www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, June 27, 2017

Made in India ဆိုသည့္ မိုဒီႏွင့္ America First ဆိုသည့္ ထရမ့္တို႔ ႐ုတ္တရက္ေတြ႔ဆံုမႈဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး

ကမာၻ႕အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲကုိ အႏွစ္သက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးကို ျပပါဆိုလွ်င္ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမိုဒီကို ျပရမည္ျဖစ္သည္။ မိုဒီက Made in India ဆိုသည့္ အိႏၵိယဦးစားေပး ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ နာမည္ႀကီးလာသူျဖစ္ၿပီး ထရမ့္ကေတာ့ လူတိုင္းသိသည့္ America First ဆိုသည့္စကားလံုးျဖင့္ နာမည္ႀကီးလာ သူျဖစ္သည္။

ထိုႏွစ္ဦးဝါရွင္တန္၌ ယေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုေနၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကထားသည့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည့္ သေဘာတူညီမႈ မ်ားရရွိမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ အေမရိကန္ကလည္း လိုအပ္ ခ်က္ရွိေနၿပီး အိႏၵိယကလည္း လိုအပ္ခ်က္ရွိေနရာ ထရမ့္က အေမရိကန္ကိုငွားပါ၊ အေမရိကန္ကိုဝယ္ပါ၊ သူကပဲဦးေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ လုပ္ကြက္မ်ားကို လိုက္ရွာေနသူျဖစ္ၿပီး ၎အတြက္ အိႏၵိယက ေစ်းကြက္ ေကာင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အိႏၵိယအတြက္ ခက္ခဲေနသည့္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ထရမ့္၏လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး မူဝါဒျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ ကမၻာေက်ာ္ဆီလီကြန္ ေတာင္ၾကား၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လူအမ်ားစုထဲတြင္ အိႏၵိယလူမ်ဳိးပညာရွင္ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။ သို႔ေသာ္ထရမ့္၏ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ထိုပညာရွင္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္မွာမေသခ်ာ မေရရာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုမိုဒီက ယင္းကိစၥအတြက္ ပစ္မွတ္ထားေနၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္က အိႏၵိယ ၏စစ္ေရး ျဖစ္သည္။

အာရွ၌ အိႏၵိယ၏အိမ္နီးခ်င္း ၿပိဳင္ဘက္တ႐ုတ္က အိႏၵိယသမုဒၵရာ ထဲအထိပါ နယ္ခ်ဲ႕လာေနၿပီျဖစ္ရာ သမုဒၵရာလံုၿခံဳေရးသည္ အေရးႀကီးလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္ထိ ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရးကို အိႏၵိယတို႔ အျပည့္အဝမယူ ႏုိင္ေသးသျဖင့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကို လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ စစ္ေရးတြင္ အိႏၵိယ၏ အဓိကမဟာမိတ္သည္ ႐ုရွားျဖစ္ၿပီး မိုဒီက အေမရိကန္ႏွင့္လည္း စစ္ေရးကိုလက္ခ်င္းဆက္လိုသူျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကလည္း အာရွ၏ႀကီးထြားလာသည့္ စီးပြားေရးေဝစုကို ယူထားသည့္ အိႏၵိယကို ခ်ဥ္းကပ္လိုသူျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ တ႐ုတ္အစား အိႏၵိယ၌ပင္ ၎၏ႏုိင္ငံသား ပိုင္စက္႐ံုမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕လိုသူျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ၏အားသာခ်က္က IT နယ္ပယ္၌ အဖြံ႕ၿဖိဳး ဆုံးျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္သားကိစၥလည္း မပူပင္ရ။ ပညာရွင္အတြက္လည္း မပူပင္ရေပ။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အိႏၵိယသည္ ထရမ့္အတြက္အဆင္ ေျပၿပီး မိုဒီကလည္း ၏ႏုိင္ငံ၌ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မ်ားမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနသူ ျဖစ္သည္။

ထရမ့္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုးအလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ရရွိႏုိင္မည္ဟု မိုဒီကေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အိႏၵိယက အေမရိကန္ပညာရွင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ငွားမည့္ အေရးလည္း ပါဝင္ေနသည္။

အိႏိၵယစီးပြားေရးကို အဓိကေမာင္းႏွင္ ေနသည့္အရာ မ်ားထဲတြင္ IT နည္းပညာနယ္ပယ္သည္ ထိပ္ဆံုးမွပါဝင္ ေနသည္။ ယခုမိုဒီ၏ H1B အစီအစဥ္သည္ နည္းပညာနယ္ပယ္ အေျခခံစီးပြားေရး စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ H1B စီမံကိန္းကို ထရမ့္ႏွင့္ မိုဒီေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ခုိင္ခိုင္မာမာရရွိပါက အိႏၵိယ၏ တိုးတက္ေနသည့္ စီးပြားေရးအရွိန္ကို ထပ္ဆင့္ျမႇင့္တင္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း ကမၻာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအျမင့္ဆံုးေနရာကို ထပ္မံရရွိဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ထရမ့္က ဝါရွင္တန္ရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ မိုဒီအား ေကာ္ေဇာနီခင္းကာ ဧည့္ခံၿပီး လက္နက္ႏွင့္ ပို႔ကုန္က႑ကို အိႏၵိယဆီမ်ားစြာတင္ပို႔ ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ အိႏၵိယသည္ ကမၻာေပၚ၌ လက္နက္တင္သြင္းမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည့္ လက္နက္မ်ားကို ျပည္ပမွတင္သြင္း ေနသည္။ ျပည္တြင္း၌ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ႏွင့္ဒံုးက်ည္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားကို ႐ုရွားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း ယခုအထိ ျပည္ပအမွီအခုိ မကင္းေသးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲရန္ မိုဒီက ၎ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခ်င္းပင္ Made in India ဆိုသည့္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူရသည့္ သူအျဖစ္ ရပ္တည္ျခင္းက အနာဂတ္ခုိင္မာမႈ မေသခ်ာဘဲ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ၿပီး တင္ပို႔သည့္ႏုိင္ငံက အနာဂတ္ခုိင္မာမႈ ရွိသည့္အျပင္ စီးပြားေရးအတြက္ပင္ အဓိကေဒါက္တုိင္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ယခင္က တ႐ုတ္သည္ ကမၻာေပၚ၌ လက္နက္ တင္သြင္းမႈအမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းကို ယူထားကာ ယခုေအာက္ဆံုးကို ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူထားသည့္ နည္းပညာမ်ားကို ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ႀကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ ကမၻာ့လက္နက္တင္ပို႔သူမ်ား စာရင္း၌တ႐ုတ္က ထိပ္ဆံုးကို ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္တစ္စု၊ ႏွစ္စုအတြင္းမွာပင္ တ႐ုတ္က အဓိကလက္နက္တင္သြင္း ေနရသူအျဖစ္မွ အဓိက လက္နက္ တင္ပို႔ႏိုင္သူ ျဖစ္လာသည္။ ယခုမိုဒီကလည္း တ႐ုတ္၏ထိုေျခရာကို လိုက္နင္းႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳးစားေန ျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းပညာနယ္ပယ္က ေမွ်ာ္မွန္းထား သည္ထက္ပင္ ေအာင္ျမင္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကမၻာ့ နည္းပညာေလာကတြင္ အိႏၵိယအမည္ တစ္လံုးျဖင့္ရပ္တည္ လာမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တျခားနယ္ပယ္ဘက္တြင္ စီမံကိန္းစံခ်ိန္ မမီသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ အမ်ားဆံုးရင္ဆိုင္ ေနရေသးသည္။ ထိုအတြက္ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည္။ အေမရိကန္က အိႏၵိယအတြက္ အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ထရမ့္ႏွင့္မိုဒီသာ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ အဆင္ေျပပါက အိႏၵိယသို႔ အေမရိကန္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မိုဒီ၏စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္ မ်ားလည္း လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက သူတို႔အက်ဳိးအျမတ္ကိုသာ ဦးစားေပးသည့္သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ထိုအခ်က္က ၎တို႔ႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးပြဲကို အခက္ခဲဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ ဝါဒမ်ားကိုစြဲကိုင္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာၾကသည့္ ေခါင္းမာေသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး စလံုးသည္ လူမႈမီဒီယာတြင္လည္း နာမည္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ထရမ့္ဆိုလွ်င္ တြစ္တာတြင္ ၃၃ သန္းႏွင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ စာရင္းတြင္ Follower အမ်ားဆံုး ရရွိထားသူ ျဖစ္သည္။

မိုဒီက သန္း ၃ဝ ႏွင့္ ကမၻာေပၚ၌ ဒုတိယ Follower အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ထင္မွတ္မထားသည့္ ေတြ႕ဆံုမႈက မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကိုျဖစ္ေပၚ ေစမည္ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ စာ (၂၃)

#Yadanarpondaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page