www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, August 2, 2016

မေလးရွား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ျပင္းထန္သည့္မူ၀ါဒ


Malaysia Prime Minister Najib Razak

( ရွိန္းထက္ )

မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ က ပါလီမန္ က အစိုးရကို အျပင္းအထန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ လံုၿခံဳေရး ဥပေဒသစ္တစ္ခု စတင္ အသက္ဝင္ လာၿပီျဖစ္သည္။ မေလးရွာ းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္ ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အျမင့္ဆံုး အေျခအေန အထိ တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ ဥပေဒတစ္ခု အျဖစ္လည္း ေဝဖန္ခံ ေနရၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မည္သည့္ေနရာ ၌မဆို အေရးေပၚ အေျခအေန မာရွယ္ေလာ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ႏိုင္သည္ အထိ ထိုဥပေဒသည္ အာဏာ သက္ေရာက္ လွသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာဂ်စ္ရာဇတ္ ၏ တိုက္႐ိုက္အမိန္႔ျဖင့္ မေလးရွားရဲမ်ား မည္သည့္ ဝရမ္းမွ်မပါဘဲ ကား၊ ရထား၊ အိမ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မည္သည့္ေနရာမွ မည္သူ႔ကိုမဆို စစ္ေဆးခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ရန္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေပၚလာသည့္ ယင္းဥပေဒသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဇတ္ အတြက္ အလြန္ အဆင္ေျပ လြန္းလွသည္။ ေခါင္းစဥ္အရ အတိုက္အခံ မ်ားကိုလည္း ထိုဥပေဒကို အသံုးခ်ၿပီး တစ္ခါတည္း ဖိႏွိပ္ၿပီး သား ျဖစ္၍ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ျဖစ္သည္ ဟု အမ်ားစုက ဆိုသည္။

နာဂ်စ္ရာဇတ္ သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ လာဘ္စားမႈျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက နာမည္ႀကီး ေနခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အတိုက္အခံ မ်ားေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ရဖို႔ အထိ ဖိအားေပးခံ ခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုသူ၏ အခြင့္ထူးခံ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို အသံုးခ်ၿပီး အတိုက္အခံ မ်ားကို တစ္ဖန္ ျပန္လည္ႏွိပ္ကြပ္ မည္ကို စိုးရိမ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူ႔အခြင့္အေရး အႀကီးအကဲ ေလာရန္႔မီလန္ ကေတာ့ ယင္း ဥပေဒသစ္သည္ တည္ၿငိမ္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည့္ ဥပေဒတစ္ခု အျဖစ္ ျမင္သည္ဟု ဆိုထားၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ အၾကမ္းဆံုးဥပေဒ တစ္ခုျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။ နာဂ်စ္ရာဇတ္ ကေတာ့ မေလးရွား ျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ထိပါးလာသည့္ အရာမွန္သမွ်ကို တာဝန္ယူရမည့္ သူသည္ သူပင္ျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္တာဝန္ အရွိဆံုး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ျပည္သူမ်ား အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ယင္း ဥပေဒေၾကာင့္ မည္သူ၏ ေဝဖန္မႈကိုမွ် ဂ႐ုစိုက္မည္ မဟုတ္ဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ်လည္း ေတာင္းပန္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ေျပာၾကား ထားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ အမ်ားဆံုး ေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ISIS အၾကမ္းဖက္ သမားတို႔၏ အဓိကဝါဒျဖန္႔ ခံခဲ့ရသည့္ ပစ္မွတ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။မၾကာမီကပင္ မေလးရွားေျမ၌ ISIS စစ္ေသြးၾကြ တို႔ ေအာင္ျမင္စြာ အၾကမ္းဖက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ႀကိဳတင္ ႀကံစည္မႈေပါင္း ဆယ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိသည္ကိုလည္း မေလးရွားရဲ မ်ားက ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ရွင္သန္ေနဆဲ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထား ရသည့္ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ေနသည္။ အင္ဒိုနီးရွား ၿပီးလွ်င္ မေလးရွား သည္ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္သို႔ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့သူ အမ်ားဆံုး အေရွ႕ေတာင္ အာရွ မွ ဒုတိယႏုိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

မေလးရွားလူမ်ဳိး ၅ဝဝ ေက်ာ္အထိ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ယခု ျပည္ေတာ္ျပန္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက အစီအစဥ္ တက် လႈပ္ရွားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားရွိ ISIS ဌာနခ်ဳပ္က အမႈန္႔ေၾက ေနသေလာက္ ျပည္ပ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားက ISIS စစ္ေသြးၾကြ လက္သစ္ မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုနာမည္ရ လာေနသည္။ ဥေရာပ၊ အေမရိကႏွင့္ အာရွေနရာ အားလံုးသည္ ယင္း ISIS စစ္ေသြးၾကြ တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ ႐ုရွား ကဲ့သုိ႔ေသာ လံုၿခံဳေရးအား အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားပင္ ယခု ISIS စစ္ေသြးၾကြ လက္သစ္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ဒဏ္ ကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ခံစားေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား အားလံုးကို ပူးေပါင္းၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ မာရွယ္ေလာ ထုတ္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈကို သုတ္သင္ ရွင္းလင္းမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု မေလးရွား ကေတာ့ ထိုဥပေဒကို ႏုိင္ငံအဆင့္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္ သာ ပုဂၢိဳလ္ေရးကို မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံ့ လံုၿခဳံေရး အတြက္သာ ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ ပါက မေလးရွား၌ အၾကမ္းဖက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ိန္းေသေပါက္ ေလ်ာ့နည္း သြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပုဂၢဳိလ္ေရး အသံုးခ်မႈ ပါဝင္လာခဲ့ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆိုသည့္ စကားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံလံုၿခံဳေရး ဟူသည့္စကားမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ သူ႔ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ျဖဳတ္ခ်ရန္အထိ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ အတိုက္အခံမ်ား အထိနာ ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရာဇတ္၏ မေက်နပ္မႈကို ခံရမည့္ လူမ်ားလည္း ထို ဥပေဒေၾကာင့္ပင္ က်ဆံုးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ မေလးရွား၏ အေလ်ာ္အစား ကေတာ့ ႀကီးလွသည္။ ထိုအရာမ်ား အားလံုး ပဲ့ကိုင္ရွင္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္ သာျဖစ္သည္။ အေကာင္းအဆိုး သည္ ရာဇတ္ ၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ား ကေတာ့ ရာဇတ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ ေနရေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ရာဇတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ စျဖစ္ကတည္းက အေကာင္းဘက္ ကိုသာ ဦးတည္သူအျဖစ္ ေဝဖန္ခံရၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သူ အျဖစ္လည္း နာမည္ေကာင္း ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုး စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခု တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ရရွိေအာင္ နာဂ်စ္ အစိုးရအဖြဲ႕က စြမ္းေဆာင္ထား ႏုိင္သည္။

မေလးရွားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၌ တတိယေျမာက္ အားအေကာင္းဆံုး စီးပြားေရး ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ခ်င္း ဝင္ေငြ GDP - PER CAPITA (PPP) ကလည္း စင္ကာပူႏွင့္ ဘ႐ူႏုိင္းၿပီးလွ်င္ နံပါတ္(၃) ေနရာရွိေသာ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻ ့ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း အားအေကာင္းဆံုး တြင္လည္း နံပါတ္စဥ္(၁၄) ရရွိထားၿပီး အသစ္စက္စက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္သစ္ႀကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ကမၻာ့ လာဘ္စားမႈ နံပါတ္စဥ္တြင္လည္း (၄၅)အထိ ရရွိေအာင္ ရာဇတ္ စြမ္းေဆာင္ထား ႏုိင္သည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ မေလးရွား ႏုိင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး သမုိင္းမွတ္တိုင္ မ်ားကို ျပသႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး
စီးပြားေရးအရွိန္ကို ထိန္းထား ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရာဇတ္ သည္ ယခင္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားနည္းတူ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္မႈကိုလည္း ဂ႐ုမစိုက္ ေခါင္းမာသည့္ လူစား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ ေဝဖန္မႈ မ်ားသည္ မေလးရွား၌ တိုးမေပါက္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မေလးရွား ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အၫႊန္းကိန္းသည္ အၿမဲတမ္း ေအာက္ဘက္၌ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအရာသည္ မေလးရွား၏ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းေသာ ထံုးစံပင္ ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ခုတည္းကို ၾကည့္ၿပီး ယခု ရာဇတ္ အသက္ဝင္ၿပီ ျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ ဥပေဒကို အသံုးခ်ကာ လမ္းေၾကာင္းလြဲ သြားမည္ ဟုလည္း ရာႏႈန္းျပည့္ ေဝဖန္လို႔ မရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ရာဇတ္ ၏ လာဘ္စားမႈ သတင္းေၾကာင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲထားသည့္ မေလးရွားျပည္သူ မ်ားထဲတြင္ တခ်ဳိ႕သည္ ရာဇတ္ ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ထား ေသာေၾကာင့္ ယခု အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ရာဇတ္ အသံုးခ်မည္ကို စိုးရိမ္ေနရျခင္း သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရာဇတ္သာ သူတို႔ စိုးရိမ္သလို ျဖစ္မလာဘဲ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္သာ ၾကည့္ၿပီး ဥပေဒကို စစ္မွန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ တြင္သာ အသံုးခ်ပါက မေလးရွား ႏိုင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကင္းစင္ေသာ နယ္ေျမသစ္ တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ ပါေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page