www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, December 14, 2016

ဆက္ေၾကးမေပးလွ်င္ လက္ကေလး ေကြးလုိက္မွာေၾကာက္လုိ႔


ဆက္ေၾကးမေပးလွ်င္ လက္ကေလး ေကြးလုိက္မွာေၾကာက္လုိ႔

မိမိ မႏွစ္ၿခိဳက္ ေသာ္လည္း အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စကားကုိ နာယူျခင္းသည္ ခ်မ္းသာသုခကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏။ အၾကင္အရပ္၌ ေျပာဆုိၫႊန္ျပ ဆုံးမသူႏွင့္ အဆုံးအမကုိ နာခံသူႏွစ္ဦး ရွိ၏။ ထုိအရပ္၌ စည္းစိမ္ က်က္သေရ တုိ႔သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပုိက္ ကုန္၏ ဟူ၍ ဟိေတာပေဒသ၌ ဆုိထားသည္မွာ ယေန႔ေခတ္ အစြန္းေရာက္ ေနသူမ်ားႏွင့္ ဘယ္သူ ေသေသ ငေတမာလွ်င္ ၿပီးေရာ သေဘာထားရွိသူ မ်ားအတြက္ ဆင္ျခင္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ ကမၻာႀကီး တည္ေဆာက္ၾကရန္ ႏုိင္ငံအားလုံး ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေနၾကရာ သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံစားရမႈေလ်ာ့နည္း သက္သာေရး၊ ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ေရး၊ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔ အတြက္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္။ ဤသုိ႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾက သည့္တုိင္ေအာင္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား အဖုိ႔ သဘာဝေဘးဒဏ္ ကို ခါးစည္းခံ ေနၾကရသူမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡဖန္တီးသူ မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡမ်ဳိးစုံ ေတြ႕ႀကံဳခံစား ေနၾကရသူ အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းမသြား ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးမွ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး ႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အဖြဲ႕တုိ႔ပူးေပါင္း ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ အရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ဥေရာပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူ တစ္သန္း ေက်ာ္ရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔ အထဲတြင္ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဆီးရီးယားမွ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္မွ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အီရတ္ႏုိင္ငံမွ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိသည္။

ဥေရာပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားသည္ ေျမထဲပင္လယ္ကုိ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ျဖတ္သန္း လာၾကရာမွ ေျမထဲပင္လယ္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေသဆုံး သြားသည့္ အေရအတြက္ ၃၆ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္ ဆုိေသာ္လည္း ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ အေရအတြက္ကိုမူ မခန္႔မွန္း ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္ဘဲ ဥေရာပသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾက သူမ်ားမွာလည္း အတူေရႊ႕ေျပာင္း လာၾကေသာ မိဘညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား ႏွင့္ ေသကြဲကြဲ ရသူ၊ ရွင္ကြဲကြဲ ရသူ၊ မိတကြဲ၊ ဖတကြဲ ဘဝေရာက္သူမ်ား ရွိၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူ စာရင္းကုိ မသိရေသး ေသာ္လည္း ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနျခင္းေၾကာင့္ အေရအတြက္ အားျဖင့္ နည္းမည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ သုံးႏွစ္ၾကာသည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္မွစ၍ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အတိဒုကၡ ေရာက္ၾကရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အစုိးရ အဆက္ဆက္ တုိ႔သည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ ရသင့္သေလာက္ မရခဲ့ၾကေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေစာဆုံး တည္ေဆာက္ ႏုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူတုိ႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္ မ်ားကုိ မွ်ေဝခံစား ေနၾကသည္မ်ား ရွိေသာ္လည္း မၿငိမ္းခ်မ္းေသ ာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ တုိက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ား နားခုိရာစခန္း မ်ား၌ ေနထိုင္ၾက ရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသတြင္ KIA/TNLA/MNDAA/AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔က နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ရဲကင္းမ်ားအား တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း အင္အားသုံး၍ ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ အလစ္အငုိက္ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ တပ္မေတာ္သား မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ၾကသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာ သြားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသည္ တပ္စခန္း မ်ားအား အနီးကပ္ လာေရာက္ တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ အေဝးမွ လက္နက္ႀကီး မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ လမ္းတံတား မ်ားအား မုိင္းခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္း မ်ားထံမွ ဆက္ေၾကး ေတာင္းျခင္း စသည့္ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္မႈ တုိ႔အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနၾက ရသည္။

KIA/TNLA/MNDAA/AA လက္နက္ကုိင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ မ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ ည ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ နမၼတူ-လား႐ႈိး သြားသည့္ ယာဥ္ႀကီး၊ ယာဥ္ငယ္မ်ားအား တားဆီး၍ တစ္စီးလွ်င္ ဆက္ေၾကးေငြ က်ပ္ငါးသိန္းစီ ေတာင္းခံၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားၾကသည္။ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ နမၼတူ-လား႐ႈိး သြား ယာဥ္ႀကီး၊ ယာဥ္ငယ္မ်ား ပုံမွန္ျပန္လည္ သြားလာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ တုိ႔ေတာင္းေသာ ဆက္ေၾကး မေပးခဲ့ေသာ္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာလွ်င္ ၿပီးေရာဆုိသည့္ ဥပေဒျပင္ပ အၾကမ္းဖက္သမား တို႔က လက္ကေလး ေကြးလုိက္႐ုံျဖင့္ အသက္ေဘး အႏၲရာယ္ ႀကံဳရမည္ကုိ စိုးရိမ္ေနၾက ေပရာ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရး အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတူ ျပည္သူတုိ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ ၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page