www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, May 12, 2016

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း မ်ားက ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကုိ အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားသည့္ KIA လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အား ရွင္းလင္းေခ်မႈန္းေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၂-၅-၂၀၁၆

တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ-၃၄၁ အရ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာလွ်င္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒ ၆ ရပ္ပါ ေဒသခံမ်ား အေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ အခ်က္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္လည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားမ်ားကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပား ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ကုိ ထိခုိက္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ မ်ားကို လုံးဝ(လုံးဝ) လက္မခံေၾကာင္း တုိ႔အား လည္းေကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ထားရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ KIA လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္တခ်ဳိ႕ သည္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ ည ၈ နာရီ ခန္႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ကာမုိင္းၿမိဳ႕၊ နန္႔ယား ေက်းရြာအုပ္စု၊ စေဘာ့ေမွာ္ ေက်းရြာသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွစ္စီးျဖင့္ အရပ္သား အသြင္ ဝင္ေရာက္၍ ေက်းရြာသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးနာဂ၊ ဦးမ်ဳိးဆန္း၊ ဦးရဲနီေသြး (ခ) ဦးရဲဖူ၊ ဦးတင္ေရႊ ႏွင့္ ဦးၾကည္ခုိင္ တုိ႔ ငါးဦးႏွင့္ အိမ္ရွင္ ျဖစ္သူ ဦးစုိးထြန္းႏွင့္ ေဒၚခမ္းစိန္(ခ) ေဒၚေအးခင္ တုိ႔ႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ခုနစ္ဦးကုိ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း နယ္ေျမခံ တပ္မ်ားမွ သတင္း ရရွိခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္၍ အေၾကာင္းမဲ့ မတရားဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားသည့္ ရြာသူ/ရြာသား မ်ားအား ကယ္တင္ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕/ရြာအနီးရွိ KIA စခန္းပုန္းအား ရွင္းလင္းရန္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ျပည္သူ႔စစ္ ဌာေနအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာ ေမ ၁ ရက္မွ ၁ဝ ရက္ထိ KIA လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ ၁၃ ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ မ်ားတြင္ KIA လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕၏ သင္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုႏွင့္ စခန္းပုန္း ငါးခုကုိ ရွင္းလင္းႏုိင္ခဲ့ ၿပီး အေလာင္း တစ္ေလာင္း၊ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ေလးလက္၊ က်ည္မ်ဳိးစုံ ၁၈၁ ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္မ်ဳိးစုံ ငါးခု၊ အာရ္ပီဂ်ီဗုံးသီး ငါးလုံး၊ ေဒသႏၲရမိုင္း ၁၃ လုံး၊ က်ည္ကာအက်ႌ တစ္ထည္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စီး၊ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ တစ္စီးတို႔ကုိ သိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့ကာ တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္တခ်ဳိ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ ေနမႈအား အာ႐ံုလႊဲေျပာင္း ရန္အတြက္ KIA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ တခ်ဳိ႕သည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း လူသြားလမ္း ႏွင့္ ကားလမ္းမႀကီးမ်ား၊ လူေနရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ မိုင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ တပ္စခန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ ရဲကင္းမ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ လက္ပစ္ဗုံး မ်ားျဖင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ျခင္း မ်ား စုစုေပါင္း ၁၆ ႀကိမ္ျပဳလုပ္၍ ျပည္သူလူထု အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ ္အတြင္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနသည့္ ပုံစံဖန္တီးကာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ား၏ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး အစီအမံအား ေႏွာင့္ေႏွး ရပ္တန္႔ေစရန္ တန္ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ယင္း လုပ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအတြင္း ထိခုိက္ပ်က္စီး ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

KIA လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕၏ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအနက္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

KIA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မွ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ခုနစ္ဦး အနက္ ေမ ၂ ရက္ တြင္ ငါးဦးကုိ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ေပး ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးမ်ဳိးဆန္းႏ ွင့္ ဦးရဲနီေသြး(ခ) ဦးရဲဖူ တို႔ကုိ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ယခုတိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက က်န္ရွိေသာ အဖမ္းခံထား ရသူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ ႏိုင္ေရးႏွင့္ ယင္းနယ္ေျမ အတြင္း KIA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕၏ စခန္းပုန္းမ်ား မရွိေစေရး ဆက္လက္ နယ္ေျမရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေစရန္ ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအလိုက္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားအား နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူအားလုံး က ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္း၍ လုံၿခံဳေရးမ်ား တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ အဆုိပါ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လုံးက KIA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ကို နာၾကည္း မုန္းတီးကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ (၁၀၀)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၃၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page