www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, October 31, 2017

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) မွ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ရ ၇၉ ဦး၊ သိပၸံဘြဲ႕ရ ၁၄၆ ဦး၊ A.G.T.I ဒီပလိုမာ ၆၈ ဦးအား အလုပ္ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္(ရန္ကုန္)မွ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအားရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္စဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၃၁-၁၀-၂၀၁၇

သင္တန္းဆင္းဘြဲ႕ရသည္ႏွင့္ အလုပ္တာဝန္မ်ားပါ ခန္႔အပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္၊ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာ သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္)၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ဝိဇၨာဘြဲ႕၊ သိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ A.G. T. I ဒီပလိုမာသင္တန္းတို႔၏ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) ကို ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔အထိ ဝိဇၨာဘြဲ႕ ၃၂၄ ဦး၊ သိပၸံဘြဲ႕ ၉၁၂ ဦး၊ A.G. T. I ဒီပလိုမာ ၄၅၆ ဦးတို႔အား ဝန္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုတြင္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား အျဖစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတာဝန္မ်ားကို အသီးသီးထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိၾကေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆင္းၿပီးသူမ်ားထဲမွ မဟာဘြဲ႕ ၁ဝ၂ ဦး၊ မဟာသုေတသနဘြဲ႕၄၃ ဦး၊ B.E ဘြဲ႕ ၈၈ ဦး၊ M.E ဘြဲ႕ ၁၃ ဦး၊ Ph.D ဘြဲ႕ ၁၃ ဦးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္း ၅၁ မ်ဳိး သင္တန္းဆင္းခဲ့ ၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထမ္းေဆာင္ေနၾက ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးရည္ မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေလ့လာသင္ယူေနေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ Long Life Learning အေနျဖင့္ ယခုထက္ပိုမို ျမင့္မားသည့္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္း၊ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ဆက္လက္ဆည္းပူး ႀကိဳးစားေစလိုေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ် ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း။

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား၏ဘဝ တိုးတက္ျမင့္မား ေစလိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပညာသင္ယူခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္က ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္ဝရန္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔တာဝန္က်ရာေဒသတြင္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိလိုက္နာသည့္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကို ဥပေဒေလးစားလိုက္နာၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ လက္တြဲေခၚေဆာင္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား မိဘျပည္သူမ်ားအၾကား ထိေရာက္သည့္ ၾကားခံေပါင္းကူးမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ်ားကိုအေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အေပၚသစၥာရွိရွိ၊ တာဝန္သိသိျဖင့္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားလိုေၾကာင္း။

တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားတြင္ မွန္ကန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ အေတြးအေခၚ ခံယူခ်က္မ်ားျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းတန္ဖိုးထားရန္၊ မလိုလား အပ္သည့္ ေငြေၾကး၊ မိန္းမ၊ အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး လမ္းေၾကာင္းေပၚ မေရာက္ရွိရန္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းသိမ္းသြားၾကရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒို႔တာဝန္အေရး (၃) ပါးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူး သစၥာကို အၿမဲေစာင့္သိ႐ိုေသသည့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ႀကိဳးစားသြား ၾကေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သင္တန္းအလိုက္ ထူးခြၽန္ဆုရေက်ာင္းသား မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္)မွ ေက်ာင္းဆင္း ေက်ာင္းသား မ်ားျဖစ္ေသာ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရ ၇၉ ဦး၊ သိပၸံဘြဲ႕ရ ၁၄၆ ဦး၊ A.G.T.I ဒီပလိုမာ ၆၈ ဦး စုစုေပါင္း ၂၉၃ ဦးတို႔အား ဝန္ႀကီးဌာန ၁၁ ဌာနသို႔ တာဝန္ေပးအလုပ္ ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲ ဆက္လက္က်င္းပရာ ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနအလုိက္ ခန္႔အပ္လႊာမ်ား ေပးအပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက လက္ခံရယူသည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ၿပီး မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးၾကသည္။

ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဇနီးတို႔က သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား ညေနစာျဖင့္တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page