www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, March 22, 2017

သဘာ၀သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ


သဘာ၀သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ျဖဴျပာ

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းဂ်ာနယ္ တစ္ခုမွာ သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖု မ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ ေဝဒနာရွင္မ်ား အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အလြန္နည္းၿပီး ဆိုးက်ဳိးသာ မ်ားေၾကာင္း သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္ကို တင္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရမွာ သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖု မ်ားကို သဘာဝအတိုင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးမႈန္႔ေဆးျပား အေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း စားသံုးၾကသည္ ဟု ဝန္ခံၾကသည္။ စားသံုးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ ကာကြယ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ႏွလံုးေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ယင္း သုေတသီတို႔က သဘာဝ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား သံုးစြဲေသာ ႏွလံုးေရာဂါ ေဝဒနာရွင္မ်ားကို သိပၸံ နည္းက်က် ေလ့လာခဲ့သည္။ မည္သည့္ သဘာဝ သစ္ဥသစ္ဖုကမွ ႏွလံုးေရာဂါကို ပိုမိုသက္သာ ေစသည္ဟု မေတြ႕ရွိရပါ။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ႏွလံုးေရာဂါဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္မွတင္ျပ ထားသည္မွာ ဗီသြာဆီ၊ ဆူးပန္းလံုး၊ စပ်စ္ေစ့၊ ဂရင္းတီး၊ ေဟာ္သြန္းဆူးပင္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ပဲပိစပ္ တုိ႔သည္ ႏွလံုးေရာဂါကို မဆိုစေလာက္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဂရင္းတီး၊ ေဟာ္သြန္းဆူးပင္ ႏွင့္ၾကက္သြန္ျဖဴ တို႔သည္ ႏွလံုးေဆးမ်ားႏွင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္း စစ္ပြဲျဖစ္တတ္ သျဖင့္ မသံုးစြဲသင့္ပါ။

အက္စတာ ေဂးလတ္စ္ ေခၚ သံမႏုိင္ ေက်ာက္မႏုိင္ သည္လည္း အသံုးမ်ားေသာ တိုင္းရင္းေဆးပင္ တစ္ခုျဖစ္ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ သုေတသနတြင္ အက်ိဳးမရွိဘဲ ဆိုးက်ိဳး အနည္းငယ္ကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အာရွတိုက္ဘက္တြင္ အသံုးမ်ားသည့္ ဂ်င္ဆင္းျမစ္ သည္အလြန္ နာမည္ႀကီးေသာ သဘာဝေဆးျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤဂ်င္ဆင္းသည္ ႏွလံုးေရာဂါ အေပၚ မည္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွ မရွိသည့္အျပင္ ႏွလံုးေဆးမ်ား ႏွင့္မတည့္ေသာ ဓာတ္ျပဳမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဂ်င္ကိုဘီလိုဘာ ေခၚ ကမၻာဦးပင္ သည္လည္း အလြန္ ဆိုးဝါးေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏ သုေတသနက သက္ေသျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ႏွလံုးေရာဂါ ေဆးမ်ားႏွင့္လည္း ရန္ျဖစ္တတ္သည္ ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

အျခား ေရပန္းစားေနေသာ တိုင္းရင္းေဆးမွာ ကရင္ဘယ္ရီ ေခၚ ဘယ္ရီသီး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤဘယ္ရီသီး သည္လည္း ႏွလံုးေရာဂါအတြက္ ေပးေသာေဆးမ်ား အထူးသျဖင့္ ဝါဖရင္ ေခၚ ေသြးမခဲေဆး၊ အက္စ္ပရင္ ေခၚ ေသြးက်ဲေဆး၊ ဆီးေဆးႏွင့္ အျခားေခတ္ေပၚ ေသြးမခဲေဆး မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား အေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤ အလားတူ ဓာတ္ျပဳမႈကို အျခား တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ျဖစ္သည့္ ယူ႐ုိပီယမ္အဲလ္ဒါ ေခၚ ဘယ္ရီသီးတစ္မ်ိဳး၊ ဂုိးဒင္းဆီးလ္ ေခၚ အဝါေရာင္ ရွိသည့္ ေဆးျမစ္တစ္မ်ိဳး၊ ႏြယ္ခ်ိဳ၊ ပဲပန္းျမစ္၊ စိန္႔ဂြၽန္းဝပ္ေခၚ စိန္ပန္းပင္ တစ္မ်ိဳးတို႔တြင္လည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဥပမာ ဝါဖရင္ ေခၚေသာ ေသြးမခဲေဆး၏ အာနိသင္ သိရန္အတြက္ ေသြးအၿမဲေဖာက္၍ ေဆးကိုခ်ိန္ဆရ သည္။ ဤေဆးေသာက္ သံုးမႈပိုသြားလွ်င္ ေသြးထြက္တတ္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ ရွိႏုိင္သည္။ ေဖာ္ျပပါ သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖု မ်ားသည္ ဝါဖရင္ ၏ အာနိသင္ကို ပိုေကာင္းေစသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေသြးမခဲႏႈန္း မ်ားကာ ေသြးယိုစိမ့္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖု ကို ေသာက္သံုးေနသူ ျဖစ္ပါက ဆရာဝန္ကို အသိေပးသင့္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေဆးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖု မ်ားအေၾကာင္း ပံုမွန္သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း တြင္ထည့္ထား ျခင္းမရွိပါ။ ဤေဆာင္းပါးရွင္က လူနာကို ကုသေနေသာ ဆရာဝန္တိုင္းသည္ သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖု မ်ား၏ က်န္းမာေရး အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အေနာက္တိုင္း ေဆးဝါးမ်ားအေပၚ ဓာတ္ျပဳမႈ စသည္တို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။ သို႔မွသာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ လူနာမ်ားကို ကုသရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို ့၏ '' သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖု အသီးအပင္ အားလံုး ေဘးကင္းသည္'' ဟု တထစ္ခ် မမွတ္ယူသင့္ပါ။ ဥပမာ- ကရင္ဘယ္ရီသီး ကို သူ႔ခ်ည္းပဲစားစဥ္ ကဘာမွ မျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အက္စပရင္၊ ဝါဖရင္ ကဲ့သုိ႔ေဆးမ်ားႏွင့္ အတူစားမိပါက အသက္အႏၲရာယ္ ဆံုးပါးသည္ အထိ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာလူနာ မ်ားသည္ မိမိသံုးစြဲေနသည့္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ကိုလည္း ကုသေနသည့္ ဆရာဝန္ကို ေျပာျပသင့္သည္။ တိုင္းရင္းေဆးပဲ အဘိုးအဘြား လက္ထက္ ကတည္းက ေသာက္လာတာပဲ တထစ္ခ် အႏၲရာယ္ မရွိဟု မယူဆသင့္ပါ။

ေဆးဆိုသည္မွာ တစ္မ်ိဳးတည္း ေသာက္လွ်င္ေသာ္မွ ေကာင္းက်ိဳးအျပင္ ဆိုးက်ိဳးလည္း ရွိတတ္သည္။ ဆရာဝန္ အားလံုးကေတာ့ လူနာေကာင္းက်ိဳး အတြက္ ေဆးေပးၾကတာ ျဖစ္သည္။ ဆိုးက်ဳိးဟု ေျပာလွ်င္ အေသးအမႊား ျဖစ္ေသာ အေရျပား ယားယံျခင္းက အစ အသက္ဆံုး႐ႈံးသည္ အထိ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေဆးႏွစ္မ်ိဳး သံုးမ်ိဳး ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ သတိထားရမည္။

ေနရာတစ္ခုတြင္ လူႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ေပါင္းၿပီး စကားေျပာ သလုိပင္။ ေလေပးေလယူ တည့္ၿပီး ပိုမိုအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းသြားတာမ်ဳိး ဆိုလွ်င္ အျပစ္ေျပာစရာ မရွိေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားၿပီး ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြား ေသာအခါ အားလုံးဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။

လူဦးေရမ်ားေလ ပိုၿပီးေတာ့တြက္ဆဖို႔ ခက္ေလမုိ႔ ထုိသုိ႔ေသာ သေဘာမ်ဳိးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလံုး ဆင္ျခင္သင့္ ပါသည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးေသာသူမ်ား ဆရာဝန္ အမ်ားႀကီးကို လွည့္ပတ္ျပၿပီး ေဆးေတြ အမ်ားႀကီး ေသာက္ေနရသူ မ်ားအားလံုး သတိျပဳၾက ေစလိုပါသည္။

အခုေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ အေမရိကန္ ႏွလံုးေရာဂါ ေဝဒနာရွင္မ်ားကုိ တင္ျပထားတာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလံုး အေနျဖင့္ သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖု ေတြကို သတိျပဳၾကရ ပါမယ္။ သဘာဝဆိုတိုင္း ေဘးကင္းစိတ္ခ် ရမည္ဟု တထစ္ခ်မယံုၾကည္ သင့္ပါေၾကာင္း အသိေပး လုိက္ခ်င္ပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၈)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page