www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Monday, October 24, 2016

ကုိလက္စေထေရာ ႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္း


ကုိလက္စေထေရာ ႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္း

ၾကည္လြင္ျမင့္ (မုျဒာ)

ေရေအး ေသာက္လွ်င္ ဝသည္။ ေရေႏြးၾကမ္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ဖက္စိမ္းရည္ ေသာက္လွ်င္ ပိန္ေစသည္၊ အဆီက် ေစသည္ဟူေသာ အယူအဆ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလုိေၾကာင္း ေမးျမန္းသူမ်ား အတြက္ တင္ျပလို ပါသည္။

စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးသည္ အသက္ငါးဆယ္ ေက်ာ္ေသာအခါ အတန္အသင့္ ဝလာသျဖင့္ ဆရာဝန္ျပ ေဆးစစ္ေသာ အခါ အဆီဓာတ္ တက္ေနသည္ဟု သိရသျဖင့္ အဆီကုိ ေလွ်ာ့စားသည္။ အဆီကား မက်။ ေရေႏြးအဖန္ ေသာက္ၿပီး ေျခာက္လ ၾကာေသာအခါ သူ႔ေသြးေဖာက္ၿပီး ကိုလက္စထေရာ စစ္ၾကည့္ေသာ အခါတြင္လည္း က်သြားျခင္း မရွိ။ နဂုိအတုိင္းပင္ ျဖစ္ေနသည္။

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စာအုပ္မ်ား ကိုလည္း ဝယ္ဖတ္၍ အဆီက် ပိန္ေစေသာ ဓာတ္စာမ်ားကုိ ေလ့လာၿပီး စားဖုိ႔ သူဆုံးျဖတ္ လုိက္သည္။ အဆီက် ေစေသာ အစားအေသာက္ မ်ား၊ ေရွာင္ရမည့္ အစားအေသာက္ မ်ားကုိ ေလ့လာသည္။ အပတ္စဥ္ထုတ္ က်န္းမာေရး ဂ်ာနယ္ ႏွစ္ေစာင္ကုိ ပုံမွန္ပုိ႔ေပးရန္ သတင္းစာ ပုိ႔သူႏွင့္ မွာလုိက္သည္။ ကိုယ္တုိင္ ေလ့လာသည္။

ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ တြင္ ထူးထူးျခားျခား အဆီက်ေစေသာ အစားအစာ ၁ဝ မ်ဳိးဟုေတြ႕ရသည္။ ထုိ ၁ဝ မ်ဳိးမွာ-တူနာငါး (ျမန္မာေတြ သိပ္မသိပါ)၊ ေဂၚဖီထုပ္ႀကီး၊ မုန္လာဥနီ၊ ပန္းသီး၊ ဆန္းကစ္သီး၊ ဂ်ဳံၾကမ္း (ျမန္မာမ်ားႏွင့္ သိပ္မအပ္စပ္ ပါ)၊ တ႐ုတ္နံနံ၊ ပဲေတာင့္ရွည္၊ ႏုိကိုလီ (ပန္းမုန္လာ အစိမ္းေရာင္)၊ လက္ဖက္စိမ္း ရည္။ အထက္ပါ အစာမ်ားမွာ အဆီက် ေစရန္၊ တစ္နည္း ကုိလက္စထေရာ မတက္ေစရန္ စားသင့္သည့္ အစာ မွန္ေကာင္း မွန္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ စားေလ့ရွိေသာ ဓေလ့ႏွင့္ သိပ္မအပ္စပ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစာႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အစာမ်ားမွာ ဥပမာအားျဖင့္- ငါးၾကင္းျဖဴ၊ ငါးမ်က္ဆန္နီ၊ ငါးခူစသည္တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး အဆီမတက္ ေစသည့္အျပင္ ေကာင္းေသာ အဆီကုိတုိး ေစသည့္ ငါးမ်ားျဖစ္သည္။ ငါးျမင္း၊ ငါးပတ္၊ ငါးသေလာက္၊ ငါးဖယ္တုိ႔မွာ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာ ငါးမ်ဳိးျဖစ္သည္။ 

ဆန္ၾကမ္းမွာ အားျဖစ္သည္။ အစာေၾက လြယ္သည္။ အဆီခ်လုိသူ မ်ားမွာ ဧည့္မထ၊ ေပၚဆန္းေမႊး၊ ေတာင္ျပန္ စသည့္ ဆန္မ်ားကိုလည္း ေရွာင္သင့္သည္။ ေၾကခဲသည့္ ရွမ္းဆန္ႏွင့္ ေကာက္ညႇင္း ကုိလည္း ေရွာင္သင့္သည္။ အီေသာဆန္ သည္ အဆီတုိး သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရွာက္သီး၊ ကြၽဲေကာသီး တုိ႔မွာ အဆီပုိက် ေစေသာ အစာမ်ားျဖစ္သည့္ အျပင္ ဆန္းကစ္သီး ေလာက္ ေစ်းႀကီးေပး ဝယ္ဖုိ႔ မလုိပါ။ ထုိ႔အတူ ဖီးၾကမ္း ငွက္ေပ်ာသီးမွာလည္း ျမန္မာမ်ား အတြက္ ႀကိဳက္ေသာ ဓာတ္စာျဖစ္သည္။ အလြယ္တကူ တစ္ျပည္လုံးမွာ ရႏုိင္သည္။ အေနာက္တုိင္း ဓာတ္စာ ပန္းသီးေလာက္ ေငြကုန္ေၾကးက် မမ်ားႏုိင္ ေတာ့ပါ။ ပဲရာဇာ (ပဲနီေလး) မွာ အဆီက်ၿပီး ေပါ့ပါးေသာ ပဲမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ စားႏုိင္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။ ပဲရာဇာသည္ ေပါ့ပါးေသာဂုဏ္ (လဟုဂုဏ္) ရွိသည္။ ကုလားပဲသည္ ေလးလံေသာဂုဏ္ (ဂ႐ုဂုဏ္) ရွိသည္။

အဆီက်လုိသူ၊ ပိန္လုိသူမ်ား မစားသင့္ဟု ဓာတ္ ဆရာႀကီးမ်ား အဆုိရွိသည္။ ပဲရာဇာသည္ ဟင္းခ်ဳိခ်က္ လွ်င္လည္း အလြန္ႏူးလြယ္၊ က်က္လြယ္သည္။ အလ်င္အျမန္ ခ်က္စားႏုိင္ေသာ ဟင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေဂၚဖီထုပ္မွာ ျမန္မာေရာ၊ အေနာက္တုိင္း မွာပါ အစားမ်ားလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ေစ်းလည္း မမ်ားလွပါ။ အဆီခ်လုိသူ မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္သည့္ ဓာတ္စာျဖစ္သည့္ အျပင္ အသားအေရ လွေစေသာ အစာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ မင္းသမီး တစ္ဦးသည္ သူ႔အသားအေရ အတြက္ ေမးျမန္းသည့္ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေဂၚဖီထုပ္ႀကီးကုိ ေန႔စဥ္ စားသုံးသျဖင့္ အသားအေရ လွၿပီး အရြယ္တင္ႏုပ်ဳိ ပါသည္ဟုေ ျဖသြားသည္ကုိ ဖတ္႐ႈရဖူးသည္။ အေနာက္တုိင္း ေဆးပညာ အလုိအရလည္း ေဂၚဖီထုပ္ႀကီးသည္ အင္တီ ေအာက္ဆီဒင့္ ေခၚ ဓာတ္တုိး ဆန္႔က်င္ေသာ အစာအာဟာရ ျဖစ္ၿပီး ေလျဖတ္ျခင္း ကုိပင္ ကာကြယ္ႏုိင္ သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ၾကက္သြန္နီေရာ၊ အျဖဴပါ ျမန္မာလူမ်ဳိး တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ မပါမျဖစ္ေသာ မီးဖုိေခ်ာင္ အသုံးအေဆာင္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဆီပုိ ကုိလက္စထေရာ က်ေစလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စားသုံးမည္ဆုိလွ်င္ ခပ္ပါးပါး လွီးၿပီး ေလသလပ္ခံ ထားကာ အခ်ဥ္အနည္းငယ္ ညႇစ္ၿပီး စားသုံးေပးပါက အဆီက် ႏုိင္သည္ဟု သုေတသန ျပဳသူမ်ားက ဆုိထားသည္။

ထမင္းရည္သည္ ေရွးက ျမန္မာတုိ႔၏ အာဟာရ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမား တုိ႔သည္ ထမင္းကုိ အရည္ငွဲ႕ခ်က္မွ စားေကာင္းသည္ ဟု ထင္ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဦးစြာ ပြက္လာေသာ ထမင္းရည္ကို ငွဲ႕ယူၿပီး ေဆးဖက္ဝင္ အျဖစ္ ေသာက္သုံးေလ့ ရွိၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္ ထမင္းေပါင္းအုိး မ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ ခ်က္ျပဳတ္ၾက သျဖင့္ ထမင္းရည္ မရႏုိင္ေတာ့ေပ။ အကယ္၍ ထမင္းေပါင္းအုိးမွ ဦးရည္ကုိ ရယူလုိလွ်င္ ေရအနည္းငယ္ ပုိထည့္ခ်က္ပါ။ ေပါင္းအုိးတြင္ ပြက္ပြက္ ဆူေသာအခါ လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္ ႏွစ္လုံးစာမွ် ထမင္း ေပါင္းရည္ကုိ ဇြန္းျဖင့္ခပ္ယူပါ။ ဤနည္းျဖင့္ ထမင္း ေပါင္းဦးရည္ကို ဆားအနည္းငယ္ ခတ္ၿပီး ေန႔စဥ္ေသာက္ သုံးေပးလွ်င္ အဆီက် ေစႏုိင္သည္။ ထမင္းေပါင္း ဦးရည္ (ထမင္းရည္) ေသာက္ေသာေၾကာင့္ လူဝကုိ ပိန္ေစႏုိင္သည္ ဟူေသာ ေရးသားခ်က္မွာ ေရွးေဟာင္း ေဆးက်မ္းမွ အယူအဆ ျဖစ္သည္။ ပိန္လိုသူ မ်ားသည္ နံနက္ေစာေစာ ထ၍ ေရႏွင့္ပ်ားရည္ ေရာေသာက္လွ်င္ ပိန္ႏုိင္သည္ ဟုလည္း ၫႊန္ျပ ေရးသား ထားသည္။ 

ဤနည္းသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေရြး အိမ္တုိင္းတြင္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ပိန္ေဆးနည္း ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ တစ္လခန္႔ ျပဳလုပ္ၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္သည္။

ေရေႏြးၾကမ္း တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ ခတ္ထားေသာ အဖန္ရည္ကုိ အေနာက္တုိင္း သုေတသီမ်ားက Green Tea ဟု ေရးသားၾကသည္။ ျမန္မာ လက္ဖက္ေျခာက္ အေတာ္မ်ားမ်ား မွာ နီရဲရဲ အေရာင္မ်ား ထြက္သျဖင့္ Green Tea ႏွင့္မတူပါ။ တခ်ဳိ႕မွာ ဆုိးေဆးေၾကာင့္ အလြန္နီရဲ ေနတတ္သည္။ မေသာက္သင့္ပါ။

ေရေႏြးၾကမ္း အဖန္ရည္ျဖင့္ အဆီက် ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဖန္မွာ ခ်ဳပ္ေသာသတိၱ ရွိသျဖင့္ ဝမ္းခ်ဳပ္၊ ေလခ်ဳပ္၊ အစားပ်က္ ျဖစ္လာတတ္သည္။ လိပ္ေခါင္း ရွိသူမ်ားဆုိလွ်င္ အဖန္ရည္ႏွင့္ မတည့္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ေရွးကျမန္မာ လူမ်ဳိးႀကီးမ်ား လက္ဖက္ရည္ ၾကမ္းဝိုင္းတြင္ ဆားကုိက်က္ေအာင္ ေလွာ္ထားေသာ ဆားေလွာ္ဘူး ကေလး ပါေလ့ရွိသည္။ ေရေႏြးၾကမ္း အေသာက္မ်ားလာ ေသာအခါ ဆားေလွာ္ အနည္းငယ္ (လက္တစ္ဖ်စ္ခန္႔) ထည့္ေသာက္သည့္ ဓေလ့ရွိသည္။ ေလမခ်ဳပ္၊ ဝမ္းမခ်ဳပ္ ေစရန္ ဆားေလွာ္က အဖန္ကုိ ဖ်က္ေပးသည္။ 

ယခုေခတ္မွာ ဆရာဝန္မ်ားက ဆားကုိ ေသြးတုိး သည္ဟု ေရွာင္ခုိင္းၾက သျဖင့္ ေရေႏြးၾကမ္းဝိုင္း တြင္ ဆားေလွာ္ခတ္ဘူး ထားေသာ ဓေလ့မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၿပီျဖစ္သည္။

ဆူပြက္ေအာင္ က်ဳိထားၿပီး အေအးခံထား ေသာေရသည္ လူကုိပိန္ေစေသာ သတိၱရွိသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ ခတ္ေသာ ေရေႏြးၾကမ္း အဖန္ရည္သည္ လူကုိေကာင္းေသာ အက်ဳိးျပဳသည္။ အဝလြန္ျခင္း ကိုလည္း တားဆီး ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေကာ္ဖီႏွစ္ခြက္၊ သုံးခြက္ထက္ ပိုေသာက္လွ်င္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေလခ်ဳပ္ျခင္း၊ စျမင္းခံျခင္း စေသာ ဆုိးက်ဳိး အနည္းငယ္မွ် ရွိႏုိင္သည္ကုိ သတိခ်ပ္သင့္ ေပသည္။ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ အရာတုိင္းတြင္ တန္ေဆး  လြန္ေဘး သတိရွိသင့္ ပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၈)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page