www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Monday, November 28, 2016

ပုိမုိဆုိးရြားလာေသာ မၿပီးဆံုးႏုိင္ေသးသည့္ ေတာင္ကုိရီးယား အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု
( ရွိန္းထက္ )

ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၌ သမၼတ ႏုတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵျပ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ ရက္သတၱ ငါးပတ္ေျမာက္ ရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး သမိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆံုး ဆႏၵျပပြဲႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ သြားၿပီျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တက္လာသည့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အႀကီးမားဆံုး ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ဆႏၵျပသူေပါင္း ၁ ဒသမ ၅ သန္းအထိ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕လယ္ ေကာင္သို႔ ေရာက္ရွိ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဆိုးလ္ၿမိဳ႕အျပင္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ တျခားၿမိဳ႕မ်ား ၌လည္း လူေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ စုေဝးကာ သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵျပပြဲ မ်ားကို ဆင္ႏႊဲေနၾကၿပီး သမၼတ ပါ့ခ္ ကေတာ့ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ ေပးေရးကို ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။ ဥပေဒေရးရာ ပညာရွင္မ်ားက သမၼတပါ့ခ္ ကို တရားစြဲဆို ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေနၾကၿပီး ဥပေဒအရ သမၼတကို အေရးယူ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရ လက္ရွိ သမၼတ ရာထူး ယူထားသူကို မည္သူကမွ် တရားစြဲဆို ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ ထို အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားက သမၼတကို တရားစြဲဆိုရန္ ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေနၾက ရျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတပါ့ခ္ ကေတာ့ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အရာမွန္ သမွ် သည္ သူမ၏ အမွားမ်ား ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တုိင္ ဝန္ခံေတာင္းပန္ ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား ကေတာ့ လက္ခံရန္ေဝးစြ။ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ပင္ ဆႏၵျပသူ အင္အား က ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား ထဲတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ လယ္သမား မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အထိ ပါဝင္လာၿပီး သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ အေရးကိုသာ ေတာင္းဆို ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ား အတြက္ ရဲအင္အား ၂၅ဝဝဝ အထိ ခ်ေပးထားၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အၾကမ္းဖက္ ဆႏၵျပမႈမ်ဳိး မရွိေသးဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပင္ ဆႏၵျပေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ျဖစ္ေပၚ လာရျခင္းသည္
သမၼတ၏ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြ ျဖစ္သည့္ ခြၽဲဆြန္ေဆလ္ က စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မစၥခြၽဲကို ဖမ္းဆီးမိ ေသာအခါ ထိုအမႈသည္ သမၼတႏွင့္ ပတ္သက္မႈကို ပိုမို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလာရၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား ျပည္သူတုိင္း၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ မစၥခြၽဲသည္ သူ႔ကိုယ္က်ဳိး အတြက္ သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး ကိုအသံုးခ်ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းႏွင့္ခ်ီ ရွာခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္ခံ ထားရၿပီး သမၼတပါ့ခ္ ကလည္း သူေျပာမည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္း မ်ားကိစၥတြင္ မစၥခြၽဲ ကို ဝင္ေရာက္ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ေပးထားသည္ ဟု စြပ္စြဲခံ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အတိုက္အခံ အုပ္စုဘက္က ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ သမၼတ အေနျဖင့္ ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးဆြဲရာ ကေနရေသာ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အယံုအၾကည္ မရွိသည့္ ေဝဖန္သံ မ်ားကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေရးကို ပိုမိုဖိအားေပး ခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ တရား႐ံုး၌ မစၥခြၽဲ ၏ အလြဲသံုးစားမႈ အပါအဝင္ တျခားျပစ္မႈ မ်ားစြာႏွင့္ တရားစြဲခံ ထားရၿပီး သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး ကေတာ့ ျပည္သူေရွ႕ကို မထြက္ရဲသည့္ အေနအထား အထိ ျဖစ္ေနသည္။ သမၼတ ႏုတ္ထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကေတာ့ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ မေပးမခ်င္း ရပ္တန္႔သြားရန္ အရိပ္အေယာင္ မွ်ပင္ မရွိေသးဘဲ ပို၍ပင္ဆိုးရြား လာေနသည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ၏ စီးပြားေရးကို ထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး မ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ ေစႏုိင္သည္။ ပံုမွန္ အတိုင္းဆိုလွ်င္ ယခုအခ်ိန္ သည္ ေတာင္ကိုရီးယား တို႔ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကို ရာႏႈန္းျပည့္ မ်က္ႏွာမူ ေနရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၌ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ပ္ သမၼတအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ ခံရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ၌ အဆင့္ျမင့္ လံုၿခံဳေရး အစည္းအေဝး ခ်က္ခ်င္းေခၚခဲ့ ရၿပီး ထရမ့္ပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ညႇိရန္ အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ရသည္။

ယခုေတာ့ ျပည္ပ ႏုိင္ငံျခားေရး ထက္ ျပည္တြင္းေရး ကိုပင္ အလံုးစံု မ်က္ႏွာမူထား ရသည္။ အေမရိကန္ သည္ ေတာင္ကိုရီးယား အတြက္ စစ္ေရးအရ မရွိမျဖစ္ အလုိအပ္ဆံုး အရာျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္း အေတာ္ မ်ားမ်ားကို အေမရိကန္ စစ္ဘက္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ကာကြယ္ေရး အတြက္ အေမရိကန္ တြင္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တာဝန္ရွိသူ ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား သည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ကို မည္သည့္အခ်ိန္မွ် ထုတ္ခြင့္ ရမည္မဟုတ္ဘဲ ထို ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္အစား အေမရိကန္က အကာအကြယ္ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အိုဘားမား လက္ထက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား တြင္ THAAD ဒံုးက်ည္စနစ္ ခ်ထားခြင့္ရရွိ ေရး အထိ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ႏ်ဴကလီးယား ေရငုပ္သေဘၤာ ခ်ထားႏိုင္ရန္ အထိပင္ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။

ဟီလာရီကလင္တန္ သာ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့ပါက ထို မၿပီးျပတ္ ေသးသည့္ ႏ်ဴကလီးယား သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ အေရး ျဖစ္လာႏုိင္စရာ ရွိၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယား တို႔ စစ္ဘက္က လႈပ္ရွား လာသမွ်ကို ကာကြယ္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထရမ့္ပ္သမၼတ ျဖစ္လာ ခဲ့သည့္အခါ ထိုအရာမ်ားသည္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ နည္းပါးသြားႏိုင္ၿပီး ရွိေနသည့္ အရာမ်ား ကိုပင္ ျပန္ထုတ္သြားရန္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ရွိ အေမရိကန္၏ စစ္အသံုးစရိတ္ သည္ ႏွစ္စဥ္ သန္းရာႏွင့္ခ်ီ ကုန္ဆံုး ေနေသာေၾကာင့္ ထရမ့္ပ္ ၏ မူဝါဒအရ ထို အသံုးစရိတ္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ေတာင္ကိုရီးယား၌ အေမရိကန္စစ္သည္ အင္အား ၂၅ဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး THAAD ဒံုးက်ည္စနစ္ တစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္ အေမရိကန္တို႔ ေတာင္ကိုရီးယား အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈ဝဝ ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားကို ထရမ့္ပ္က ႏွစ္သက္သူ မဟုတ္ေပ။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတသစ္ထရမ့္ပ္ လက္ထက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ဦးတည္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း ျပႆနာမ်ားက ရွင္းမရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။

အာေဘးက ထရမ့္ပ္ႏွင့္ ပထမဆံုး ေတြ႕ဆံုမည့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္သည္ ၄င္း၏ စစ္တပ္အတြက္ အေမရိကန္ ကို မရွိမျဖစ္ အေရးပါဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေတာင္ကိုရီးယား အတြက္လည္း အေမရိကန္ စစ္တပ္သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ ျပည္တြင္းေရး ေလာက္ ေတာင္ကိုရီးယား တို႔မၿငိမ္းခ်မ္း ေသာအခါ ထရမ့္ပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ထက္ ျပည္တြင္းေရး ကိုသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ အလံုးစံု အေလးထား ေနရသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အတြက္ သမၼတသစ္ ထရမ့္ပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ကို ေရွ႕တန္းက ထားရမည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း သမၼတပါ့ခ္ ၏အေျခအေန သည္ ျပည္ပအေရးကို ေျခဦးလွည့္ရန္ မဆိုထားႏွင့္ သူကိုယ္တုိင္ပင္ သမၼတအျဖစ္ တည္ၿမဲေနရန္မွာ မေသခ်ာ ေတာ့သည့္ အေနအထားတြင္ ျဖစ္ေနသည္။

စစ္ေရးတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား တို႔ကလည္း လစ္လွ်င္ လစ္သလို ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္ကို ရန္စလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အၾကား မၾကာခဏ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ျပည္တြင္းေရး  မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား တို႔က အခြင့္ေကာင္း ယူလာႏုိင္ ေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မၿပီးျပတ္ ေသးသည့္ သမၼတ ပါ့ခ္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို သာမက စစ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိုပါ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္လာ ေနပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page