www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, June 22, 2018

ယခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ဆန္ေစ်းကြက္ ျပည္ပေဖာက္သည္ ႏိုင္ငံသစ္ ထပ္မံရရွိ၍ စတင္ တင္ပို႔ေနရန္ကုန္ ၂၂-၆-၂ဝ၁၈

ျမန္မာ့ဆန္ေစ်းကြက္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ဇြန္လ ဆန္းပုိင္းတြင္ ျပည္ပေဖာက္သည္ ေစ်းကြက္ႏုိင္ငံသစ္ တစ္ခုထပ္မံရရွိ၍စတင္ တင္ပုိ႔ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကို ျပည္ပသုိ႔ တုိးျမႇင့္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဖာက္သည္ ေစ်းကြက္သစ္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဇြန္လဆန္းပုိင္းတြင္ အီေကြေဒါ ႏိုင္ငံကုိ ျမန္မာ့ဆန္ေဖာက္သည္ ေစ်းကြက္ သစ္အျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုဇြန္လဆန္းပုိင္းတြင္ စတင္တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသတင္းမ်ားအရ ဇြန္ ၃ ရက္မွ ၉ရက္အတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၄၁၈ သန္းတန္ဖုိးရွိ ဧည့္မထဆန္၊ ေပါင္းဆန္ႏွင့္ ငစိန္ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၂၄ဝ၉တန္ တင္ပုိ႔ခဲ႔ရာ အီေကြေဒါႏုိင္ငံသုိ႔ ငစိန္ဆန္တန္ ခ်ိန္ ၄၈တန္ တင္ပုိ႔ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ တစ္ပတ္တာ ကာလအတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ အီေကြေဒါ ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ ဂီနီ၊ ဗီယက္နမ္၊ ႐ုရွား၊အုိင္ဗရီကုိ႔စ္၊ စင္ကာပူ၊ အီးယူႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူအဆုိပါ ကာလအတြင္း ဆန္ကဲြမ်ားကုိလည္း တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ဒသမ ဝ၂၅သန္းတန္ဖုိးရွိ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၁၃၃၅၅ တန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရၿပီး ဆန္ကဲြမ်ားကုိ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ အက္စ္တုိးနီးယား၊ အီးယူႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ဇြန္ ၂ရက္မွဇြန္ ၈ရက္အတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း မ်ားမွလည္း ဆန္မ်ားကုိ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေပးခဲ႔ရာ ျမန္မာတ႐ုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၇၇၃သန္း တန္ဖုိးရွိဆန္ႏွင့္ ေကာက္ညႇင္းဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၉ဝ၈၅ တန္တင္ပုိ႔ေရာင္း ခ်ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page