www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, August 9, 2016

ဥတုသံုးပါးခံ ေစ်းေလး


ေမာင္ကုကၠိဳ (ေတာင္ၿမိဳ႕)

စာေရးသူတို႔၏ အိမ္ေရွ႕တြင္ ''ေစ်းေလး'' တစ္ေစ်း ရွိသည္။ ေစ်းေလးသည္ အကာအရံမရွိပါ။ လဟာျပင္ေစ်း ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း အမိုးအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ မိုးရြာလွ်င္စို၍ ေနပူလွ်င္ ေျခာက္သေယာင္း ကုန္သည္။ 

ေလတိုက္လွ်င္ လြင့္စင္မႈမ်ဳိးလည္း ရွိၾကသည္။ လက္ျဖစ္ထီးတိုင္ ေလးမ်ားက ၿပိဳလဲ၊ ေျမာက္ၾကြ ကုန္ၾကသည္။ ေစ်းသည္မ်ားသည္ သူ႔ေရာင္းကုန္ ပစၥည္းႏွင့္ ေစ်းဗန္း၊ ေစ်းေတာင္းမ်ား ကို လမ္းသြားလမ္းလာ ႏွင့္ ေစ်းဝယ္မ်ား ခလုတ္တုိက္ေအာင္ ခင္းၾကသည္။ သ႔ုိမွသာ သူတ႔ုိပစၥည္း လူျမင္ၿပီး ျမန္ျမန္ေရာင္း၍ ကုန္သြားမည္ ဟု ထင္ပံုရသည္။ စားေရးသူတုိ႔၏ အိမ္ေရွ႕မွ ေစ်းေလးသည္ အမုိးရွိေသာ ကုန္းကမူေလး ေပၚတြင္ ေစ်းမခင္းဘဲ လမ္းေပၚမွာ ခင္းက်င္းသည္။ ဤ ေစ်းေလးသည္ လမ္းမႀကီးနားမွာ ရွိ၍ လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ခင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားမ်ား လမ္းမႀကီးေပၚက ျဖတ္သြားၾကသည္။ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္၊ ေျခက်င္၊ ျမင္းလွည္း မ်ားသည္ ေစ်းခ်ိန္အတြင္း ျဖစ္လွ်င္ အသြားအလာ ခက္ခဲမႈ ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးက နားလည္ ခြင့္လႊတ္ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဤေစ်းက မရွိမျဖစ္ ေစ်းေလး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေစ်းေလးသာ ငယ္သည္။ အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ငါးေျခာက္၊ ဆန္၊ ဆီ၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္၊ အာလူး၊ အဝတ္အထည္၊ မုန္႔ပဲသေရစာ၊ လူ႔အသံုးအေဆာင္၊ ပန္းကန္ ခြက္ေယာက္၊ အိုးႏွင့္ ကေလး ကစားစရာ အ႐ုပ္မ်ားလည္း စံုလင္သည္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ တကူးတကန္႔ လာေရာင္းၾကေသာ နယ္လွည့္ ေစ်းသည္မ်ား အၿမဲတမ္း လာၾကသည္။ နယ္ခံ ေဒသခံ ေစ်းသည္မ်ား သာမကပါ။ ေစ်းေလးနား တစ္ဝိုက္က အိမ္ရွင္မ်ား ကလည္း အားက်မခံ အိမ္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္ၾကသည္။ ၾကာေတာ့ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေသာ ေစ်းေလး ျဖစ္လာသည္။ ဤေစ်းေလးတြင္ ပူပူေႏြးႏြး လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ ခ်က္ခ်င္း စားႏိုင္ေသာ မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ၊ ေခါက္ဆြဲ၊ ထမင္းေၾကာ္၊ လက္ဖက္ရည္၊ ထပ္တစ္ရာ၊ ပလာတာ၊ စမူဆာႏွင့္ အီၾကာေကြး မ်ားလည္း ဤ ေစ်းေလးတြင္ ရႏိုင္ပါေသးသည္။ အခ်ဳိ႕ ၿမိဳ႕မ်ားက ပင္လွ်င္ ဤေစ်းေလး သို႔ တကူးတကန္႔ လာၾကၿပီး ငါးဖယ္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ အမဲရြတ္၊ အမဲ အေၾကာခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ နန္းႀကီးသုပ္ လာစားၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ရြာမ်ားဆီက ''ေရၾကက္'' လာေရာင္းသူမ်ား ေရာက္လာတတ္ ၾကသည္။ 

ေရၾကက္အစစ္ ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္သူ မ်ားက ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ေဝဒနာအတြက္ ဓာတ္စာအျဖစ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမွပင္ လာ၍ တကူးတကန္႔ ေစာင့္ဝယ္ၾက ေလသည္။ အေနစုတ္ ေသာ္လည္း ေရႊထုပ္သည့္ ျမပဝါဆိုသည့္ တင္စားခ်က္က စာေရးသူတို႔၏ အိမ္ေရွ႕မွ ေစ်းေလး အတြက္မ်ား ျဖစ္ေနေလ သလားမသိ။ ဤေစ်းေလးတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ရန္ပြဲ ျဖစ္တတ္သည္။ ေစ်းသည္ခ်င္း ေနရာလုၾက ရာမွ ျဖစ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မုိးရြာလွ်င္ ျဖစ္ေစ ၊ ေရတက္လာလွ်င္ ျဖစ္ေစ အမုိးရွိေသာ ကုန္းျမင့္ကမူေလး ေပၚတြင္ သူ႔ထက္ငါ တိုးေဝွ႕၍ အလ်င္ေနရာ ဦးၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ား တိုင္ဦးတမ္း ကစားသည္ႏွင့္ပင္ တူသည္။ ထိုအခါ ေနရာသစ္အတြက္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၾက ေလသည္။

ကမၻာေပၚမွာ ရွိသမွ် အယုတၱ အနတၱမ်ား ကုန္ေအာင္ ဆဲဆိုၾကၿပီး သံကုန္ဟစ္ ၾကသည္။ ၿပီးေတာ့လည္း ၿပီးသြားၾကသည္။ သမုဒၵရာ ဝမ္းတစ္ထြာ အတြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ ဤေစ်းေလးတြင္ အနီးအနား ရြာတိုင္းက ေစ်းဝယ္မ်ား လာၾကသည္။ ေဒသနယ္ပယ္စံုမွ ေစ်းသည္မ်ား လာၾကသည္။ ဤေစ်းေလးထဲတြင္ ေရာင္းကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးေပါင္း အေတာ္စံု သကဲ့သို႔ ေစ်းဝယ္၊ ေစ်းသည္ လည္း လူေပါင္းစံု ေလသည္။ လူတိုင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ ၍ ပိတ္ရက္မရွိေသာ နံနက္ပိုင္း ေစ်းေလး ျဖစ္သည္။

ေစ်းေလး၏ အသက္မည္မွ် ရွိၿပီလဲ မသိပါ။ စာေရးသူ ေမြးၿပီး လူမွန္းသိတတ္စ အရြယ္မွစ၍ သိခဲ့၊ ျမင္ခဲ့၊ ေတြ႕ခဲ့၊ ႀကံဳခဲ့ရေသာ ေစ်းေလးသည္ စာေရးသူတို႔၏ အိမ္ေရွ႕က မေျပာင္းလဲ ေသးေသာ ေစ်းေလးပင္ ျဖစ္သည္။

ေစ်းသည္မ်ားက ေစ်းေခါင္းေလး စကားကို နားမေထာင္ ၾကပါ။ အမိုးရွိေသာ ကုန္းကမူေလ းအေပၚ ေစ်းေရာင္းရန္ႏွင့္ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေစ်းမခင္းရန္ တားျမစ္ေသာ္လည္း ေစ်းခင္းေရာင္း ၾကသည္။ ေစ်းေခါင္းေလးက ေနရာေပးေသာ အမိုးပါေသာ ကုန္းျမင့္ေပၚ မည္သူမွ ေစ်းမခင္းခ်င္ ၾကပါ။ ေစ်းဝယ္မ်ား ကလည္း ကုန္းျမင့္ေလးေပၚ တက္၍ ေစ်းဝယ္ရန္ ဆႏၵရွိပံုမရ။

သို႔ေသာ္ မိုးရြာေသာ အခါႏွင့္ မိုးေစြေသာ ေန႔မ်ားတြင္ မူကား ''ဒါ တို႔ကို ေစ်းေခါင္း ေပးထားတဲ့ ေနရာ'' ဟုဆိုကာ အလုအယက္ပင္ ကုန္းကမူေပၚမွ အမိုးပါေသာ ေနရာကို ဦးၾက၊ လုၾကႏွင့္ ဆဲဆိုစကား မ်ားၾကသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ေရ ႏွင့္ ဒု႒ဝတီျမစ္ေရ လွ်ံတက္၍ လမ္းႏွင့္ ေျမျပန္႔မ်ားေပၚ ေရလႊမ္းလွ်င္လည္း အမိုးပါေသာ ကုန္းကမူတြင္ ေနရာလုပြဲ ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲၾကသည္။ ရပ္ကြက္လူႀကီး ႏွင့္ ေစ်းေခါင္း ၏ စကား နားမေထာင္ေသာ လမ္းေပၚက ေစ်းသည္ မ်ားသည္ မိုးႏွင့္ မိခင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရ ၏ ေမတၱာရပ္ခံ ခ်က္ကို ခ်စ္ခင္စြာ နာခံရေလသည္။

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ မိုးမ်ားရြာၿပီး ေရမ်ားတက္သည္။ လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ရွင္းေနပါၿပီ။ ေရလြတ္ေသာ ကုန္းကမူေလး ေပၚတြင္ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ ေနသည္။ ဆူညံ ပြတ္ေလာ႐ုိက္ ေနသည္။ ေရွးယခင္တုန္း ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ ေစ်းေလးသည္ ယခုထိတုိင္ပင္ စာေရးသူတို႔ အိမ္ေရွ႕မွ ေစ်းေလးအျဖစ္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ပင္ ရွိေနသည္။ ဥတုသံုးပါး ခံေသာ ေစ်းေလး ျဖစ္သည္။

မိုးမ်ားရြာ၊ ေရမ်ားႀကီးလွ်င္ ေစ်းေလးလည္း ေရေဘးဒုကၡ ႀကံဳေနရသည္။ မိုးသက္ေလမ်ား မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ က်မည္နည္းဟု ေစ်းေလးက အၿမဲစိုးရိမ္ ေနပံုရသည္။ ေစ်းေလးကို ကူညီမည့္ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ရွိပါလွ်င္ ေကာင္းမည္လား ဟု စာေရးသူ စဥ္းစားမိသည္။

ရတနာပံုေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၅)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page