www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, December 1, 2016

ေငြစကၠဴမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပခံေနရသည့္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီAn Indian protestor holds placards of banned 500 and 1000 rupee notes during a protest in Mumbai on November 28. Tens of thousands of people turned for nationwide protests against India's controversial ban on high-value banknotes, which opposition party organisers say has caused a "financial emergency".

( ရွိန္းထက္ )

အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ ႀကီးထြားေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကို အဓိက တိုက္ဖ်က္မည္ ဆိုသည့္ မဲဆြယ္ စကားလံုးေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ရလာသူ ျဖစ္သည္။ ယခုမိုဒီ က သူ၏ကတိ စကားမ်ား အတိုင္း အိႏၵိယစီးပြားေရး ကို တိုက္႐ိုက္ ထိုးႏွက္ေနသည့္ ျခစားမႈမ်ားကို စတင္ကိုင္တြယ္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

သူ၏ ပထမေျခလွမ္း အျဖစ္ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ ခဲ့သည္။ အိႏၵိယ၏ ႐ူပီး ၅ဝဝ တန္ႏွင့္ ၁ဝဝဝ တန္တို႔ကို သံုးစြဲခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ႐ူပီး ၅ဝဝ တန္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ ေဒၚလာ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိၿပီး ႐ူပီး ၁ဝဝဝ တန္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ ေဒၚလာေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည္။ မိုဒီက ထိုေငြေၾကးမ်ားကို လဲလွယ္ရန္ ရက္ ၅ဝ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးကိုင္တြယ္ သံုးစြဲသည့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား အတြက္ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ၌ တရားမဝင္ ေငြေၾကးကို လက္ဝယ္ထားရွိၿပီး ေစ်းကစားကာ ျခစားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေအာင္ အဓိကေမာင္းႏွင္ ေပးေနသည့္ လူခ်မ္းသာမ်ား ပိုမ်ားလာ ေသာေၾကာင့္ မိုဒီက ထိုသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ၏ GDP ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ထိုတရားမဝင္ သည့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ ၌သ ာလည္ပတ္ေနၿပီး တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅ဝ ဘီလီယံ အထိရွိသည္ဟု အိႏၵိယ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ရာဂ်္နတ္ဆင္း က ပါလီမန္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္က ေျပာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ဝ ဘီလီယံ ထဲမွာပင္ အနည္းစုသာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ေရြ႕လ်ားၿပီး အမ်ားစုက ေရႊႏွင့္ တျခား ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေစ်းကြက္ မ်ားတြင္ စီးပြားေရး သမားမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လ်က္ရွိသည္။ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ကို ေျပာင္းလဲ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္ေျခဖံုးေဒသ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး သမားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရး သမားမ်ား ေငြေၾကးလွည့္ပတ္ စီးဆင္းမႈအတြက္ အက်ပ္႐ိုက္စရာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မိုဒီအား ေဝဖန္မႈသည္ ထိုသူမ်ားထံမွ ထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုေဝဖန္ခ်က္ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား လက္ထဲ ေရာက္သြားေသာ အခါ လက္နက္တစ္ခု သဖြယ္ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ မိုဒီ၏ အဓိက အတိုက္အခံ ပါတီျဖစ္သည့္ ကြန္ဂရက္ပါတီ သည္ အေျခခံလူတန္းစား မ်ားအတြက္ အဓိက အက်ပ္႐ိုက္ ေစသည့္ မွားယြင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ မိုဒီကို ဆႏၵျပၾကၿပီး ထိုနည္းတူ တျခား အတိုက္အခံပါတီ အင္အားစုႏွစ္ခု၊ သံုးခုကလည္း အိႏၵိယ၏ အဓိကၿမိဳ႕တို႔၌ လူစုၿပီး ဆႏၵျပၾကသည္။

အိႏၵိယ၏ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ မြမ္ဘိုင္း၊ နယူးေဒလီ၊ ကိုးလ္ကတၱား တို႔၌ ဆႏၵျပသမား မ်ားျဖင့္ စည္ကားေနၿပီး မိုဒီကို အိႏၵိယ၏ ဒီမိုကေရစီကို သတ္ေနသည့္ လူတစ္ဦးအျဖစ္ ပံုေဖာ္ကာ ဆႏၵျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ အိႏၵိယ၏ ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး အိႏၵိယကို အေကာင္းဆံုး ပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေန ခ်ိန္တြင္ သူ၏အဓိက အတိုက္အခံမ်ားက အိႏၵိယကို ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ ဟု မိုဒီက ပြင့္လင္းစြာပင္ ေဝဖန္ထားကာ သူ၏ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသာ ဆက္သြားမည္ ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အဓိကအတိုက္အခံ ပါတီမ်ားေရွ႕ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ လာေနေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ေရာက္ရွိလာ မည္ကို မည္သူကမွ် မခန္႔မွန္း ႏုိင္ေသးေပ။ ထိုၾကားထဲတြင္ မိုဒီ၏ လုပ္ရပ္ကို ေထာက္ခံသည့္ လူမ်ားကလည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ သက္ေရာက္မည့္ အတိုင္းအတာကို ခန္႔မွန္းႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေနသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္အထိ အိႏၵိယ၌ ရဲအင္အား အျပည့္ခ်ထားၿပီး ဘဏ္ႏွင့္ ပါလီမန္တို႔ကို အကာအကြယ္ ေပးထားရကာ ဆႏၵျပအင္အား ေသာင္းခ်ီ၍ ျမင့္တက္လာ ခဲ့သည္။ မိုဒီ စဥ္းစားသည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္က အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္နယ္စပ္ ကက္ရွ္မီးယား ျပႆနာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အျဖစ္ဆံုးေနရာ ျဖစ္ၿပီး ထိုေနရာ အတြက္ စစ္ခင္းခဲ့ရ ေပါင္းလည္း မ်ားေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ပါကစၥတန္တို႔က ကက္ရွ္မီးယား ကို ခြဲထြက္ၿပီး သူတို႔ႏွင့္ လာေပါင္းေစရန္ ဗ်ဴဟာ မ်ားခင္းသည္။ စစ္ေရးအတြက္ လက္နက္ ရိကၡာ အလံုးစံု ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကက္ရွ္မီးယား၌ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ မၾကာမီကပင္ ကက္ရွ္မီးယား၌ အႀကီးမားဆံုးေသာ အိႏၵိယအစိုးရ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကက္ရွ္မီးယား၏ ဆက္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားကိုပင္ ျဖတ္ေတာက္ထား လိုက္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္သည္ ကက္ရွ္မီးယား၏ အလႈပ္ရွားဆံုးႏ ွစ္ထဲမွ တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယစစ္သားမ်ား၊ ရဲမ်ားပင္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ကက္ရွ္မီးယား ျပည္သူမ်ားလည္း မ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ဘုရားဖူးခရီးသြား ဦးေရ ၅ဝဝဝ ေလာက္လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား အတြင္းပိတ္မိ ေနခဲ့ၿပီး ကက္ရွ္မီးယား အိႏၵိယ စစ္တပ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္စစ္တပ္ မ်ားၾကား နယ္စပ္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ရသည္။

ကက္ရွ္မီးယားကို လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ လူမ်ားထဲတြင္ အိႏၵိယ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားလည္း ပါဝင္ ေနသည္ဟု မိုဒီ က သံသယရွိေနသည္။ ထို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေငြေၾကးကို ကိုင္ထားၿပီး ကက္ရွ္မီးယား လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကိုေထာက္ပံ့မည္။ ေငြကိုင္ထား ေသာေၾကာင့္ အခြန္လည္း ေပးေဆာင္စရာ မလိုေတာ့ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေငြေၾကး ေစ်းကြက္ကို မိုဒီ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသ ာအခါ ထိုသူမ်ား အတြက္ အခက္ေတြ႕ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးလာလဲ လွ်င္လည္း မ်ားျပားလွေသာ ေငြလဲပမာဏ မ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ မ်ားကို ႀကံဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကက္ရွ္မီးယား ကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ တျခား တရားမဝင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိလွ်င္ အခြန္ကိုလည္း ထိုေငြ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ တန္ဖိုးအထိ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ဝယ္ ကိုင္ထားသည့္ ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား ကို မိုဒီက အဓိကထား တိုက္ဖ်က္ရင္း ကက္ရွ္မီးယား အေရးပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား၌ အဓိကေတြ႕ႀကံဳ ေနရသည့္ ျပႆနာမွာ အခြန္ေရွာင္သည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ မ်ားထားရွိေစကာမူ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အခြန္ေရွာင္ခ်င္သည့္ လူမ်ားက မ်ားေနေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ေငြမည္းကို ေငြျဖဴ ေျပာင္းခ်င္သူမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္မ်ားမွာ မၾကာခဏ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနရသည္။ ေငြရွင္တို႔က ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည္။ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေငြမည္းမ်ားကို အလံုးအရင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေနသည္။ နည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ အစိုးရ၏ ဥပေဒစက္ကြင္း ေအာက္က လြတ္ေအာင္ ေငြျဖဴျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ယခုမိုဒီသည္ ထိုအခ်က္မ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိုဒီ၏ ဗ်ဴဟာ မည္မွ်ထိေရာက္မႈ ရွိမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦး မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုေတာ့ ထိေရာက္မႈကို မသိေသးမီ မိုဒီမွာ ဆႏၵျပခံ ေနရသည္။

လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမ်ားက နည္းနည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားက ထိုအရာကို လက္ကိုင္တုတ္ သဖြယ္အသံုးျပဳ ေနသည္က မ်ားမ်ား ျမင္ေတြ႕ ေနရသည္။ စည္း႐ံုးသည္၊ လံႈ႔ေဆာ္သည္၊ ဆႏၵျပသည္၊ မိုဒီကို အဓိက တိုက္ခိုက္ခ်င္ ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ မည္သည့္ အတိုင္း အတာအထိ ေရာက္ရွိမည္ကို ခန္႔မွန္းမရ ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ ကေတာ့ သူ႔လုပ္ရပ္သည္ မွန္ကန္ၿပီး အိႏၵိယအတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မည့္အရာကို ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားကို ေနာက္ခ်န္ ထားရင္း တစိုက္မတ္မတ္သာ ေျပာဆိုေန ပါေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page