www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, December 2, 2016

CIA ဒါ႐ုိက္တာ၏ သတိေပးျခင္းခံခဲ့ ရသည့္ အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ပ္


CIA Director John Brennan tells the BBC that Trump's ideas are terrible

( ရွိန္းထက္ )

အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီမႈ သည္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ေျခာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ အီရန္အစိုးရ တို႔ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ရရွိလာသည့္ သေဘာတူညီမႈ ျဖစ္သည္။ ယခု အေမရိကန္တြင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ပ္ သမၼတသစ္ ျဖစ္လာမည့္ အခ်ိန္တြင္ အီရန္ႏွင့္ သေဘာတူညီ ထားေသာ ႏ်ဴကလီးယား ကိစၥမွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္လာသည္။

ထရမ့္ပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလတြင္ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္ သည္ အေရးမပါ ေသးသည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥကို သူသမၼတ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ တစ္စစီ ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ဟု ေဒၚနယ္ထရမ့္ပ္ က ဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္စတြင္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ထရမ့္ပ္၏ သမၼတရာထူးအတြက္ လူတိုင္းက စိတ္လႈပ္ရွား ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုၾကားထဲ အီရန္ႏွင့္ တင္းမာသည့္ သေဘာထားကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မတ္ေဒါ့ ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ရာထူး ေပးမည္ဟု ထရမ့္ပ္ဆီ မွ အသံထြက္လာ ေသာအခါ အီရန္ႏ်ဴ ကလီးယား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေရးသည္ ပထမ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည့္အထဲတြင္ ပါလာသည္။

ယခု CIA ဒါ႐ိုက္တာ ဂြၽန္ဘရန္နန္ က ထရမ့္ပ္ကို စတင္သတိေပး လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အီရန္ သေဘာတူညီခ်က္ သည္ ကမၻာႀကီးကို ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ တစ္ခုဆီမွ ဆြဲထုတ္လိုက္သည့္ သမုိင္းဝင္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို သေဘာတူညီခ်က္ ကိုသာ ထရမ့္ပ္က ဖ်က္ဆီးပစ္ပါက ႏ်ဴကလီးယား စစ္ပြဲတစ္ခုဆီသို႔ ေနာက္ျပန္သြား ႏိုင္သည္ ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ BBC ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး လုပ္သည့္အခိုက္ ဘရန္နန္က သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထရမ့္ပ္သည္ ႐ုရွားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အလိုလားဆံုး ျဖစ္ေနၿပီး တျခားအရာ မ်ားသည္ ထရမ့္ပ္အတြက္ ဒုတိယ အဆင့္၌သာ ရွိသည္။ ဆီးရီးယားအေရးကို အေမရိကန္က အျပစ္ဖို႔ ေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ထရမ့္ပ္က ပူတင္ ကို ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုၿပီး အနီးကပ္ဆံုး ပူးေပါင္းရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ဆီးရီးယားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ စစ္တိုက္ေပး ေနသည့္ ပူတင္ ကို ထရမ့္ပ္ ယံုၾကည္လြန္း ေနသည္ဟု လည္း ဘရန္နန္ က ေဝဖန္ထားသည္။ ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား ေသဆံုးရျခင္းသည္ ႐ုရွားတို႔၏ ေလေၾကာင္း တိုက္စစ္မ်ား ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္တို႔က အျပင္းထန္ဆံုး ေဝဖန္ ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုလည္း ႐ုရွားဟက္ကာ တို႔က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသတင္းသည္ အစပိုင္းက ေကာလာဟလ သတင္းတစ္ခု အျဖစ္သာ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ယခုမွ CIA အႀကီးအကဲ၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထရမ့္ပ္က သူ၏႐ုရွား ႏွင့္ဆက္ဆံမည့္ မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲရန္ ေလသံပင္ မဟခဲ့ေပ။ ထရမ့္ပ္၏ ႐ုရွားႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ ေနတိုး အေပၚသို႔ တိုက္႐ိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ေနတိုးမွာ ႐ုရွား၏ ပထမဆံုးရန္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။ ယခု ထရမ့္ပ္၏ ႐ုရွားအေပၚ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေနတိုးသည္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေရး အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ရန္ ပိုမိုႀကိဳးစား ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ေနတိုးႏွင့္ ႐ုရွားတို႔၏ စစ္အင္အားသည္ ကြာျခားေသာေၾကာင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုလွ်င္ ႐ုရွားတို႔က အားသာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုဥေရာပ ကိုယ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ေနတိုး တို႔ႀကိဳးပမ္း ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပသည္ ယင္းႏွင့္ ဘီလီယံ ရာႏွင့္ခ်ီကာ ကုန္သြယ္ေနသည့္ မဟာမိတ္ အေမရိကန္ ေနရာတြင္ ထရမ့္ပ္ ၏ ဥေရာပကို အနည္းငယ္ ေက်ာခိုင္းထားသည့္ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး မဟာမိတ္သစ္ တစ္ဦးႏွင့္ အစားထိုးႏုိင္ရန္ ရွာေဖြေနရသည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ႐ုရွားတို႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ခ႐ိုင္းမီးယား က်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ လက္တြဲ ခ်မွတ္ထားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယခု အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ေၾကာင့္ ႐ုရွားတို႔ စီးပြားေရး လမ္းပြင့္သြား ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ခ႐ိုင္းမီးယား အေရးကို စစ္ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ အျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ အိုဘားမား အစိုးရက ျမင္ၿပီး စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုထို ပိတ္ပင္မႈ အားလံုးကို အေမရိကန္ သမၼတသစ္ က ဖြင့္ေပးမည့္အျပင္ လမ္းသစ္ မ်ားကိုလည္း ေဖာက္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထရမ့္ပ္ က အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးကို ပထမ ဦးစားေပးၾကည့္သည့္ လမ္းစဥ္ဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားၿပီး တျခားတစ္ဖက္ ကၾကည့္လွ်င္ မတရားမႈမ်ားကို အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေပးရာ ေရာက္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုး အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံေရး ပံုရိပ္သည္ က်ဆင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က အေမရိကန္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ကို အေလးထားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္သည္။ သူ႔အက်ဳိး စီးပြားထက္ လူ႔အခြင့္အေရး ကို မ်က္ႏွာသာ ပိုေပးခဲ့သည္။ ဆင္းရဲသည့္ႏုိင္ငံ မ်ားကို အကူအညီ ေပးသည္။ ယခုထရမ့္ပ္ ၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ တျခား အေမရိကန္တို႔ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ အကူအညီမ်ား မရပ္တန္႔ သြားလွ်င္ေတာင္ နည္းသြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႔ အသံုးစရိတ္ မ်ားကို ေခြၽတာ၍ သူ႔ႏုိင္ငံကို တစ္ဖန္ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု လည္း ထရမ့္ပ္က ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္။ စစ္ေရးတြင္လည္း ထိုအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာအႏွံ႔ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားသည့္ အေမရိကန္၏ စစ္အသံုးစရိတ္ မ်ားကို ထရမ့္ပ္က ခ်ဳံ႕ပစ္မည္ ဟုလည္း ဆိုထားျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အေရးကို အတင္းမာဆံုး ကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုး ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံသား မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခြင့္ ရေရးကို အိုဘားမား က ဗီတိုအာဏာသံုး ပယ္ခ် လိုက္သည္ကို ထရမ့္ပ္က ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ေသးသည္။ အာရပ္ကမၻာကို ထရမ့္ပ္က သီးျခားထားၿပီး အထီးက်န္ဆန္ ေနေစခ်င္ သည္။ သို႔ေသာ္ အီရန္အေရးကို ထရမ့္ပ္ မျဖစ္မေန ဂ႐ုစိုက္ ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား သည္ လက္နက္ အဆင့္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိရန္ အဆင့္ အနည္းငယ္သာ လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းကို အီရန္တို႔ ျပန္လွည့္ခဲ့လွ်င္ ႏ်ဴကလီးယား စစ္ပြဲလမ္းေၾကာင္း ဆီသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္သြား ႏုိင္သည္။ ထိုအရာကို ထရမ့္ပ္ မစဥ္းစား၍ မဟုတ္၊ စဥ္းစားသည္။ ထရမ့္ပ္က အာရပ္ကမၻာကို စစ္ေရးအရ အေျဖရွာရန္ စိတ္အားထက္သန္ ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခု အာရပ္ကမၻာ တြင္ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္ ေဆာ္ဒီ အပါအဝင္ တျခားႏုိင္ငံမ်ား အားလံုးပင္ ထရမ့္ပ္ သမၼတျဖစ္လာသည့္ အေရးေၾကာင့္ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ ေနရသည္။ ထိုၾကားထဲ ႐ုရွားႏွင့္ ထရမ့္ပ္ ပူးေပါင္းမည့္အေရး ေၾကာင့္လည္း ပိုမိုစိုးရိမ္ေနရ ျပန္သည္။

႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ ကလည္း ခ႐ိုင္းမီးယား အေရးမွာပင္ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ အတိုင္း မည္သူ႔ကိုမွ် ဂ႐ုမစိုက္တတ္သူ၊ ယခု ထရမ့္ပ္ကလည္း သူေျပာခ်င္တာေျပာ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္တတ္သည့္ သူ ႏွစ္ေယာက္စလံုးသာ ေပါင္းမိလွ်င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွား ယခင္ကတြဲလံုး မိေနသည္ထက္ပင္ ပိုဆိုး လာႏိုင္သည္။

ထိုၾကားထဲတြင္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခု ရွိေနသည္။ သူ႔စစ္တပ္ကို တစ္ကမၻာလံုးသို႔ ျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ၏ ေနရာကိုပင္ ႐ုရွားတို႔ဝင္ယူရန္ ႀကိဳးစား လာႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CIA ဒါ႐ိုက္တာ ဘရန္နန္ က ႐ုရွားကို ယံုၾကည္မႈ မလြန္ကဲရန္ သတိေပးထားၿပီး အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား အေရးကို သတိထား ကိုင္တြယ္ရန္ သတိေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

1 comment:

  1. မ်ိဳးခ်စ္စိတ္သာထက္သန္ေန အေမရိကန္ဆိုတာ လူမ်ိဳးမွမဟုတ္တာ လူမ်ိဳးေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေရာေနတဲ့ ရာဝင္အိုးႀကီးေလ အာ့ေၾကာင့္ အာ့ေဒၚနယ္ဒက္ ရူးမ်ားေနသလား

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page