www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, March 10, 2016

ဒီမုိကေရစီကုိ ပံုေဖာ္ေနသည့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒကုိေလးစား လုိက္နာရမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္လည္း စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒကုိ စံနမူနာျပလုိက္နာ


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္ သင္တန္းခန္းမေဆာင္၌ နည္းျပအရာရွိႀကီး မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား အရာရွိႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၀-၃-၂၀၁၆

အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အျမင္မ်ားရရွိ ေစရန္အတြက္ အျပန္အလွန္ ပို႔ခ် ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာျခင္း၊ စာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစုျခင္း မ်ားျဖင့္ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားစြာရရွိသည့္ အဖိုးတန္သင္တန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ရရွိေစေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ သင္တန္း ခန္းမေဆာင္၌ နည္းျပအရာရွိႀကီး မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား အရာရွိႀကီး မ်ားအား ေတြ႕ဆံု အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က ႏုိင္ငံေရးသမုိင္း ေနာက္ခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းက ျပည္ေထာင္စုသား မ်ားႏွင့္ စုစည္း တည္ေဆာက္ ထားသည့္ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္ ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ ဒုတိယျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၊ အေလာင္းမင္း တရားႀကီး လက္ထက္ တတိယ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ေခတ္ကာလ မ်ားတြင္ ဘုန္းမီးေနလ ထြန္းေတာက္၍ ျမန္မာတို႔၏ ၾသဇာ သက္ေရာက္သည့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမ သည္ မာလာယု ကြၽန္းဆြယ္၊ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ ယိုးဒယား နယ္ေျမအခ်ဳိ႕၊ မဏိပူရ၊ အာသံနယ္ေျမ မ်ားအထိ ၾသဇာ သက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္စစ္ မ်ားေၾကာင့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးပါ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္း သစၥာေဖာက္တုိ႔၏ သစၥာမဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕မ်ား ရတနာပံု နန္းေတာ္အထိ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ ထီးနန္း ေပ်ာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ဆုံး႐ႈံးမႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ နယ္ေျမမ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ လက္ရွိ နယ္နိမိတ္ အတုိင္း တည္ၿမဲ ေနေအာင္၊ မပြန္းပဲ့ မၿပဳိကဲြေအာင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူတို႔ လက္တြဲ၍ ယေန႔ထိေအာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လြတ္လပ္ေရး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရမႈ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား အျဖစ္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ျခမ္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လယ္ကူလီ အျဖစ္ ဘဂၤလားနယ္မွ ေခၚလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ ဦးေရ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည့္ အျပင္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔မွ ဖက္ဆစ္တို႔ကို ျပန္လည္ တုိက္ခိုက္ရန္ ေပးသည့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ဳိး မ်ားကို တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ နယ္ေျမမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ မႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေန ရေၾကာင္း၊ အလားတူ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးက႑ မ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေတြ႕အႀကဳံ မရွိခဲ့မႈကို အေၾကာင္းျပ၍ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ား၊ ေသြးေႏွာ ကျပားမ်ား၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ ထားမႈ ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း အက်ဳိးဆက္ မ်ားကို လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည့္တုိင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ အျပည့္အဝ မရရွိဘဲ ဆက္လက္ခံစား ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အတိတ္သမုိင္း မွရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားအရ ၄င္း အႏၲရာယ္ မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္ကုိ နားလည္ရန္ လုိေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရး က်င့္သုံးမႈ စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးယခင္က ဘုရင္စနစ္ က်င့္သုံး ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ဆုံး႐ႈံးၿပီးေနာက္ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ သီးျခား ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ က်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမ ကမၻာစစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၾကားကာလတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ၌ အရင္းရွင္စနစ္ ႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ ႏွစ္ခု အားၿပဳိင္ခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ စစ္႐ႈံးႏိုင္ငံမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရး ဆုံး႐ႈံးသည့္ ႏိုင္ငံ အမ်ားစုသည္ ကြန္ျမဴနစ္ အယူအဆ မ်ားကို လက္ခံခဲ့ ၾကေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီးစ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သူ မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္း တြင္ပါ ယင္း အယူအဆမ်ား အုပ္စုကြဲ ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ အရင္းရွင္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အုပ္စုႀကီး ႏွစ္ခုအတြင္း တြင္ပင္ ထပ္မံ၍ အုပ္စုမ်ား ကြဲျပားေနသျဖင့္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ က်င့္သုံး ေသာ္လည္း ေရာျပြမ္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျဖတ္သန္းခဲ့ ရသည့္ သမုိင္းေၾကာင္း အရ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ၏ အားနည္းမႈ ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲေစရန္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္စီးပြားေရး က႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ေသြးေႏွာမ်ား၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံ၏ အက်ပ္အတည္း တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ေခတ္တြင္လည္း အရင္းရွင္စနစ္ အုပ္စု၊ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စု ႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စု စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ က်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ လုံးတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ စီမံကိန္း စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ယူမႈကို ေဇာင္းေပး ထားသည့္အတြက္ လူမ်ား၏ အသိစိတ္ဓာတ္ ဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ သလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း အေထြေထြ အားနည္းခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆူပူအုံၾကြမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚၿပီး ျပည္သူတို႔က ပါတီစုံ ဒီမုိ ကေရစီ စနစ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ဝင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္မွ စ၍ ဗဟို ဦးစီးစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကာလတြင္ပင္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ား ျပင္ဆင္ခ်ထား ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ လက္ရွိက်င့္သုံး ေနသည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပထမအဆင့္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္း တြင္လည္း တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ယင္း လမ္းေၾကာင္းတြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏုိင္ရန္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုးတက္မႈ မ်ားလည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ရမည့္ ဒုတိယအဆင့္ တြင္လည္း လက္ရွိ အေျခအေန မ်ားမွ ယိမ္းယိုင္မႈကို လက္မခံ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား ၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား မွ ယံုၾကည္မႈ ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ သြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ မွန္ကန္စြာ ရပ္တည္ေန သည္ကို လုပ္ေဆာင္ၾက ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္သြား ႏုိင္ပါက လာမည့္ ၁ဝ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ယခုထက္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ၊ ႏုိင္ငံအားလုံးႏွင့္ မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ အုပ္စု၏ ေနာက္လုိက္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ မိမိႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ မ်ားသာရွိၿပီး ရန္သူႏုိင္ငံ မရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိအိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ ပါက မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္သည့္ပုံစံ၊ စနစ္ကိုသာ က်င့္သုံးေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္လည္း မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိသည့္ ပါတီစုံ လမ္းေၾကာင္းကို က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမုိင္းေၾကာင္း အရ ဘုရင္စနစ္မွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ယေန႔ကာလ အထိ တုိင္းျပည္ မၿပိဳကြဲေစရန္ တပ္မေတာ္ကပင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးက႑ တြင္ တုိင္းျပည္မယိုင္လဲ၊ မၿပိဳကြဲေစရန္ ပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးရာတြင္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈသည္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိပါက ပရမ္းပတာ ဒီမိုကေရစီသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ရန္အတြက္ ဥပေဒေလးစား လုိက္နာမႈသည္ အေရးႀကီးေ ၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အား လက္ခံပါက၊ ေလးစားျမတ္ႏိုး ပါက၊ အဓြန္႔ရွည္ေစလို ပါက စည္းကမ္းရွိရန္၊ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ရန္လိုေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီကို ပုံေဖာ္ေနသည့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္လည္း စည္းကမ္းႏွင ့္ဥပေဒကို စံနမူနာျပ လုိက္နာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး စီးပြားေရးသည္ တုိင္းျပည္ တစ္ခု၏ အဓိကက်သည့္ ေမာင္းႏွင္အားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္မည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး စြမ္းအားလည္း ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရွိမွလည္း စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ သည္ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ စည္းကမ္းရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ အတြက္ စီးပြားေရး အားေကာင္းရန္ လိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထာဝရမိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံ၊ ထာဝရရန္သူ ႏိုင္ငံ ဟူ၍မရွိဘဲ ထာဝရ စီးပြားေရး၊ ထာဝရ အက်ဳိးစီးပြားသာရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး အားေကာင္းရန္ အတြက္ တုိင္းျပည္၏ ပကတိ အေျခအေနကို ပစ္ပယ္၍ မရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

အေျခခံ မေကာင္းဘဲ စက္မႈႏုိင္ငံ သြားရန္ မရသျဖင့္ အေျခခံ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာတတ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ျပဳစု ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ တစ္ဝက္ခန္႔သည္ မူလတန္း အဆင့္တြင္ပင္ က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ အလယ္တန္း ပညာတြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီး ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ အထက္တန္း ပညာသို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထက္တန္း ေရာက္ရွိသူ မ်ားထဲမွ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ အဆင့္ျမင့္ ပညာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သည္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး က႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၄င္းေဒသမ်ား၏ လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ပညာတတ္ ေပါၾကြယ္ဝ ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္ေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပကတိ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီသည့္ စီးပြားေရး စနစ္ကို ပုံေဖာ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တပ္မ်ားတြင္ တပ္ပိုင္ႏွင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ ရွိၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ကို အဓိကမထားဘဲ မိသားစု သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး ကိုသာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ မႈေၾကာင့္ ၄င္းေဒသ အလိုက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ တပ္မေတာ္မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သျဖင့္ အသိစိတ္ဓာတ္ ရွိရွိျဖင့္  လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး တာဝန္ရွိ သူမ်ားမွ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ မွာၾကား လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တြင္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို သြားေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ စည္းကမ္း ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၏ ထုတ္ျပန္ေသာ တိုက္တြန္းခ်က္၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ ဆိုသည္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒသည္ ျပင္းထန္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ အေရးယူရန္ ပုဒ္မမ်ား ပါရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား မ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို သိရွိထားရန္ႏွင့္ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကို သိရွိနားလည္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကိုလည္း လုိက္နာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအလိုက္ သိရွိနားလည္ေအာင္ ေလ့လာထားရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Child Soldier ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းရာတြင္ သတ္မွတ္ ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ လိုက္နာရန္  လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ Force Labour ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတုိင္း တိတိက်က် လိုက္နာရန္ လိုေၾကာင္း၊ မသုံးပါႏွင့္ ေျပာထားလွ်င္ လုံးဝမသုံးရန္  လိုေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သား မ်ားႏွင့္ မွီခိုသူ မိသားစုဝင္မ်ား က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လည္း က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မွ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္မည္၊ ပညာသင္ၾကား ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက ပင္လယ္သြား တပ္မေတာ္ ေဆး႐ုံသေဘၤာ (သံလြင္)ျဖင့္ ကိုကိုးကြၽန္း ႏွင့္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ ၍လည္း ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီ ေဒသမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မ်ားတြင္လည္း တုိင္းမွဴးမ်ား အစီအစဥ္ ျဖင့္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး က႑ ျမႇင့္တင္ေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီက နာဂေဒသသို႔ သြားေရာက္ ရာတြင္ ဆရာဝန္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ နာဂေဒသႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ တပ္မေတာ္ ဆရာဝန္ ၄၄ ဦး တြဲဖက္ တာဝန္ခ်ထား၍ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ က်န္းမာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေဆာင္ရြက္ ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ မရွိပါက တပ္မေတာ္ သို႔ျပန္ေခၚမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား မ်ားသည္လည္း တစ္ဦးခ်င္း က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ၾကရန္ မွာၾကားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ နည္းျပ အရာရွိႀကီး မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား အရာရွိႀကီး ၇၉ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္အဖဲြ႕၀င္မ်ား စစ္သမုိင္းျပတိုက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေမာ္ကြန္းတုိက္မႈ႐ံုး ျပခန္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာစဥ္ေတြ႕ဆုံပြဲ အၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္သုိ႔ သြားေရာက္၍ ဧည့္ႀကိဳေဆာင္ အတြင္း ခင္းက်င္းျပသ ထားေသာ ျပခန္းမ်ားႏွင့္ ေရွးေခတ္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ စတင္ေပၚေပါက္ လာခ်ိန္မွ စတင္၍ မ်က္ေမွာက္ကာလ အထိ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသ ထားသည့္ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေမာ္ကြန္းတိုက္ မွဴး႐ုံးျပခန္း အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား၊ ေရွးေခတ္ တပ္မေတာ္သုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ ကိရိယာမ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး ကာလ မ်ဳိးခ်စ္ သူရဲေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား၏ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ ကိရိယာမ်ား၊ အဂၤလိပ္တို႔ အသုံးျပဳ ခဲ့ေသာ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာ့ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ တို႔တြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလအတြင္း ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ သမုိင္းဝင္ တုိက္ပြဲႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသ ထားမႈကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၾကရာ ေမာ္ကြန္းတိုက္မွဴး ႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပ ၾကသည္။ ရွင္းလင္း တင္ျပမႈအေပၚ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ျပခန္းမ်ားတြင္ ႐ုပ္လုံး႐ုပ္ၾကြ မ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္း ျပသႏိုင္ေရးႏွင့္ ယခုထက္ပိုမို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ၍ ျပသႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ (၁ဝဝ)

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၃၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page