www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, February 3, 2017

ဖိလစ္ပုိင္ေရျပင္၌ ကင္းလွည့္ေပးရန္ တ႐ုတ္ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ ဒူတာေတ


Chinese Coast Guards rammed Filipino fishermen’s boat at Scarborough Shoal

( ရွိန္းထက္ )

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ သမၼတ ဒူတာေတ သည္ မထင္မွတ္ထားသည့္ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ကို ျမန္ဆန္စြာ လွမ္းလိုက္ျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ဘက္ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္းကို တ႐ုတ္ ေရတပ္အား ကင္းလွည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

ISIS တို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိသည့္ အဘူေဆယက္စ္ စစ္ေသြးၾကြ မ်ား၏ ျပန္ေပးဆြဲ လုပ္ရပ္မ်ားကို စိုးရိမ္ ရသည့္အတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ စစ္တပ္သည္ ႏွစ္စဥ္ပင္လယ္ ဓားျပရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ပူးေပါင္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ကင္းလွည့္ျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရသည္။ အစပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက စင္ကာပူ၊ ဘ႐ူႏုိင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပင္လယ္ဓားျပ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ကင္းလွည့္ၿပီး ေလ့က်င့္မႈ မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕မည္ဟု ဆိုသည္။

ယခု သမၼတ ဒူတာေတ က မဆီမဆိုင္ပင္ တ႐ုတ္ကို ၄င္း၏ ေရျပင္ ကင္းလွည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆို လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ တို႔သာမက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကပင္ အံ့အားသင့္သြား ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယခင္က အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ထိုကင္းလွည့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား အတြက္ ပင္တိုင္ ပါဝင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ အားလံုးကို ပစ္ပယ္ၿပီး ဒူတာေတက တ႐ုတ္ဘက္သို႔ ေျခစံုပစ္ ဝင္ေနသည္။

တ႐ုတ္ဘက္ ကေတာ့ တိက်သည့္ အေျဖတစ္ခုမွ် ျပန္ေျပာထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ ကေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စြာပင္ လက္ခံလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပုိင္ကို စစ္ေရးအရ တ႐ုတ္တို႔ လႊမ္းမိုးလိုေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဟန္ကိုယ့္ဖို႔ ဆိုသည့္အတိုင္း တ႐ုတ္တို႔ ဆႏၵကို သိကၡာႏွင့္ ထိန္းေနရၿပီး မၾကာမီမွာပင္ လက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေျပာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္ အေရးေၾကာင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနစဥ္ အေမရိကန္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ အားလံုးသည္ ဖိလစ္ပိုင္၌ အေျခစိုက္ရၿပီး ဒုတိယမွာ ဂ်ပန္၌ ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္၌ အေျခစိုက္ခြင့္ မရွိေတာ့လွ်င္ အေမရိကန္တို႔ အဖို႔ ခရီးလမ္းေၾကာင္း ပိုမိုရွည္လ်ား သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္ အေရး ပါဝင္ေနမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ ပိုနည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု တ႐ုတ္ေရတပ္၏ ကင္းလွည့္မႈကို ဒူတာေတ ကမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္း သည္ တ႐ုတ္ကို စစ္ေရးအရ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္ သည္ ေတာင္ကိုရီးယား သေဘၤာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ သေဘၤာတို႔ ျပန္ေပးဆြဲခံ ရၿပီး ကတည္းက မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ တို႔က ပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ရန္ သေဘာတူညီ ထားၾကသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

ယခု ဖိလစ္ပိုင္က တ႐ုတ္ဆီသို႔သာ ဝကြက္အပ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားတို႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔က ဖိလစ္ပိုင္ ေရပိုင္နက္၌ ကင္းလွည့္ခြင့္ ရမည္ဆိုလွ်င္ အားေကာင္းသည့္ ၄င္းတို႔၏ ေရဒါစနစ္မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ား၏ စစ္ဘက္ကို ေထာက္လွမ္းလာ ႏုိင္ေသးသည္။ အတိတ္က အေမရိကန္ တို႔ အသံုးျပဳခဲ့ ၾကသည့္ ခုိုးေၾကာင္ခုိးဝွက္ ပင္လယ္ျပင္ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ရပ္မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔က တရားဝင္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ အေမရိကန္ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ား အတြက္ပင္ စိုးရိမ္ေနရသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံစစ္တပ္ တို႔ရွိေနျခင္းက ၾကာလာလွ်င္ သံသယစိတ္ မ်ားေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြား လာႏုိင္သည္။

အေမရိကန္သည္ ၄င္းတို႔၏ နည္းပညာမ်ားကို အလံုၿခံဳဆံုး ထားေနရင္းမွ တ႐ုတ္တို႔ လက္ထဲသို႔ ပါသြားတတ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ကေနဒါ၌ အေျခစိုက္ၿပီး အေမရိကန္ F-22 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ နည္းပညာကို ခိုးယူရန္ ႀကိဳးစားသည့္ တ႐ုတ္နုိင္ငံသား တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးမိသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အေယာင္ေဆာင္ ထားေသာ ထိုသူလွ်ဳိသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပး ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံလိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ကလည္း ႏွစ္စဥ္ သိန္းခ်ီ ရွိေနေသာေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ မယံုၾကည္ႏုိင္ သည္မွာလည္း အထူးအဆန္း မဟုတ္ေပ။ ထိုၾကားထဲ ကမၻာ့ပထမဆံုး စူပါပါဝါႏုိင္ငံ ျဖစ္ေရး အၿပိဳင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ကလည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံ အေၾကာင္း တစ္ႏုိင္ငံက အၿမဲတမ္း မ်က္စိ ေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနရသည္။

ယခု ဒူတာေတ၏ လုပ္ရပ္က အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေပး ေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဒူတာေတ က ထရမ့္ကို ေထာက္ခံေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကို ယံုၾကည္သည္ က ပိုမ်ားသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အိုဘားမား ထက္ ထရမ့္က သေဘာထား တင္းမာမႈ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒူတာေတ၏ ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္ ကို တ႐ုတ္စစ္တပ္ ကင္းလွည့္ေပးေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔ကို ပိုမိုတင္းမာသည့္ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ပို႔ေပး ေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဒူတာေတက တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ၄င္း၏ အက်ဳိးအတြက္ အျမတ္ထုတ္ယူ ေနခ်င္ပံုေပၚသည္။

အေမရိကန္ ကလည္း ဖိလစ္ပုိင္ဆိုလွ်င္ ၄င္း လက္လႊတ္၍ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံ။ တ႐ုတ္ကလည္း ဖိလစ္ပိုင္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္၏ အင္အားကို ယုတ္ေလ်ာ့သြား ေစရန္ အေကာင္းဆံုး ေပ်ာ့ကြက္။ ထိုၾကားထဲ ဒူတာေတ၏ တ႐ုတ္ဘက္ကို ပါသည္ဆိုသည့္ ထိုးေကြၽးကြက္ မ်ားကလည္း တ႐ုတ္ကို ဘဝင္ေတြ႕ ေစသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္ အေရးကို တ႐ုတ္က ျခယ္လွယ္ ေနသည္ကို ဘာမွ်မေျပာ။ စကားဘုိေရာ့ ကြၽန္းစုမ်ား၌ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ ကင္းလွည့္ ေနျခင္းကိုလည္း ဒူတာေတ ႏႈတ္ပိတ္ေနသည္။

ထိုမွ်မက တ႐ုတ္ကိုပင္ ၄င္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္သြားၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီသည့္ ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ားပင္ ခ်ဳပ္ခဲ့ေသးသည္။ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ တ႐ုတ္က အလြတ္တမ္း ကန္း႐ိုးတန္း ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ဒူတာေတ လုပ္ေနသည့္ မူးယစ္စစ္ပြဲမ်ား ကိုပင္ ေထာက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီသည့္ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ မ်ားကို တ႐ုတ္က ေထာက္ပံ့ေပးဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု ဒူတာေတက တ႐ုတ္စစ္တပ္ကို ကင္းလွည့္ ေပးရန္ လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းျခင္းမွာ ဆိုဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ေပ။ တ႐ုတ္တို႔ ေရကန္အသင့္ ၾကာအတင့္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထရမ့္ကလည္း ဒီအတုိင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ ေနမည္မဟုတ္ေပ။ ဂ်ပန္ကလည္း ၄င္း၏ မဟာမိတ္ေဟာင္း ကို တ႐ုတ္လက္ထဲ လြယ္လြယ္ႏွင့္ အပါခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ တစ္နည္း တစ္ဖံုျဖင့္ ျပန္လည္ရယူ ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဒူတာေတသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ၾကားထဲက လွပစြာ အကြက္ေရႊ႕ ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္မွ် ရန္ဘက္ျဖစ္မည္ မဟုတ္။ မဟာမိတ္မ်ား အျဖစ္သာရွိၿပီး ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား သူ႔ထက္ငါ ေထာက္ပံ့ရင္း ႏွင့္ပင္ ဖိလစ္ပိုင္ ပိုအျမတ္ထြက္ လာမည္ ျဖစ္သည္။ ဒူတာေတက စကားဘိုေရာ့ ကြၽန္းစုကို ထုိးေကြၽးၿပီး ၄င္းလိုခ်င္သည့္ အရာမ်ားကို တ႐ုတ္ဆီမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အရယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ထရမ့္ဆီမွလည္း မၾကာမီ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ ေထာက္ပံ့ေရး အကူအညီမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ဆီမွလည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ရရွိဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒူတာေတ၏ တ႐ုတ္ကို ကင္းလွည့္ေပးေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကို ထိပ္တိုက္ေတြ႕ ေပးၿပီး ၾကားထဲက ၄င္းအတြက္ အျမတ္ထြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပါးနပ္စြာ ရွာေဖြေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား လုိက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page