www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, September 30, 2016

အဲယားကြန္း ႏွင့္ အိပ္စက္လွ်င္


အဲယားကြန္း ႏွင့္ အိပ္စက္လွ်င္

ၾကည္လြင္ျမင့္ (မုျဒာ)

တစ္ေန႔ေသာ နံနက္ ေစာေစာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္ အလင္းသစ္ စာေပႏွင့္ စာအုပ္တုိက္ ပုိင္ရွင္လည္း ျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ေအာင္ ထံမွ ဖုန္းဆက္လာသည္။ သူသည္ က်န္းမာေရးကုိ အထူး ဂ႐ုစုိက္သူ ျဖစ္ၿပီး အေနအထုိင္ေရာ ၊ အစားအေသာက္ ပါ ဆင္ျခင္သူလည္း ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးသုိ႔ သူ၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သင္တန္း ပုိ႔ခ်ရန္ ေရာက္ရွိေသာ အခါတြင္လည္း စာေရးသူ၏ မုျဒာအေၾကာျပင္ ေဆးခန္းသို႔ အၿမဲမျပတ္ ၀င္လာၿပီး သူ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို တင္ျပေလ့ ရွိသူျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔ နံနက္ သူဖုန္းဆက္ လာသည္မွာ သူ ညကပူ၍ အဲယားကြန္း ဖြင့္အိပ္ရာမွ ေဆာင္းဝင္လာ သျဖင့္ ညဥ့္နက္ပုိင္းတြင္ ႐ုတ္တရက္ ေအးလာၿပီး အေအးပတ္ သလုိျဖစ္ကာ နံနက္ အိပ္ရာထတြင္ အေၾကာအျခင္မ်ား ေတာင့္တင္းသလုိ ထုံေနသလုိ ျဖစ္သျဖင့္ ဖုန္းဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးဉာဏ္ေအာင္က- ''အခု ေဆာင္းဝင္စမွာ ညဥ့္ဦးပုိင္း သိပ္မေအးဘဲ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္မွာ ေအးလာတယ္ဆရာ။ ညဥ့္ဦးပုိင္းမွာ ပူေတာ့ အဲယားကြန္းဖြင့္ အိပ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ညဥ့္လယ္မွာ အေအးပတ္မွ စုိးတယ္။ မဖြင့္ဘဲ အိပ္ျပန္ ေတာ့လည္း ေတာ္ေတာ္နဲ႔ အိပ္မေပ်ာ္ဘူး။ ေလျဖတ္တာနဲ႔ အဲယားကြန္းနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိ-မရွိ သိခ်င္ပါတယ္" ဟု ဆုိလာသည္။

''အဲယားကြန္း ဖြင့္အိပ္လုိ႔ ေလျဖတ္တယ္ ဆုိတာ အေထာက္အထား မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္လည္း ေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္း သုံးရာသီလုံး အဲယားကြန္း ဖြင့္အိပ္ပါတယ္။ မဖြင့္ရင္လည္း မရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ တုိက္ခန္းက အလုံခန္းပုံစံ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ မီးမလာရင္ ဒုကၡေရာက္ ပါတယ္။ အျပင္ထြက္အိပ္ ရပါတယ္။ ဦးဉာဏ္ေအာင္ လည္း ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ ေရာက္ဖူးတာပဲ " ဟု ျပန္ေျဖ လုိက္ရသည္။

''မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ခရီးထြက္လို႔ ဟုိတယ္မွာ ႏွစ္ေယာက္ တစ္ခန္း တည္းခုိတဲ့ အခါ ကြၽန္ေတာ္က ေအးေအးစိမ့္စိမ့္ ေလး ေနရတာကုိ ႀကိဳက္တဲ့ အတြက္ အဲယားကြန္း ဖြင့္ပါတယ္။ ဖြင့္တယ္ ဆုိေပမယ့္လည္း တအား ေအးစိမ့္ေန ေအာင္ေတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအခါ က်ရင္ မိတ္ေဆြက ခင္ဗ်ား အေအးသိပ္ႀကိဳက္ တာပဲ။ အဲယားကြန္းက ေလျဖတ္ တတ္တယ္ " လုိ႔ ဆုိလာပါတယ္။ ဒါကုိကြၽန္ေတာ္က သေဘာမေတြ႕ ပါဘူး။ လက္မခံ ပါဘူး။ အဲယားကြန္း ဆုိတာ တစ္ကမၻာလုံး၌ ကမာၻ ့ လူေနမႈစနစ္မွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးစြဲေနတာပါ။ အဲယားကြန္း ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ ကမၻာတစ္ဝန္း တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုမုိမ်ားျပား လာၿပီး လူေနမႈစနစ္ ေတြမွာ ပုိမုိသုံးစြဲ လာတာကိုသာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ သုေတသန အားေကာင္းတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံ ေတြက က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီဘူးဆုိ တာကုိ မသိဘဲနဲ႔ မေနပါဘူး။ ေရာဂါ ျဖစ္တတ္တယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီဘူးဆုိရင္ ဘာေၾကာင့္ လူေနမႈစနစ္ မွာ ပိုပုိၿပီးေတာ့ သုံးစြဲလာရသလဲ။ အဲဒါ အဲယားကြန္း နဲ႔ ေလျဖတ္ႏုိင္မႈ ဆက္စပ္တာကုိ ႐ုိးရာ တုိင္းရင္းေဆး ႐ႈေထာင့္က ေျပာျပေပးပါ''လုိ႔ ဦးဉာဏ္ေအာင္ က ဆုိလာျပန္သည္။

သုိ႔ျဖင့္ အဲယားကြန္း အသံုးျပဳျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ-မရွိကုိ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္မွ တင္ျပရန္ လုိအပ္လာၿပီ ဟု ထင္ျမင္မိသျဖင့္ အဲယားကြန္း ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆက္စပ္မႈကုိ ေရးသား လုိက္ရပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိပ္ခန္း ကလည္း ေလမဝင္ႏုိင္တဲ့ ေနရာမ်ဳိးျဖစ္၊ ပန္ကာ ေလပူႀကီး ကိုလည္းမႀကိဳက္၊ ေငြေၾကးလည္း တတ္ႏုိင္လွ်င္ အိမ္မ်ား၏ အိပ္ခန္း မ်ားတြင္ အဲယားကြန္း တပ္ဆင္ေလ့ ရွိပါသည္။  တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဲယားကြန္း ဆုိတာကုိ ဇိမ္ခံပစၥည္း အေနနဲ႔ပဲ ျမင္ေလ့ ရွိပါသည္။

အဲယားကြန္း သည္ အခန္းအပူခ်ိန္ ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ အပူ ၊ အေအးကုိ ထိန္းညိႇေပး ႏုိင္ရန္အတြက္ သိပၸံပညာရွင္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပူးေပါင္းတီထြင္ ထားေသာ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ လူသား အက်ိဳးအတြက္ တီထြင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇိမ္ခံပစၥည္း မဟုတ္ပါ။ ဇိမ္ခံပစၥည္းဟု ထင္လွ်င္ မွားပါလိမ့္မည္။ ေခတ္မီ တုိးတက္မႈႏွင့္ အညီ လူသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား သည္လည္း ယခင္ေခတ္ ကာလမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ တုိးတက္ မ်ားျပားလာသည္။

လူေနမႈဘဝအတြင္း ပုိ၍ သက္ေသာင့္ သက္သာ အဆင္ေျပေျပ ေနႏုိင္ေစရန္ အသံုးျပဳရမည့္ လူသံုးပစၥည္း မ်ားကို တီထြင္ႀကံဆ ထုတ္လုပ္လာ ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္ အဲယားကြန္း ၊ ေရခဲေသတၱာ ၊ တီဗြီ ၊ ဟန္းဖုန္း တုိ႔သည္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အေျခခံ လူသုံးပစၥည္းမ်ား ျဖစ္လုိ႔လာပါၿပီ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ လူေနမႈစနစ္တြင္ သက္ေသာင့္ သက္သာ ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ ပညာရွင္မ်ား တီထြင္ ထုတ္လုပ္ လုိက္ေသာ အဲယားကြန္းသ ည္ ေျပာင္းလဲ လာေသာ ရာသီဥတု ၊ သဘာ၀ႏွင့္ လူသားမ်ား ေနထုိင္မႈတြင္ အပူ၊ အေအးကို မွ်တေအာင္ ထိန္းညိႇေပးရာ တြင္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းအျဖစ္ လုိအပ္ လာသည္။

သို႔ေသာ္ ညဥ့္အခ်ိန္ အဲယားကြန္း ဖြင့္၍ အိပ္စက္ပါက သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ အဲယားကြန္း သည္ သုံးတတ္လွ်င္ မိတ္ေဆြ၊ မသုံးတတ္လွ်င္ ရန္သူဟု ေျပာေလ့ရွိေသာ မီးကဲ့သုိ႔ ပစၥည္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အဲယားကြန္း ဆုိသည္မွာ အေအး ထုတ္လႊတ္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း လူတုိင္းသိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အဲယားကြန္း တြင္ ပန္ကာလည္း ပါပါသည္။ ပန္ကာေလ၏ သေဘာ သဘာဝမွာ လူသားမ်ား၏ ေခြၽးထြက္မည့္ ေမႊးညင္းေပါက္ေလး မ်ားကုိ က်ဳံ႕ေစေသာ သတၱိ ရွိသျဖင့္ လူႏွင့္မတည့္ပါ။ အဲယားကြန္း ၏ Fan ဆုိေသာ အလုပ္ကုိ အျမင္ဆံုး (High) မွာ မထားသင့္ပါ။ တစ္ညလံုး ဖြင့္မည္ ဆုိလွ်င္ အနိမ့္ (Low) မွာသာထား၍ အိပ္စက္သင့္သည္။

အဲယားကြန္းဖြင့္၍ အိပ္စက္ေသာ အခါ အခန္းတြင္ ထားရွိရမည့္ အေအးဒီဂရီ (စင္တီဂရိတ္) သည္ အခန္းအက်ယ္ အဝန္းအေပၚ တြင္ မူတည္ ပါလိမ့္မည္။ တခ်ဳိ႕ အခန္းႀကီး မ်ားသည္ က်ယ္၀န္းသျဖင့္ 16' C ၊ 18' C ထားေသာ္လည္း သိပ္မေအးတတ္ သည္ကုိ ေတြ႕ရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၀ ေပပတ္လည္ အခန္း အက်ယ္အ၀န္း ဆုိလွ်င္မူ 25' C ၀န္းက်င္ေလာက္ သာထားလွ်င္ ပုိ၍ ေကာင္းပါသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိ လူႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါမူ 25'C မွ 30' C အတြင္းၾကားတြင္ ထားပါက ေကာင္းမြန္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ေရေငြ႕ အထြက္မ်ားလွ်င္ လူႀကီးမ်ား၏ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ျပႆနာ ေပၚတတ္ၿပီး ခြၽဲပိတ္တတ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အဲယားကြန္းႏွင့္ ပန္ကာ ကြာျခားမႈ ရွိသည္။ ပန္ကာကုိ ရင္ဘတ္တည့္တည့္ ဖြင့္အိမ္သျဖင့္ ေလျဖတ္သြားသည့္ သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ပန္ကာေလ ေၾကာင့္ ေလျဖတ္ႏုိင္သည္ ဆုိၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က သတင္းစာမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေဆာင္းပါးေရးဖူး သည္။ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ခန္႔ အရြယ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ၏ အျဖစ္အပ်က္ ကုိ အေျခခံ၍ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပန္ကာကုိ အိမ္ရာေဘးတြင္ ကပ္ဖြင့္ၿပီး အိပ္သျဖင့္ ခြၽဲက်ပ္ေသဆုံး သြားေသာ လူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ အက်ႌခြၽတ္လ်က္ ပန္ကာဖြင့္အိပ္ၿပီး နံနက္ခင္း ေရာက္ေသာအခါ ေသဆံုးေနေသာ အသက္ ၄၀ ခန္႔လူလတ္ပိုင္း တစ္ဦးကိုလည္း ေတြ႕ဖူးႀကံဳဖူး သည္။ ပန္ကာက ေလကုိ တုိက္႐ိုက္မႈတ္ ေပးသည္။ ပန္ကာေလ လာလွ်င္ လူ႔ခႏၶာကုိယ္မွ ထြက္ေနေသာ အခုိးကုိ ငုပ္ေစၿပီး Stoma ဟု ေခၚေသာ ေမြးညင္းေပါက္ ကေလးမ်ားကုိ ပိတ္သြား ေစသည္။ ပတ္ခ်ာလည္ ေနေသာ ပန္ကာကို ေဝးေဝးတြင္ ထား၍ ဖြင့္အိပ္လွ်င္ ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အနားတြင္ ကပ္ထားၿပီး ဖြင့္၍ မအိပ္သင့္ပါ။ ျခင္၊ ယင္ မလာ႐ုံ ေလာက္ေတာ့ ဖြင့္လွ်င္ ဖြင့္ႏုိင္သည္။ အိပ္ၿပီး နံနက္ထ လာလွ်င္ ပန္ကာေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္လံုး ေညာင္းေနတတ္ သည္။ ေန႔လယ္ ေန႔ခင္းတြင္ မ်က္ႏွာၾကက္ ပန္ကာေအာက္မွာ ထုိင္၍ အလုပ္လုပ္ေလ့ ရွိသူမ်ားသည္ ဆံပင္ကြၽတ္ၿပီး ထိပ္ေျပာင္ လြယ္တတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဲယားကြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တျခားသတိထား သင့္သည္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ တခ်ဳိ႕သည္ အခန္းထဲ မေရာက္မီ အဲယားကြန္းကုိ ႀကိဳတင္ ဖြင့္ခိုင္းထား တတ္သည္။ ယင္းသုိ႔ ဖြင့္ထားေသာ အခါ ၾကာလာလွ်င္ အတြင္းတြင္းမွာ အေအးဓာတ္မ်ား ေနတတ္သည္။ 16'C ေလာက္ရွိေန သည္ ဆုိပါစုိ႔။ အျပင္အပူထဲမွ လာေသာ သူက 16'C  ခန္႔ရွိေသာ အခန္းထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာ ပါက ခႏၶာကုိယ္ ၏ ႐ုတ္တရက္ တုံ႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထဲက ေသြးေၾကာငယ္ ေလးမ်ား ေပါက္သြား တတ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပင္ပအပူခ်ိန္ႏွင့္ အတြင္း အပူခ်ိန္ေတြ ျခားနားခ်က္ 15' C ရွိလွ်င္ ေလျဖတ္တတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ညဥ့္ဦးပုိင္းမွာ အုိက္ၿပီး ညဥ့္နက္ပုိင္းမွာ ေအးေသာ ဥတုေျပာင္းခ်ိန္ မ်ဳိးမွာ ဆုိလွ်င္လည္း အဲယားကြန္းကို တားျမစ္ခ်ိန္ Timer သံုးၿပီး ဖြင့္ထားသင့္သည္။ တစ္နာရီ ၊ ႏွစ္နာရီ စသည္ျဖင့္ ရာသီဥတု ေအးလာခ်ိန္တြင္ အဲယားကြန္း အလုိအေလ်ာက္ ပိတ္သြားေစရန္ ခ်ိန္ကုိက္လုပ္ ထားရမည္။

အိပ္ခန္းအတြင္း အဲယားကြန္းကို တပ္ဆင္ရာတြင္ အေနအထား မွန္ရန္လည္း လုိအပ္သည္။ အိပ္ခန္း ဖံြ႕ည္းစည္းပံု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တြင္ အဲယားကြန္း ကုိ ျပတင္းေပါက္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ နံရံမွာ ထားေလ့ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရသည္။ သတိျပဳသင့္ သည္မွာ အိမ္ရာ ေခါင္းရင္း ၊ ေခါင္းေပၚတည့္တည့္ တြင္ မထားသင့္ေပ။ ေျခရင္းဘက္တြင္ အလွမ္းေ၀းပါက ထားႏုိင္သည္။ အိပ္သည့္ ကုတင္၏ ေဘးတုိက္ အေနအထား ေတာင္ဘက္ သုိ႔မဟုတ္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ထားလွ်င္ ပုိၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည္။ ယင္းေနာက္ အိပ္ခန္းထဲတြင္ Split Type ဟုေခၚေသာ အျပင္တြင္ ထားသည့္ စက္အမ်ိဳးအစား ကုိသာ သံုးသင့္သည္။

အဆိုပါ Split Type အမ်ိဳးအစား သည္ စက္ကုိ အခန္းအျပင္တြင္ တပ္ဆင္ေလ့ ရွိသျဖင့္ ဆူညံမႈမရွိပါ။ Window Type ဟုေခၚသည့္ စက္ႏွင့္ တဲြထားေသာ အဲယားကြန္းသည္ တုန္ခါမႈႏွင့္ အသံဆူညံမႈ ရွိသျဖင့္ အိပ္စက္သည့္ အခါ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ အျပင္ အသံတစ္ခုကုိ နားယဥ္သြားလွ်င္ ေနာက္ပုိင္း ထုိအသံ မၾကားရပါက အိပ္မေပ်ာ္ ျဖစ္ေလ့ ရွိတတ္သည္။

တခ်ိဳ႕ ကားေမာင္းေနစဥ္ အဲယားကြန္း ဖြင့္ေလ့ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ ကားေမာင္းစဥ္ အဲယားကြန္း ဖြင့္ပါက သတိႏွင့္ ဆင္ျခင္သံုးစဲြသင့္ သည္။ အျပင္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ အတြင္းအပူခ်ိန္ ကြာျခားမႈ မ်ားလွ်င္ မေကာင္းပါ။ ယခုေခတ္တြင္ ကုိယ္ပုိင္ ဆလြန္းကားမ်ား သာမကေတာ့ဘဲ လူစီးဘတ္စ္ကား ႀကီးမ်ားမွာပါ အဲယားကြန္း ကုိ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ သံုးစဲြလာၾက သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ အဲယားကြန္း ဖြင့္ထားသည့္ ကားထဲမွ အျပင္သုိ႔ ႐ုတ္တရက္ အထြက္တြင္ အပူလံုး႐ုိက္ၿပီး မူးလဲသြားသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ေတြ႕ဖူးသည္။ အတြင္း အပူခ်ိန္ ႏွင့္ ျပင္ပ အပူခ်ိန္ ကြာဟခ်က္ မ်ားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အပူ အေအး အေျပာင္းအလဲ တြင္ ႐ုတ္တ႐က္ မူးလဲတတ္ သျဖင့္ လူႀကီးေတြဆုိလွ်င္ ေဘးကေန ေစာင့္ၿပီး တဲြဆင္းသင့္သည္။ ေလေအးေပး စက္ႏွင့္ အိပ္စက္သူ ၊ သံုးစဲြေနၾကသူ မ်ားအတြက္ ဗဟုသုတအျဖစ္ စာေရးသူ ၏ အျမင္႐ႈေထာင့္မွ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၈)

အာရွႏွင့္ အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္လာေနေသာ ေဆး၀ါးအတု ျပႆနာ


အာရွႏွင့္ အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္လာေနေသာ ေဆး၀ါးအတု ျပႆနာ

သင့္ ခ်စ္လွစြာေသာ သားငယ္ေလး ငွက္ဖ်ား ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုပါစို ့။ ငွက္ဖ်ားဆိုတာ ကမၻာတစ္၀န္းက အၾကီးဆံုး လူသတ္ေကာင္ၾကီး ဆိုေတာ့ စိုးရိမ္တာေပါ့။ ကေလးက ကိုယ္ပူလည္း ျပန္မက်ဘူး၊ ေခၽြးေစးေတြ ျပန္ေနတယ္၊ အန္ေနတယ္၊ ခ်မ္းတုန္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိစၥမရွိပါဘူး။ ခုနကပဲ ေစ်းထဲကေန ငွက္ဖ်ားျဖစ္ရင္ ေသာက္ရမယ့္ ေဆးေတြ ၀ယ္လာတာပဲ၊ တိုက္လိုက္ရံု ပဲေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေဆးေတြ တိုက္ေပမယ့္ ကေလးရဲ႕ ေ၀ဒနာ သက္သာမလာဘူး ဆိုရင္၊ ေ၀ဒနာ သက္သာ မလာတဲ့အတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ေဆးေတြ ၀ယ္တိုက္ ေပမယ့္လည္း ကေလးရဲ  ့အေျခအေနဟာ ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးလာမယ္ဆိုရင္၊ ေနာက္ဆံုးမွာ ဘယ္လိုမွ မတတ္နုိင္ေတာ့ဘဲ ဒီကေလးရဲ႕ အသက္ကို ဆံုးရွံဳးလိုက္ရမယ္ ဆိုရင္၊ ေနာက္က်မွ အဲဒီေဆးေတြဟာ အတုေတြ ျဖစ္ေနမွန္း သိလိုက္ရတယ္ ဆိုရင္ သင္ဘယ္လို ခံစားရမလဲ ဆိုတာ ေတြးၾကည့္ပါ။ 

ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အာဖရိကမွာ ဒါဟာ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနလို ့ပါပဲ။ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ၀ိသမ ေလာဘသားေ တြက ေဆး၀ါးအတုေတြ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေနပါတယ္။ သူတို ့အတြက္ေတာ့ ေဒၚလာ ဘီလီယံမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ စီးပြားေရး ၾကီးေပါ့။ အဲဒီေဆး၀ါး ေတြကို ယံုၾကည္စြာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲ ေနၾကတဲ့ အျပစ္မဲ့ လူသားေတြ မွာေတာ့ ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း သိန္းနဲ ့ခ်ီျပီး ေသဆံုး ရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ငွက္ဖ်ား ျဖစ္ပြားမႈ အဆိုးရြားဆံုး ကုန္းေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ေနရဆဲျဖစ္တဲ့ အာဖရိက ကိုမွ ေရြးခ်ယ္ျပီး ဒီေလာဘသား ေတြက ငွက္ဖ်ားေဆး အတုေတြ သြင္းၾကပါတယ္။ နဂိုကမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး တဲ့ အာဖရိက နိုင္ငံသား ေတြဟာ ၀မ္းစာကိုေတာင္ အနုိင္နိုင္ ရွာေနရတာ၊ ေဆးဖိုးလိုလာရင္ အခ်ိန္ပို အလုပ္ေတြ ဆင္းျပီး ျခစ္ျခဳပ္ကုပ္ကပ္ စုေဆာင္းျပီး ရလာတဲ့ ပိုက္ဆံကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ကိုင္ျပီးေတာ့ ေဆးသြား၀ယ္ၾက ရတာပါ။ ရလာတဲ့ ေဆးကို တန္ဖိုးၾကီးစြာ ထားျပီး ေ၀ဒနာခံစား ေနရတဲ့ ကေလးငယ္ကို တယုတယ တိုက္လို ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ၾကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ကေလးခမ်ာ ေနေလာင္ပန္းလို ႏြမ္းေခြသြား ရာကေန ျပန္လန္း မလာနိုင္ေတာ့ ဘူးေပါ့။ 

ဒီေဆး၀ါးအတု ေတြေၾကာင့္ အာဖရိကမွာ နွစ္စဥ္လူ ၁၂၀၀၀၀ ထက္မနည္း ေသဆံုးေနတယ္။ သူတို ့ဟာ ေဆး၀ါးအတု ေတြရဲ  ့သားေကာင္ေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္၊ ေဆးေတြဟာ ရက္လြန္ေနတဲ့ ေဆးေတြ ဒါမွ မဟုတ္ ေဆးအာနိသင္ ဘာမွကို မပါတဲ့ ေဆးအတုေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို ့ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ ့က စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။  ေဆးအတု ဆိုရာမွာ ေဆးအာနိသင္ မပါတဲ့ေဆးနဲ ့ ေဆးအာနိသင္ မျပည့္၀တဲ့ေဆး ေတြကို ဆိုလိုပါတယ္။ ေဆးအာနိသင္ လံုး၀မပါတဲ့ ေဆးထက္ ေဆးအာနိသင္ မျပည့္တဲ့ေဆးက ပိုျပီး အႏၱရာယ္ ရွိပါတယ္။ အာနိသင္ မျပည့္၀တဲ့ေဆး ေတြကို ေရရွည္ ေသာက္သံုးျခင္း အားျဖင့္ ေဆးယဥ္ပါး ေရာဂါကို ရရွိသြားနုိင္ျပီး ငွက္ဖ်ားနဲ ့အဆုပ္တီဘီလို ေရာဂါေတြ ကို ကုသရာမွာ ၾကီးမားတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

အခုဆိုရင္ အာဖရိက-ဆာဟာရ တိုက္ငယ္မွာ ေရာက္ ေနတဲ့ ငွက္ဖ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆး၀ါးေတြ အားလံုးရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုထက္ မနည္းက အတု ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီေဆးအတု ေတြက ေဆးအေရာင္း ဆိုင္ေတြ၊ ေဆးခန္းေတြ၊ လမ္းေဘးေဆးဆိုင္ ေတြကို ပ်ံ  ့နွံ ့ေရာက္ရွိ ေနပါတယ္။ အြန္လိုင္း ကေန ေရာင္းခ်ေနတဲ့ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မရွိတဲ့ ေဆးဆိုင္ေတြ ကေနလည္း ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။ သူတို ့ အားလံုးကေတာ့ ဒီေဆးေတြ အတု ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သိခ်င္မွသိၾကမွာပါ။ ဒီေတာ့ အာဖရိကတိုက ္ရဲ  ့ေဆး၀ါးအတု ျပႆနာကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ ၾကမလဲ ဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာနဲ ့တာ၀န္ ရွိသူေတြက ေခါင္းခ်င္းရိုက္ ရပါျပီ။ နည္းပညာနဲ ့ေျဖရွင္းမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ ထြက္ေပၚလာ ပါတယ္။ 

အျမတ္အစြန္း မယူတဲ့ Non-profit အသင္းအဖြဲ ့ Sproxil က ရိုးရွင္းတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ ေဆးထုတ္ေတြမွာ ခဲျခစ္အကြက္ေတြ ထည့္ေပးလိုက္တယ္။ ေဆးကို ၀ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ခဲျခစ္ကြက္ ကိုျခစ္မယ္၊ ေပၚလာတဲ့လွ်ိဳ  ့၀ွက္ နံပါတ္ကို Sproxil စီ ပို ့မယ္။ Sproxil က အဲဒီနံပါတ္ကို စစ္လိုက္ရင္ ဒါဟာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ ထားတဲ့ေဆး ဟုတ္၊ မဟုတ္ ခ်က္ျခင္းသိရွိျပီး ဖုန္းစာတိုနဲ ့ျပန္ေျဖေပးတယ္။ အဲလို မလုပ္ခ်င္ရင္လည္း ေဆးထုပ္ေပၚက ဘားကုဒ္ကို စကင္ဖတ္ျပီး စစ္နိုင္သလို Sproxil ကို တိုက္ရိုက္ဖုန္းဆက္ လို ့လည္းရတယ္။ အဲဒီမွာ ၂၄ နာရီ ၀န္ထမ္းေတြ ထားရွိေပးတယ္။ အဲဒီလိုဖုန္း မ်ားမ်ား ဆက္လာေအာင္လို ့လည္း Sproxil က သူ ့စီကို ဖုန္းဆက္တဲ့ စုစုေပါင္း ၾကာခ်ိန္ မ်ားရင္ မ်ားသလို ဆုခ်မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေပးလိုက္ ေသးတယ္။  ေဆးအတု ထုတ္တာခံေန ရတဲ့ ေဆးကုမၸဏီ ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကလည္း Sproxil ရဲ  ့အဲဒီအစီအစဥ္ ကို ေထာက္ခံ ၾကတယ္။ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ၾကတယ္။ Glaxo Smit Kline နဲ ့ Novartis လို ကမၻာေက်ာ္ ေဆးကုမၸဏီၾကီး ေတြလည္း ပါတယ္။ 

၂၀၀၉ ခုနွစ္ကစျပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ အခုေနာက္ဆံုး အခ်ိန္အထိမွာ ေဆး၀ါးအတု ဟုတ္၊မဟုတ္ လွမ္းျပီး စစ္ေဆးၾကတာ အၾကိမ္ေပါင္း ၂၈ သန္းထက္မနည္း ရွိျပီဆိုေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္တယ္ လို ့ ဆုိရမွာေပါ့။ ရိုးရွင္းျပီး အကုန္အက် သက္သာတဲ့ နည္းစနစ္နဲ ့ ေဆး၀ါးအတု ေတြရဲ  ့ရန္ကို ကာကြယ္နုိင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဖရိက တစ္ခြင္မွာ ကင္ညာ၊ ဂါနာ၊ နိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ တန္ေဇးနီးယားတို ့မွာ Sproxil ရဲ  ့ ေဆး အတု ဟုတ္၊မဟုတ္ စစ္ေဆးတဲ့ ခဲျခစ္စနစ္ကို က်ယ္ျပန္ ့စြာအသံုးျပဳလ်က္ရွိျပီး အခုေနာက္ဆံုး မာလီနုိင္ငံ လည္း ပါ၀င္လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးအတုကို စစ္ေဆးတဲ့စနစ္ ေအာင္ျမင္စျပဳလာျပီဆိုတာနဲ ့တျပိဳင္နက္ သက္ဆိုင္ရာက အဲဒီေဆးအတုထုတ္လုပ္ သူေတြကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး ရရွိနုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ယ္ယူသူ တစ္ဦးရဲ  ့လက္ထဲကို အဲဒီေဆးအတု ဘယ္လို အဆင့္ဆင့္ ေရာက္ရွိလာသလဲ ဆိုတာဟာ အေတာ့္ကို ျပန္လိုက္ရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

အာဖရိကတိုက္ ထဲမွာပဲ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေဆးအတုေတြ မဟုတ္ဘဲ နယ္စပ္စည္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ေဆး၀ါး အတုေတြလည္း ျဖစ္ေနနိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေဆး၀ါးအတု ထုတ္လုပ္တဲ့ ပင္ရင္းေနရာကို မေဖာ္ထုတ္ နိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း သယ္ယူပို ့ေဆာင္ ေနဆဲ အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကားျဖတ္ဖမ္းဆီး နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ ေလ့လာခ်က္ အရ ေဆး၀ါးအတု စီးဆင္းမႈက အာရွနဲ ့အာဖရိက ၁၂ နိုင္ငံမွာ ယွက္ျဖာေနတာပါ။ အာဖရိက နဲ ့ သက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ ခဲ့တဲ့ ေဆး၀ါးအတု ေတြဟာ လူေပါင္း ၇၅ သန္း အသံုးျပဳလို ့ရတဲ့ ေဆး၀ါး ပမာဏေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေလာက္နိုင္ငံ အမ်ားၾကီးကို ယွက္ျဖာေနတဲ့ ေဆး၀ါးအတု ျပႆနာကိုေျဖရွင္း ဖို ့ နိုင္ငံတကာက RFID လို ့ေခၚတဲ့ ေရဒီယိုလွိဳင္း ၾကိမ္ႏႈန္းသံုး စိစစ္ေရး နည္းပညာကို  အသံုးျပဳ လာၾကပါတယ္။ 

ေဆးအစစ္ေတြ ေပၚမွာ RFID ဖတ္လို ့ရတဲ့ စနစ္ေတြ ထည့္ၾကတယ္။ စက္နဲ ့ၾကည့္မွ ျမင္ရတဲ့ လံုျခံဳေရးအမွတ္ တံဆိပ္ေတြ ထည့္ၾကတယ္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ကစျပီး အာဖရိက ၃၂ နိုင္ငံက ကၽြမ္းက်င္သူ ၁၉၀ ဦးကို ေဆးအတုနဲ ့ အစစ္ ခြဲျခားနည္း သင္တန္းေတြ ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေဆးအတု ေတြကို အာရွမွာလုပ္ျပီး အာဖရိက ကို တင္သြင္းလာတယ္ ဆိုတာပဲ။ ေဆးအတု တင္သြင္းတဲ့ ႏႈန္းနဲ ့ အတု၊အစစ္ ခြဲျခားနိုင္တဲ့ ႏႈန္းက ဘယ္လိုမွ မမွ်တဲ့အတြက္ အခုအခ်ိန္အထိ ေဆးအတု ေသာက္သံုးမိလို ့မေသသင့္ဘဲ ေသဆံုးရသူေတြ သန္းနဲ ့ခ်ီ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဆးကုမၸဏီ ေတြကလည္း နုိင္ငံေပါင္းစံုက ဆိုေတာ့ သူတို ့အားလံုးကို ေဆးအတု၊အစစ္ ခြဲျခားနိုင္ေရး လံုျခံဳေရး အစီအမံေတြ ထည့္သြင္းေစဖို ့ ဆိုတာ အေတာ္စည္းရံုး ယူခဲ့ရပါတယ္။ ေဆးအတုေၾကာင့္ ေန ့စဥ္ အျပစ္မဲ့သူေတြ ေသဆံုး ေနရပါတယ္။ ဒီေဆးအတု ေတြ အာရွကေန အာဖရိကကို  စီးဆင္းရာမွာ နယ္စပ္ဂိတ္ ေတြကို ေသခ်ာေပါက္ ျဖတ္သန္းရ ပါတယ္။ ဒါကို မဖမ္းမိဘူး ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား အက်င့္ပ်က္ ျခစားလို ့ပဲျဖစ္မွာပါ။ အေျခအေန အေတာ္ေလး ဆိုးရြားေနျပီ ျဖစ္တဲ့ ေဆး၀ါးအတု ျပႆနာ အေၾကာင္း သတိထားမိေစဖို ့ရည္ရြယ္ျပီး ေလ့လာေရးသား လိုက္ရပါတယ္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္

FDA ၏ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေလးႏွစ္ခန္႔ ရွိလာေသာ္လည္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေန


ရန္ကုန္ ၊ ၃၀-၉-၂၀၁၆

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန FDA မွ တားျမစ္ထားသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ဆိုးေဆး အသံုးျပဳထားသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ ၂၀၁၂ မွစတင္၍ အသိ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး အသင္းထံမွ သိရွိရသည္။

“ဝင္စစ္ရင္း အသိပညာေပးတာ ေလးႏွစ္ရွိၿပီ။ အခုထိလည္း ေတြ႔ေနတုန္းပဲ။ ေရာင္းတဲ့သူ ကိုေရာ၊ စားသံုးသူေရာ အသိပညာေပးတာ ပိုမိုထိထိ ေရာက္ေရာက္ လုပ္သင့္ၿပီ ထင္တယ္။”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး အသင္းမွ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းျမင့္ က ေျပာသည္။ FDA အေနျဖင့္လည္း အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး အသိပညာ ေပးမႈမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ဆက္ေျပာသည္။ 

တားျမစ္ထားသည့္ အစားအေသာက္ မ်ားကို ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲဦးစီး ဌာနမွ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းမီဒီယာ မ်ားတြင္ ေၾကညာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အသိပညာ ေပးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန FDA မွ သိရသည္။ လက္ရွိတားျမစ္ ထားသည့္ မုန္႔မ်ားမွာ တ႐ုတ္စာတန္းထိုး ေလေဖာင္းမုန္႔၊ ဆီေၾကာ္မုန္႔၊ စုပ္လံုး၊ စုပ္ျပား၊ ဂ်ယ္လီ မ်ားပါဝင္ၿပီး အမ်ဳိး ၂၀ ဝန္းက်င္ ပါဝင္ၿပီး ဆိုးေဆး အသံုးျပဳထားသည့္ စားေသာက္ကုန္ မ်ားကိုလည္း တားျမစ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

စားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းထား ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ နည္းဥပေဒ မထြက္ရွိ ျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူမႈ အပိုင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္ကာ အသိပညာ ေပးမႈမ်ား ကိုသာ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္

အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ရန္ ညႊန္ၾကားမႈ မလိုက္နာဘဲ ေလးႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ ရသည့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားမည္ရန္ကုန္ ၊ ၃၀-၉-၂၀၁၆

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စားေသာက္ဆုိင္ မ်ား၏ ေငြရွင္းေျပစာ မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထား ေသာ္လည္း မလိုက္နာဘဲ ေလးႀကိမ္ႏွင့္ အထက္ ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ ရသည့္ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ား စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း မ်ား၏ ေငြရွင္းေျပစာ မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ရန္ ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ကစတင္ခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ အမွတ္ တံဆိပ္ မကပ္သည့္ စားေသာက္ဆုိင္ မ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလကစ၍ ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ ေစခဲ့သည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာ လလယ္အထိ ငါးလေက်ာ္ ကာလအတြင္း အခြန္ေျပစာ အမွတ္တံဆိပ္ မကပ္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္ ၂ဝ၆ ဆိုင္မွ ဒဏ္ေၾကး ေငြက်ပ္ ၃၁ သန္း ရရွိထားၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ဒဏ္႐ိုက္ ခံရေသာ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားသည္ က်သင့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ အတိုင္း တံဆိပ္ေခါင္း အျပည့္အဝ မကပ္ျခင္းႏွင့္ ေငြရွင္းေျပစာ တြင္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံထား ေသာ္လည္း အခြန္တံဆိပ္ လုံးဝ မကပ္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေငြရွင္းေျပစာတြင္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း မ်ားကို ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကစ၍ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂ အရ တရားစဲြဆိုမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္မွ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ကာ ယင္းသို႔ တရားစဲြဆုိ ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္ဆုိင္း ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ အခြန္တံဆိပ္ မကပ္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္ ၂၆၄ ဆုိင္ကို ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ေၾကးေငြ ေငြက်ပ္ သိန္း ၇၂ဝ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အခြန္ အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ရန္ တစ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ ပါက ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ ပါက ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း၊ သံုးႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ ပါက ေငြက်ပ္ ခုနစ္သိန္းႏွင့္ သံုးႀကိမ္ႏွင့္ အထက္ ပ်က္ကြက္ပါက ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္းအထိ ဒဏ္႐ိုက္ရန္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။ (၄၄၇)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၃)

စက္မႈက႑ပုိမုိဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ စက္မႈဇုန္ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္ လိုအပ္ရန္ကုန္ ၊ ၃၀-၉-၂၀၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာ ေစရန္ စက္မႈဇုန္ ဆိုင္ရာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ ေျမေနရာ ရရွိေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ဝင္ေရာက္ လာေစေရး တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ပံ့ပိုးကူညီ ေပးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ သူမ်ားအသင္း တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

စက္မႈက႑ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ေနၿပီး စက္မႈ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ အေနအထား မွာလည္း အဓိကက်လ်က္ ရွိသည္။ ကုမၸဏီမ်ား ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရိွရန္ ျပည္တြင္း၌ သာမက ျပည္ပေစ်းကြက္ မ်ားႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈက႑ ကုန္ပစၥည္း ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အတြက္ ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ လာၿပီး ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ မ်ားလည္း ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္သူမ်ား အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးထြန္း က ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈက႑ ပိုမို ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားစုမ်ား တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာျမင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး မ်ား တိုးတက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္ က်င္းပမည့္ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ဦးေဆာင္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထပ္ဆင့္ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ မ်ား ရွာေဖြျခင္း ျပပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ ခန္းမ၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၅)

အားကစားျမင္ကြင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၅) အမွတ္(၃၇)အားကစားျမင္ကြင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၅) အမွတ္(၃၇)

Download Links


မေလးရွားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၃၈ ဦး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ကုန္ ၊ ၃၀-၉-၂၀၁၆

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း ၁၁ ခုတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား မ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ရန္ ေလယာဥ္စရိတ္ မတတ္ႏုိင္သူ C of I ရရွိၿပီးသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ၁၃၈ ဦးႏွင့္ ရင္ခြင္ပုိက္ ကေလး တစ္ဦးတုိ႔အား ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ Mother Trading and Construction Co.,Ltd. ႏွင့္ မိဘဂုဏ္ရည္ အဖြဲ႕သားမ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ ေလဆိပ္မွ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလေၾကာင္း (MAI) ေလယာဥ္ျဖင့္ ယမန္ေန႔ည ၈ နာရီ မိနစ္ ၄ဝ တြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္ သို႔ ေရာက္ရွိ လာသည္။

ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာသည့္ အလုပ္သမား မ်ားအား Mother Trading and Construction Co.,Ltd. ႏွင့္ မိဘဂုဏ္ရည္ အဖြဲ႕သားမ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ အလုပ္သမား တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ စီ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ေနရပ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ ႏုိင္ျခင္း မရွိသူမ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဓမၼာ႐ံု၌ ေနရာခ်ထား ေပးကာ IOM အဖြဲ႕မွ ေနရပ္ျပန္ ခရီးစရိတ္၊ အဝတ္အထည္၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါး ပစၥည္းမ်ား ကို ေထာက္ပံ့ ကူညီျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္မည့္ အလုပ္သမား မ်ားအား ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ယင္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း တို႔ကို သက္ဆုိင္ရာ ဌာန အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားမွ C of I ျဖင့္ ျပန္လာသည့္ အလုပ္သမား မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ မွစ၍ ျပန္လည္ ေခၚယူလ်က္ ရွိရာ ပထမအႀကိမ္ မွ ယခု ဒသမ အႀကိမ္အထိ စုစုေပါင္း ၁၃၇၂ ဦးႏွင့္ ရင္ခြင္ပုိက္ ကေလး ေလးဦးတို႔ကို ျပန္လည္ေခၚယူ ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၁၇)

ေမြေတာ္ကကၠဴပရိ၀ုဏ္ အတြင္းရွိ ဘုရားေစတီပုထုိးမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္မွစ၍ ေရွးမူလက္ရာမပ်က္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မည္ေတာင္ႀကီး ၊ ၃၀-၉-၂၀၁၆

ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ေ ၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွိ ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရား ပရိဝုဏ္ အတြင္းရွိ ေစတီ ပုထိုးေပါင္း မ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရာ အဆိုပါ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ေရွးမူလက္ရာ မပ်က္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

''ျပဳျပင္ရမယ့္ ဘုရားေစတီ ပုထိုးေပါင္းက မ်ားတာေၾကာင့္ ပထမ ဦးစားေပး အေနနဲ႔ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၁၄ ေပ ကေန ေပ ၃ဝ အထိ၊ ဒုတိယ ဦးစားေပး အေနနဲ႔ ဉာဏ္ေတာ္ အျမင့္ ၁၉ ေပ ကေန ၂၄ ေပအထိနဲ႔ အပ်က္အစီး နည္းပါးတဲ့ အရံေစတီ ေတြကို ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဆိုၿပီး ခြဲျခားျပင္ဆင္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ပ်က္စီးသြားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ား အနက္ အႀကီးစား ျပဳျပင္ရမည့္ ေစတီမ်ားမွာ ၁ဝ၄ ဆူ၊ အလတ္စား ျပဳျပင္ရမည့္ ေစတီမ်ားမွာ ၅၉၂ ဆူရွိၿပီး အေသးစား ျပဳျပင္ရမည့္ ေစတီမွာ ၃၄၂ ဆူရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေမလအတြင္း က ေမြေတာ္ကကၠဴ ဘုရား ပရိဝုဏ္ အတြင္းရွိ ဆုေတာင္း ျပည့္ အာေသာက ဘုရားႀကီးကို ဦးစားေပး ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ျပင္ဆင္မႈ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပ်က္စီးသြားေသာ ေစတီပုထိုး မ်ားကို အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ အလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ ဘုရားဖူးမ်ား လာေရာက္ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ လ်က္ရွိၿပီး ျပန္လည္ မြမ္းမံရန္ ေမလအတြင္း မွစတင္၍ အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လအထိ စုစုေပါင္း အလွဴေငြ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၆)

ယစ္မူးစည္းစိမ္ မၿငိမ္မသက္ အေျခပ်က္၏


ယစ္မူးစည္းစိမ္ မၿငိမ္မသက္ အေျခပ်က္၏

ပုထုဇဥ္တို႔ သဘာဝ ေအာင္ျမင္မႈရသည့္ အခ်ိန္တြင္ အရိွန္အဝါ ၾသဇာကို တလြဲ သုံးတတ္ျခင္းသည္ မိမိဘဝ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးေရး ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပန္းမဝင္မီ တက္ေထာင္ျခင္း သည္လည္း အ႐ႈံးႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ ရတတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ဆိုမိန္႔ထား ၾကသည္။

လူ႔ရပ္ခန္းဝါ ပယ္ေလးရြာကား၊ အခါခပ္သိမ္း ေၾကာက္ႀကိမ္း သရဲ၊ လြန္စြာၿမဲလ်က္ ဆိုသည့္အလား ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးမွစ၍ ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအေပါင္း တို႔ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈ မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ၾက ရသည့္ဒုကၡ ကင္းေဝးေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကခ်ိန္၌ တိုက္ပဲြေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား အေရး စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ဖြယ္ၾကားသိ ေနၾကရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းေ နထိုင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားက ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကသည့္ တိုင္ေအာင္ မၿငိမ္းခ်မ္း ေသးသျဖင့္ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနၾက ရသည္။ တိုက္ပဲြေရွာင္ စခန္းမ်ား မွာလည္း လာေရာက္ ခိုလႈံသူဦးေရ ေလ်ာ့သြားသည္ မရိွဘဲ လူဦးေရ တိုးလာလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕တို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားသျဖင့္ ေတာ့ဆန္ႏွင့္ မင္းကုန္းေက်းရြာ တုိ႔မွ ျပည္သူ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ လာၾကသျဖင့္ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တိုက္ပဲြေရွာင္ စခန္း ၂၁ ခုဖြင့္လွစ္၍ ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ထား ရသည္။ တိုက္ပဲြေရွာင္ ျပည္သူမ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရး  ပူပင္ရ သကဲ့သုိ႔ အေျခခံပညာ သင္ၾကား ေနၾကေသာ သားငယ္ သမီးငယ္တို႔ ပညာ သင္ၾကားေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ျဖစ္ေနၾက ရသည္။ ေမလကုန္ ေလာက္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေခတၱၿငိမ္ သြားသျဖင့္ ေက်ာက္မဲရိွ တိုက္ပဲြေရွာင္ စခန္းမွ ထြက္ခြာ၍ ေနရပ္ျပန္ သြားၾကသူမ်ား ရိွေသာ္လည္း စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေန ေၾကာင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ေပၚသို႔ ျပန္လည္ခိုလႈံ ေနၾကရ ျပန္သည္။

ဤေနရာတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္းကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလိုသည္။ ၄င္းစာတမ္းတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႀကီးမားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစု အသိပညာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အသိပညာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊား ရမည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ၊ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးအားထား ျပဳမႈမ်ား ရိွေနေစရန္ မျပတ္မလပ္ ေသာ ေလ့လာဆည္းပူး ျခင္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ လာႏုိင္သည့္ အရာရာ အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ရေပမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤ အခြင့္အေရးကို အမိအရ စြဲကိုင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည့္  အခြင့္အခါေကာင္း ရရိွေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ၂ဝ၃ဝ သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ၿပီ ျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္ ကစၿပီး ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား တို႔၏ အက်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္ အသီးသီး တို႔တြင္ အားလုံးပူးေပါင္း ပါဝင္ႀကိဳးပမ္း ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္း ထားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္၊ င႐ုတ္ဆုံ လွဴခဲ့ဖူးေရာ့ထင္ ဟု ဆိုရမေလာက္ ေသာကေရာက္ ေနၾကရေသာ ျပည္သူတို႔ ဘဝကို မစာနာ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ အရင္းအျမစ္ မ်ား တိုးပြားေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ မိမိတို႔ ရရိွထားေသာ အေျခ အေနေပၚ ယစ္မူးကာ နယ္ေျမေဒသ မၿငိမ္မသက္ ေစေသာ အျပဳအမူ မ်ားသည္ ျပည္သူတို႔ဘဝ အေျခပ်က္ သည္ထက္ ပ်က္ေစေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကို သက္ဆုိင္သူတုိ႔ ျပန္လည္ သုံးသပ္ၾက ပါရန္ ျမဝတီ က တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂)

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၃၀-၉-၂၀၁၆)ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၃၀-၉-၂၀၁၆)

Download Links


Thursday, September 29, 2016

ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားလာမႈ သိသာစြာ တုိးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရန္ကုန္ ။ ၂၉-၉-၂၀၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားအေနျဖင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ရက္ ၃ဝ ထက္မပိုေသာ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈ အတြက္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္၍ ခရီးသြားလာမႈ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာ ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ထားေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရိယာ ဒါ႐ိုက္တာ Sherleen Seah  က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခရီးသြား ဧည့္သည္ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးတက္ လာေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခရီးသြား ဧည့္သည္ ၁ဝ၅၄၅၂ ဦး သြားေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ-စင္ကာပူ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈ ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ) ျပည့္သည့္အျပင္ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ လည္း ရရွိေတာ့မည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သျဖင့္ ခရီးသြားလာမႈ တိုးတက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြား ဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈမွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ တို႔မွ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခရီးသြား ဧည့္သည္ လာေရာက္မႈ တိုးတက္ လာသျဖင့္ အဆင့္ (၂ဝ) ၌ စာရင္းဝင္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာ Sherleen Seah က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး နီးပါး ပြဲေတာ္မ်ား ရွိျခင္း၊ အစားအေသာက္ မ်ား ေကာင္းျခင္းႏွင့္ ေရွာပင္းစင္တာ မ်ားစြာရွိျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားအတြက္ ပို၍ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိၿပီး ျမန္မာ ခရီးသြား ဧည့္သည္ မ်ားလည္း လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ တစ္ခု၌ ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ အပန္းေျဖစရာ ေနရာမ်ားသို႔ ျမန္မာ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ခံစား ႏိုင္ေစရန္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးႏွင့္ အေရာင္း ျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ေပါင္းမ်ားစြာကို ယမန္ႏွစ္ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-စင္ကာပူ ခရီးစဥ္ အတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီ ေပါင္း ၂ဝ ခန္႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (ေကေက)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၆)

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၌ တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာအဆင္ မ်ား ရက္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္ေနေရစႀကိဳ ၊ ၂၉-၉-၂၀၁၆

မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ သည္ ေရွးယခင္ ကတည္းက လက္ရက္ကန္း ထြန္းကားေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္ေမွာက္ ကာလတြင္ လက္ရက္ကန္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့ လာခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္သား ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ေနရေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာေၾကာင့္ လက္ရက္ကန္း မွ စက္ရက္ကန္း သို႔ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသား ႐ိုးရာအဆင္ မ်ား ရက္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနေၾကာင္း ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ေခ်ာင္းစံျပ ေက်းရြာ ရက္ကန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္က လြန္ခဲ့တ့ဲ ခုနစ္ႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက လက္ရက္ကန္းစင္ ၅ဝ ေလာက္နဲ႔ ကခ်င္႐ိုးရာ အဆင္နဲ႔ ခ်င္း႐ိုးရာ အဆင္ေတြ ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ လက္ရက္ကန္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈေတာ့ ေႏွးတာေပါ့။ အဲဒီ အခ်ိန္ကေတာ့ လုပ္သားရွိရင္ ရွိသလုိ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ တာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ လုပ္သား က ရွားလာေတာ့ အခု လက္ရက္ကန္း ေနရာမွာ စက္ရက္ကန္းကို အစားထိုး လုပ္ကိုင္ ေနပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းကို ေတာ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕က ဝယ္ပါတယ္။ ကုန္ေခ်ာ ကိုေတာ့ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ရွိတဲ့ ႐ိုးရာ အေရာင္းဆုိင္ ေတြကို တင္သြင္းပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ေရာင္းအားက ေကာင္းေနပါတယ္'' ဟု ဆင္ေခ်ာင္း စံျပေက်းရြာမွ ''ဝန္းရံခ'' တုိင္းရင္းသား ႐ိုးရာအဆင္ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ကိုမင္းမင္းထုိက္ က ေျပာသည္။

အဆုိပါ တုိင္းရင္းသား႐ိုးရာ အဆင္မ်ားကို ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားမ်ား သာမက ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားပါ အထူးႏွစ္သက္ ၾကေၾကာင္း ရက္ကန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

ေဖထြဏ္းေဇာ္ (ေရစႀကိဳ)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၄)

TNLA လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မွ အဖဲြ႕၀င္ေလးဦး ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္


လွသာ(ခ)အုိက္ၾကက္
ညီမင္းထြန္း(ခ)ညီခ်ား
လွေအာင္
ေက်ာ္ေက်ာ္(ခ)အယုိင္


ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၉-၉-၂၀၁၆

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိန္းျပစ္ေက်းရြာ အတြင္း လုံၿခံဳေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ ထံသုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ ည ၈ နာရီတြင္ TNLA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တပ္ရင္း(၆၆၆)မွ တပ္သားအဆင့္ ရွိ လွသာ(ခ) အိုက္ၾကက္ ၄၆ ႏွစ္ႏွင့္ ညီမင္းထြန္း (ခ) ညီခ်ား ၁၇ ႏွစ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ တပ္သားအဆင့္ ရွိ လွေအာင္ ၃၆ ႏွစ္ႏွင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္(ခ) အယိုင္ ၃၇ ႏွစ္တို႔ သည္ လည္းေကာင္း လက္နက္မဲ့ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ ခဲ့သည္။

ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ TNLA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ ေလးဦးသည္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ ညပိုင္းတြင္ TNLA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မွ ပိန္းျပစ္ရြာ အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီး တပ္သားသစ္မ်ား အျဖစ္ ၄င္းတို႔ အပါအဝင္ ရြာသား ၂၅ ဦးအား အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ကာ စစ္ေရးျပႏွင့္ လက္နက္ငယ ္သင္တန္း၊ ပေလာင္စာေပ တို႔အား သင္ၾကားခဲ့ ရၿပီး တပ္ရင္း (၆၆၆) တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းစခန္းမွ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ထံသုိ႔ လာေရာက္၍ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းသို႔ အသီးသီး ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၁၆)

လယ္ယာက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိရန္ကုန္ ၊ ၂၉-၉-၂၀၁၆

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑မွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြပမာဏ သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားၾကား၌ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ  ပိုမိုလာေရး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ ထံမွ သိရသည္။

''လယ္ယာက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး တင္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ဒီေန႔အထိ လယ္ယာက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ လက္ရွိ လယ္ယာက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒ ေတြကို တိုးျမႇင္႔ဖို႔ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ လယ္ယာက႑နဲ႔ စက္မႈက႑ ႏွစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ ပါတယ္'' ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ မွရရွိေသာ ဝင္ေငြကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လူဦးေရေပၚ မူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္ရာတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝဝ သာ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။လက္ရွိတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑သည္ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္ကုန္တန္ဖုိး၏ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ျပည္ပပုိ႔ကုန္ ဝင္ေငြ၏ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိမႈတြင္ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိရွိကာ ျမင့္မားသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ေစေရး အတြက္ စီးပြားေရးက႑ကို တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (OECD) မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က႑တုိ႔၌ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိဘဲ အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အေျခအေန မ်ဳိးတြင္ လယ္ယာက႑၌ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပ့ံပုိးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္း၊ စက္မႈလယ္ယာ စက္ကိရိယာမ်ား အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ ်ားမွ ေခ်းေငြေပး ႏုိင္ျခင္းတို႔ လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ (ဇာဏီ)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၁၂)

ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏြားလပုိ႔ေတာင္ေစတီ၀န္းက်င္ ေဒသကုိ သဘာ၀၀အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမည္ေပါင္ ၊ ၂၉-၉-၂၀၁၆

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံကေက်းရြာ ရွိ ႏြားလပို႔ေတာင ္ေစတီ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသ ကို လာမည့္ ပြင့္လင္းရာသီ တြင္ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဟာက္က်င္မုန္ ထံမွ သိရသည္။

''ႏြားလပို႔ေတာင္ ေစတီ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ေဒသကို သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အခါမွာ ေတာေတာင္ေတြရဲ႕ေဂဟစနစ္ေတြ မပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြား မွာပါ'' ဟု ဦးေဟာက္က်င္မုန္ က ေျပာသည္။

ယင္းေနရာကို ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈ အဆင္ေျပပါက မၾကာမီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ႏြားလပို႔ေတာင္ ေစတီ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းေသာ္တာလြင္

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၆)

ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔ထြက္၍ ရာထူးတိုးစာေမးပဲြ ေျဖဆုိမည့္ျမန္မာသေဘၤာသား ဦးေရေလ်ာ့နည္းလာရန္ကုန္ ၊ ၂၉-၉-၂၀၁၆

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ျပည္တြင္း၌ ရာထူးတိုး စာေမးပြဲေျဖဆို ၾကသည့္ ျမန္မာ သေဘၤာသား အမ်ားစုမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္၍ ေျဖဆိုခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားသျဖင့္ ေျဖဆိုမႈ မ်ားျပားခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ထြက္၍ ရာထူးတိုး စာေမးပြဲေျဖဆိုသည့္ သေဘၤာသား ဦးေရမွာ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္း သြားေၾကာင္း သိရသည္။

''အရင္ကဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမယ့္ သေဘၤာသား ေတြကို စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္ၾကား ေပးႏိုင္မယ့္ သင္တန္း ေကာင္းေကာင္းေတြ မရွိဘူး။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ျပည္တြင္းမွာ ပုဂၢလိက အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ လာတာေၾကာင့္ ျမန္မာ သေဘၤာသားေတြ စာေမးပြဲေျဖတာ အေထာက္အကူ ျပဳတဲ့အတြက္ ျပည္ပကို ထြက္ၿပီး ေျဖဆိုတဲ့ႏႈန္း ေလ်ာ့သြားတာပါ'' ဟု ဝါရင့္ျမန္မာ သေဘၤာသား ဦးေဝၿဖိဳး က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ျပည္တြင္း၌ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားမႈသည္ ယခင္ႏွစ္ မ်ားထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ထက္ဝက္ခန္႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ သေဘၤာသား မ်ားသည္ ကုန္းပတ္ႏွင့္ အင္ဂ်င္ပိုင္း စသည့္ရာထူး မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာသေဘၤာသား မ်ားသည္ ျပည္ပသို႔ ထြက္၍ ရာထူးတိုး စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတို႔၌ သြားေရာက္ေျဖဆို ၾကၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ မွတ္ပံုတင္ ထားသူ ျမန္မာ သေဘၤာသား ဦးေရ တစ္သိန္းနီးပါး ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မင္းေသာ္တာလြင္

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၆)

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ရွိ သရပါတံခါး ကုိ အႀကီးစားျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးမွ ျဖတ္သန္းသြားလာ ခြင့္ျပဳမည္ေညာင္ဦး ၊ ၂၉-၉-၂၀၁၆

ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ရွိ သရပါတံခါးမွာ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အတြင္းလိႈက္ အက္ကြဲေၾကာင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၿပိဳက်ပ်က္စီး သြားႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္း သြားလာခြင့္ကို ပိတ္ထားၿပီး အႀကီးစားျပဳျပင္ မြမ္းမံၿပီးမွသာ ျပန္လည္ ျဖတ္သန္း သြားလာခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

''ငလ်င္ဒဏ္ ေၾကာင့္ သရပါတံခါး က လံုးဝၿပိဳက် ပ်က္စီးမႈ မရွိခဲ့ေပမယ့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႀကီးေတြ ျဖတ္ေမာင္းသြား လာရင္ တုန္ခါမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေန ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္သြားႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီလို မျဖစ္ေအာင္ အခုဆိုရင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႀကီးေတြ သြားလာခြင့္ကို ယာယီပိတ္ထား ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ေတြ ကိုေတာ့ ျဖတ္သန္း သြားလာခြင့္ျပဳ ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ သရပါတံခါးကို ယူနက္စကို၏ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ အႀကီးစား ျပဳျပင္မြမ္းမံ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သရပါ တံခါးမွာ ၿပိဳက်ႏိုင္ေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ယာယီ ျဖတ္သန္းခြင့္ ပိတ္ထားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒသခံမ်ား၏ ႐ိုးရာျဖစ္သည့္ သရပါတံခါး၏ နတ္ကြန္းေရွ႕၌ လာေရာက္ အဓိ႒ာန္ျပဳသူ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (သီရိ)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၅)

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လႈပ္ခတ္မႈမ်ား


ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လႈပ္ခတ္မႈမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ ရန္ကုန္ ေစ်းကြက္၌ အကယ္ဒမီေရႊ တစ္က်ပ္သား အဖြင့္ေစ်းႏႈန္း ေငြက်ပ္ ၈၈၆၅ဝဝ ႏွင့္ အပိတ္ေစ်းႏႈန္း ေငြက်ပ္ ၈၉၄ဝဝဝ ရွိၿပီး ေအာင္သမာဓိ ေရႊဆုိင္ ၁၆ ပဲရည္ ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ အဖြင့္ ေငြက်ပ္ ၈၈၆၅ဝဝ ႏွင့္ အပိတ္ေငြက်ပ္ ၈၉၃ဝဝဝ ျဖစ္သည္။ ေငြလဲႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ဗဟုိဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း ေငြက်ပ္ ၁၂၃၅ က်ပ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း ေငြက်ပ္ ၁၂၄၃ က်ပ္မွ ၁၂၄၅ က်ပ္၊ ျပင္ပေစ်းကြက္ ေငြလဲႏႈန္း ေငြက်ပ္ ၁၂၅၅ က်ပ္မွ ၁၂၅၉ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ ရန္ကုန္ ေရႊေစ်းကြက္၌ ၁၆ ပဲရည္ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၈၇၁ဝဝဝ၊ ေငြလဲႏႈန္း အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၂၁၄ က်ပ္ ရွိခဲ့ရာမွ ျပည္တြင္းေရႊ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္းတုိ႔ တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ ကမၻာ့ ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၅၅ ေဒၚလာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရႊေစ်း တက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲႏႈန္း၊ ကမၻာ့ ေရနံေစ်းႏႈန္း ႏွင့္ ျပည္တြင္း အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းတုိ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပ ထားသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ကမၻာ့ေငြေၾကး စနစ္အတြက္ အခရာ  ျဖစ္သည့္ အတြက္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲ ဂယက္သည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ မ်ားကို လႈပ္ခတ္ ေစေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရး သမားမ်ားသည္ အျမတ္မ်ားမ်ား ရႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ ၾကရာ၌ ရွိသမွ်ၾကက္ဥ အားလုံးကုိ ျခင္းေတာင္း တစ္ခုတည္းမွာ ထည့္မထားရ ဆုိစကား ကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခု တည္းမွာသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တစ္ခုထက္ ပုိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားၾကရာ အတုိးရရွိမႈ နည္းေသာ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ (Bond) ကုိ ဝယ္ယူျခင္း၊ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္အတုိးမရ ေသာ္လည္း အ႐ႈံးမရွိ ႏုိင္ေသာ ေရႊကုိ ဝယ္ထားျခင္း စသည့္ နည္းစနစ္မ်ား ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ၾကသည္။ ဤသုိ႔ တစ္ခုထက္ပုိ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားျခင္းျဖင့္ တစ္ခု အ႐ႈံးေပၚလွ်င္ တျခားတစ္ခုက အျမတ္ႏွင့္ ျပန္လည္ကာမိ ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရႊ ေစ်းႏႈန္းမွာ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားမွ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၏ ေရႊေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပသုိ႔ တရားဝင္ ေရႊတင္ပုိ႔ခြင့္ ျပဳရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္းလည္း သိရၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရႊမ်ားကုိ တရားမဝင္ ယူေဆာင္လာသူ တစ္ဦးအား အိႏၵိယ အစုိးရက ဖမ္းဆီး လုိက္သည့္ သတင္း ေတြ႕ရသည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ေရႊကုိ အသုံးခ်နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျဖင့္ တြဲဖက္၍ လက္ဝတ္ရတနာ အျဖစ္ အသုံးျပဳမႈ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္ မ်ားက ေရႊဝယ္ယူ စုေဆာင္းမႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား အေျခအေနမွာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဘရာဇီး ႏုိင္ငံတုိ႔မွ အစုိးရ ဗဟုိဘဏ္ မ်ားသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ စုေဆာင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေရႊစုေဆာင္း မႈမ်ား လာသျဖင့္ ယခင္က ႏုိင္ငံျခားေငြ အရန္အျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာကုိ ၈ဝ မွ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔သာ ထားၿပီး ေရႊစုေဆာင္းမႈ မ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ ယခင္က ရွိခဲ့ၿပီး ယခုလည္း ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ ေနၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ဖြင့္လုိက္ ေသာ္လည္း အက်ေစ်း ျဖင့္သာ ေရာင္းဝယ္ ေနၾကသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းေနေသးသည္။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမုိဝင္ေရာက္ လာမည့္ အလားအလာ ေကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ၾကားေနရသျဖင့္ ထုိသတင္းမ်ားက ေရႊေစ်းႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္းကို လႈပ္ခတ္ေစေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊေစ်းျပန္ၿငိမ္ သြားႏုိင္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စကားသံမ်ား ၾကားရသည္။ သုိ႔ေသာ္ တျခားတစ္ဖက္ တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးလဲႏႈန္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေငြေၾကး ၾကြယ္ဝသူ မ်ားက ေရႊဝယ္ယူ စုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ အကာအကြယ္ ယူတတ္ၾက ေပရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရႊေစ်းႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈမွာ ေစာင့္ၾကည့္ ရဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၈-၂၀၁၆)ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၉-၈-၂၀၁၆)
Download Links
ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၂၈-၈-၂၀၁၆)
Download Links

Tuesday, September 27, 2016

အလက္ပုိၿမိဳ႕ တုိက္ပဲြ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ အားၿပိဳင္ပဲြ
( ကုိကုိလႈိင္  )

စစ္သမိုင္း ေလ့လာသူမ်ား အဖို႔ ကမာၻေပၚ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားကို မသိမျဖစ္ သိေအာင္ ေလ့လာၾက ရသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ လာခ်ိန္မွ စ၍ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ စစ္အင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ တိုက္ခဲ့ၾကသည့္ ကဒက္ရွ္ တိုက္ပဲြမွစကာ ပထမကမၻာစစ္ကုိ အဆံုးသတ္ ေစခဲ့သည့္ ဆုမ္းတိုက္ပြဲ၊ ဒုတိယကမာၻ စစ္၏ အလွည့္အေျပာင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည့္ ကတ္စ္တိုက္ပြဲ၊ စတာလင္ဂရက္ တိုက္ပြဲ၊ ေနာ္မန္ဒီ ကမ္းတက္တိုက္ပြဲ၊ အီယိုဂ်ီးမား တိုက္ပြဲ၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၌ ထင္ရွားသည့္ ဒိန္ဗင္ဖူးတိုက္ပြဲ၊ တက္ႏွစ္သစ္ကူး ထိုးစစ္ တိုက္ပြဲစသည္ျဖင့္ လူသိမ်ား လွသည့္ သမိုင္းဝင္ တိုက္ပြဲမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

ယခုအခါ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ အလက္ပိုၿမိဳ႕ ၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ အလက္ပို တိုက္ပြဲမွာလည္း ေခတ္သစ္ စစ္သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ က်န္ရစ္ခဲ့မည့္ တိုက္ပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သမား႐ိုးက် စစ္သေဘာ တရားဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ မည္သို႔မွ် ဆန္းသစ္ ထူးျခားသည့္ စစ္ပြဲမ်ဳိးမဟုတ္၊ ၂၁ ရာစုထက္ ၁၆ ရာစုတြင္ က်င့္သံုးခဲ့ ၾကသည့္ၿမိဳ႕ကို ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ အငတ္ထားကာ စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းၿပီး လက္နက္ခ် ေစသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈ နည္းဗ်ဴဟာ မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ စစ္သေဘာတရား ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ ဤစစ္ပဲြတြင္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ အားၿပိဳင္မႈ၊ ပါဝါအမာ ႏွင့္ ပါဝါအေပ်ာ့ တို႔၏ အားၿပိဳင္မႈႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ပဋိပကၡ ကြန္ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံ ဇာတ္ေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာ ဇာတ္ေဆာင္ တို႔၏ အခန္းက႑ မ်ားအျပင္ ေခတ္သစ္ ဘက္စံုစစ္ပြဲ တို႔၏ အသြင္အျပင္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

အလက္ပိုၿမိဳ႕

အလက္ပိုၿမိဳ႕ သည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ဘီစီ ၆ဝဝဝ ေလာက္ကပင္ လူအမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ ေက်ာ္ ေရွးေဟာင္း ပိုးလမ္းမႀကီး၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ကာ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရး၌ အေရးပါခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ တြင္လည္း အေရးပါေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ကာ ဆီးရီးယား၌ လူအစည္ကား ဆံုးႏွင့္ စီးပြားေရး အရ အဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယား ပဋိပကၡ မစတင္မီ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က အလက္ပိုၿမိဳ႕ ၏ စက္မႈၿမိဳ႕သစ္ ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္။ လူဦးေရ သန္း ၂ဝ ခန္႔ရွိေသာ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ၌ လူႏွစ္သန္း ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔သာ က်န္ရွိၿပီး သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္ ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္း တြင္ လူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔သာ ရိွေတာ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း တြင္ ယင္းလူဦးေရ သံုးသိန္းထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္း လာကာ လူေလးေသာင္း ခန္႔သာ က်န္ရွိ ေတာ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အလက္ပို တိုက္ပြဲအစ

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ၌ အာရပ္ေႏြဦး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အတူ သမၼတ အာဆတ္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ လူထု လႈပ္ရွားမႈ ေပၚလာသည္။ ယင္း အံုၾကြမႈကို အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ အင္အားသံုး ႏွိမ္နင္းရာမွ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡစတင္ ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၊ အေနာက္အုပ္စု ႏွင့္ အာရပ္ ဆြန္နီ ေရနံႏိုင္ငံ တို႔က အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ ေလ့က်င့္ေထာက္ပ့ံ ေပးရာမွ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဆြန္နီ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား ဝင္ေရာက္ လာၿပီးေနာက္ ပိုင္းတြင္ အင္အားနည္းေသာ အာဆတ္ အစိုးရအား ေထာက္ခံ အားျဖည့္ရန္ ႐ုရွားတုိ႔ ပါဝင္လာခဲ့ရာမွ အေျခအေန ပိုမို႐ႈပ္ေထြး လာခဲ့သည္။

အဓိက ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ အလက္ပိုၿမိဳ႕ ၌ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရတပ္ မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ ေထာက္ခံ အားေပးေသာ သူပုန္ တပ္ဖဲြ႕မ်ား အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ပိုင္းကို သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အစြန္းေရာက္ အယ္လ္ႏူဆရာ တပ္ဖဲြ႕မ်ားပါ ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရတပ္ မ်ားက ထိုးစစ္စတင္ ေသာ္လည္း ေရွ႕တိုး ေနာက္ဆုတ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရဘက္မွ ထိုးစစ္စတင္ ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း စက္မႈဇုန္ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ သူပုန္တို႔က ျပန္လည္ ထိုးစစ္ဆင္ ခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားတို႔၏ ေလေၾကာင္း အကူအညီျဖင့္ ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ရွိ သူပုန္တပ္ဖဲြ႕ မ်ားကို အစိုးရတပ္မ်ားက ပတ္လည္ဝန္းရံ ၍ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အလက္ပိုၿမိဳ႕၌ ဆီးရီးယားအစိုးရ ဘက္မွ တပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ အီရတ္မွ ရွီးယိုက္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ လက္ဘႏြန္မွ ဟစ္ဇဘိုလာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အီရန္မွ စစ္ေသြးၾကြမ်ား အပါအ၀င္ အင္အား ေလးေသာင္းခန္႔ ရွိၿပီး သူပုန္တို႔ဘက္ ၌လည္း အဖဲြ႕ေပါင္းစံု အင္အား ေလးေသာင္းခန္႔ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕အေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ဧရိယာ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္း ဧရိယာ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ကို အင္အား ေလးေသာင္းခန္႔ ရွိသည့္ သူပုန္ တပ္ေပါင္းစုက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း၌မူ ကာ့ဒ္လူမ်ဳိးစု မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ စြက္ဖက္မႈမ်ား

ဆီးရီးယားပဋိပကၡတြင္ ႐ုရွားက အစိုးရဘက္မွ လိုက္ပါ၍ အေမရိကန္က သူပုန္အဖြဲ႕ဘက္မွ လိုက္ပါသည့္ အတြက္ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ထိပ္တိုက္ျဖစ္ခဲ့ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစြန္းေရာက္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ ႏွင့္ အယ္လ္ႏူဆရာ အဖြဲ႕မ်ားကို ဆန္႔က်င္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္း တူသည္။

႐ုရွားတို႔က ေလေၾကာင္း၊ အေျမာက္ပစ္ကူ မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ေပး ေသာေၾကာင့္ ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆီးရီးယား အစိုးရတပ္မ်ား အင္အားသာ လာၿပီး အေမရိကန္တို႔ အေနျဖင့္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ကူညီရန္
ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ သူပုန္တပ္ဖြဲ႕ ဘက္၌ အင္အားနည္း လာသည္။ အထူးသျဖင့္ တူရကီဘက္မွ လာေသာ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း ကုိ ႐ုရွား၏ ျဖတ္ေတာက္ခံထား ရေသာေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕လ်က္ ရွိသည္။ ေရရွည္တြင္ ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း ျပတ္လာမည္ ျဖစ္၍ အ႐ႈံးေပးရမည့္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ သမား႐ိုးက် စစ္ဆင္မႈ မ်က္ႏွာစာတြင္ ႐ုရွားတို႔က အသာစီးရလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ တို႔က အေျပာတြင္ အားသာသည္။ ကမၻာ့မီဒီယာ အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ သကဲ့သို႔ ဆီးရီးယား ပဋိပကၡတြင္ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ''ဦးထုပ္ျဖဴမ်ား'' ဟု အမည္ရေသာ ပရဟိတ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ကိုလည္း ၿဗိတိသွ် တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္း အေမရိကန္ ေၾကးစားတပ္ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦးက ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၊ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ဥေရာပ အစိုးရတို႔အျပင္ ဘီလ်ံနာ သူေဌးႀကီး ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့စ္ ဆိုသူတို႔၏ ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ အေမရိကန္ေ ဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ရန္ပံုေငြအရန္ ထားရွိကာ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိသွ် အစိုးရမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ႐ုရွား ႏွင့္ ဆီးရီးယား အစုိးရဘက္မွ ယင္း ဦးထုပ္ျဖဴ မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်၊ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး မ်ားႏွင့္ အယ္လ္ႏူဆရာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေပါင္းစပ္လႈပ္ရွား ေနသည့္ အသြင္ယူ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ဟု စြပ္စြဲထား သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ယင္း ဦးထုပ္ျဖဴမ်ား က တိုက္ခိုက္ ဗံုးႀကဲမႈမ်ား ျဖစ္သည့္ေနရာ သို႔ အေစာဆံုး ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ယင္းတို႔ေပးသည့္ သတင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားက အသားေပး ေရးသားၾကသည္။ ထုိသတင္း မ်ားမွာ အာဆတ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ထိခိုက္ ေသဆံုးသည့္ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါသတင္း မ်ားေၾကာင့္ ႐ုရွားႏွင့္ ဆီးရီးယား အစိုးရ အေပၚ ျပည္သူမ်ား အျမင္တြင္ အဆိုးျမင္ လာေစၿပီး အေမရိကန္ ေထာက္ခံေသာ သူပုန္မ်ားအေပၚ စာနာမႈျဖင့္ ေထာက္ခံလာ ေစရန္ သြယ္ဝိုက္၍ ပံုေဖာ္ေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။ 


ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔ အေနျဖင့္ ပါဝါအမာ တြင္ ႐ုရွားကိုမယွဥ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ပါဝါအေပ်ာ့ သံုး၍ ထိေရာက္စြာ တန္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ပါဝါအေပ်ာ့ႏွင့္အမာအားၿပိဳင္ပြဲ

အေမရိကန္ ပါဝါအေပ်ာ့၏ ဖိအားေၾကာင့္ ကမာၻက အလက္ပိုၿမိဳ႕ကို စိတ္ဝင္စားလာသည္။ အလက္ပိုၿမိဳ႕၌ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူအမ်ားစုက အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း သာင္းဂဏန္း မွ်ေသာ ျပည္သူမ်ား ပိတ္မိေနသည့္ သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္ အေရွ႕ပိုင္းကိုသာ တကယ့္ အလက္ပို ဟု အမ်ားကထင္ျမင္ ေအာင္ ဖန္တီးထား ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔၏ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို မီးေမာင္းထိုးျပ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလက္ပိုၿမိဳ႕၌ အပစ္ရပ္စဲ၍ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး ယာဥ္တန္းမ်ားဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးလာသည့္ အတြက္ စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ ႐ုရွားက အေမရိကန္ႏွင့္ညိႇႏႈိင္း၍ အပစ္အခတ္ကို ခုနစ္ရက္ ရပ္ဆိုင္းၿပီး ရိကၡာ ယာဥ္တန္းမ်ား ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ယာဥ္တန္းမွာ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ယာဥ္ ၃၁ စီးတြင္ ၁၈ စီး ပ်က္စီးကာ လူ ၂ဝ ေသဆံုးခဲ့သည့္ အတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ရိကၡာ ပို႔ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ပ်က္ျပားသြား ရသည္။ ယင္း တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔အၾကား အႀကီးအက်ယ္ စကားမ်ား ခဲ့ၾကၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အျပစ္ဆိုခဲ့ ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဆီးရီးယား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာမွာ ခပ္မွိန္မွိန္သာ ရွိရာမွ ပို၍ပင္ မႈန္ဝါးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယား အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ မ်ားက အလက္ပိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ျခမ္းကို ေလေၾကာင္း၊ ၾကည္းေၾကာင္းမွ အျပင္းအထန္ စတင္တိုက္ခိုက္ ေနသည္။ ယင္းတို႔၏ ပစ္မွတ္မ်ားတြင္ ဦးထုပ္ျဖဴ တို႔၏ စခန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အလက္ပိုၿမိဳ႕ရွိ သူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား က်႐ႈံးပါက သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ တျခားနယ္ေျမမ်ား အတြက္လည္း အလားအလာ မေကာင္းႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အလက္ပို တိုက္ပြဲသည္ ''တိုက္ပြဲအားလံုး ၏ မိခင္ပင္မ'' အျဖစ္ သူပုန္တုိ႔က အင္အားစုၿပံဳ သံုးစြဲၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေျခအေန မေကာင္းလွ်င္ အေမရိကန္ လည္း အေျခအေန မေကာင္းႏိုင္ေပ။ အေမရိကန္တို႔က အနာဂတ္ ပဋိပကၡ မ်ားတြင္ ပါဝါအေပ်ာ့ႏွင့္ ပါဝါအမာ အားလံုး ကို က႑ေပါင္းစံုမွ အသံုးျပဳ၍ ဘက္စံု စစ္ဆင္မည့္ " Swarming " ေခၚ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ထိုးႏွက္ေရး၏ စစ္သေဘာတရား ကို စမ္းသပ္ေလ့လာ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး အလက္ပိုၿမိဳ႕၌ အေတာ္အတန္ ေအာင္ျမင္စျပဳ ေနရာ ယင္းတို႔၏ အားသာခ်က္ ပါဝါအေပ်ာ့ ကို ႐ုရွား၏ပါဝါ အမာျဖင့္ ႐ိုက္ခ်ဳိးခံလိုက္ ရပါက ႀကီးမားေသာ အထိနာမႈ ျဖစ္သြားႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲ ဆုိင္ရာ မူဝါဒမွာလည္း မ်ားစြာေဝဖန္ ထိုးႏွက္ခံရမည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတ အိုဘားမား ႏွင့္ ၄င္းေနရာအား ဆက္ခံသူ အျဖစ္ အလားအလာ ရွိေနသည့္ ဟီလာရီ ကလင္တန္တို႔ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား၌ ပါဝါအမာျဖင့္ ပါဝင္မႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ လာမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ တျခားနည္းလမ္း မ်ဳိးစံုျဖင့္ တန္ျပန္ မည္ေလာ ဆုိသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၄)

ေနပူထဲထြက္လွ်င္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား


ၾကည္လြင္ျမင့္ (မုျဒာ)

ကမၻာႀကီးပူေႏြး လာသည္ႏွင့္ အမွ် ေန၏ အပူရွိန္လည္း တစ္ေန႔တျခား ပို၍ပူျပင္း လာေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနပူထဲ ထြက္လွ်င္ ေနေလာင္ဒဏ္ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ေသာအရာမ်ား ယူေဆာင္ျခင္း ျဖင့္သာ အျပင္ ထြက္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ အထက္အညာ ေဒသ ေနထိုင္သူမ်ား အတြက္ ပို၍ သတိရွိရန္ လိုသည္။ ၿမိဳ႕ေန လူတန္းစားမ်ား အတြက္ ထီး၊ ဦးထုပ္၊ ေနကာမ်က္မွန္ စသည္တို႔ျဖင့္ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေပးဖို႔ သတိေပး ေနခ်ိန္တြင္ လယ္ထဲကိုင္းထဲ အလုပ္လုပ္ၾက ရေသာ ေတာသူ ေတာင္သား မ်ားအား မည္သို႔ကာကြယ္ ေပးရမည္နည္း၊ စိတ္ပူပန္ရန္ မလိုပါ။ ေရွးဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ကပင္ ေတာသူ ေတာင္သားတို႔တြင္ ေနပူဒဏ္ ကာကြယ္နည္း ရွိပါသည္။ အကာအကြယ္ ရွိပါသည္။ ထို အကာအကြယ္မွာ သနပ္ခါး ဘဲက်ား ထူထူလိမ္းျခင္း ႏွင့္ ဝါးခေမာက္ တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ သနပ္ခါးသည္ မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္ေျခ မ်ားပါ လိမ္းထားလွ်င္ ေနပူဒဏ္ (ေခတ္အေခၚ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ဒဏ္) သာမက ေလတိုက္ၿပီး အသားပပ္ျခင္း၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ကပ္ျခင္းကိုပါ ကာကြယ္သည္။ သနပ္ခါး အျမစ္တြင္ အေအးဓာတ္ (သီတဓာတ္) ပါသျဖင့္ အပူကန္ၿပီး မိတ္ဖုမ်ား ထြက္ျခင္းကိုပါ အကာ အကြယ္ ေပးသည္။ ေရွးကလူႀကီး မ်ားသည္ ကေလးမ်ား ကို ေရမိုးခ်ဳိးၿပီး သည္ႏွင့္ ေက်ာက္ပ်ဥ္တြင္ သနပ္ခါး ေသြးၿပီး လိမ္းေပးသည္။ လိမ္းေပး႐ံု သာမက သန္႔ရွင္းေသာ ေရျဖင့္ ေသြးထားေသာ သနပ္ခါး အနည္းငယ္ ကို ကေလး၏ ပါးစပ္ အတြင္းသို႔ ခြံ႕ေပးသည္။ ကေလး ငယ္မ်ားသည္ စ၍ခြံ႕ေပး ခါစက သနပ္ခါးသည္ ခါးသက္သက္ အရသာ ရွိသျဖင့္ မႀကိဳက္ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ႀကိဳက္သြားေလ့ ရွိသည္။ သနပ္ခါး စားျခင္းသည္ အပူဒဏ္ ကာကြယ္သည့္ အျပင္ ကေလးငယ္ မ်ားကို ေရေက်ာက္ႏွင့္ ဝက္သက္ ေပါက္ျခင္းမ်ား မွလည္း အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္သည္။

ကန္စြန္းရြက္ သည္ ရာသီမေရြး ရႏိုင္ေသာ အစာ ျဖစ္သည္။ ေႏြအခါ ကုန္းကန္စြန္း၊ မိုးအခါ ေရကန္စြန္း စသည္ျဖင့္ ေပါေပါမ်ားမ်ား ရႏိုင္သည္။ ကန္စြန္းရြက္ ကို ေန႔စဥ္ စားျခင္းျဖင့္ အပူဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ကန္စြန္းရြက္ သည္ အဆုတ္ အားေကာင္း ေစသည့္ အာေပါစာ ျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီ အပူငုပ္၍ ေခ်ာင္းေျခာက္ ဆိုးျခင္း၊ အသံဝင္ျခင္းကို သက္သာ ေစႏိုင္သည္။ ကန္စြန္းရြက္ ကို မန္က်ည္းမွည့္ ႏွင့္ ခ်ဥ္ရည္ဟင္း ခ်က္စားလွ်င္ အပူဒဏ္မွ ကာကြယ္ေသာ ရာသီစာ ျဖစ္သည္။ မိတ္ထြက္ၿပီး ပူစပ္ပူေလာင္ ျဖစ္လွ်င္ ကန္စြန္းရြက္ အရည္ညႇစ္ၿပီး ဆားအနည္းငယ္ ထည့္၍ ေဖ်ာ္လိမ္းေပး လွ်င္ သက္သာ ေစႏိုင္သည္။ ေနပူဒဏ္ ကာကြယ္ဖို႔-

 • သနပ္ခါးလိမ္းပါ။
 • မိတ္ထြက္လွ်င္ သနပ္ခါး အနည္းငယ္ စားေပးပါ။
 • ရတစ္ခြက္ ေသာက္ၿပီးမွ အျပင္ထြက္ပါ။
 • အျပင္မွ ျပန္လာလွ်င္ ေရခဲေရ မေသာက္ပါႏွင့္။
 • ခေထာက္ ေရမေဆးပါႏွင့္။
 • မ်က္ႏွာမသစ္ ပါႏွင့္။
 • ရခ်က္ခ်င္း မခ်ဳိးပါႏွင့္။
 • ခါင္းမူး၊ ေခါင္းေခြၽးျပန္လွ်င္ သံပရာရည္ မေသာက္ပါႏွင့္။
 • ဦးေခါင္းဆံပင္ ျဖန္႔၍ ပန္ကာေလ မခံပါႏွင့္။
 • ရခဲေသတၱာထဲမွ ေရဘူးကို ေသာက္လိုလွ်င္ အျပင္မွာ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ထုတ္ထားၿပီးမွ ေသာက္ပါ။
 • ဝမ္းခ်ဳပ္လွ်င္ ညအိပ္ရာဝင္ မန္က်ည္းမွည့္ ႏွင့္ ထန္းလ်က္ ေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္ပါ။
 • ဝမ္းပ်က္လွ်င္ သၾကားသံုးဇြန္း၊ ဆားတစ္ဇြန္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ လက္တစ္ဆုပ္ သံဒယ္အိုးျဖင့္ ေလွာ္ၿပီး ေရေႏြးဆူဆူ တြင္ ခတ္ေသာက္ပါ။ ဝမ္းအရည္ သြားျခင္းကို ရပ္ေစပါသည္။


ေနပူထဲထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရာမွ ျပန္လာသူမ်ား အထူး သတိျပဳရန္မွာ ခ်က္ခ်င္း ေရေအးျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ ေဆးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္လွ်င္ ၾကြက္သားမ်ားမွ အပူအေအး ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ၿပီး ေလျဖတ္ႏိုင္သည္။ ေခတၱနား ေနၿပီးမွသာ ေရေအး ေသာက္ျခင္း၊ အဝတ္အစား လဲလွယ္ျခင္း၊ ေျခေဆးျခင္း၊ ေရခ်ဳိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အပူအေအး ကြာျခားခ်ိန္မွာ တစ္နာရီခန္႔ အခ်ိန္ယူ သင့္သည္။

ပူျပင္းေသာ ရာသီတြင္ ေနပူထဲ ထြက္ျခင္း၊ ကားစီးေသာ အခါတြင္ ေလလံု၍ ကားအင္ဂ်င္မွ ထြက္ေသာ အပူရွိန္၊ ဘတ္စ္ကားမ်ား အတြင္းတြင္ လူမ်ား က်ပ္တည္း၍ အပူရွိန္ တိုးလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေသြးတိုးအခံ ရွိသူမ်ားတြင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ တက္ျခင္း၊ အပူဒဏ္ခံ ရသည့္ နာရီၾကာျမင့္ သည့္အခါ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာမ်ား အထိ အပူရွိန္ တက္ကာ Heat Stroke ေခၚ အပူရွပ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ေပါက္ျခင္းအထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ ဆင္ျခင္ သင့္သည္။

ေနပူျပင္းသည့္ ဒဏ္ကို ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ခ်ည္ထည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေနအိမ္ျပင္ပ သို႔ မထြက္ဘဲ ေနျခင္း၊ ျပင္ပသို႔ သြားစရာရွိလွ်င္ နံနက္ေစာေစာ ႏွင့္ ညေန ေနေအးခ်ိန္ တြင္သာ သြားလာျခင္း၊ သစ္ရိပ္ဝါးရိပ္ မ်ားသည္ အပူဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ သျဖင့္ အရိပ္ရွိေသာ ေနရာတြင္ သြားေရာက္ ေနထိုင္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားကို အပူဒဏ္မွ ကာကြယ္ ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းထား ရွိျခင္း၊ သဘာဝေလ တိုက္ခတ္သည့္ ေနရာ၊ ေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအနီး အနားမ်ားတြင္ ေနထိုင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရ ေပသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၇)

မုိးေသာက္ပန္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂၀) အမွတ္(၁၂)မုိးေသာက္ပန္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂၀) အမွတ္(၁၂)

Download Links


ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၌ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ေငြလွဴဒါန္းျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳေသးဘဲ ပံုးအတြင္းထည့္သြင္းျခင္း ျဖင့္သာ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ကုန္ ၊ ၂၇-၉-၂၀၁၆

ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီး၌ Digital စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေငြလွဴဒါန္းသည့္ စနစ္အား ခြင့္မျပဳေသးဘဲ ပံုးအတြင္း ထည့္သြင္းျခင္း ျဖင့္သာ လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြ ထံမွ သိရသည္။

''အခုထိေတာ့ Digital စနစ္နဲ႔ ေငြလွဴဒါန္းတာကို ခြင့္မျပဳေသး ပါဘူး။ အင္တာနက္ကေန လွဴဒါန္းတာ ကိုလည္း ေလာေလာဆယ္မွာ မလုပ္ႏိုင္ေသး ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ အလွဴေငြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စာရင္းစစ္ ေတြရဲ႕ စစ္ေဆးမႈကိုလည္း ခံယူရပါတယ္။ Digital စနစ္ကေတာ့ စာရင္းစစ္ေတြ စစ္ေဆးဖို႔ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ ဒီစနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး'' ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေငြ က ေျပာသည္။

ယခုအခါ In Mai Kha Technologies Co.,Ltd. က ေရးဆြဲလွဴဒါန္း ထားေသာ Application ဖန္တီးမႈျဖင့္ ဘားကုတ္ အသံုးျပဳသည့္ Digital စနစ္ကို တည္ေနရာ သိရွိေစရန္သာ သံုးစြဲလ်က္ရွိၿပီး ဘားကုတ္မ်ားကို ရင္ျပင္ေတာ္ရွိ တန္ေဆာင္းတခ်ဳိ႕၌ ေထာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ အြန္လိုင္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း WiFi free ထုတ္လႊင့္ ေပးလ်က္ရွိသည္။

Digital စနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ တစ္ခ်ိန္မွာ Digital စနစ္ကို သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ သံုးေနပါၿပီ။ ဒီစနစ္က လုပ္ငန္း လ်င္ျမန္ေအာင္ အကူအညီ ေပးရာ ေရာက္တဲ့အျပင္ လံုၿခံဳမႈစနစ္လည္း ေကာင္းမြန္လို႔ က်င့္သံုး လာတာေတြ ရွိေနပါတယ္'' ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေငြ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ထက္ခုိင္(စမ္းေခ်ာင္း)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၃)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၿမိဳ႕ျပေျမအသံုးခ်မႈဇုန္ မူၾကမ္းကုိ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ရန္ကုန္ ၊ ၂၇-၉-၂၀၁၆

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၿမိဳ႕ျပေျမ အသံုးခ်မႈဇုန္ မူၾကမ္းကို လတ္တေလာ တြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ႏွင့္ ေျမစီမံ ခန္႔ခြဲေရး ဌာနမွ သိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပေျမ အသံုးခ်မႈဇုန္ မူၾကမ္းကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီက ဦးေဆာင္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း ပညာရွင္မ်ား ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕ျပေျမ အသံုးခ်မႈဇုန္ မူၾကမ္းတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ အရ ၿမိဳ႕ဧရိယာ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု မ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈ ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ စိမ္းလန္း ဧရိယာမ်ား ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ မ်ားကို ဇုန္မ်ား ခြဲျခားကာ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပေျမ အသံုးခ်မႈဇုန္ ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီး ပါက အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဥပေဒ ပါျပ႒ာန္းထားခ်က္ မ်ားအတိုင္း တည္ေဆာက္ခြင့္ ရရိွေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အတည္ျဖစ္လာ ပါက အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈ မ်ားတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျမင့္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၃)

လက္ကုိင္ဖုန္းတုိင္းကို ဖြင့္ဖတ္နိုင္ေသာ နည္းပညာကို အစၥေရး အသံုးျပဳလ်က္ရွိ
တဲလ္အဗစ္ ၊ ၂၇-၉-၂၀၁၆

အစၥေရးနိုင္ငံ အေျခစိုက္ Cellebrite နည္းပညာ ကုမၸဏီသည္ မည္သည့္ဖုန္းကို ျဖစ္ေစ ဖြင့္ဖတ္ ၾကည့္ရွဳျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ကူးယူျခင္း အစရွိသည္ တို ့ကို ျပဳလုပ္နုိင္ေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ ကိရိယာ တစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ထားျပီး ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

Cellebrite သည္ ယခုနွစ္ အေစာပိုင္း ကလည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ FBI ကို ဗံုးေဖာက္ခြဲေရး သမား တစ္ဦး၏ iPhone ကို ဖြင့္ဖတ္ နုိင္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ ရာမွ ကမၻာေက်ာ္ လာခဲ့ျပီး ယခုလည္း ေခတ္မီ နည္းစနစ္ မ်ားျဖင့္ လုံျခံဳေရး အျပည့္အ၀ ျပဳလုပ္ထားေသာ မည္သည့္ စမတ္ဖုန္း၊ ေမာ္ဒန္း၊ ၀ိုင္ဖိုင္ ကိရိယာျဖစ္ေစ၊ ဖြင့္နိုင္၊ ၀င္နိုင္၊ ထြက္နိုင္၊ ၾကည့္ရွဳ ကူးယူနိုင္မည့္ ကိရိယာကို ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ျပီး Cellebrite ဟု ပင္ အမည္ေပး ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

Cellebrite သည္ ၄င္း၏ ကိရိယာအား လက္ေတြ ့စမ္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ မသၤကာေသာ လက္ကုိင္ဖုန္း မ်ားမွ အခ်က္အလက္ မ်ားကို Cellebite က ကူးယူေၾကာင္း၊ ထို ့ေနာက္ ၄င္းဖုန္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေလ့ ရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားကို ေဖာ္ျပေပး နုိင္ေၾကာင္း၊ Samsung ဖုန္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ပင္ ၀င္ေရာက္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

" ကၽြန္ေတာ့္ Samsung ဟန္းဆက္ကို ယူျပီး Cellebrite နဲ ့ ခ်ိတ္လိုက္တာပဲ။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ ့ခ်ိတ္သလိုပဲေပါ့။ ျပီးတာနဲ ့ Cellebrite ေပၚက ခလုပ္တစ္ခ်ိဳ ့ကိုနွိပ္လိုက္တာ ကၽြန္ေတာ့္ ဖုန္းစကရင္ကို ခတ္ထားတဲ့ password က ပ်က္သြား တယ္။ ျပီးတာနဲ ့ ဖုန္းထဲက အခ်က္အလက္ ေတြအားလံုးကို ကူးျပတယ္။ အထဲက folder lock ေတြကိုပါ ဖြင့္နိုင္တာကို ေတြ ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဖုန္း ထဲက ဓာတ္ပံုေတြ၊ အခ်က္အလက္ ေတြကို USB နဲ ့ ကူးျပတယ္။ အားလံုးဟာ ေရွာေရွာရူရူပဲ။ ဘာမွ အထစ္အေငါ ့မရွိဘူး " ဟု Samsung ဟန္းဆက္ကို လက္ေတြ ့စမ္းသပ္ခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစၥေရး ရဲတပ္ဖြဲ ့က Cellebrite ကို အသံုးျပဳကာ မသၤာေသာ လက္ကုိင္ဖုန္း မ်ားကို အလြယ္တကူ စစ္ေဆးေန သည္ကို ေတြ ့ရွိရေၾကာင္း၊ Cellebrite ကို နိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားထံ ေရာင္းခ်သြားဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ သို ့ေသာ္ Cellebrite အေနျဖင့္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမ်ားကို ၄င္း၏ ဖုန္းဖတ္ ကိရိယာအား ေရာင္းခ်သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိမည္ မထင္ေၾကာင္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္

ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ ၁၁ ဘီလီယံ စတာလင္ေပါင္ ပို၍ကုန္က်ေနလန္ဒန္ ၊ ၂၇-၉-၂၀၁၆

အဂၤလန္နိုင္ငံတြင္ လူအမ်ား၏ ေနထိုင္ စားေသာက္မႈပံုစံ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို နွစ္စဥ္ စတာလင္ေပါင္ ၁၁ ဘီလီယံထက္ မနည္း အကုန္အက်ခံကာ ကုသေပးေန ရေၾကာင္း အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးဌာန NHS က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ 

အဂၤလန္နိုင္ငံသား မ်ားသည္ အစားအေသာက္ ေရြးခ်ယ္မႈ မမွန္ကန္ျခင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း အစရွိသည့္ က်န္းမာေရးနွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေသာ စားေသာက္မႈပံုစံ နွင့္ ညအိပ္စက္ခ်ိန္ အျပည့္အ၀ မရရွိျခင္း၊ ကိုယ္လက္ လွဳပ္ရွားမႈ အားနည္းျခင္း အစရွိသည့္ ေနထိုင္ စားေသာက္မႈပံုစံ မွားယြင္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းမွားယြင္းမႈကို အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မျပဳျပင္ၾက ပါက လာမည့္ နွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း အဂၤလန္နိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အသံုးစရိတ္မွာ ေလာက္င ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း NHS မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ 

" အဂၤလန္မွာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါနဲ ့ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေလျပြန္ေရာင္ ေရာဂါ ေတြဆိုတာ တားမနိုင္ ဆီးမရ ကူးစက္ေရာဂါ သဖြယ္ အျဖစ္မ်ား ေနပါတယ္။ ဥပမာ Fleetwood, Lancashire လိုျမိဳ ့ေတြမွာ လူ ၁၀ ေယာက္မွာ ၄ ေယာက္ႏႈန္းဟာ ကုရာနတၱိ ေဆးမရွိတဲ့ နာတာရွည္ေရာဂါ ေတြကို ခံစားေနၾက ရပါတယ္။ သူတို ့ေတြ ဆိုတာ NHS အေနနဲ ့ ေရရွည္ေစာင့္ေရွာက္ ကုသေပး ရေတာ့မယ့္ လူနာေတြ ျဖစ္ပါတယ္ " ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာ ျပသည္။ 

" ၀ိတိုရိယ ဘုရင္မေခတ္ကို ျပန္ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ အဲဒီတုန္းက ပိုလီယိုေရာဂါကို ဘယ္လိုမ်ား ကာကြယ္ရမလဲ လို ့ေတြးပူခဲ့ရ ပါတယ္။ အခု ပိုလီယိုကို ကၽြန္ေတာ္တို ့ ေက်ာ္လႊားနုိင္ခဲ့ ပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအဂၤလန္မွာ ျဖစ္ေနတာ က ကူးစက္ေရာဂါ မဟုတ္ဘဲ လူေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈနဲ ့စားေသာက္မႈပံုစံ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ခ်င္းစီက အဲဒီလူေနထိုင္မႈနဲ ့စားေသာက္မႈပံုစံကို မိမိ အသိစိတ္ဓာတ္ နဲ႔ျပဳျပင္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ နိုင္ငံအတြက္ ကုန္က်ေနတဲ့ ၾကီးေလးတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္စရိတ္ ကို အျခား ပိုအက်ိဳးရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ သံုးစြဲနိုင္မွာ ျဖစ္သလို တစ္မ်ိဳးသားလံုး က်န္းမာေရးလည္း ျပန္ျပီးတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာနိုင္ပါတယ္ ဓ ဟု NHS မွ  တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ 

အဂၤလန္တြင္ ေနထိုင္ စားေသာက္မႈပံုစံ မွားယြင္းေနေသာ ျမိဳ ့မ်ား၌ လူ ့ဘ၀သက္တမ္း သည္ က်န္းမာေသာ ျမိဳ ့မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ လူ ့ဘ၀သက္တမ္း နွင့္ႏႈိင္းလွ်င္ အသက္ ေျခာက္နွစ္ထက္ မနည္း တိုေနျပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ လူေနထိုင္မႈႏွင့္ စားေသာက္မႈပံုစံကို အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္

ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ၌ ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ ေလးဘီးစက္တပ္ယာဥ္မ်ား စီးနင္းျခင္းကုိ တားျမစ္သြားမည္ပုသိမ္ ၊ ၂၆-၉-၂၀၁၆

လာမည့္ ပြင့္လင္းရာသီ ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာလ မွစ၍ ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခ၌ ကမ္းေျခ သာယာလွပ ေရးႏွင့္ အပန္းေျဖ သူမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစေရး အတြက္ ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ ေလးဘီး စက္တပ္ယာဥ္မ်ား စီးနင္းျခင္း တို႔ကို တားျမစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာ ဟိုတယ္ဇုန္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းေက်ာ္ဦး ထံမွ သိရသည္။

ကမ္းေျခ၌ ဆိုင္ကယ္စီးျခင္း၊ ေလးဘီး စက္တပ္ယာဥ္ စီးျခင္းတို႔ကို တားျမစ္မည့္ အျပင္ ကမ္းေျခ၌ ထုိင္ခံုမ်ားခ်ကာ ေစ်းေရာင္းခ်ျခင္း  ႏွင့္ အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း တို႔သည္လည္း ကမ္းေျခ အလွအပကို ထိခုိက္ေစၿပီး အမ်ား ျပည္သူအား အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစ၍ တားျမစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ ေလးဘီး စက္တပ္ယာဥ္ ေတြက အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖမႈကို ထိခိုက္ ေစတဲ့အတြက္ ကမ္းေျခမွာ စီးနင္းခြင့္ ေပးေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမင္းစီးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့လည္း ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ခြင့္ျပဳ
သြားမလဲဆိုတာ ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ စက္ဘီးကေတာ့ စီးခြင့္ေပးသြား မွာပါ။ ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုး ေစ်းသည္ေတြ၊ အထမ္းနဲ႔ ေရာင္းတဲ့ ေစ်းသည္ေတြ ကလြဲရင္ တျခား ေစ်းသည္ အားလံုးကို ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းခ်တာ ေတြကို လည္း အဓိက တားျမစ္သြား မွာပါ'' ဟု ဦးမင္းေက်ာ္ဦး ကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ တတိယပတ္ အတြင္းက ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ သာယာလွပေရး ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဟိုတယ္ဇုန္မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ (၄၄၇)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၆)

ျပည္တြင္း၌ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးကုိ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနရန္ကုန္ ၊ ၂၇-၉-၂၀၁၆

ျပည္တြင္း၌ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာျခင္း ႏွင့္အတူ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရး ကိုလည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက တုိက္တြန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္တြင္း၌ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာၿပီး အခေၾကးေငြ ေပးရာတြင္ သက္သာသည့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳမႈ မ်ားလည္း ျမင့္တက္ လာသည္ဟု သတိေပးမႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရး အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ သေဘာ တူညီမႈမ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အလုပ္သမား ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္း၊ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ ေတြ႕ႀကံဳလ်က္ ရွိၿပီး ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဆုိပါ အားနည္းခ်က္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ကေလးလုပ္သား ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပညာသင္ၾကား ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ကေလးလုပ္သား မ်ားအား ပညာသင္ၾကား ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၁၂)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page