www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, September 27, 2016

အလက္ပုိၿမိဳ႕ တုိက္ပဲြ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ အားၿပိဳင္ပဲြ
( ကုိကုိလႈိင္  )

စစ္သမိုင္း ေလ့လာသူမ်ား အဖို႔ ကမာၻေပၚ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားကို မသိမျဖစ္ သိေအာင္ ေလ့လာၾက ရသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ လာခ်ိန္မွ စ၍ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ စစ္အင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ တိုက္ခဲ့ၾကသည့္ ကဒက္ရွ္ တိုက္ပဲြမွစကာ ပထမကမၻာစစ္ကုိ အဆံုးသတ္ ေစခဲ့သည့္ ဆုမ္းတိုက္ပြဲ၊ ဒုတိယကမာၻ စစ္၏ အလွည့္အေျပာင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည့္ ကတ္စ္တိုက္ပြဲ၊ စတာလင္ဂရက္ တိုက္ပြဲ၊ ေနာ္မန္ဒီ ကမ္းတက္တိုက္ပြဲ၊ အီယိုဂ်ီးမား တိုက္ပြဲ၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၌ ထင္ရွားသည့္ ဒိန္ဗင္ဖူးတိုက္ပြဲ၊ တက္ႏွစ္သစ္ကူး ထိုးစစ္ တိုက္ပြဲစသည္ျဖင့္ လူသိမ်ား လွသည့္ သမိုင္းဝင္ တိုက္ပြဲမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

ယခုအခါ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ အလက္ပိုၿမိဳ႕ ၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ အလက္ပို တိုက္ပြဲမွာလည္း ေခတ္သစ္ စစ္သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ က်န္ရစ္ခဲ့မည့္ တိုက္ပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သမား႐ိုးက် စစ္သေဘာ တရားဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ မည္သို႔မွ် ဆန္းသစ္ ထူးျခားသည့္ စစ္ပြဲမ်ဳိးမဟုတ္၊ ၂၁ ရာစုထက္ ၁၆ ရာစုတြင္ က်င့္သံုးခဲ့ ၾကသည့္ၿမိဳ႕ကို ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ အငတ္ထားကာ စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းၿပီး လက္နက္ခ် ေစသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈ နည္းဗ်ဴဟာ မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ စစ္သေဘာတရား ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ ဤစစ္ပဲြတြင္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ အားၿပိဳင္မႈ၊ ပါဝါအမာ ႏွင့္ ပါဝါအေပ်ာ့ တို႔၏ အားၿပိဳင္မႈႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ပဋိပကၡ ကြန္ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံ ဇာတ္ေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာ ဇာတ္ေဆာင္ တို႔၏ အခန္းက႑ မ်ားအျပင္ ေခတ္သစ္ ဘက္စံုစစ္ပြဲ တို႔၏ အသြင္အျပင္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

အလက္ပိုၿမိဳ႕

အလက္ပိုၿမိဳ႕ သည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ဘီစီ ၆ဝဝဝ ေလာက္ကပင္ လူအမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ ေက်ာ္ ေရွးေဟာင္း ပိုးလမ္းမႀကီး၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ကာ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရး၌ အေရးပါခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ တြင္လည္း အေရးပါေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ကာ ဆီးရီးယား၌ လူအစည္ကား ဆံုးႏွင့္ စီးပြားေရး အရ အဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယား ပဋိပကၡ မစတင္မီ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က အလက္ပိုၿမိဳ႕ ၏ စက္မႈၿမိဳ႕သစ္ ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္။ လူဦးေရ သန္း ၂ဝ ခန္႔ရွိေသာ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ၌ လူႏွစ္သန္း ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔သာ က်န္ရွိၿပီး သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္ ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္း တြင္ လူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔သာ ရိွေတာ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း တြင္ ယင္းလူဦးေရ သံုးသိန္းထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္း လာကာ လူေလးေသာင္း ခန္႔သာ က်န္ရွိ ေတာ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အလက္ပို တိုက္ပြဲအစ

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ၌ အာရပ္ေႏြဦး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အတူ သမၼတ အာဆတ္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ လူထု လႈပ္ရွားမႈ ေပၚလာသည္။ ယင္း အံုၾကြမႈကို အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ အင္အားသံုး ႏွိမ္နင္းရာမွ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡစတင္ ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၊ အေနာက္အုပ္စု ႏွင့္ အာရပ္ ဆြန္နီ ေရနံႏိုင္ငံ တို႔က အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ ေလ့က်င့္ေထာက္ပ့ံ ေပးရာမွ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဆြန္နီ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား ဝင္ေရာက္ လာၿပီးေနာက္ ပိုင္းတြင္ အင္အားနည္းေသာ အာဆတ္ အစိုးရအား ေထာက္ခံ အားျဖည့္ရန္ ႐ုရွားတုိ႔ ပါဝင္လာခဲ့ရာမွ အေျခအေန ပိုမို႐ႈပ္ေထြး လာခဲ့သည္။

အဓိက ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ အလက္ပိုၿမိဳ႕ ၌ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရတပ္ မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ ေထာက္ခံ အားေပးေသာ သူပုန္ တပ္ဖဲြ႕မ်ား အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ပိုင္းကို သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အစြန္းေရာက္ အယ္လ္ႏူဆရာ တပ္ဖဲြ႕မ်ားပါ ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရတပ္ မ်ားက ထိုးစစ္စတင္ ေသာ္လည္း ေရွ႕တိုး ေနာက္ဆုတ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရဘက္မွ ထိုးစစ္စတင္ ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း စက္မႈဇုန္ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ သူပုန္တို႔က ျပန္လည္ ထိုးစစ္ဆင္ ခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားတို႔၏ ေလေၾကာင္း အကူအညီျဖင့္ ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ရွိ သူပုန္တပ္ဖဲြ႕ မ်ားကို အစိုးရတပ္မ်ားက ပတ္လည္ဝန္းရံ ၍ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အလက္ပိုၿမိဳ႕၌ ဆီးရီးယားအစိုးရ ဘက္မွ တပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ အီရတ္မွ ရွီးယိုက္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ လက္ဘႏြန္မွ ဟစ္ဇဘိုလာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အီရန္မွ စစ္ေသြးၾကြမ်ား အပါအ၀င္ အင္အား ေလးေသာင္းခန္႔ ရွိၿပီး သူပုန္တို႔ဘက္ ၌လည္း အဖဲြ႕ေပါင္းစံု အင္အား ေလးေသာင္းခန္႔ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕အေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ဧရိယာ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္း ဧရိယာ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ကို အင္အား ေလးေသာင္းခန္႔ ရွိသည့္ သူပုန္ တပ္ေပါင္းစုက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း၌မူ ကာ့ဒ္လူမ်ဳိးစု မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ စြက္ဖက္မႈမ်ား

ဆီးရီးယားပဋိပကၡတြင္ ႐ုရွားက အစိုးရဘက္မွ လိုက္ပါ၍ အေမရိကန္က သူပုန္အဖြဲ႕ဘက္မွ လိုက္ပါသည့္ အတြက္ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ထိပ္တိုက္ျဖစ္ခဲ့ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစြန္းေရာက္ ISIS စစ္ေသြးၾကြ ႏွင့္ အယ္လ္ႏူဆရာ အဖြဲ႕မ်ားကို ဆန္႔က်င္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္း တူသည္။

႐ုရွားတို႔က ေလေၾကာင္း၊ အေျမာက္ပစ္ကူ မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ေပး ေသာေၾကာင့္ ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆီးရီးယား အစိုးရတပ္မ်ား အင္အားသာ လာၿပီး အေမရိကန္တို႔ အေနျဖင့္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ကူညီရန္
ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ သူပုန္တပ္ဖြဲ႕ ဘက္၌ အင္အားနည္း လာသည္။ အထူးသျဖင့္ တူရကီဘက္မွ လာေသာ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း ကုိ ႐ုရွား၏ ျဖတ္ေတာက္ခံထား ရေသာေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕လ်က္ ရွိသည္။ ေရရွည္တြင္ ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း ျပတ္လာမည္ ျဖစ္၍ အ႐ႈံးေပးရမည့္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ သမား႐ိုးက် စစ္ဆင္မႈ မ်က္ႏွာစာတြင္ ႐ုရွားတို႔က အသာစီးရလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ တို႔က အေျပာတြင္ အားသာသည္။ ကမၻာ့မီဒီယာ အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ သကဲ့သို႔ ဆီးရီးယား ပဋိပကၡတြင္ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ''ဦးထုပ္ျဖဴမ်ား'' ဟု အမည္ရေသာ ပရဟိတ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ကိုလည္း ၿဗိတိသွ် တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္း အေမရိကန္ ေၾကးစားတပ္ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦးက ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၊ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ဥေရာပ အစိုးရတို႔အျပင္ ဘီလ်ံနာ သူေဌးႀကီး ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့စ္ ဆိုသူတို႔၏ ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ အေမရိကန္ေ ဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ရန္ပံုေငြအရန္ ထားရွိကာ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိသွ် အစိုးရမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ႐ုရွား ႏွင့္ ဆီးရီးယား အစုိးရဘက္မွ ယင္း ဦးထုပ္ျဖဴ မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်၊ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး မ်ားႏွင့္ အယ္လ္ႏူဆရာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေပါင္းစပ္လႈပ္ရွား ေနသည့္ အသြင္ယူ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ဟု စြပ္စြဲထား သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ယင္း ဦးထုပ္ျဖဴမ်ား က တိုက္ခိုက္ ဗံုးႀကဲမႈမ်ား ျဖစ္သည့္ေနရာ သို႔ အေစာဆံုး ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ယင္းတို႔ေပးသည့္ သတင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားက အသားေပး ေရးသားၾကသည္။ ထုိသတင္း မ်ားမွာ အာဆတ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ထိခိုက္ ေသဆံုးသည့္ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါသတင္း မ်ားေၾကာင့္ ႐ုရွားႏွင့္ ဆီးရီးယား အစိုးရ အေပၚ ျပည္သူမ်ား အျမင္တြင္ အဆိုးျမင္ လာေစၿပီး အေမရိကန္ ေထာက္ခံေသာ သူပုန္မ်ားအေပၚ စာနာမႈျဖင့္ ေထာက္ခံလာ ေစရန္ သြယ္ဝိုက္၍ ပံုေဖာ္ေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။ 


ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔ အေနျဖင့္ ပါဝါအမာ တြင္ ႐ုရွားကိုမယွဥ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ပါဝါအေပ်ာ့ သံုး၍ ထိေရာက္စြာ တန္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ပါဝါအေပ်ာ့ႏွင့္အမာအားၿပိဳင္ပြဲ

အေမရိကန္ ပါဝါအေပ်ာ့၏ ဖိအားေၾကာင့္ ကမာၻက အလက္ပိုၿမိဳ႕ကို စိတ္ဝင္စားလာသည္။ အလက္ပိုၿမိဳ႕၌ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူအမ်ားစုက အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း သာင္းဂဏန္း မွ်ေသာ ျပည္သူမ်ား ပိတ္မိေနသည့္ သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္ အေရွ႕ပိုင္းကိုသာ တကယ့္ အလက္ပို ဟု အမ်ားကထင္ျမင္ ေအာင္ ဖန္တီးထား ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔၏ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို မီးေမာင္းထိုးျပ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလက္ပိုၿမိဳ႕၌ အပစ္ရပ္စဲ၍ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး ယာဥ္တန္းမ်ားဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးလာသည့္ အတြက္ စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ ႐ုရွားက အေမရိကန္ႏွင့္ညိႇႏႈိင္း၍ အပစ္အခတ္ကို ခုနစ္ရက္ ရပ္ဆိုင္းၿပီး ရိကၡာ ယာဥ္တန္းမ်ား ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ယာဥ္တန္းမွာ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ယာဥ္ ၃၁ စီးတြင္ ၁၈ စီး ပ်က္စီးကာ လူ ၂ဝ ေသဆံုးခဲ့သည့္ အတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ရိကၡာ ပို႔ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ပ်က္ျပားသြား ရသည္။ ယင္း တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔အၾကား အႀကီးအက်ယ္ စကားမ်ား ခဲ့ၾကၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အျပစ္ဆိုခဲ့ ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဆီးရီးယား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာမွာ ခပ္မွိန္မွိန္သာ ရွိရာမွ ပို၍ပင္ မႈန္ဝါးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယား အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ မ်ားက အလက္ပိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ျခမ္းကို ေလေၾကာင္း၊ ၾကည္းေၾကာင္းမွ အျပင္းအထန္ စတင္တိုက္ခိုက္ ေနသည္။ ယင္းတို႔၏ ပစ္မွတ္မ်ားတြင္ ဦးထုပ္ျဖဴ တို႔၏ စခန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အလက္ပိုၿမိဳ႕ရွိ သူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား က်႐ႈံးပါက သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ တျခားနယ္ေျမမ်ား အတြက္လည္း အလားအလာ မေကာင္းႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အလက္ပို တိုက္ပြဲသည္ ''တိုက္ပြဲအားလံုး ၏ မိခင္ပင္မ'' အျဖစ္ သူပုန္တုိ႔က အင္အားစုၿပံဳ သံုးစြဲၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေျခအေန မေကာင္းလွ်င္ အေမရိကန္ လည္း အေျခအေန မေကာင္းႏိုင္ေပ။ အေမရိကန္တို႔က အနာဂတ္ ပဋိပကၡ မ်ားတြင္ ပါဝါအေပ်ာ့ႏွင့္ ပါဝါအမာ အားလံုး ကို က႑ေပါင္းစံုမွ အသံုးျပဳ၍ ဘက္စံု စစ္ဆင္မည့္ " Swarming " ေခၚ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ထိုးႏွက္ေရး၏ စစ္သေဘာတရား ကို စမ္းသပ္ေလ့လာ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး အလက္ပိုၿမိဳ႕၌ အေတာ္အတန္ ေအာင္ျမင္စျပဳ ေနရာ ယင္းတို႔၏ အားသာခ်က္ ပါဝါအေပ်ာ့ ကို ႐ုရွား၏ပါဝါ အမာျဖင့္ ႐ိုက္ခ်ဳိးခံလိုက္ ရပါက ႀကီးမားေသာ အထိနာမႈ ျဖစ္သြားႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲ ဆုိင္ရာ မူဝါဒမွာလည္း မ်ားစြာေဝဖန္ ထိုးႏွက္ခံရမည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတ အိုဘားမား ႏွင့္ ၄င္းေနရာအား ဆက္ခံသူ အျဖစ္ အလားအလာ ရွိေနသည့္ ဟီလာရီ ကလင္တန္တို႔ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား၌ ပါဝါအမာျဖင့္ ပါဝင္မႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ လာမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ တျခားနည္းလမ္း မ်ဳိးစံုျဖင့္ တန္ျပန္ မည္ေလာ ဆုိသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page