www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, October 18, 2016

သက္ရွည္က်န္းမာေရး လုိက္နာရမယ့္ နည္းလမ္းငါးသြယ္


သက္ရွည္က်န္းမာေရး လုိက္နာရမယ့္ နည္းလမ္းငါးသြယ္

ေဒါက္တာ လြင္သန္႔

''အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ'' က်န္းမာေရးဟာ လာဘ္တစ္ပါး လုိ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာခဲ့ပါတယ္။ လူတုိင္း အသက္ရွည္ရွည္ က်န္းက်န္းမာမာ ေနလိုၾကပါတယ္။ က်န္းမာေရး မေကာင္းရင္ ဘဝအရသာ ခံစားႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္း အသက္ရွည္ က်န္းမာေစဖုိ႔ နည္းလမ္းငါးသြယ္ ကို တင္ျပခ်င္ ပါတယ္။

က်န္းမာေစတဲ့ နည္းလမ္း ငါးသြယ္မွာ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေရေကာင္း  ေရသန္႔ ရရွိသံုးစြဲျခင္း၊ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီတဲ့ အစားအစာမ်ား စားေသာက္ျခင္းနဲ႔ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္တယ္။

(၁) တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းျခင္း အပိုင္းမွာ လူရဲ႕ အေရျပားကို သန္႔ရွင္းထား ရမယ္။ ေန႔စဥ္ အနည္းဆံုး ေရတစ္ႀကိမ္ ခ်ဳိးေပးရမယ္။ အေရျပားဟာ ျပင္ပမွာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ခႏၶာကိုယ္တြင္း မဝင္ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရျပားေပၚမွာ ေရာဂါပိုးမ်ား ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ေခါင္းမွာ သန္းစြဲျခင္း၊ အေရျပား ယားနာ ေပါက္ျခင္း၊ ဗက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ မႈိေရာဂါမ်ား ရွိေနပါေသးတယ္။ ေပြး၊ ဝဲ၊ ညႇင္း စတဲ့ ေရာဂါမ်ားမွာ မႈိေရာဂါ ျဖစ္ၿပီး ေရယုန္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္တယ္။ ခ်ဳိင္း၊ ေပါင္ၿခံနဲ႔ ေခါင္းမွာ ေရာဂါပိုး ခိုေအာင္းတတ္ လုိ႔ စနစ္တက် သန္႔စင္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ ေရခ်ဳိးေပးျခင္း၊ ကိုယ္လက္ သန္႔စင္ျခင္းတုိ႔ အျပင္၊ လက္ေဆးျခင္း ကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါတယ္။ မသန္႔ရွင္းတဲ့ လက္ဟာ ကူးစက္ ေရာဂါကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစပါတယ္။ အေမရိကန္ ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဌာန (CDC)က လက္ကို ဆပ္ျပာ၊ ေရတုိ႔နဲ႔ စကၠန္႔ ၂ဝ ၾကာ ေဆးေၾကာျခင္းက ကေလးသူငယ္ မ်ား ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစတဲ့ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ၊ နမိုးနီးယား၊ အဆုတ္ေရာဂါ တုိ႔ကို ကာကြယ္ တားဆီးမႈ အထိေရာက္ဆံုး နဲ႔ ကုန္က်မႈ နည္းတဲ့ နည္းလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာထား ပါတယ္။

လက္ကို အစာမစားမီ အိမ္သာသြားၿပီးတိုင္း၊ အစာစားၿပီး ေပက်ံေနတုိင္း ေရ၊ ဆပ္ျပာ တုိ႔နဲ႔ေဆးရမယ္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ဆပ္ျပာနဲ႔ လက္ေဆးျခင္းဟာ ေၾကးေညႇာ္မ်ားနဲ႔ အတူ ေရာဂါမ်ား အေရျပားမွ ကြာက်သြားၿပီး ေရနဲ႔အတူ ေမ်ာပါသြား ပါတယ္။ ဘယ္ဆပ္ျပာ သံုးသံုး ေရာဂါပိုး ကင္းစင္ေရး အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ေရေကာင္းေရသန္႔ သံုးစဲြဲျခင္း အပုိင္းမွာ သံုးျခင္းနဲ႔၊ ေသာက္ျခင္း ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ေရသန္႔ မသံုးႏိုင္လုိ႔ ေရမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ားျဖစ္တဲ့ အူေရာင္ငန္းဖ်ား ေရာဂါ၊ ကာလဝမ္းေရာဂါ၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊ အမီးဘား ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ တုိ႔ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရကို ဂ႐ုစိုက္ သင့္ပါတယ္။

ေသာက္ေရသန္႔ ဆိုတာ ၾကည္လင္ျခင္း၊ အေရာင္အဆင္း မရွိျခင္း၊ အနံ႔မရွိျခင္း၊ PH7 ရွိျခင္း၊ အဏုဇီဝပိုးမ်ား ကင္းစင္ျခင္း စတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္တယ္။ အာဆင္းနစ္ ပါဝင္ျခင္း၊ အမႈန္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေစရပါဘူး။ ကာလ ဝမ္းေရာဂါ ကပ္ေရာဂါ အသြင္ျဖစ္ပြား ေစခဲ့တာ ေရမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရေပးေဝတဲ့ ပိုက္နဲ႔ မိလႅာပိုက္ ကပ္ေနရင္ ေရပိုက္ထဲ မစင္ေရဝင္ လာရာမွ ကာလ ဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျပည္ခ႐ိုင္ ေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ကာလဝမ္း ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းဟာ မုန္႔တီဖတ္ ေရေဆးရာမွာ သံုးတဲ့တြင္းေရ ထဲမွာ ကာလဝမ္း ေရာဂါပုိး ေတြ႕ရွိခဲ့လုိ႔ ယင္း ေရတြင္းကုိ က႐ုိလင္းခတ္ျခင္း၊ မုန္႔တီဖတ္ ေရာင္းခ်မႈ ယာယီ ပိတ္ပင္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရ ပါတယ္။

ယေန႔ ကာလမွာ လူေနမႈစနစ္ ျမင့္မားလာ တာနဲ႔အမွ် ေသာက္ေရသန္႔ဟာ မပါမျဖစ္ ပါ၀င္ လာခဲ့တယ္။ ေရသန္႔စက္႐ံုတုိင္း ေသာက္ေရသန္႔ ခ်ည္းပဲ တြက္ဆလုိ႔ မရတာလည္း အမွန္ပါပဲ။ ကိုယ္စားလွယ္ ယူထားသူမ်ားက ဘူးခြံကို စက္႐ံုျပန္မပို႔ဘဲ၊ ဘံုဘိုင္ေရျဖည့္၊ အဖံုးစြပ္ၿပီး ပိတ္ကာ ေရသန္႔အျဖစ္ လုပ္ေရာင္း ေနၾကလုိ႔ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း သန္႔စင္တယ္လုိ႔ လက္ခံထားလုိ႔ မျဖစ္တာ အမွန္ပါပဲ။ ေရသန္႔ဘူးမ်ား စနစ္တက် ေဆးေၾကာျခင္း မရွိဘဲ ေရသန္႔ထပ္ျဖည့္ သြားမယ္ဆိုရင္ လည္း ေရမသန္႔ႏိုင္ပါ။ ဘူးခံြမွာ အနည္ရွိႏိုင္တယ္။

(၃) ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္း အားကစားကုိ ေန႔စဥ္ နာရီဝက္မွ တစ္နာရီအတြင္း အေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး၊ ေရကူးတစ္ခုခု လုပ္ေဆာင္ ေပးသင့္ပါတယ္။ စားေသာက္လုိ႔ ပိုလွ်ံတဲ့ ကယ္လိုရီကို အဆီအျဖစ္ မေျပာင္းေစဘဲ ေခြၽးအျဖစ္စြန္႔ထုတ္ ေစလို႔ ခႏၶာကိုယ္ ေပါ့ပါးၿပီး စိတ္ရႊင္လန္း ေစတာလည္း အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ အစားအစာမ်ား စားေသာက္ျခင္း အသင့္အျမန္စား အစားအစာေတြဟာ ျပည့္ဝဆီ၊ ျပန္ေၾကာ္ဆီ၊ ဝက္ဆီ၊ ဆီအုန္း အသံုးျပဳထားၿပီး အဆီ၊ အအိမ့္မ်ားတဲ့ ပီဇာ၊ ဆင္းဒဝွစ္၊ ဟမ္ဘာဂါ၊
အာလူးေခ်ာင္း ေၾကာ္မ်ား မစားသင့္ပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္မွာ အဆီအျဖစ္ စုေပးေစကာ ေသြးထဲ ကိုလက္စထေရာ ျဖစ္ျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ ထုတ္လုပ္ရက္စြဲ၊ သက္တမ္းကုန္ ရက္စြဲ ၾကည့္ရမယ္။ ဓာတုဆိုးေဆးနဲ႔ အင္ေအာ္ဂဲနစ္ ပစၥည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ဓာတု ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ကင္းကင္း သဘာဝ ထြက္ရွိတဲ့ ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံ ပစၥည္းျဖစ္သင့္ ပါတယ္။ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရွာင္ရွားရပါမယ္။

(၅) အိပ္ေရးဝဝအိပ္ျခင္း အိပ္ေရးဝဝ အိပ္ျခင္းဆိုရာမွာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းက အေရးႀကီး ပါတယ္။ အပ်င္းႀကီးျခင္း နဲ႔ အိပ္ေရးမဝျခင္း ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္ ဖုိ႔လိုပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္မွာ အိပ္စက္ခ်ိန္ အနည္းဆံုး ၆ နာရီမွ ၈ နာရီအတြင္း ရွိရမယ္။ အိပ္ေရးမဝလို႔ စိတ္မၾကည္လင္ရင္ အလုပ္အကိုင္ စီးပြား အဆင္မေျပ တတ္သလို ေက်ာင္းသားမ်ား စာက်က္ထား သမွ်ကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့ေစ ပါတယ္။

အိပ္ေပ်ာ္ဖုိ႔ ေဆးဝါးမ်ား မီွဝဲျခင္းထက္ မအိပ္မီ၊ အစာစားၿပီးစမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္း စသျဖင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ရေအာင္၊ ဗိုက္ထဲ အစာေၾကာင့္ အိပ္မရ မျဖစ္ရေအာင္ စီမံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ လက္ဖက္ အစားအစာမ်ား၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ကြမ္းတုိ႔က အိပ္ေရးကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ညဘက္ ဆာတတ္ရင္ ႏြားႏို႔၊ ေဟာလစ္၊ အိုဗာတင္း ေသာက္ေပးသင့္တယ္။ ဗုိက္ျပည့္ေအာင္ စားျခင္းမ်ဳိး မလုပ္သင့္သလို ဂိမ္းကစားျခင္း၊ ေဖ့ဘြတ္ခ္ၾကည့္ျခင္း၊ အင္တာနက္ ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ား ေရွာင္ရမယ္။ မီးေရာင္ အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး သက္ေသာင့္ သက္သာရွိတဲ့ အိပ္ရာ ျဖစ္ရပါမယ္။

အထက္ပါ နည္းလမ္းငါးသြယ္ အတုိင္းသာ ျပဳမူေနထိုင္ က်င့္ႀကံမယ္ ဆိုရင္ အသက္ ၁၂ဝ ရွည္ပါေစ ဟူေသာဆုဟာ သင့္အတြက္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာလိုက္ခ်င္ ပါေတာ့တယ္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၇)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page