www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, October 21, 2015

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ လူလုပ္ကၽြန္းတြင္ ေရပုိင္နက္ ၁၂ မုိင္ကုိ တ႐ုတ္တုိ႔က ေတာင္းဆုိလုိက္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ေရတပ္ အား စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာ
ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္ လူလုပ္ကြၽန္းဆက္ မ်ားအတြက္ တ႐ုတ္တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေရပိုင္နက္ ၁၂ မိုင္ ပိုင္နက္ပင္လယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ အတြင္းသို႔ အေမရိကန္က ေရတပ္ စစ္သေဘၤာ တစ္စင္း ေစလႊတ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ စစ္သေဘၤာ လႊတ္ရန္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အိုဘားမား အစိုးရထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ျပေတာင္းခံ ေနလ်က္ ရွိသျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနရေၾကာင္း အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက Navy Times သို႔ ေျပာၾကားသည္။

စစ္သေဘၤာ တစ္စင္းကို ပတ္ဝန္းက်င္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ စပရက္တလီ ကြၽန္းမ်ား ေနရာသို႔ျဖတ္၍ ေစလႊတ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ေမလ ကတည္းက ေကာလာဟလ ထြက္လာခ့ဲရာ ပင္တဂြန္ အရာရွိမ်ား၏ Navy Times သို႔ ေျပာၾကားခ်က္မွာ အနာဂတ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ထင္ရွားစြာ ထြက္ေပၚ လာေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သိရသည္။ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက အေမရိကန္ ေရတပ္ကို တ႐ုတ္တို႔ ေတာင္းဆိုေနေသာ ကြၽန္းမ်ား၏ ပိုင္နက္ပင္လယ္ သတ္မွတ္ခ်က္အား ပထမဆံုး အႀကိမ္ တိုက္႐ိုက္ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ားကို ကုန္းေျမဖို႔၍ ကြၽန္းတုမ်ား တည္ေဆာက္ ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အေမရိကန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ တို႔အပါအဝင္ မဟာမိတ္ အမ်ားအျပား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြား လာခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက တ႐ုတ္တို႔ အဆိုပါ စီမံကိန္း စတင္ေနေၾကာင္း သတင္းရခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တို႔ တည္ေဆာက္ေသာ ကြၽန္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တျခား ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ မညီ၍ ျပႆနာ ျဖစ္ေစသည္။ ၄င္းတို႔က ေဒသဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္မႈ ဟူ၍ စြပ္စြဲၾကသည္။

အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရသူက ကာကြယ္ေရး ဌာနသို႔ ေရတပ္၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးရာ ေမးခြန္းမ်ား ကြဲလြဲ ေနခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က အိုဘားမားက ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕မ်ား ညီလာခံ မတိုင္မီ၌ ေျပာခ့ဲရာတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္း သြားလာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အေျခခံမူ မ်ားအရ ဦးထိပ္ထားလ်က္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ၿပီး အင္အားႀကီးသူ လုပ္တာ မွန္သည္ဟူေသာ အဓမၼဥပေဒ ကို မသံုးဟု ေျပာၾကား ခ့ဲသည္။

ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရသူ ဘီလ္အာဘန္ က အနာဂတ္ စစ္ဆင္ေရး မ်ားကို မေျပာခ့ဲေပ။ သူက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသည့္ တစ္ကမၻာလံုးမွ ေနရာအားလံုး အတြက္ ေလယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းမည္။ သေဘၤာမ်ား ခုတ္ေမာင္း သြားလာမည္ဟု ေျပာၾကား ခ့ဲသည္။ အေမရိကန္ ပစိဖိတ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ေရတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စေကာ့ဆြစ္ဖ္ က ၾသစေၾတးလ် ေရေၾကာင္း ညီလာခံတြင္ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို မလိုက္နာဘဲ ျပဳမူေန ၾကေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေနျခင္းကို ရည္ၫႊန္း ေျပာၾကား လိုက္သည့္ ေနာက္တစ္ရက္ တြင္ စစ္ကစားမႈ ဆိုင္းင့ံသည့္ သတင္း ဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားက ပင္လယ္ေရလမ္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဆုပ္ကိုင္ ထားသည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ဆြဲယူခ်ၿပီး ျပည္တြင္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို ကိုယ္လိုရာ ျပန္၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ား ျပဳၾကေၾကာင္း စေကာ့ဆြစ္ဖ္ က ေျပာသည္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံ မ်ားက ေရလွ်ံမႈ သတိေပးျခင္း မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ စီးပြားေရး ႁခြင္းခ်က္ဇုန္ ပင္လယ္ေရလမ္း သြားလာမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ ကိုလည္း ကန္႔သတ္ျခင္း ဟု ျမင္ၾကသည္။ ပိုင္နက္ပင္လယ္ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆို ျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ လည္း မညီၫြတ္ဟု ေျပာၾကား ခ့ဲသည္။

အာရွ-ပစိဖိတ္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒးဗစ္ရွီးယား က စက္တင္ဘာလ တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားေရးရာ ေကာ္မတီတြင္ ေရတပ္သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက ထိုကြၽန္းမ်ားတြင္ ေရမိုင္ ၁၂ မိုင္အတြင္း ခုတ္ေမာင္းျခင္း၊ ပ်ံသန္းျခင္း မျပဳခ့ဲေၾကာင္း တ႐ုတ္တို႔ ကြၽန္းတည္ေဆာက္ ျခင္းကို ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေျခာက္ႏိုင္ငံမွ နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေတာင္းဆို ၾကသည္။ ထိုေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားေရးရာ ေကာ္မတီဝင္ ရန္ဒီေဖာ့ကန္ က ၂ ပါတီ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၂၉ ဦးတို႔အား ကြၽန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေသာ စီမံကိန္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ေရေၾကာင္း သြားလာခြင့္ ႏွင့္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၿပီး ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနသားတက် ရွိေနမႈတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္ဟု ေခၚဆိုေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ စာတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ဤလုပ္ရပ္မ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ေဒသ၏ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားျခင္းကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရေၾကာင္း သြားလာခြင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ေရတပ္သေဘၤာ မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ဘက္သို႔ သတင္းေပးပို႔၍ ထိုကြၽန္းမ်ားကို ျဖတ္သြား ေနၾကရသည္။

အစီရင္ခံစာမ်ား အရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ ေမလတြင္ ေရေပၚ၌ ေပၚလာသည့္ ကြၽန္းမ်ား အေရးကို စိန္ေခၚရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေဝါလ္စတိ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားက တ႐ုတ္တို႔သည္ ထို ကြၽန္းမ်ားတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တပ္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန၍ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ၾကရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ဇြန္လတြင္ ေပ ၁ဝဝဝဝ ရွည္သည့္ ကြၽန္းတစ္ခု ေပၚရွိ ေလယာဥ္ ေျပးလမ္းသည္ စစ္ေလယာဥ္ကို အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ရန္ လံုေလာက္ေၾကာင္း ေရေပၚကြၽန္းတု တည္ေဆာက္ၿပီး ခါနီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္တို႔က ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ တစ္ခုလံုး နီးပါးကို ေတာင္းဆိုထားၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ေဒသမ်ားလည္း ခ်က္ခ်င္း ေျပာဆိုၾက ရာတြင္ ဗီယက္နမ္က အေမရိကန္ကို တ႐ုတ္ က်ဴးေက်ာ္ ရန္လိုသူ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ရန္ ေျပာၾကား ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ မ်ား၏ ျပႆနာကို သိရွိႏိုင္ရန္ ဘာသာျပန္ဆို လိုက္ရပါသည္။

ကုိကုိဟန္

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၂)

What to expect if the US sails the disputed South China Sea

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page