www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, December 1, 2015

နားက်ပ္သုံးစြဲျခင္း၏ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားနားက်ပ္သုံးစြဲျခင္း၏ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား

ေပါက္ေပါက္

ကားေမာင္းရင္း ဖုန္းေျပာတဲ့အခါ ျဖစ္ေစ၊ သီခ်င္းနားေထာင္တဲ့ အခါျဖစ္ေစ၊ တီဗီြၾကည့္တဲ့ အခါျဖစ္ေစ၊ ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္လုိင္း သုံး၍ စကားေျပာတဲ့ အခါျဖစ္ေစ၊ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္း ေဆာ့တဲ့အခါ ျဖစ္ေစ မိမိေၾကာင့္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အသံျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ မရွိေစဘဲ တစ္သီးပုဂၢလ ၾကည္လင္ ရွင္းလင္းစြာ နားေသာတဆင္ ႏုိင္ရန္အတြက္ နားက်ပ္ေလး ေတြက လြန္စြာ အသုံးတည့္ လွပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိနားက်ပ္ ေတြကပဲ နားက်န္းမာေရး အတြက္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး မ်ားစြာ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ သိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

(၁) အၾကားအာ႐ုံခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း

ယေန႔ ကမၻာေပၚ၌ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ဳိ႕ယြင္းၾကသူ အမ်ားစုမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔သည္ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္အရြယ္ မတုိင္မီ ကတည္းက စ၍ အသံႏႈန္းျမႇင့္ကာ နားက်ပ္ျဖင့္ သီခ်င္းက်ယ္က်ယ္ နားေထာင္ေလ့ ရွိၾကေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ကာလတာရွည္စြာ နားေထာင္ျခင္းက လုံးဝ နားကန္းသြား ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕လည္း ယာယီနားပင္း သြားတာမ်ဳိးေတြ ရွိေၾကာင္း ေဘာ့စတြန္ရွိ ကေလးေဆး႐ုံမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ Dr. Brian Fligor က ဆုိပါတယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား အၾကားအာ႐ုံ ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အေရအတြက္မွာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ၃ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေတာ့ ၅ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ျမင့္တက္ သြားေၾကာင္း၊ ပ်မ္းမွ်အသက္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၃၅ ႏွစ္ၾကား လူေပါင္း ၄၃ သန္းမွာ အၾကားအာ႐ုံ ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီး ယင္း အေရအတြက္မွာ ပုိ၍ တုိးလာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူထက္ဝက္ ခန္႔မွာ တစ္ကုိယ္ေရသုံး သီခ်င္းဖြင့္စက္ မ်ားမွ ေဘးမကင္းေသာ အသံျမင့္ႏႈန္း မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ ေနၾကၿပီး ထုိ အေတာအတြင္း ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ကလပ္ မ်ားနဲ႔ အရက္ဆုိင္ မ်ားမွ ထိခုိက္ပ်က္စီး ေစႏုိင္ေသာ အသံအျမင့္ မ်ဳိးျဖင့္ ထိေတြ႕ ေနရေၾကာင္းကုိ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားတယ္လုိ႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ BBC သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

(၂) Decibel Ranges (ေခၚ) အသံပါဝါယူနစ္မ်ား

အသံပါဝါယူနစ္ ဆုိတာ အသံအတုိးအက်ယ္ကို တုိင္းတာႏႈန္းထား ျဖစ္ပါတယ္။ နားက်ပ္မွ အသံပါဝါယူနစ္ကုိ 85 dB (Dicibel) အထိထား၍ တစ္ေန႔ကို ရွစ္နာရီၾကာ သီခ်င္းနားေထာင္ တဲ့အခါ ယာယီ နားကန္းသြား ေစႏုိင္ပါတယ္။ ထုိနည္းတူ အသံ ပါဝါယူနစ္ကို 88 dB အထိထား၍ ေလးနာရီၾကာမွ် သီခ်င္းနားေထာင္ တဲ့အခါမွာလည္း ယာယီနားကန္း သြားေစပါတယ္။ အကယ္၍ MP3 ဖြင့္စက္ကို အျမင့္ဆုံးအသံ ျဖစ္သည့္ 105 dB ထား၍ နားေထာင္ပါက ေလးမိနစ္မွ် အထိသာ နားေထာင္သင့္ၿပီး ထုိ႔ထက္ အခ်ိန္ပုိ၍ သီခ်င္းနားေထာင္ ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၁၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္း မွာပင္ နားလုံးဝ ကန္းသြား ႏုိင္ပါတယ္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO) ၏ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းမ်ား အရ ဆူညံသံကုိ နားေထာင္လက္ခံ သင့္ေသာ စာရင္းမ်ားကုိ ယခုလုိထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္-
  • (က) ကားတစ္စီးထဲတြင္ ဆူညံသံအဆင့္ 85 dB ကုိ ရွစ္နာရီ အထိသာ နားဆင္သင့္ပါတယ္။
  • (ခ) ျမက္ရိတ္စက္ တစ္လုံး၏ ဆူညံသံ 90 dB ကို နာရီဝက္ အထိသာ အမ်ားဆုံး သည္းခံသင့္ ပါတယ္။
  • (ဂ) ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ တစ္စီး၏ ပ်မ္းမွ်ဆူညံသံ 95 dB ကုိ ၄၇ မိနစ္၊ ကား သုိ႔မဟုတ္ ေျမေအာက္ရထား ဟြန္းသံ၏ ဆူညံသံ 100 dB ကုိ ၁၅ မိနစ္အထိသာ နားေထာင္သင့္ပါတယ္။
  • (ဃ) ေရာ့ခ္ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တစ္ခု၏ ဆူညံသံ 115 dB ကို ၂၈ စကၠန္႔အထိသာ နားေထာင္သင့္ ပါတယ္။
(၃)နားထဲသုိ႔ ပုိးဝင္သြားျခင္း

ဥပမာ- အင္တာနက္ဂိမ္းဆုိင္ ေတြမွာ နားက်ပ္ကို မပ်က္စီးသမွ် ကာလပတ္လုံး အသစ္လဲလွယ္ျခင္း မရွိ လူတကာ သုံးထားတာေၾကာင့္ ဗက္တီးရီးယား ပုိးမႊားေတြကုိ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ သြားၾကၿပီး နားထဲ ပုိးဝင္တတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ မိမိကုိယ္ပုိင္ နားက်ပ္သီးသန္႔ ထား၍ သုံးပါ။ ေခတၱငွားရမ္း သုံးစြဲျခင္းမျပဳရ။

(၄) အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိပါေစ

အလုပ္သေဘာ အရ မျဖစ္မေန နားက်ပ္တပ္၍ သုံးရတဲ့အခါ နားစည္ တုန္ခါမႈ မျပင္းထန္ေစဖုိ႔ အတြက္
  • (က) နားက်ပ္ကို ဟုိးအတြင္း နားကလုိင္ေပါက္ ထဲအထိ ထုိး၍ မတပ္ပါႏွင့္။
  • (ခ) မိမိၾကားေလာက္႐ုံ မွ်သာ အသံပမာဏကုိ ခ်ိန္ဆ၍ ေလွ်ာ့သုံးပါ။
  • (ဂ) နားက်ပ္သုံးစြဲခ်ိန္ကုိ အခ်ိန္ ၁ နာရီျပည့္တိုင္း ငါးမိနစ္ ေခတၱနားပါ။
နားက်န္းမာေရး အသိျဖင့္ မိမိဘာသာ ဆင္ျခင္၍ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သူမ်ားကုိပါ နားက်ပ္ဝတၴဳ ပစၥည္းေလး ေတြေၾကာင့္ အၾကားအာ႐ုံ မဆုံး႐ႈံးၾက ေလေအာင္ က်န္းမာေရး အသိျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း သတင္း မွ်ေဝေပးၾကပါလုိ႔  တုိက္တြန္း လုိက္ပါရေစ။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၃)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page