္းဦးအား ၎တို႔ေလးဦးက ဝုိင္းဝန္းထိုးႀကိတ္သျဖင့္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ၎အဖြဲ႕က ေအာင္မင္းဦးကုိ လာေရာက္သည့္ အငွားယာဥ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ကာ မအူပင္ၿမိဳ႕ဘက္သို႔ ထြက္သည့္ကားလမ္း အတုိင္းထြက္ခြာ သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသတင္း ရလွ်င္ရခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က လုိက္လံပိတ္ဆို႔ ဖမ္းဆီးရာ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ၎တို႔အဖြဲ႕ ငွားရမ္းစီးနင္းလာသည့္ အငွားယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ သတင္းဆက္ရရွိၿပီး ေအာင္ထြန္းေခ်ာင္း အတုိင္း စက္ေလွျဖင့္ တြံေတးတူးေျမာင္း ဘက္သို႔ထြက္ေျပး သြားေၾကာင္း သိရွိရ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပိတ္ဆို႔ေဖာ္ထုတ္ရာ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ေရေက်ာ္ေလးေက်းရြာရွိ ငါးကန္ေစာင့္တဲတစ္ခုအတြင္း ေအာင္မင္းဦးကုိ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ညေန ၃နာရီ မိနစ္ ၄ဝခန္႔တြင္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ေရေက်ာ္ေလး ေက်းရြာအနီး အျခားငါးကန္ ေပါင္မ်ားေပၚ၌ ေစာလမြန္ (ခ)ကိုေစာ အပါအဝင္ ေလးဦးကုိ ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ေစာလမြန္(ခ)ကိုေစာႏွင့္ အဖြဲ႕ကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ပြိဳင့္ ၄၅ပစၥတိုတစ္လက္၊ ၎က်ည္တစ္ေတာင့္၊ ရီမင္တန္ တစ္လုံးထိုးေသနတ္ တစ္လက္၊ ၎က်ည္ငါးေတာင့္တို႔ႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ အေျခအေန၊ ေသနတ္ လက္ဝယ္ရရွိမႈ အေျခအေနတ႔ုိကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

#  ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

နမ့္စန္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ
ေနျပည္ေတာ္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း)၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ သတင္းအရ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မက္မြန္မုန္း ေက်းရြာအုပ္စု အမွတ္ (၃) ေက်းရြာအနီး နမ့္စန္-ခုိလမ္ သြားကားလမ္း၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖတ္သန္း သြားလာမႈမ်ားကို စစ္ေဆးစဥ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕ဘက္မွ ခုိလမ္ၿမိဳ႕ဘက္သုိ႔ ေလာက္ဆန္း (ဘ) ဦးေလာက္က်ဳိး ေမာင္းႏွင္လာေသာ ပါဂ်ဲ႐ုိးအမ်ဳိးအစားေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္၊9F/----- ကုိ ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေနာက္ခန္းအတြင္း ဆာလာအိတ္ျဖင့္ ထုပ္၍ သယ္ေဆာင္လာေသာ ICE အျဖဴေရာင္ အခဲ/အမႈန္႔ ရွစ္ကီလုိဂရမ္ႏွင့္ ကဖင္းအျဖဴေရာင္ အခဲ/အမႈန္႔ ႏွစ္ကီလုိ ဂရမ္(စုစုေပါင္းခန္႔မွန္း တန္ဖုိးေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၂ဝဝဝေက်ာ္) ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

အလားတူ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ ေနေသာတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ည ၁ဝနာရီခန္႔တြင္ ဟုိပိတ္အုိရီယမ္တယ္ တုိးဂိတ္အနီး ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ဘက္မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ဘက္သုိ႔ယာဥ္ေမာင္း ၿဖိဳးကုိ(ဘ)ဦးအၿမီဘုိင္ ေမာင္းႏွင္ၿပီး မဲေမာင္ (ဘ) ဦးဟာရွင္လုိက္ပါလာသည့္ MARK-X အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္၊ MGY-1F/-----ကို ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေပၚမွ 88/1စာတန္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ၾကြ ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၄၈ဝဝဝ (ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး ေငြက်ပ္သိန္း ၉ဝဝေက်ာ္) ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားကို စိစစ္ေမးျမန္းခ်က္အရ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္(၇) နယ္ေျမ(၆) မီးေသြးဆုိင္လမ္းေန ဘုိျဖဴ(ဘ)ဦးတင္စုိးဆုိသူက သယ္ေဆာင္ခုိင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ဘုိျဖဴ၏ေနအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ရွာေဖြရာ ဘုိျဖဴကုိ ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိဘဲ ၎၏ ေနအိမ္အတြင္းရွိ စားပြဲေပၚမွ ပန္းေရာင္စိတ္ၾကြ ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၇ဝႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ အေအးစုပ္ပုိက္တပ္လ်က္ ေရသန္႔ဘူး တစ္ဘူးတုိ႔ကို ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့သည္။

အဆိုပါ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အတူဖမ္းဆီးရမိသူ သုံးဦးကုိ နမ့္စန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက တရားဥပေဒအရ အေရးယူႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#  ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ဦးေဇာ္ဝင္းအမႈ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္မႏၱေလး ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

ျပည္ႀကီး တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈ၊ ဝတၱရား ေႏွာင့္ယွက္မႈတုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေဇာ္ဝင္း၏ အမႈ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားသူႀကီးႏွင့္ ဦးေဇာ္ဝင္းတို႔ စကား အေခ်အတင္ ျဖစ္ရာမွ တာဝန္က် ရဲအရာရွိက ေသနတ္ျဖင့္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈထိ ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ လာေရာက္ဝန္းရံသူ ဦးသိန္းေအာင္ျမင့္က ေျပာျပသည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရဲတစ္ဦးမွာ အရက္မူးေနေၾကာင္း၊ အရက္ေသာက္ထားသူ လက္ထဲ ေသနတ္ေရာက္သြားပါက မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံလည္း အေၾကာင္းၾကား ထားေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီအေပၚမွာ အစ္ကိုတို႔က ဒါမျဖစ္သင့္ဘူး။ ရဲက်င့္ဝတ္၊ ရဲဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တာပဲ။ ဒီတရားခြင္ထဲကို စိတ္ဝင္စားလို႔ လာတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္းရံတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကိုလာတ့ဲ ျပည္သူေတြ အေနန႔ဲၾကည့္ရင္ ဒါဟာလက္နက္ကိုင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ လိုက္တာလုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ရဲေတြအတြက္လဲ မလိုလားအပ္တ့ဲ ျပႆနာ ေတြျဖစ္သြား ႏိုင္တယ္။ ဒါန႔ဲပတ္သက္ ၿပီးေတာ့လဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းထားတယ္။ သူတို႔ကလဲမွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္"ဟု ဦးသိန္းေအာင္ျမင့္က ေျပာျပသည္။

မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး၊ တရားခြင္တြင္ ဖိနပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည့္ အတြက္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္းသည္ မတ္ ၁၅ ရက္က ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးဝင္းအတြင္း တြဲဖက္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး၏ တရားခြင္စစ္ေဆး ခဲ့သည့္အမႈ တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ တရားခြင္ေရွ႕က ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုကို တရားခြင္စစ္ ေဆးၿပီးခ်ိန္တြင္ ဖိနပ္ျဖင့္ပစ္ေပါက္ခဲ့ရာ တြဲဖက္တရားသူႀကီးက တုိင္တန္း ခဲ့သည့္အတြက္ ပုဒ္မေလးခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေဇာ္ဝင္းအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္း၊ အသံုးမက်သည့္ ႐ံုးဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္ တရားသူႀကီးတုိ႔ကို ညစ္ညမ္းစြာဆဲဆိုျခင္း၊ တရားသူႀကီး ကိုဝင္႐ိုက္မည္ဟု ေျပာဆိုျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လူႀကီးမ်ားကို မေလးစားေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ တရား႐ံုးဝင္းအတြင္း၊ အနီးဝန္းက်င္ႏွင့္ တရားခြင္ အမႈစစ္ေဆး ျခင္းတုိ႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူး ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚစုသက္ငံုက တိုင္ၾကားထားသည္။

တြဲဖက္တရားသူႀကီး ေဒၚစုသက္ငံု၏ တုိင္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ဦးေဇာ္ဝင္းကို ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (၇)၁၆ဝ/၂ဝ၁၈၊ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၄/၃၅၃/၂၂၈/၅ဝ၆ တုိ႔ျဖင့္ တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ေညာင္ဦးျမိဳ႕ အာနႏၵာဘုရားအနီး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားေညာင္ဦး ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ အာနႏၵာဘုရားအနီး ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းသြား အေနာ္ရထာ လမ္းေပၚတြင္ ယေန႔မြန္းလဲြ ၁ နာရီ မိနစ္၃ဝက ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲရာ တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၆ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ပုဂံၿမိဳ႕ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ယာဥ္တုိက္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းအရ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီ မိနစ္၃ဝက ပုဂံနယ္ေျမရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ ခင္ေမာင္ဦး၊ တာဝန္မွဴး ဒုတိယရဲအုပ္ ႏွင္းျဖဴစုိး၊ၿမိဳ႕နယ္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဒုတိယရဲမွဴး လွသိန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ အခင္းျဖစ္ေနရာကို သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ဓမၼရံႀကီးဘုရားသြား ေျမသားလမ္းမွ အာနႏၵာဘုရား ေတာင္ဘက္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း ႏွစ္လမ္းသြား အေနာ္ရထာ လမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္ေၾကာ မရွင္းဘဲ ျဖတ္ကူးလာေသာ ျပည္ႀကီး တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ သင္ပန္းကုန္းရပ္ ကြက္ေန ယာဥ္ေမာင္း ရဲစုိး ေမာင္းႏွင္ လာေသာယာဥ္အမွတ္ 3F/----Toyo Ace အျဖဴေရာင္ယာဥ္ႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္း အတိုင္းအေရွ႕မွ အေနာက္သုိ႔ ယာဥ္ေမာင္း ဦးကုိကုိႀကီး ဗႏၶဳလအိမ္ရာ ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနသူေမာင္းႏွင္လာသည့္ ယာဥ္အမွတ္ 4F/----Hyundai အနီေရာင္ Express ယာဥ္ကို ဝင္တုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္လုိက္ပါ လာသည့္ ခရီးသည္ ၁၆ ဦးဒဏ္ရာရရွိကာ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္ သင္ပန္းကုန္း ရပ္ကြက္ေနသူ ေဒၚျမင့္တြင္ ဦးေခါင္းဝဲဘက္ျခမ္း ဖူးေရာင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိၿပီး ေဆးကုသရန္ ပုိ႔ေဆာင္စဥ္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူ မ်ားသည္ ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ယာဥ္တုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ကို မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္သူ ရဲစုိးကို ပုဂံနယ္ေျမ ရဲစခန္းက (ပ)၁၈/၂ဝ၁၈၊ ဥပေဒပုဒ္မ၃ဝ၄(က)/ ၃၃၇/၃၃၈ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ကြတ္ခို္င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၃ဝဝဝ ခန္႕တန္ဖိုးရွိ မူူးယစ္ေဆးဝါး ခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္႕ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိေနျပည္ေတာ္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခန္႔ တြင္ ေကာင္းခါးေက်းရြာ၏ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၅ဝဝဝ အကြာေနရာသို႔ အေရာက္၌ မူးယစ္ေဆးဝါး ခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ သံပီပါ ၁၈ဝ လုံးအတြင္း မွ အီသိုင္းအီသာအရည္ ၅၄ဝဝ ဂါလန္၊ ပီနံအိတ္ ၂ဝ အိတ္အတြင္းမွ ေကာ့စတစ္ ဆိုဒါ ၂၅ ကီလိုဂရမ္ခန္႔ႏွင့္ ေကာ္ပုံးမ်ား အတြင္းမွ အက္စီတုံးအက္စစ္ ၃ဝဝ ဂါလန္ (စုစုေပါင္းခန္႔မွန္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း၂၇ဝဝ ေက်ာ္)တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါေနရာ၏ ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၁ဝဝဝ ခန္႔ အကြာရွိ သံပီပါ ၂ဝ လံုးအတြင္းမွ အီသာ၆ဝဝ ဂါလန္ခန္႔(ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြ က်ပ္သိန္း၃ဝဝ ခန္႔) တို႔ကုိလည္းေကာင္း ပိုင္ရွင္မဲ့ ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ 

အဆိုပါမူးယစ္ေဆးဝါး ခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ရွိ မူးယစ္တပ္စုသုိ႔ စနစ္တက် အပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္၊ ေရပူစစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ဘဂၤါလီေျခာက္ဦး ဖမ္းဆီးရမိေနျပည္ေတာ္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္၊ေရပူစစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပူးေပါင္းအဖဲြ႕သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားအား စစ္ေဆးစဥ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔တြင္ လား႐ိႈးဘက္မွ သိန္းနီဘက္သို႔ ယာဥ္ေမာင္း ဦးစိုင္းဟန္ၫြန္႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ WISH အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္၊ SHN 6G/----အား ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေပၚမွ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး မ်ားျဖစ္သည့္ ဟာစြတ္ (ဘ) ေရာဒီတာေဆာ့၊ဟာေဆာ့ (ဘ) ေနာ္ဒီ၊ အစၥမန္ (ဘ) ေနာ္႐ူး၊ဆာဒူးဟူေစာင္း (ဘ) ဆာယြတ္ဟူေစာင္း၊ ေစာလိမ္ (ဘ) အဘူစီရီႏွင့္ မာမြတ္ရွာကဲ (ဘ) ေနာ္႐ူဆာလတုိ႔ ေျခာက္ဦးအား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။ 

ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားအား စစ္ေဆးေမးျမန္း ခ်က္အရ ၎တုိ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ မန္းေရႊျပည္ကားျဖင့္ ရန္ကုန္မွ လား႐ိႈးသို႔ ေရာက္ရွိ လာျခင္းျဖစ္ကာ ရဲသီဟေမာင္ (ဘ) ဦးေမာင္ေမာင္က တစ္ဦးလွ်င္ အခေၾကးေငြ တစ္သိန္းျဖင့္ ရန္ကုန္မွ မူဆယ္သို႔ ပုိ႔ေဆာင္စဥ္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

အဆိုပါဖမ္းဆီးရမိ ဘဂၤါလီေျခာက္ဦးအား သိန္းနီၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဒိုင္း တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) စားပြဲတင္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင္႕ပြဲ ျပဳလုပ္
ေနျပည္ေတာ္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဒိုင္း တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) စားပြဲတင္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ျပည့္ဇာနည္ အားကစားခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ရာ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးမိုးေအာင္ႏွင့္ အရာရွိ၊စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၊ ဒိုင္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အားကစား ဝါသနာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စား တုိင္းမွဴးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လက္ေရြးစင္ တင္းနစ္ကစားသမား ႏွစ္ဦး၏ သ႐ုပ္ျပ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲပထမေန႔ပြဲစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ေလ)အသင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အသင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသင္းႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသင္း၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္အသင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္အသင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အသင္းတုိ႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။

အဆိုပါ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဒိုင္း တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) စားပြဲတင္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲကို စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္း ၂ဝ သင္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ဝါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲျပဳလုပ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ သီတဂူဗုဒၶ ဒီပလိုမာ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေအာင္ေျမဘုံသာ ေက်ာင္းတိုက္သုိ႔ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တပ္ရင္း/ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ ဝါဆိုသကၤန္း၊ ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီႏွင့္ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ သဗၺမဂၤလာဇယသိဒၶိ သိမ္ေတာ္ႀကီး၌ ျပဳလုပ္သည္။ 

အဆုိပါလွဴဒါန္းပြဲသုိ႔ ေအာင္ေျမဘုံသာ ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ သာသနဓဇမဟာဂႏၳဝါစက ဘဒၵႏၲသုဇာတ အမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကၿပီး အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ရဲဝင္းဦးႏွင့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ဦးစြာ တိုင္းမွဴးႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ေအာင္ေျမဘုံသာ ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ထံမွ ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ၾကၿပီး သံဃာေတာ္မ်ားထံမွ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားနာယူၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သံဃာေတာ္မ်ားအား တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တပ္ရင္း/ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ ဝါဆိုသကၤန္း၊ ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီ၊ နဝကမၼအလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းၾကသည္။ 

ထို႔ျပင္ သံဃာေတာ္ ၉၃ ပါးအား တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က ခြဲစိတ္ကုသမႈဆိုင္ရာေရာဂါ၊ အ႐ိုး/အေၾကာ ေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါ၊ အေထြေထြ ေရာဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရာ တိုင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လိုက္လံၾကည့္႐ႈ၍ လိုအပ္သည္မ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ အိႏၵိယေရတပ္မွ စစ္ေရယာဥ္ ႏွစ္စင္း ျပန္လည္ထြက္ခြာေနျပည္ေတာ္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ အိႏၵိယေရတပ္မွ စစ္ေရယာဥ္ INS KULISH (P-63) ႏွင့္ INS BATTI MALV (T-67) တုိ႔သည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သီလဝါဆိပ္ကမ္း MITT တံတားမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာရာ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အိႏၵိယေရတပ္ စစ္သံမွဴးတုိ႔က ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

အဆုိပါစစ္ေရယာဥ္မ်ားတြင္ အိႏၵိယေရတပ္မွ Naval Component Commander (Andaman and Nicobar) ျဖစ္သူ Commo-dore Ashustosh Ridhorkar ဦးစီး၍ အရာရွိ ၂၁ ဦး၊ အျခားအဆင့္ ၁၇၇ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၉၈ ဦး လုိက္ပါလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ယေန႔အထိ သံုးရက္ ၾကာေနထုိင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ျခင္း၊ ဇဗားရွား ဂူဗိမာန္ႏွင့္ အထင္ကရေနရာမ်ားသို႔ ေလ့လာလည္ပတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

အလယ္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ တိုင္းမွဴးဒိုင္း လက္ေဝွ႕ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင္႕ပြဲျပဳလုပ္
ေနျပည္ေတာ္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ တုိင္းမွဴးဒိုင္း လက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ရန္ေအာင္ျမင္ခန္းမ၌ျပဳလုပ္ရာ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္စြာလင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား၊ ဒိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစား အသင္းမ်ားမွ အားကစားသမားမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

ဦးစြာ တုိင္းမွဴးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ အဖြင့္ပြဲစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၄၉ ကီလို(ဂ)အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မေကြးတပ္နယ္ အသင္းႏွင့္ မိတၴီလာတပ္နယ္အသင္း၊ ၆၉ ကီလို(ဂ)အဆင့္တြင္ သပိတ္က်င္း တပ္နယ္အသင္းႏွင့္ မႏၲေလးတပ္နယ္အသင္း၊ ၆၉ ကီလို(ဂ)အဆင့္တြင္ ပဒါန္းတပ္နယ္ အသင္းႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္ အသင္းတို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကသည္။ 

အဆိုပါလက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲကို တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္း ၁၂ သင္းျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ 

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ PNO အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႔စစ္ဌာေန တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေနျပည္ေတာ္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ PNO အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ဌာေန တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတို႔က အဆိုပါ PNO အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႔စစ္ဌာေန ဆက္ဆံေရး႐ံုး၌ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုသည္။

ဦးစြာ တုိင္းမွဴးက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတို႔က လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျပည္သူ႔စစ္ဌာေန တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ မ်ားအေပၚ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးကာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ EU သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆံုေနျပည္ေတာ္ ၂၇-၉-၂ဝ၁၈

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ EU သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Kristian Schmidt အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ EU သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အတူ ေကာင္စစ္၀န္၊ ႏိုင္ငံေရးရာႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဌာနအႀကီးအကဲ Ms. Eszter Nemeth တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ က်င္းပလ်က္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ၎မွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း(၁၂)ပါအတုိင္း လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္အေျခအေနမ်ား၊ ေခတ္မီတပ္မေတာ္(Standard Army) တည္ေဆာက္မႈ၌ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ WHITE PAPER ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားအျပင္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦး အေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

Vice-Senior General Soe Win receives EU Ambassador to MyanmarNay Pyi Taw September 27

Deputy Commander-in-Chief of Defence Services Commander-in-Chief (Army) Vice-Senior General Soe Win received EU Ambassador to Myanmar H.E. Mr. Kristian Schmidt at the parlour Bayintnaung Villa here this afternoon. 

Also present at the call together with the Vice-Senior General were senior military officers from the Office of the Commander-in-Chief (Army). The EU Ambassador was accompanied by Counsellor and Head of Political, Press & Information Section Ms. Eszter Nemeth. 

Both sides cordially discussed and exchanged views on the relations between Myanmar and EU member countries, Myanmar’s efforts to achieve eternal peace by holding the Union Peace Conference-21st Century Panglong under the cooperation of the government, Tatmadaw, ethic armed organizations and the people in pursuing democracy, amendment to the State Constitution in accord with the provisions of Chapter (12)as necessary, measures being taken by the Tatmadaw in line with the White Paper in building a standard army, latest developments in Rakhine State, Tatmadaw’s full cooperation with the Independent Enquiry Commission formed by the President in its functions over Rakhine issue and measures taken by the government in accordance with the laws regarding actions taken against the two Reuters reporters. 

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၇-၉-၂ဝ၁၈)


ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၇-၉-၂ဝ၁၈)

Download Links

ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၇-၉-၂ဝ၁၈)ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၇-၉-၂ဝ၁၈)

Download Links

Wednesday, September 26, 2018

၂၀၁၈ ၏ အခ်က္အျခာအက်ဆံုး ကမၻာ့ေလဆိပ္မ်ားကမၻာေပၚမွာ ေလယာဥ္အဆင္း၊အတက္အမ်ားဆံုးေလဆိပ္ကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အက္တလန္တာေလဆိပ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးအပါဆံုး ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမ်ားစုက်ေတာ့ အာရွမွာ လာစုေနပါတယ္။ သို ့ေသာ္လည္းပဲ ကမၻာတစ္၀န္းနဲ ့ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ အေရးအပါဆံုးနဲ ့ ေလယာဥ္အစင္းေရအမ်ားဆံုးဆိုရင္ေတာ့ လန္ဒန္ဟီးသရိုးေလဆိပ္က ဘုရင္ပဲလို ့ ေျပာရမွာပါ။၂၀၁၈ မွာ ကမၻာ့ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းၾကီး တစ္ခုလံုးဟာ ၆ နာရီအတြင္းကို ေလယာဥ္ ၆၆၀၀၀ စင္း ပ်ံသန္းခဲ့ရတဲ့အထိ ႏိုင္ငံတကာေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေတြ မ်ားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေလယာဥ္အမ်ားစုဟာ လန္ဒန္ဟီးသရိုးေလဆိပ္ကို ဆင္းဖို ့၊ ဒါမွမဟုတ္ ဟီးသရိုးကေန တက္ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ေတြအတြက္ အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးေလဆိပ္ေတြကို Megahubs International Index 2018 မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္မွာ ထိပ္တန္းကေတာ့ Chicago O’Hare အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ပါ။ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ဒုတိယအဆင့္ရွိပါတယ္။ တတိယနဲ ့စတုတၳ အခ်က္အျခာအက်ဆံုးေလဆိပ္ေတြ ကေတာ့ ဥေရာပက Frankfurt နဲ ့ Amsterdam ေလဆိပ္တို ့ျဖစ္ပါတယ္။စကၤာပူနိုင္ငံ၊ Changi ေလဆိပ္ဟာ အခုဆိုရင္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးေလဆိပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတာ ၆-နွစ္ဆက္တိုက္ရွိပါျပီ။ အာရွမွာ အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးျဖစ္ျပီး တစ္ကမၻာလံုးမွာ အခ်က္အခ်ာက်မႈအဆင့္ (၈) ခ်ိတ္ထားပါတယ္။ အာရွမွာေတာ့ Changi ျပီးရင္ Beijing ေလဆိပ္က ဒုတိယလိုက္ေနပါတယ္။ သို ့ေသာ္ နိုင္ငံတကာေလေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္နုိင္အား နည္းလြန္းတဲ့အတြက္ ကမၻာနဲ ့ခ်ီလိုက္ရင္ေတာ့ Beijing ေလဆိပ္ဟာ အဆင့္ ၃၂ ပဲ ရွိပါတယ္။

Toronto ေလဆိပ္က ေျမာက္အေမရိကားမွာ ဒုတိယအခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးျဖစ္ျပီး ကမၻာတစ္၀န္းမွာ အဆင့္ ၅ ခ်ိတ္ထားပါတယ္။ ေလဆိပ္ေတြရဲ ့အခ်က္အခ်ာက်တာ၊ နိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းေတြအ၀င္မ်ားတာဟာ တစ္ေနရာကေနတစ္ေနရာ ျပန္ ့က်ဲေနတာကိုေတြ ့ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ ့ Los AngelesInternational ေလဆိပ္ဟာ အဆင့္ (၆) ကိုေရာက္ေနျပီး အဆင့္ (၇) ခ်ိတ္တဲ့ Hartsfield-Jackson Atlanta ေလဆိပ္သည္လည္း အေမရိကန္မွာပါပဲ။ သို ့ေသာ္ နယူးေယာက္ျမိဳ ့က John F. Kennedy ေလဆိပ္က်ေတာ့အဆင့္ (၁၆) ကိုေရာက္သြားျပီး အျခား ေျမာက္အေမရိကားေလဆိပ္ေတြက်ေတာ့ အဆင့္ ၂၀ နားမွာ တ၀ဲ၀ဲလည္ေနပါတယ္။ လက္တင္အေမရိကားမွာေတာ့ Mexico City ေလဆိပ္ဟာ အေကာင္းဆံုးေပါ့။ ကမၻာ့အဆင့္မွာေတာ့ အမွတ္စဥ္ (၂၀) မွာပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီကေန ဥေရာပကိုေရာက္သြားျပန္ေရာ။ ျပင္သစ္နုိင္ငံရဲ ့ Charlesde Gaulle ေလဆိပ္ဟာ ကမၻာ့အခ်က္အခ်ာက်မႈဇယားမွာ အဆင့္ (၉) ရွိပါတယ္။ ဂ်ာမနီရဲ ့ Munich ေလဆိပ္က အဆင့္ (၁၁) ပါ။ အစၥတန္ဘူလ္ရဲ ့ Ataturk ဟာ အဆင့္ (၁၇) ျဖစ္ျပီး Dubai ေလဆိပ္သည္လည္း အဆင့္(၁၈) ပဲ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္အခ်ာအေတာ္က်တဲ့ေလဆိပ္ေတြဟာ ဥေရာပကေန အေရွ ့အလယ္ပိုင္းေဒသ ေတြအထိ ျပန္ ့က်ဲေနပါတယ္။

အာရွပစိဖိတ္ရဲ ့အေကာင္းဆုံုးေလဆိပ္ေတြကေတာ့ အေရွ ့ေတာင္အာရွမွာ စုေနပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ ့Incheon ေလဆိပ္က ကမၻာ့အဆင့္မွာ အခ်က္အခ်ာက်မႈ (၁၅) ပါ။ အင္ဒိုနီးရွားကေတာ့ ပိုသာပါတယ္။ ဂ်ာကာတာ ေလဆိပ္က အဆင့္ (၁၀) ပါ။ မေလးရွားရဲ ့ ကြာလာလမ္ပူေလဆိပ္က အဆင့္ (၁၂) ျဖစ္ျပီး ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္က (၁၃) ပါ။ ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ကေတာ့ အဆင့္ (၁၄) ခ်ိန္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေနာက္တိုင္းနုိင္ငံေတြထက္ ပိုျပီးအခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေလဆိပ္ေတြ အေရွ ့ေတာင္အာရွမွ စုေ၀းေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကမၻာ့အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးေလဆိပ္ေတြအပါအ၀င္ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနတဲ့ ေလဆိပ္ေပါင္း ၅၀ဟာ တစ္ကမၻာလံုးမွာပ်ံသန္းေနတဲ့ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေတြရဲ ့ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ပ်ံသန္းေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ကမၻာ့အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုး Heathrow ေလဆိပ္မွာ British Airways က ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပ်ံသန္းေနတာျဖစ္ျပီး Hartsfield-Jackson Atlanta မွာ Delta Airlines ရဲ ့ခရီးစဥ္ေတြက ေလယာဥ္ ၅ စီးမွာ၄ စီးႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးေလဆိပ္အျဖစ္ ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ရပ္တည္လာခဲ့သလို ေနာင္ဆယ္စုနွစ္အေတာ္မ်ားမ်ားအထိလည္း ျပိဳင္ဘက္ကင္းေနဦးမယ့္ Heathrow ေလဆိပ္မွာ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းအဓိက ၂ ခု ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၈ ဇြန္ ကစျပီး တတိယေျပးလမ္းကိုလည္း တည္ေဆာက္ေနပါျပီ။ အဲဒီေျပးလမ္းျပီးရင္ေတာ့ Heathrow ေလဆိပ္ဟာ အခုလက္ရွိ ခရီးသည္ သန္း ၈၀ ကို ျဖတ္သန္းရာကေန ၂၀၃၀ မွာတစ္နွစ္ကို ခရီးသည္ သန္းေပါင္း ၁၁၀ အထိ ၀င္ထြက္သြားလာေနမယ့္ ေလဆိပ္ၾကီးျဖစ္လာမယ့္အေၾကာင္း ေလ့လာေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 ရွိ ေရႊရည္ထြန္း(၂)တြင္ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ႕ရွိေနျပည္ေတာ္ ၂၆-၉-၂ဝ၁၈

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန၌ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပသည္။ အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ၂ ကီလိုမီတာခန္႔အကြာ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 ရွိ ေရႊရည္ထြန္း(၂) တြင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ၂ဝ၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

အဆိုပါ လုပ္ကြက္ A-6 တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေနျဖင့္ MPRL E & P မွ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Woodside Energy (Myanmar) Pte.,Ltd. မွ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ TOTAL E & P Myanmarကုမၸဏီမွ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ကာ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ''အဲဒီလုပ္ကြက္က စီးပြားျဖစ္ ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ၿပီဆိုရင္ အနည္းဆံုး ၂ဝ၂၃ ခုႏွစ္ေလာက္မွ ထုတ္ႏုိင္မယ္။ ၾကားထဲမွာ အခ်ိန္ ေလး၊ ငါးႏွစ္ေပးရမယ္။ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရရွိေအာင္ ၂ဝ၂၃ ခုႏွစ္မွာ A-6 ကေန ဓာတ္ေငြ႕ကို ထုတ္ေပးဖုိ႔ ညိႇႏႈိင္းထားတယ္။ ထြက္လာတဲ့ဓာတ္ေငြ႕ရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္တြင္းသံုးခြင့္အတြက္ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းထက္ နိမ့္တဲ့ေစ်းနဲ႔ရပါတယ္။ 

ဒီလုပ္ကြက္ကို လုပ္တဲ့ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ကလည္း တြင္းတစ္တြင္းကို ေငြေၾကးသန္းနဲ႔ခ်ီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရတဲ့အတြက္ ဒီ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ေပးဝယ္ရမွာပါ။ သူတုိ႔က ျပည္ပကို ေရာင္းခ်ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ ျပန္ရပါတယ္''ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။ အဆိုပါ လုပ္ကြက္ A-6 ေရႊရည္ထြန္း(၂)ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂ဝ ရက္တြင္ စတင္တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး ခန္႔မွန္းအနက္ ၄၈၅ဝ မီတာ ရွိၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ခိုေအာင္းေနသည့္ သဲေၾကာ အထူ ၄ဝ မီတာကို စမ္းသပ္ခဲ့ရာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၅ဝ ကုဗေပသန္း စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

''ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ေရနက္ပိုင္းမွာ ထုတ္လုပ္ေရးတြင္းေတြ တူးတာ၊ ပိုက္လိုင္းေတြ တည္ေဆာက္တာ၊ ကုန္းတြင္းပိုင္းမွာ ပိုက္လိုင္းသြယ္ရန္ အတြက္ တည္ေဆာက္တာ သံုးႏွစ္ၾကာမွာျဖစ္တယ္။ ငါးႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ မွန္းတယ္ဆိုရင္ေတာင္ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေအာက္မွာခိုေအာင္းတဲ့ ပမာဏရလဒ္ကို စမ္းသပ္ဖုိ႔ရွိတယ္''ဟု MPRL E & P ၏ Country Manager ျဖစ္သူ ဦးစည္သူမိုးျမင့္ ကေျပာသည္။ အဆိုပါ လုပ္ကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပတြင္ပါ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စာခ်ဳပ္အားလံုး ခ်ဳပ္ဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ျမန္မာမႈလက္ရာ ေရႊခ်ည္ထိုး ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည္႕သည္မ်ား ပိုမိုႏွစ္သက္လာ


ရန္ကုန္ ၂၆-၉-၂ဝ၁၈

ျပည္တြင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာမႈလက္ရာ ေရႊခ်ည္ထိုး ပန္းခ်ီကားမ်ားကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ဝယ္ယူမႈ မ်ားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း ရွိ ျပည္တြင္းထြက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ သိရသည္။ 

လက္ရွိ ေရာင္းခ်ေနရသည့္ ေရႊခ်ည္ထိုး ပန္းခ်ီကားမ်ားမွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပံုတူ ပန္းခ်ီကား၊ ျမန္မာ့ဆိုင္းဝိုင္းပံု၊ ေဒါင္းပံု၊ ျမန္မာ့ႏြားလွည္းပံု၊ ကရဝိက္ပံု၊ ကိႏၷရီကိႏၷရာပံု၊ ဆြမ္းခံၾကြပံု၊ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပံု၊ အိုးစည္ ဒိုးပတ္ပံု၊ သမင္အုပ္ပံု၊ ႐ုပ္ေသးပံု၊ ႏွစ္ပါး သြားပံု၊ ႐ႈခင္းပံုမ်ားျဖစ္ၿပီး တျခားအမ်ဳိးအစား မ်ားစြာကိုလည္း ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ အမရပူရၿမိဳ႕ရွိ ေရႊခ်ည္ထိုး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုမွာယူေနရေၾကာင္း သိရသည္။

''အခုခ်ိန္မွာ လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြက ျမန္မာမႈ ပန္းခ်ီေတြကို အႏုစိတ္ ဖန္တီးထားတာေတြ ပိုမိုသေဘာက်လာၾကတယ္။ ျပဳလုပ္တဲ့ သူေတြရဲ႕ လက္ရာေလးေတြကလည္း ႐ုပ္လံုးၾကြၿပီး ပိုအႏုစိတ္လာေတာ့ သူတို႔က ပိုႀကိဳက္လာတယ္။ ဒီႏွစ္က အရင္ႏွစ္ကထက္ ပိုေရာင္းရတယ္။ အခုဆိုရင္ ဆိုင္မွာ ဒီဇိုင္းပံုစံအမ်ဳိး ၄ဝ ေလာက္ရွိလည္း ၄ဝ စလံုး ေရာင္းေနရတာပါ'' ဟု ျပည္တြင္း ထြက္လက္ေဆာင္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။ 

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔တြင္ အမ်ားဆံုး လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားမွာလည္း ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုမိုေရာင္းခ်ရေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

အိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာပါက ေရာင္းဝယ္မႈ မွန္ကန္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း အားေကာင္း လာႏိုင္မည္ျဖစ္ရန္ကုန္ ၂၆-၉-၂ဝ၁၈

အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ မၾကာမီ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါဥပေဒသည္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္မႈ မွန္ကန္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳေစမည့္အျပင္ တည္ၿငိမ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း အားေကာင္းလာေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထံမွ သိရသည္။ 

''မၾကာမီကာလအတြင္းအိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒသစ္ ထြက္ေပၚလာဖို႔ရွိတယ္။ အခု ဒီဥပေဒက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီလိုထြက္ေပၚလာတဲ့အတြက္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ႏိုင္ေစဖို႔နဲ႔ အိမ္ၿခံေျမဥပေဒ သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ အစပ်ဳိးေပးတဲ့ အေနနဲ႔ အေျခခံသင္တန္းေတြေပးၿပီး အိမ္ၿခံေျမဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ 

အက်ဳိးေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အ႐ႈပ္အေထြးေတြ၊ ျပႆနာေတြ၊ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥေတြကို နားလည္ေအာင္ အခမဲ့ပို႔ခ်ေပးမွာပါ။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတာေတြက ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့အတြက္ သိသင့္သိထိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိဖို႔လိုအပ္ေန ပါၿပီ'' ဟု ဦးတင္ေမာင္ကေျပာသည္။ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒထြက္ေပၚလာလွ်င္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ မည္သူမဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးေသာ ေငြေၾကးမ်ား လိမ္လည္မႈ၊ ေရာင္းမွား၊ ဝယ္မွားျဖစ္လွ်င္ တာဝန္ခံမည့္သူက အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္မရွိလွ်င္ အက်ဳိးေဆာင္အစစ္၊ အတုခြဲျခားရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ အက်ဳိးေဆာင္ကို လိုင္စင္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းလိုက္သျဖင့္ အျပစ္ျဖစ္လွ်င္ အက်ဳိးေဆာင္ လိုင္စင္သိမ္း ခံရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အက်ဳိးေဆာင္ က်င့္ဝတ္ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုဥပေဒ ထြက္ေပၚလာလွ်င္ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာအိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အ႐ႈပ္အရွင္းျပႆနာ ေလ်ာ့ပါး လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းမွ သိရသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ

ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕သုိ႔ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္
ေနျပည္ေတာ္ ၂၆-၉-၂ဝ၁၈

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ကုိကုိးကြၽန္းၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား မိသားစု ဝင္မ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွ ေရယာဥ္၊ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၃ဝ ဦးႏွင့္ လူသံုးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို တပ္မေတာ္(ေလ)မွ စီစဥ္ေပးေသာေလယာဥ္ျဖင့္ မဂၤလာဒံုေလတပ္ စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ ကိုကုိးကြၽန္းၿမိဳ႕သို႔ပို႔ေဆာင္ ေပးသည္။ 

အဆုိပါ ေလယာဥ္သည္ ကုိကုိးကြၽန္းၿမိဳ႕မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၄ဝဦးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာရာ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

# ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page