www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, December 21, 2016

စစ္ေရးအရ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ ထပ္ဆင့္တုိးျမႇင့္လိုက္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ


စစ္ေရးအရ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ ထပ္ဆင့္တုိးျမႇင့္လိုက္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ

( ရွိန္းထက္ )

အေရွ႕အာရွ၌ အေမရိကန္၏ ၾသဇာ အာဏာသည္ တ႐ုတ္ကို အ႐ႈံးေပး ေနရၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ ေနရစဥ္တြင္ ထိုင္းႏွင့္တ႐ုတ္ တို႔က လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး က႑ကို ထပ္ဆင့္ျမႇင့္တင္ လိုက္ၾကျပန္သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အာဏာ သိမ္းမႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ဆိုကာ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခံထားရေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ဘုရင္အသစ္ မဟာဝါဂ်ီရာ ေလာင္ကြန္း တက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက ပိုမိုဆိုးရြား လာျပန္သည္။ ကနဦးတြင္ ဘုရင္အသစ္ မဟာဝါဂ်ီရာ ေလာင္ကြန္း ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ေျပာင္းလဲ လာမည္လား ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။

ယခုေတာ့ မင္းသား မဟာဝါဂ်ီရာ ေလာင္ကြန္း ဘုရင္ျဖစ္လာၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ေတာ္ဝင္အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးကို ေနာက္ထပ္သံုးဦး ထပ္ေပါင္းထည့္ကာ ၁၆ ဦးျဖစ္ေအာင္ ဦးစြာ ျပဳလုပ္သည္။ ထို ေပါင္းထည့္သည့္ သံုးဦးစလံုးသည္ စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္း အႀကီးအကဲမ်ား ျဖစ္သည္။ ဘုရင္အသစ္ မဟာဝါဂ်ီရာ ေလာင္ကြန္း သည္ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာကို ပိုမိုအားသန္ၿပီး ျပည္တြင္းေရးကို သိပ္စိတ္ မဝင္စားသည့္ ဘုရင္ဟု အမ်ားစုက ေဝဖန္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းဘတ္ေငြ တန္ဖိုး ေလ်ာ့က်ခဲ့ရၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံကို ယခင္ကထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး ႏိုင္ေလ မေလာဟု ယခင္က မဝံ့မရဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားလည္း ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။ ယခု ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒသည္ တ႐ုတ္ဆီသို႔သာ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ဦးတည္သြားလ်က္ ရွိသည္။ အေမရိကန္ တို႔က ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းကို စီးပြားေရးပိတ္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ထိုင္း က အေမရိကန္ မရွိလည္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ ၄င္း၏ သေဘာထားကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္၍ ျပသခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရးသည္ အဆိုးရြားဆံုး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ယခု ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းမႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑ တစ္ခုဆီသို႔ ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ေမလက လာအိုႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေဝး တြင္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ အစိုးရတို႔ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ တိုက္ဖ်က္ေရး တို႔ကို ဦးစားေပး ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ 

ယခင္တစ္ပတ္က ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေသာ တ႐ုတ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ တို႔ၾကား ကာကြယ္ေရး က႑ကို ေဆြးေႏြးရာ စစ္လက္နက္ နည္းပညာ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေရး အပါအဝင္ ထိုင္းစစ္တပ္ကို လက္နက္ ပံ့ပိုးေပးေရး အစီအစဥ္ မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ယခု ထိုင္းအစိုးရက တ႐ုတ္တို႔ထံမွ တင့္ကားမ်ားကို မွာယူထားသည့္ အျပင္ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ တန္ဖိုးရွိေသာ ပထမဆံုး ေရငုပ္သေဘၤာ ကိုလည္း တ႐ုတ္အစိုးရ ဆီမွ မွာယူထားသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏွင့္တ႐ုတ္ တို႔၏ ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ အႀကိမ္ အေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ရန္ အထိ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက႑ အတြက္လည္း တ႐ုတ္ကို ဦးစားေပးကာ ထိုင္းအစိုးရက ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ မက္လံုးကိုပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရက တ႐ုတ္ေလာက္ မက္ေမာမႈ မရွိေတာ့ေပ။ ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ဝ ဘီလီယံခန္႔ တန္ေၾကးရွိသည့္ ဗန္ေကာက္ ေျမေအာက္ အျမန္ရထား စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္တို႔ တည္ေဆာက္ ေပးရန္ရွိေနၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကို ျပန္လည္ တြက္ခ်က္ကာ  အက်ဳိးအျမတ္ အတြက္ တ႐ုတ္တို႔ စဥ္းစားခန္း ဝင္ေနပံုရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္ရမည့္ ေစ်းကြက္ေဝစုသည္ တ႐ုတ္တို႔ အတြက္ ေရရွည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ေရထြက္လုပ္ငန္း ကုန္စည္မ်ား အားလံုးသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ ယင္းပို႔ကုန္ မ်ားသည္ တ႐ုတ္ဆီသို႔ အမ်ားဆံုး ေရာက္ရွိသြား ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္တို႔ဆီမွ ထိုင္းအစိုးရ၏ စစ္လက္နက္ ဝယ္ယူမႈ တန္ဖိုးသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ ဝင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အစက ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုသ္ခ်န္အိုခ်ာ ႏွင့္ ထိုင္းဘုရင္ အသစ္ မဟာဝါဂ်ီရာ ေလာင္ကြန္း တို႔ အဆင္မွ ေျပပါ့မလား ဟူေသာေလသံ မ်ားသည္ ယခုေတာ့ ထိုေမးခြန္းကို ေျဖစရာ မလိုေတာ့ ေအာင္ပင္ သူတို႔ႏွစ္ဦးက လက္တြဲညီ ေနသည္။ အာဆီယံတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းသည္ အေမရိကန္၏ အမာခံစစ္ဘက္ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ တို႔သည္ အာဆီယံ လံုၿခံဳေရး အတြက္လည္း ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံကို အေျချပဳၿပီး စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္။ ယခုေတာ့ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးသည္ အေမရိကန္ ဆန္႔က်င္ေရး ဇာတ္လမ္းမ်ား ခင္းေနၾကၿပီး တ႐ုတ္ဆီသို႔သာ ဦးတည္သြား ေနေတာ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ ဆိုလွ်င္လည္း အေမရိကန္ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ အထိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားသူ ျဖစ္သည္။

ယခု အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ပ္ တက္လာမွသာ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတ က အေမရိကန္ ဘက္သို႔ အနည္းငယ္ ေျခဦးျပန္လွည့္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ဖိလစ္ပိုင္က ေရတပ္သေဘၤာ မ်ားကို တ႐ုတ္ဆီမွ ဝယ္ယူေတာ့မည္။ စစ္ေရးအရ နည္းပညာ ဖလွယ္ေရး ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ စစ္ေရးအရ နယ္ေျမသစ္ကို ရွာေဖြလာသည္မွာ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ေနၿပီျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္တို႔သည္ အေမရိကန္တို႔ ကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံျပင္ပ စစ္ေရး အေျခစိုက္စခန္း မ်ားကို တည္ေဆာက္ လိုသည့္ဆႏၵ ျပင္းျပေနသည္။ ယခုေတာ့ အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ား၌ တ႐ုတ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စိုင္းျပင္း ေနျပန္သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔၏ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြမႈ ေအာင္ျမင္သည့္ ႏွစ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္ကလည္း ထိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ကို ေအာင္ျမင္မႈ ရကာ အာဖရိကတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အၿပိဳင္ စစ္အေျခစိုက္ စခန္း တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႐ုရွားကလည္း ကာဇက္စတန္ တြင္ သူတုိ႔၏ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းကို အႀကီးစား စစ္လက္နက္ ျဖည့္တင္းကာ တင့္ကားအစီးေရ ၁ဝဝ ႏွင့္အတူ အားျဖည့္သည္။ ထို႔ျပင္ အေရွ႕အာရွ တြင္ ဗီယက္နမ္ကို စစ္ဘက္ နယ္ေျမသစ္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ရသည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ အာဆီယံတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုး ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံကို ျပပါဆိုလွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္ထက္ ထိုင္းကို အရင္ဆံုး ျပရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈလည္း ရွိသည္။ စစ္လက္နက္ နည္းပညာ ဖလွယ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ တင့္ကားမ်ား ဝယ္ယူေရး သေဘာ တူညီမႈလည္း ရရွိထားသည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံ ခန္႔တန္သည့္ ေရငုပ္သေဘၤာ စီမံကိန္းပင္ ရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဘက္ကို ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္လည္း ယခုတ႐ုတ္က ထိုင္း၏ အႀကီးမားဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္က ယခုမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ဆယ္ႏွင့္ခ်ီသည့္ စီးပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကို ရယူထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ စစ္ဘက္ ဆိုလွ်င္လည္း ယခုမွ စစ္သေဘၤာ အနည္းငယ္ ဝယ္ယူေရး သေဘာတူထား႐ံု မွ်ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းသည္ မၾကာမီ အာဆီယံ တြင္ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္ အျဖစ္မွ တ႐ုတ္၏ အင္အားအႀကီးဆံုး မဟာမိတ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ား ေနပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page