www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, October 18, 2016

အၾကမ္းဖက္ဗုိင္းရပ္စ္


အၾကမ္းဖက္ဗုိင္းရပ္စ္

ကုိကုိလႈိင္

ဦးကုိကုိလႈိင္
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ၌လည္း အင္ဒုိနီးရွားဗဟုိျပဳ ဂ်မာအစၥလာဖီယာ အဖဲြ႕ ၊ ဖိလစ္ပုိင္ ေတာင္ပုိင္းမွာ အဘူေဆယက္ဖ္ ၊ MILF ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းရွိ PULO ၊ BRN-C ၊ RKK ၊ GMIP စေသာ အဖဲြ႕မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္း အဘူေဆယက္ဖ္ ကုိ အမာခံထားကာ ISIS တုိ႔၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသခဲြအဖဲြ႕ကုိ ထူေထာင္ဖဲြ႕စည္း လာေၾကာင္း သိရ၏။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ သည္ ကင္ဆာေရာဂါ ႏွင့္တူေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ သာဓကမ်ားကို ဥပမာျပ၍ ''အၾကမ္းဖက္ ကင္ဆာ'' ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို ကြၽန္ေတာ္ ေရးသားခဲ့ ဖူးသည္။ လတ္တေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္စြန္း၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားကို ၾကားသိ ေတြ႕ျမင္ ရေသာအခါ အၾကမ္းဖက္မူ ဝါဒႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကမၻာ၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးမွ အေၾကာင္းခံေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဆင္တူ လွသျဖင့္ ''အၾကမ္းဖက္ ဗိုင္းရပ္စ္'' ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဤေဆာင္းပါး ကို ေရးသား ျဖစ္ျပန္သည္။

ကမၻာေပၚ၌ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ သမုိင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ကာလ ၾကာရွည္စြာ ကပင္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူး ၾကသည္။ ပေဒသရာဇ္ သက္ဦးဆံပိုင္ စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေရး ဟူေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ အစြန္းေရာက္ မင္းမဲ့ ဝါဒီမ်ားက အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးေစရန္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့ၾက သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရင္းရွင္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ကို မေက်နပ္သည့္ လက္ဝဲ အစြန္းေရာက္ မ်ားက ဥေရာပမွ သည္ ဂ်ပန္အထိ တပ္နီမ်ားဖြဲ႕၍ ဗံုးခြဲျခင္း၊ ေလယာဥ္မ်ား အေပၚ ဗံုးထည့္၍ ေဖာက္ခြဲ လုပ္ႀကံျခင္းမ်ား အထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ဖူးသည္။ အစၥေရး တို႔၏ သိမ္းပိုက္မႈကို မေက်နပ္ေသာ ပါလက္စတုိင္း မ်ား၊ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ သိမ္းပိုက္မႈကို မေက်နပ္ ေသာ အိုင္းရစ္ဒ္ မ်ား စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရး အေျခအေန အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈ မ်ားလည္း ရွိခဲ့ၾကဖူးသည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ေခတ္စားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားမွာမူ အားလံုး သိၾကသည့္ အတုိင္း ကမၻာတစ္ဝန္း တြင္ ခါလီဖိတ္ ေခၚ အစၥလာမ္မစ္ အင္ပါယာ ထူေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ လံႈ႔ေဆာ္ စည္း႐ံုး၍ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေနၾကေသာ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ မ်ားျဖစ္၏။ ၄င္းတို႔ကိုယ္ ၄င္းတို႔ ISIS ဟုပဲေခၚေခၚ၊ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ဟုပဲေခၚေခၚ၊ အယ္လ္ႏ်ဴဆရာ ဟုပဲေခၚေခၚ၊ ဘိုကုိဟာရမ္ ဟုပဲေခၚေခၚ၊ လက္ရွ္ကာအီ တုိင္ဘာ၊ ဟစ္ဇဘူလ္ မူဂ်ာဟစ္ဒင္၊ ဂ်မားအစၥ လာဗီ၊ အဘူေဆယက္ဖ္၊ အမ္အုိင္အယ္လ္ အက္ဖ္၊ ဟူဂ်ီ၊ အာရ္အက္စ္အုိ၊ ပူလို၊ ဘီအာရ္အင္စီ ေခၚခ်င္ရာေခၚ ေဒသအလုိက္ နာမည္ကြဲမည္၊ ဦးေဆာင္သူ ကြဲမည္၊ သူတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္ေလသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ ဆုိသည္မွာလည္း ဤအတုိင္း သာပင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ၊ ဇီကာ၊ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြး၊ ဝက္တုပ္ေကြး၊ ေခြး႐ူးျပန္ ေရာဂါ၊ ဆားစ္၊ မားစ္မွသည္ သာမန္ လူတုပ္ေကြး မ်ားအထိ လူေတြကို ဒုကၡေပး ရာတြင္ အတူတူ၊ ကုသေဆး မရွိရာ၌လည္း အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တုိ႔၏ တူညီပံု မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာၾကည့္ ေသာအခါ အဓိက အခ်က္ႀကီး သံုးခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရပါ၏။

ပထမအခ်က္မွာ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ လြယ္ကူ၍ သက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္ကာ အျမစ္ျပတ္ ကုသရန္ ခက္ခဲျခင္း ျဖစ္၏။ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ျခင္ကိုက္ရာမွ လည္းေကာင္း၊ ေသြး၊ တံေတြး၊ သြားရည္၊ ေခြၽး စသည္တို႔ ထိမိရာမွ လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိး၊ ႏွာေခ်ရာ၌ ေလမွတစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း လြယ္ကူစြာ ကူးစက္ႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ကမၻာ့ေနရာ အႏွံ႔သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတတ္သည္။ မေန႔တစ္ေန႔ က လက္တင္ အေမရိက၌ ေတြ႕ရွိရသည့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ သည္ ယခု စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေအာင္ ဂလိုဘယ္လ္ လိုက္ေဇးရွင္း က အစြမ္းထက္ လွသည္။ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒ သည္လည္း ယင္း ဂလိုဘယ္လ္ လုိက္ေဇးရွင္း အရွိန္အဟုန္ ကိုပင္စီးကာ ကမၻာအႏွံ႔သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိ သြားခဲ့သည္။

ယေန႔ေခတ္ေပၚ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ႀကီးထြားပ်ံ႕ႏွံ႔ လာမႈ၏ အရင္းအျမစ္ကို ျပန္၍ ေလ့လာလွ်င္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းမွ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏွင့္ စူပါပါဝါ အေမရိကန္ တုိ႔၏ ပေယာဂ ခပ္မ်ားမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် မွ ေစာ္ဘြားဘုရင္ ဆာအုဒ္ အမ်ဳိးအႏြယ္ မ်ားသည္ ဘာသာေရး အရ ေရွး႐ိုးစြဲဝါဟစ္အ္ အုပ္စု၏ ၾသဇာႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ဝါဟစ္ဘစ္ဇင္ ေခၚ ေရွး႐ိုးစြဲ အစြန္းေရာက္ ဝါဒက ဂ်ီဟတ္ေခၚ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေရးကို အားေပးသည္။ ယင္းဝါဒ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ ျဖန႔္ခ်ိေရး အတြက္ ေဆာ္ဒီအစိုးရ က ကမၻာအႏွံ႔၌ မဒရပ္ဆာ ေခၚ ဘာသာေရး ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ အားေပးခဲ့သည္။ 

၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ ေႏွာင္းပိုင္း ႏွစ္မ်ား၌ အာဖဂန္နစၥတန္ ကို ဆုိဗီယက္ တို႔ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ ေသာအခါ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ရွိ သန္းၾကြယ္သူေဌး အုိစမာ ဘင္လာဒင္က လူစုေပးၿပီး အေမရိကန္ စီအုိင္ေအ က ေလ့က်င့္ေပးကာ အာရပ္မူဂ်ာ ဟစ္ဒင္ မ်ားစုစည္း၍ အာဖဂန္နစၥတန္ ၌ ဆုိဗီယက္႐ုရွား တုိ႔ကို ဂ်ီဟတ္ဆင္ႏႊဲ တုိက္ခိုက္ခဲ့ ၾကသည္။ ထုိကာလ၌ပင္ ပါကစၥတန္၌ ေရာက္ရွိ ေနခဲ့ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ ဘဂၤါလီ စစ္ေသြးၾကြ တခ်ဳိ႕က ေနာင္တြင္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ျဖစ္လာမည့္ အာရပ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၊ ေနာင္တြင္ တာလီဘန္ ျဖစ္လာမည့္ အာဖဂန္ စစ္ေသြးၾကြ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆုိဗီယက္တုိ႔ အာဖဂန္နစၥတန္မွ ဆုတ္ခြာသြားေသာ အခါ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အာဖဂန္အာရပ္ မ်ားသည္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းသို႔ ျပန္၍ အုိစမာဘင္ လာဒင္၏ လက္ေအာက္တြင္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ျဖစ္လာ ၾကသည္။ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ဆုိသည္မွာ တပ္စခန္းဟု အဓိပၸာယ္ ရၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္ ရွိ ယင္းတုိ႔၏ ေျခကုပ္စခန္း မ်ားကို ဆုိလုိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ ၌ လစ္ဟာ သြားေသာ အာဏာ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ရန္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ပါကစၥတန္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီ ေထာက္ခံ အားေပးေသာ တာလီဘန္ တုိ႔အႏုိင္ ရရွိကာ အာဏာ ရလာသည္။ တာလီဘန္ ဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းသားဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး ပါကစၥတန္ေရာက္ အာဖဂန္ စစ္ေျပးလူငယ္ မ်ားအား ေဆာ္ဒီက ေထာက္ပံ့သည့္ မဒရပ္ ဆာ ေက်ာင္းမ်ားမွ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရး ႏွင့္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဖြဲ႕စည္း ေပးခဲ့သည့္ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္၏။ တာလီဘန္ႏွင့္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ တုိ႔သည္ ေသြးေသာက္ ရဲေဘာ္ မ်ားျဖစ္ၾကရာ တာလီဘန္တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အာဖဂန္နစၥတန္ တြင္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ေနာက္တန္း ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး စခန္းဖြင့္ထားႏုိင္ ခဲ့သည္။ အုိစမာဘင္ လာဒင္ သည္ ပင္လယ္ေကြ႕ စစ္ပြဲအၿပီး ၁၉၉ဝ ျပည့္ လြန္ႏွစ္မ်ားမွ စ၍ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းရွိ အေမရိကန္ စစ္ေရး ပစ္မွတ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ လာခဲ့ရာ အေမရိကန္တုိ႔ အေနျဖင့္ ကိုယ္ေမြးသည့္ ေမ်ာက္ ကိုယ့္ျပန္ေျခာက္ ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အုိစမာဘင္လာဒင္ ကိုယ္တုိင္ အာဖဂန္သို႔ ေျပးလာပုန္းေရွာင္ ခဲ့ရၿပီး ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၌ ၉/၁၁ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေသာအခါ လက္စားေခ်သည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ သမၼတဘုရွ္ က အာဖဂန္နစၥတန္ ကို ဝင္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္လုိက္သည္။ တာလီဘန္တို႔ အစိုးရဘဝမွ သူပုန္ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အေမရိကန္ကို ေျပာက္က်ားစစ္ ျဖင့္ ျပန္တုိက္ခဲ့ ရသည္။ ယင္းတုိက္ပြဲ မ်ားတြင္ အာဖဂန္ေရာက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ ဘဂၤါလီ RSO အုပ္စုမ်ားလည္း တာလီဘန္ဘက္မွ ပါဝင္တုိက္ခိုက္ ခဲ့သည္ကို အေထာက္အထား မ်ား ေတြ႕ရသည့္ အတြက္ အေမရိကန္တုိ႔က ထုိစဥ္က နယ္စပ္ေဒသတြင္ RSO စခန္းမ်ား ရွိေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရကို ဖိအား ေပးခဲ့သည္။ အာဖဂန္ျပန္ RSO မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္ေသြးၾကြ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ ဟူဂ်ီ၊ JMP စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းဖက္မိၾကသည့္ တုိက္ပြဲျပန္ RSO တုိ႔က ထုိအဖြဲ႕မ်ားအား လက္နက္ငယ္ ကိုင္တြယ္ ပစ္ခတ္နည္း မ်ားကို သင္ၾကားေပးကာ ဗံုးလုပ္နည္း ကြၽမ္းက်င္သည့္ ယင္းအဖြဲ႕တို႔က RSO မ်ားကို ေဖာက္ခြဲေရး နည္းလမ္းမ်ား သင္ၾကားေပး ခဲ့ၾကသည္။ ထုိကာလတြင္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ႏွင့္ အုိစမာ ဘင္လာဒင္ တုိ႔၏ အမည္မွာ  အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း သာမက ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ဘာသာတူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသိုက္အဝန္း မ်ားတြင္ မ်ားစြာထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၿပီး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အေတြးအေခၚ မ်ားမွာလည္း အင္တာနက္  စသည့္ ဂလိုဘယ္လ္ လိုက္ေဇးရွင္း နည္းပညာလိႈင္း မ်ားကိုစီးကာ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေဒသ အႏွံ႔အျပား၌ အယ္လ္ကိုင္ဒါ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကို ထူေထာင္ လာႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတုိ႔ အနက္မွ အီရတ္ရွိ အယ္လ္ကိုင္ဒါ (AQI) အဖြဲ႕ခြဲမွာ ေနာင္ကြမ္ အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ (ေခၚ) ISIS အဖြဲ႕ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ISIS အဖြဲ႕မွာ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ထက္ ပိုမို ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး လူမဆန္ေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ကာ မီဒီယာ နည္းလမ္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳ၍ အေၾကာက္တရား ဖန္တီးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိလုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုပင္ ႏွစ္သက္ ေထာက္ခံ လိုလားသည့္ ဘာသာတူ လူငယ္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာအႏွံ႔မွ ေန၍ ISIS မ်ားရွိရာ ဆီးရီးယားသို႔ လာေရာက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္တုိက္ခိုက္ ျခင္း၊ မိမိေနရပ္ ေဒသတြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ငယ္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ လာခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ခန္႔ အတြင္း ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ မ်ဳိးေစ့သည္ အပင္ႀကီးတစ္ပင္ သဖြယ္ ကမၻာေပၚ၌ ေကာင္းစြာ အျမစ္တြယ္ ခဲ့ၿပီး ကမၻာအႏွံ႔ အၾကမ္းဖက္ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး မ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့ ေလသည္။

ယင္းအၾကမ္းဖက္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားကဲ့သို႔ ကမၻာ့ စစ္ေရး စီးပြားေရး အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားက ေခတ္မီ စစ္လက္နက္၊ စစ္အင္အားမ်ား အသံုးျပဳ၍ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ ႏွိမ္နင္းေန ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ အထိ ယင္းတို႔ စတင္ေပါက္ဖြားရာ အာဖဂန္ နစၥတန္ ႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ား၌ပင္ မေအာင္ျမင္ လွေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည့္ အျပင္ ကမၻာ့ တျခားေဒသ မ်ားသို႔ပါ ဆက္၍ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ ၌လည္း အင္ဒိုနီးရွားဗဟိုျပဳ ဂ်မားအစၥလာ ဖီယာအဖြဲ႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ ေတာင္ပိုင္းမွာ အဘူေဆယက္ဖ္၊ MILF ႏွင့္ ထုိင္းေတာင္ပိုင္းရွိ PULO ၊ BRN-C ၊ PKK ၊ GMIP စေသာ အဖြဲ႕မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္း အဘူေဆယက္ဖ္ ကို အမာခံထားကာ ISIS တုိ႔၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသခြဲအဖြဲ႕ ကို ထူေထာင္ ဖြဲ႕စည္းလာေၾကာင္း သိရ၏။

ဒုတိယအခ်က္မွာ အၾကမ္းဖက္ အင္အားစု မ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပုိး မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အခြင့္မသာလွ်င္ ၿမံဳ၍ ပုန္းေအာင္း ေနတတ္ၿပီး အခြင့္သာသည္ႏွင့္ ထၾကြ ေသာင္းက်န္း တတ္ျခင္း၊ Mutation ေခၚ မ်ဳိးဗီဇ ပံုေျပာင္းကာ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဆာင္၍ တုိက္ခိုက္လာ တတ္ျခင္း စသည့္အခ်က္ မ်ား၌လည္း တူညီ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ RSO အဖြဲ႕သည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ဖိအားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ေနခြင့္ မရေတာ့သည့္ အတြက္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ တြင္ အေျခခ်ခြင့္ ရေစရန္ ထိုစဥ္က DAB ေခၚ ျမန္မာ ေသာင္းက်န္းသူ တပ္ေပါင္းစု ထဲသို႔ ဝင္ခြင့္ရေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့၏။ DAB အတြင္းရွိ ရခိုင္အဖြဲ႕မ်ားက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ဝင္ခြင့္ မရေသာအခါ စစ္ေရးအရ ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္လာသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး စစ္မ်က္ႏွာသို႔ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထုိကာလတြင္ RSO အမည္ တိမ္ျမဳပ္သြားၿပီး ၿမံဳေနခဲ့သည္။ RSO ႏွင့္ ARIF အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား ျပည္ပ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ အတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ အျငင္းပြားခဲ့ရာ မွ ေျဖရွင္းခ်က္ အျဖစ္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ေသာ ႏွစ္ဖြဲ႕ေပါင္းစည္းမႈ ARNO မွာလည္း အလုပ္ မျဖစ္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပည္ပေထာက္ပံ့ မႈျဖင့္ ARU ေခၚ ရခိုင္႐ိုဟင္ဂ်ာ ယူနီယံအဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာ အတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ယင္း ARU တြင္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားသာ ေနရာရခဲ့သည့္ အတြက္ ယခင္ လက္နက္ကိုင္ R အဖြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဘဂၤလားသို႔ ျပန္ကာ စစ္တေကာင္း တကၠသိုလ္ တစ္ဝိုက္တြင္ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပ၍ လူျပန္စုခဲ့ ၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္ရွိ တရားမဝင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ လူသစ္မ်ား ရရွိခဲ့သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ဘက္မွ လာေရာက္သူမ်ား လည္းရွိၿပီး ယင္းတုိ႔ကို ႏိုင္ခြန္ခ်ရီ တစ္ဝိုက္တြင္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း မ်ား ထြက္ေပၚ ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ တြင္ ျမန္မာဘက္မွ လမ္းေဖာက္ ေနသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ စစ္သည္သံုးဦး ျပန္ေပးဆြဲ ခံရၿပီး RSO အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လည္လွီးသတ္ျဖတ္ ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္း၌ တူရကီ သတင္းဌာန တစ္ခုက အင္တာနက္တြင္ ပံုႏွင့္တကြ လႊင့္တင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ လွည့္ကင္း မ်ားကို ခ်ဳံခို တုိက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ေခါင္းေဆာင္ ေဇာ္ဝါဟီရီ က ေတာင္အာရွ ေဒသကို စစ္မ်က္ႏွာ ဖြင့္မည္ဟု ေၾကညာရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ျမန္မာ့ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူဟု ဆုိသူ သတင္းစာ ဆရာ ဘာေတး လင့္တနာ က ယင္း ေၾကညာခ်က္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆုိကာ ရယ္သြမ္းေသြး ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အေျခအေန မေပးသျဖင့္ ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ ေသာ္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ မ်ားကဲ့သို႔ အတြင္းက်ိတ္ လႈပ္ရွားမ်ဳိး ပြားေနခဲ့ၿပီး အခ်ိန္က်ေသာ အခါ ထ၍ေဖာက္ခြဲလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရ ေပလိမ့္မည္။

တတိယ အခ်က္မွာ ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေရာဂါကို ေစာေစာစီးစီး ထိေရာက္စြာ မကုသပါက ကင္ဆာေရာဂါ အျဖစ္ ႀကီးထြားကာ အသက္ကို ရန္ရွာျခင္း (ဥပမာ အသည္းေရာင္ စီပိုး)၊ ကိုယ္ခံအား ပ်က္စီးၿပီး တျခားေရာဂါ မ်ဳိးစံု ဝင္ေရာက္ကာ ဒုကၡေပးျခင္း (ဥပမာ-အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး) စသည့္ ႀကီးမားေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေပးတတ္သည္။

အလားတူပင္ အၾကမ္းဖက္ ျပႆနာကို ႏုစဥ္မွာပင္ ထိေရာက္စြာ မကုသႏုိင္ပါက တုိင္းျပည္ပ်က္သည္ အထိ ဒုကၡေပးႏုိင္ သည္ကို အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ယခု ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ကိစၥတြင္လည္း ထုိႏုိင္ငံ မ်ားေလာက္ မဆုိးရြား ေသးသည့္တုိင္ လတ္တေလာ ကာလမွာပင္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရးအရ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေနခဲ့ ရသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားမွာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ားမွလြဲ၍ ရပ္ဆုိင္းသြား ခဲ့သည့္ အေျခအေန ရွိသည္။ ဤ အေျခအေနမွာ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္က ထုိင္းေတာင္ပိုင္း ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈပံုစံ ႏွင့္ဆင္တူေနၿပီး ထုိင္းေတာင္ပိုင္း ၌ အစိုးရ အာဏာစက္ကို ယခုထက္တုိင္ ခက္ခဲစြာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေနရသည့္ သာဓကအား သင္ခန္းစာ ယူသင့္ေပသည္။ ေမာင္ေတာ ကိစၥက ထုိင္းေတာင္ပုိင္းထက္ ပုိ၍ စုိးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ စစ္ေသြးၾကြ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပုိမုိ ပါ၀င္ ပတ္သက္လ်က္ရွိၿပီး ျပင္ပမွ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ ၊ သတင္း မီဒီယာ ဘက္လိုက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း မ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ကိုပါ ပိုမုိရင္ဆုိင္ ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရာတြင္ အျမင္က်ယ္က်ယ္ ထားရွိၿပီး ေရတိုေရရွည္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူထု ဆက္ဆံေရး၊ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ လိုက္ရပါသတည္း။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၁၀)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page