www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Monday, November 7, 2016

ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ၿပဲႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိေသာ ေငြစကၠဴမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ လဲလွယ္ေပးသည့္ သက္တမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ထား


ရန္ကုန္ ၊ ၇-၁၁-၂၀၁၆

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေဟာင္းႏြမ္း၊ စုတ္ၿပဲႏွင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈရွိေသာ ေငြစကၠဴမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ေငြစကၠဴ လဲလွယ္ေပးသည့္ စီမံခ်က္ သက္တမ္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အႀကီးတန္း အရာရိွ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ လဲလွယ္ခြင့္ကို တစ္က်ပ္တန္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၅ဝဝဝ တန္အထိ လဲလွယ္ ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ မ်ားသို႔ ဗဟိုဘဏ္ က ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေငြတစ္က်ပ္တန္မွ က်ပ္ ၅ဝဝဝ တန္အထိ ထက္ပိုင္းျပတ္ ေနသည့္ ေငြစကၠဴ ႏွစ္ခုအား ဆက္ထားပါက ေငြစကၠဴႏွစ္ခု တူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ ေျဖေလွ်ာ့၍ လဲလွယ္ေပးရန္၊ ထို႔ျပင္ ေငြစကၠဴ၏ မ်က္ႏွာစာ တစ္ဖက္တြင္ အဂၤလိပ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္း အျပည့္အစံု ပါရိွၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာသည္ သံုးပံုႏွစ္ပံု ထက္ မငယ္သည့္ ေငြစကၠဴမ်ား အျပင္ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည့္ ေငြစကၠဴမ်ား ကိုပါ လက္ခံလဲလွယ္ ေပးရန္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ က်ပ္ ၅ဝဝဝ တန္ ေငြစကၠဴ မ်ားသည္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ၿပီး ေဟာင္းႏြမ္း၊ စုတ္ၿပဲ၊ ဆီစြန္း၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဆိုးေဆးစြန္း ေနေသာ္လည္း ထက္ဝက္ထက္ ေက်ာ္သည့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ေက်ာဘက္တြင္ စကၠဴ၊ တိပ္ကပ္ စရာမလိုဘဲ လက္ခံလဲလွယ္ ေပးရန္ ၫႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မီးေလာင္၊ ျခကိုက္၊ ေဆြးျမည့္ စသည့္ေငြ စကၠဴမ်ားကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၌သာ လဲလွယ္ႏိုင္ သည့္အတြက္ ဘဏ္သို႔ လာေရာက္ လဲလွယ္ပါက ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံစာ၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ မူရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴမ်ား ပူးတြဲ၍ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တို႔ရိွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု လက္ဝယ္ရိွေသာ ေဟာင္းႏြမ္း၊ စုတ္ၿပဲ ႏွင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈရွိေသာ ေငြစကၠဴမ်ား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လဲလွယ္ေပးျခင္း ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွစတင္ကာ ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲေကာင္တာ မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္မ်ား၌ စီမံခ်က္ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေတာင္သူမ်ား အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး စရိတ္ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္သည့္ အခါတြင္ ယင္းသို႔ ေဟာင္းႏြမ္း၊ စုတ္ၿပဲႏွင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈရိွေသာ ေငြစကၠဴမ်ား ပါဝင္ပါက လဲလွယ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ (စုိးမုိး)

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၅)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page