www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, November 18, 2016

မူဆလင္ေက်းရြာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကသာ မီး႐ႈိ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း ခံရသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၈-၁၁-၂၀၁၆

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္သူ မ်ားႏွင့္ မသကၤာသူ မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ အညီ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားသူ ေလးဦးက ၿခိမ္းေျခာက္ စည္း႐ုံးခံရမႈ၊ မူဆလင္ေက်းရြာ မ်ားအား ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ မီး႐ိႈ႕ခဲ့မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈ မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ရမိခဲ့သည့္ ဂ်ာဘူရာမန္ အား စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ ''သင္တန္း မတက္ရင္ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္မယ္။ လည္လွီးမယ္လို႔ ေျပာၿပီး စည္း႐ံုးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရြာက အေယာက္ ၂ဝ သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။ သင္တန္းကိုေတာ့ မယင္းေတာင္ အေနာက္ဘက္မွာ တက္ခဲ့ပါတယ္။ တုိက္ပြဲ ျဖစ္တဲ့ေန႔က ဘဂၤါလီရြာကို မီးတုိက္ၿပီး ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအဖဲြ႕မွာ ေသနတ္ ၁ဝ လက္နဲ႔ ဓား ၁ဝ ေခ်ာင္း ပါပါတယ္'' ဟု ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားသူ မာမတ္အီစလာမ္ ကို ေမးျမန္းရာ ''ဗလီတက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဗလီ ဆရာႀကီးက ရြာကလူေတြကို စည္း႐ံုးပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ က လူေတြလာတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က လူေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး တုိက္ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ကို အစိုးရက ဘယ္ေတာ့မွ ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ ငါတုိ႔ လူစုလူေဝးနဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကို တုိက္ယူရမယ္။ တစ္အိမ္ တစ္ေယာက္ထြက္ၿပီး တိုက္ရမယ္။ တစ္အိမ္ တစ္ေယာက္က် မလိုက္တဲ့လူ ေတြကို လည္လွီးၿပီး သတ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ တဲ့အခါမွာ အစၥလာမ္၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ နာကာတူရီ၊ ဝတ္စ္ဖုိ႔စ္ လို႔ ေအာ္ၿပီး သြားပါတယ္။ ေတာင္ၾကားမွာ သင္တန္းေပး ပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေပးမယ္ေျပာၿပီး မေပးဘူး။ မေပးတဲ့အတြက္ ငါတုိ႔ သိပ္ၾကာသြားမယ္။ တုိက္ပြဲဝင္ ရမယ္။ တုိက္ပြဲျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္က ဓားကိုင္ၿပီးေတာ့ ရြာမွာ ရွိပါတယ္။ ရြာေတြကို မီး႐ိႈ႕တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ က ဝင္လာတဲ့ လူေတြနဲ႔ ရြာက လူဆိုးေတြက ႐ႈိ႕တာပါ။ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ရြာသားေတြ တစ္အိမ္ တစ္ေယာက္ ဓားကိုင္ၿပီးေတာ့ ထြက္ပါတယ္။ ဓားကိုင္ၿပီးေတာ့ အကုန္လံုး ရြာလမ္းေပၚ ထြက္ၾကပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလားတူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရတြင္းကြၽန္း ေက်းရြာမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ရမိသည့္ အီအာဟာ အား ေမးျမန္း စစ္ေဆးရာ ''၁၃ ရက္ေန႔မွာ ဘဂၤါလီမူဆလင္ လူမ်ဳိးေတြက မီးတိုက္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္တာကေတာ့
အိမ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ မီးထဲ ပါသြားပါတယ္'' ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားသည့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း (ေျမာက္ရြာ) ေန ေဆာ္ဒူအာမိန္ အား ေမးျမန္းစစ္ေဆးရာ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုတ္၊ ဓားကိုင္ၿပီး လူေတြစု ေနတာဟာ စစ္တပ္ေတြ၊ ရဲေတြလာရင္ တုိက္ၿပီးေတာ့ ေသနတ္ေတြ လုဖုိ႔ပါ။ ဓားရယ္၊ တုတ္ရယ္၊ ေလးခြရယ္ ပါပါတယ္။ စစ္တပ္ကို ဓားနဲ႔ခုတ္ မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လူအမ်ားႀကီး စုေနတာပါ။ တုိက္ပြဲမျဖစ္ခင္ ညက လူႀကီးပိုင္း တခ်ဳိ႕ကို ပါေခၚၿပီး ေတာထဲ ဝင္သြားပါတယ္။ ရြာကို မီး႐ိႈ႕တာ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြ မီး႐ႈိ႕တာပါ။ ႐ႈိ႕ၿပးီ ေတာ့ အေနာက္ဘက္ကုိ ထြက္သြား ၾကတာပါ'' ဟု ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ေဆး ေမးျမန္းခ်က္ မ်ားအရ အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္သူ မ်ားသည္ ေဒသေန မူဆလင္ အသိုင္းအဝုိင္းအား တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ မျဖစ္မေန လုိက္ပါေစၿပီး မလုိက္လွ်င္ လည္လွီး သတ္ျဖတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင ္မ်ားအား ရြာတြင္း ဝင္လာလွ်င္ ဓားျဖင့္ခုတ္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္း ေနၾကေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားအား မီး႐ိႈ႕သူမ်ားမွာလည္း အၾကမ္းဖက္ စီးနင္း တုိက္ခိုက္သူ မ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ ထားရွိသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၁၁)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page