www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, May 30, 2017

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစု ပင္လုံ (ဒုတိယ အစည္းအေဝး) ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး


ျပည္ေထာင္စၿုငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လံုက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ေထာင္စၿုငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအစည္းအေဝး) ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၃၀-၅-၂၀၁၇

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအစည္းအေဝး) ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၂ (MICC-2 )၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ေက်းဇူး တင္စကား ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အစုိးရအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖဲြ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ ေရာက္ၾကသည္။

ညီလာခံတြင္ ဦးေဆာင္သဘာပတိအျဖစ္ ျဖားတန္ခြန္ဥကၠာက ေဆာင္ရြက္ၿပီး သဘာပတိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ခြန္သိန္းေဖႏွင့္ ဦးဉာဏ္ဝင္းတို႔က ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။

သဘာပတိ ျဖားတန္ခြန္ဥကၠာက ဦးစြာအဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ က႑အလိုက္ မူဝါဒသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကုိ တင္သြင္းၾကရာ တပ္မေတာ္အစုအဖဲြ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ႏုိင္ငံေရး က႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ ေစာျမရာဇာလင္းက စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ငံလင္းက လူမႈေရးက႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုးက ေျမယာႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ က႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း တင္သြင္းၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အစုိးရအစုအဖဲြ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ေဆြဦး၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဝင္းေအာင္ (ခ) ဦးၿပဳံးခ်ဳိ၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ခင္သိန္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္း တို႔က က႑အလုိက္ တင္သြင္းသည့္အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ သဘာပတိ ျဖားတန္ခြန္ဥကၠာက က႑အလိုက္ တင္ျပလာေသာ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ေလးခ်က္ ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္အေပၚ အစုိးရအစုအဖဲြ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တို႔မွ ေထာက္ခံေၾကာင္း တင္ျပၿပီးျဖစ္သျဖင့္ က႑အလိုက္ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္ အားလုံးကုိ တေပါင္းတစည္းတည္း အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအစည္းအေဝး)မွ အတည္ျပဳထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ၾကသည္။

(သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က၊္ အစုအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လက္မွတ္မ်ား၊ အသိသက္ေသမ်ား လက္မွတ္မ်ားကုိ စာမ်က္ႏွာ(၈) တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။)ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအစည္းအေဝး) ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page