www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Saturday, April 29, 2017

လူငယ္ေတြကို ေတြးေခၚခြင့္ေလ့လာခြင့္ သင္ယူခြင့္ခ်ျပခြင့္ အခြင့္အေရးေတြေပးလိုက္ပါ
စိုးမိုး  ၂၉-၄-၂၀၁၇

ေမွာက္ေခတ္မွာ လူငယ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑က အလြန္ပဲအေရး ပါလာပါတယ္။ လူမႈေရးပရဟိတလုပ္ငန္းရပ္ ေတြအပါအဝင္ တျခားနယ္ပယ္စံု၊ က႑စံုမွာလည္း လူငယ္အမ်ားစုက ေနရာယူ လာၾကပါတယ္။

ေရွးထံုးလည္းမပယ္နဲ႔၊ ေစ်းသံုးလည္း မၾကြယ္နဲ႔ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားရိွေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္မွာ ပံုေသကားခ်ေရွးထံုးစြဲ လူတခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ေခတ္ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ ေနၿပီး တိုးတက္မႈ အရွိန္ေလ်ာ့နည္း ေနပါတယ္။

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ေခတ္နဲ႔အတူ ေခတ္အျမင္၊ ေခတ္အေတြးေတြကို ေရွးထံုးထဲက ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ေခတ္ပါပဲ။ ႏြားေျခရာခြက္ထဲမွာ က်င္လည္ေနတဲ့ ဖားသူငယ္ထက္ အျမင္က်ယ္တဲ့ လယ္ကြက္ေပၚက ဖားသူငယ္ေတြမ်ားလာဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ လူငယ္မ်ားစြာ ေမြးဖြားေပၚထြက္လာ ဖို႔လိုပါတယ္။ လက္ရိွမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ သာမက စီးပြားေရးက႑ေတြမွာလည္း လူငယ္ေတြေခါင္းေဆာင္မႈေတြ ယူလာတာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြက တီထြင္ႀကံဆမႈ ဥာဏ္အားေကာင္း လာပါတယ္။ တစ္ေလာက ဂ်ာနယ္တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသားေတြတီထြင္ထားတဲ့ စက္႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္အေၾကာင္း ဖတ္ရပါတယ္။ အလားတူပါပဲ ယေန႔ေခတ္စားေနတဲ့ ဒ႐ုန္းယာဥ္ငယ္ ေတြကိုလည္း ျမန္မာလူငယ္ေတြ တီထြင္လာႏိုင္ပါၿပီ။ က႑စံုမွာ လူငယ္ေတြကို ေနရာေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ အခြင့္အေရးေတြ ေပးသင့္ပါတယ္။ အရည္အခ်င္းအပါအဝင္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြကိုလည္း ျမႇင့္တင္ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက်တာကေတာ့ အုပ္ထိန္းသူမိဘေတြအပါအဝင္ ဆရာ၊ဆရာမေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲေတြအေနနဲ႔ ႏြံနစ္ေနတဲ့ျပည္တန္ ပတၱျမားလူငယ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ လိုလာပါၿပီ။

ယေန႔အခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသားေတြသာမက အမ်ဳိးသမီးေတြပါ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုရရိွလာၾကပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေရးျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာ၊ ကုမၸဏီစတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈ ထိပ္တန္းေနရာေတြမွာ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။လက္ရွိမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေတြေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ ေတြျဖစ္လာေစဖို႔ ေက်ာင္းပညာေရးအျပင္ တျခားသက္ေမြး ပညာရပ္ေတြကို ေငြေၾကးျမင့္မားစြာ အကုန္အက်ခံသင္ၾကား ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေမြးေက်ာင္းပညာရပ္ (လက္ေတြ႕) ကို အေျခခံေက်ာင္းေတြမွာ သာမက တကၠသိုလ္ေတြမွာလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္လာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာလူငယ္လူရြယ္ ေတြအတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္း လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူငယ္ေတြ ေရွ႕တန္းကေန ရဲဝံ့စြာလုပ္ကိုင္ လာႏိုင္ဖို႔ က႑စံုက ျမႇင့္တင္ေပး ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

လက္ရိွမွာ လူငယ္ေတြက ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနၾကတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ ဆံုး႐ႈံးေနရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားျပားလာရင္ေတာ့ ျပည္ပ ကေန ျပည္တြင္းကို ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ မ်ားစြာေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ က႑ေတြမွာ လူငယ္တို႔ရဲ႕အင္အားနဲ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာ ႏုိင္ငံတကာက ဝင္ထြက္သြား လာမႈေတြရွိသလို ႏုိင္ငံတကာမွာ လူငယ္ေတြသြားေရာက္ ပညာသင္ႏိုင္တဲ့ အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ေတြ အျမင့္ဆံုးအပိုင္းကို တက္လွမ္းလာႏုိင္တာ ေၾကာင့္လူငယ္ေတြ အသိအျမင္ေတြ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အျမင္က်ယ္မႈေတြ ရွိလာၾကပါၿပီ။ ကမၻာအရပ္ရပ္က သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ ပညာေတြကိုလည္း လက္လွမ္းမီသင္ယူလာ ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။စိန္ေခၚမႈေတြ ျပင္းထန္ေနတဲ့ ယေန႔ေခတ္မွာ အမ်ားနဲ႔တန္းတူလိုက္ႏိုင္ဖို႔ လူငယ္ေတြ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ၾကပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲၿပီး လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြတိုးတက္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္လာတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား ဗဟိုျပဳစနစ္ေတြ ေအာင္ျမင္လာႏုိင္ပါတယ္။ မုိဘိုင္းလ္ဖုန္းနဲ႔ အင္တာနက္ေတြ အသံုးျပဳမႈမ်ားျပား လာခ်ိန္မွာ ျမန္မာလူငယ္ေတြ တီထြင္တဲ့ဂိမ္းေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ ဂိမ္းကုမၸဏီႀကီးေတြက ဝယ္ယူလာတယ္လို႔သတင္းတစ္ခုမွာ ဖတ္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာသာမက လူငယ္ေတြၾကား ေရပန္းစား ေနတဲ့ဂိမ္းေတြကို ျမန္မာလူငယ္ေတြလည္း တီထြင္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္တာက အမ်ားႀကီးဂုဏ္ယူဖြယ္ ေကာင္းေနပါတယ္။ ဂိမ္းကစားျခင္းက စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေပမယ့္ တစ္ဖက္မွာ ဆိုးက်ဳိးအေနနဲ႔ အိပ္ေရးမဝျခင္း၊ စိတ္ကေယာင္ကတမ္း ျဖစ္ေစျခင္းနဲ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းမႈမ်ားျပားျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ လူငယ္လူရြယ္ေတြ အလြန္အကြၽံဂိမ္းကစားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔လည္း သတိေပးလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အင္တာနက္ အလြန္အကြၽံအသံုးျပဳျခင္း၊ အသိပညာရွာ ျခင္းထက္ အဆိုးဘက္မွာ အလြဲအသံုးခ်ျခင္း ေတြေၾကာင့္လည္း မျဖစ္သင့္တဲ့မႈခင္းျဖစ္ရပ္ေတြ ရိွလာေနပါတယ္။

ဒါေတြကို အုပ္ထိန္းသူေတြက ထိန္းေက်ာင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသိပညာ ဗဟုသုတရရိွေစမယ့္ စာေပေတြကို ေလ့လာၿပီး အမွားအမွန္သိရိွႏိုင္တဲ့ ဆင္ျခင္တံု တရားေတြတိုးပြားေအာင္ လူငယ္ေတြကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်းလက္ေန လူငယ္လူရြယ္ေတြ အထိ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပး ႏိုင္မယ့္အေျခ အေနေတြကိုလည္း ဖန္တီးေပးလာႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ျပမက်န္ တစ္ေျပးညီ အရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့ လူငယ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ တိမ္းေစာင္းမသြားေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ ေပးၾကဖို႔လည္း လိုလာပါတယ္။

အတန္းပညာတတ္႐ံုနဲ႔ ပညာတတ္လို႔ ေခၚႏိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘဝပညာ ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေသဆံုးခ်ိန္အထိ သင္ယူမဆံုးပါဘူး။ လိုအပ္တဲ့အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ၿပီး အနာဂတ္လူငယ္ ေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾက ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အလမ္း ေတြရရိွလာမွသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ခိုင္မာလာမယ္၊ တိုးတက္လာမယ္၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ ျမင့္မားလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကို လက္တြဲေခၚဖို႔၊ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေတြေပး ႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ လူငယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနနဲ႔ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကိုေတြးေခၚခြင့္၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ ေလ့လာသင္ယူခြင့္၊ လက္ေတြ႕ခ်ျပခြင့္၊ လူငယ္ပီပီ တစ္ပါးသူကို အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစတဲ့ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ ျပဳမူခြင့္စတဲ့ အခြင့္အေရးေတြေပး ႏိုင္ေစဖို႔ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါတယ္။ 

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page