www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, November 3, 2016

သားငယ္ ၊ သမီးငယ္တုိ႔ နားမေယာင္မိၾက ေစဖုိ႔


သားငယ္ ၊ သမီးငယ္တုိ႔ နားမေယာင္မိၾက ေစဖုိ႔

ခုိင္ (ပညာေရး)

သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အၿမဲမျပတ္ ဖတ္မိသည့္ သတင္းမ်ားမွာ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ေရာင္းစားခံ ရျခင္းမ်ား၊ အႏွိပ္စက္ခံ ရျခင္းမ်ား၊ အိမ္ထဲမွ အိမ္ျပင္ အထြက္မခံဘဲ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား၊ လူကုန္ကူးရန္ အတြက္ သမီးရည္းစား အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ ခ်စ္ဟန္ျပဳၿပီး ေခၚေဆာင္ သြားျခင္းမ်ား အစံုပင္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ ေရးသားခဲ့သည့္ ''ပြင့္ေသာပန္းတုိင္း အစဥ္အၿမဲ လန္းဆန္းေစခ်င္ ပါသည္'' ေဆာင္းပါး ထဲကကဲ့သုိ႔ ဖုန္းတစ္လံုး ကိုင္ထားၿပီး အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးမခ်ဘဲ ေတြ႕ျမင္ဖူးျခင္း မရွိသည့္ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မိရာမွ မလုိလားအပ္ သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာရျခင္း မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထုိ ျပႆနာမ်ားတြင္ ငယ္ရြယ္ေသာ နဝမတန္း၊ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း အရြယ္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား သားေကာင္ ျဖစ္ေနၾကရသည္ ကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိ ေနရသည္။ ယံုလြယ္တတ္သည့္ ငယ္ရြယ္သူ ေလးမ်ားကို လက္ကုိင္ဖုန္း လြတ္လပ္စြာ ေပးကိုင္ထားျခင္း၊ တစ္ဦးတည္း အေဖာ္ မပါဘဲ ေက်ာင္းသို႔ သြားလာေစျခင္း မ်ားမွာ လူကုန္ကူး သူမ်ား၏ ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပး အျဖစ္ စာေရးသူတို႔ ေက်ာက္တံတား အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး၏ တာဝန္ေပးခ်က္ အရ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေလး မ်ားကို စာေရးသူ ေဟာေျပာ ခဲ့ရသည္။ ထုိ ေဟာေျပာခ်က္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား၊ သားငယ္၊ သမီးငယ္ေလး မ်ားပါ သိရွိေစရန္ အတြက္ ေဆာင္းပါးအျဖစ္ ျပန္လည္ေရးသား မွ်ေဝရျခင္း ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမႈ ဆိုသည္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အင္အားသံုးျခင္း၊ အာဏာ အသံုးျပဳ၍ အဓမၼ ေခၚေဆာင္ျခင္း၊ ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေန ကို အလြဲသံုးစား ျပဳ၍ လူစုေဆာင္းျခင္း ၊ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ၊ လႊဲေျပာင္း ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ အဓမၼေစခုိင္းခံ ရျခင္း၊ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်ခံ ရျခင္းမ်ားကို ဆိုလုိသည္။ လူကုန္ကူးမႈ ၏ အဓိပၸာယ္မွာ ''မိမိအက်ဳိးစီးပြား တစ္ခုတည္း အတြက္ လူသားမ်ား၏ ကိုယ္ကာယ လုပ္အားမ်ားကို လူသား အခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူျခင္း'' ကို ေခၚဆုိသည္။ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာရျခင္း၏ တြန္းအားေပး ခ်က္မ်ားမွာ ဆင္းရဲျခင္း၊ ပညာတတ္ ေျမာက္မႈနည္းပါးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ မရွိျခင္း၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာခဲြျခား ဆက္ဆံမႈရွိျခင္း၊ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ မတရားျပဳမူ ခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထြက္ေပါက္ ရွာၾကျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမႈ ခံရသူအမ်ားစုမွာ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာခ်င္ သူမ်ား၊ ယံုၾကည္ လြယ္သူမ်ား၊ အားနာတတ္ သူမ်ား၊ ပညာ ဗဟုသုတ နည္းပါးသူမ်ား၊ အကာအကြယ္ မဲ့ေသာ ကေလးမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခား အထင္ႀကီး သူမ်ား၊ စီးပြားေရး အဆင္မေျပ သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မည္သူမဆုိ လူကုန္ကူးခံ ရႏုိင္သကဲ့သို႔ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ မ်ားမွာ လူကုန္ကူးသူ မ်ားအတြက္ အျမတ္အစြန္း ပိုမုိရရွိႏုိင္ ျခင္းေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ားဆံုး ခံရႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေသာ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ဳိးအစား မ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အဓမၼ လက္ထပ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေရာင္းစားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စည္း႐ံုးနည္းမွာ ခ်မ္းသာေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ရမည္ ဟု ေျပာဆုိ၍ အမ်ဳိးသမီးငယ္ မ်ားကို ေခၚေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ထုိင္းႏိုင္ငံ တြင္ အဓမၼေစခုိင္းရန္ ေရာင္းစားျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာ ျပဳျခင္း၊ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ ေစခုိင္းျခင္းမ်ား အတြက္လည္း ျမႇဴဆြယ္ စည္း႐ံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ စာေရးသူတုိ႔ ႏိုင္ငံ အတြင္းတြင္လည္း ခ်စ္သူရည္းစား အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ျခင္း၊ ဟန္ေဆာင္ လက္ထပ္ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ မ်ားကို ၾကမ္းတမ္းၿပီး အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားခုိင္းေစ၍ ႏွိပ္စက္ျခင္း မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ ေနၾကရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ား အပါအဝင္ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် အလြယ္တကူ မယံုၾကည္ ပါႏွင့္။ မိမိတို႔ေဒသသို႔ ေရာက္လာသည့္ မျမင္ဘူးေသာ သူစိမ္းမ်ားဆုိလွ်င္ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းေကာင္း ရမည္ဟု ေျပာဆုိ စည္း႐ံုးပါ ကလည္း မိမိတုိ႔ကို ေရာင္းစားမည့္ လူပဲြစားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ကို သိရွိၾကရန္ လုိသည္။ အထူးသျဖင့္ သမီးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ သိကြၽမ္းသူမ်ားကို အလြယ္တကူ မယံုၾကည္ပါႏွင့္။ မိမိကို ခ်စ္ဟန္ ႀကိဳက္ဟန္ ေဆာင္၍ မိမိဘဝကို ဖ်က္ဆီးၿပီး မိမိကို တစ္ဆင့္ေရာင္း စားမည့္သူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။

စာေရးသူ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ျမဝတီၿမိဳ႕သည္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ လူကုန္ကူးသူမ်ား (ေဒသအေခၚ) လူကယ္ရီ သမားမ်ား အလြန္ ေပါမ်ားသည္။ စာေရးသူ သိျမင္ခဲ့ရ သေလာက္ တစ္ဖက္ ထုိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ငယ္ရြယ္ေသာ လူငယ္လူရြယ္ အမ်ားစု သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသကဲ့သုိ႔ ဒုကၡေပါင္းစံုျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာၾကသည္ ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ ရသည္။ ခင္ပြန္းသည္က ျမဝတီခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးသျဖင့္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ၾကသူမ်ား၏ မေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္ မ်ဳိးစံုကိုလည္း သိျမင္ခဲ့ရသည္။ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ၾကသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒုကၡမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ ရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကို အထင္ မႀကီးသင့္ သကဲ့သို႔ မိမိႏုိင္ငံ အတြင္းတြင္လည္း သားသမီးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္း မစာေသာ လူယုတ္မာမ်ား ရွိေနသည္ကို သတိျပဳၾကရန္ လုိသည္။ တိုးတက္ လာေသာ နည္းပညာမ်ား အရ က်ဴးလြန္ရန္ လြယ္ကူျခင္း၊ အရင္းအႏွီး နည္းနည္းျဖင့္ အျမတ္အစြန္း မ်ားႀကီးမားစြာ ရရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပိုမုိႀကီးမား လာေသာ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တုိက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိး တုိ႔ တန္ဖုိးထားေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္ ေစာင့္ထိန္းမႈကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပား ေစသည့္အတြက္ ဤျပႆနာ တုိက္ဖ်က္ေရးကို အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္ အျဖစ္ မူဝါဒခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား အတြက္လည္း ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားေၾကာင့္ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ႏွင့္အျခားသူမ်ား လူကုန္ကူးမႈ မခံရေစရန္ သတိျပဳဆင္ျခင္ ေနထုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူကုန္ကူး ခံခဲ့ရဖူး သူမ်ားကိုလည္း စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ အားေပး ကူညီျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈကို ဝိုင္းဝန္ ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒအရ တံု႔ျပန္ႏုိင္ရန္ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ဘဝသစ္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ  ၾကျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ႏွင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္တုိင္လည္း ထုိအျဖစ္မ်ဳိးမ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္ အတြက္ မည္သူ႔ စကားကိုမွ် နားမေယာင္မိ  ၾကေစရန္ တုိက္တြန္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။ရတနာပံုေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၃)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page