www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, October 4, 2016

ထမင္းစားၿပီးတုိင္း ေရေႏြးတစ္ခြက္ေသာက္ပါ


ထမင္းစားၿပီးတုိင္း ေရေႏြးတစ္ခြက္ေသာက္ပါ

ၾကည္လြင္ျမင့္ (မုျဒာ)

အစာမေၾကေရာဂါ ရွိသူမ်ား၊ အစာအိမ္ မေကာင္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အစာစား ၿပီးလွ်င္ ေရေႏြးတစ္ခြက္ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အစာေၾကမႈကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

အထူးသျဖင့္ အသက္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ ၿပီးသူ လူႀကီးပုိင္း ေရာက္ရွိသူမ်ား အတြက္ စားၿပီး အစာေၾကေစရန္ ထမင္းစားၿပီးတုိင္း ေရေႏြးတစ္ခြက္ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အစာေၾက ေဆးေသာက္ရန္ မလုိေတာ့ဘဲ အစာေၾက ေစႏုိင္သည္။ 

ေရေႏြးသည္ မိမိ အစာအိမ္က အစာေျခ အားေကာင္းေစရန္ အပူဓာတ္ အင္အား ေပးျခင္းႏွင့္ တူသည္။ ေအးေသာ အစာအိမ္ႏွင့္ ေႏြးေသာ အစာအိမ္သည္ အစာေၾက က်က္အား မတူညီေပ။ စာေရးသူ၏ ေဆးကုသမႈ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အတြင္း အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္သူ အမ်ားအျပားကုိ ေတြ႕ရွိဖူးရာ အမ်ားစုမွာ စားခ်ိန္ေသာက္ခ်ိန္ မမွန္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ ထမင္းေအး၊ ဟင္းေအးကုိ ေန႔စဥ္ စားေနရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔မွာ အလုပ္ခ်ိန္အမီ နံနက္ေစာေစာထ ခ်က္ျပဳတ္ယူ လာသည္။ ထမင္းဟင္းကုိ ခ်ဳိင့္၊ ဘူးမ်ားျဖင့္ ထည့္လာၿပီး ေန႔လယ္ ႐ုံးအားခ်ိန္မွ စားၾကရသည္။ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ႏွစ္နာရီၾကာ မွ စားရေသာ ထမင္းဟင္းမ်ားတြင္ အပူေငြ႕ကုန္ၿပီး အေအးဓာတ္ ဝင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ မုိးႏွင့္ေဆာင္း ရာသီဆုိလွ်င္ ထမင္းဟင္း တုိ႔သည္ ပုိ၍ပင္ ေအးလြယ္သည္။ ေအးေသာအစာကုိ ေျခရေသာ အစာအိမ္သည္ ပူေသာအစာကုိ ေျခရေသာ အစာအိမ္ထက္ ပုိ၍ပင္ပန္းသည္။ ပူေသာအစာကုိ ေၾကက်က္ ေစရန္မွာ နာရီဝက္ခန္႔သာ အခ်ိန္ၾကာ ေသာ္လည္း ေအးေသာအစာကို ေၾကက်က္ ေစရန္မွာ ႏွစ္နာရီအထိ အခ်ိန္ၾကာ တတ္သည္။ ထုိမွ် အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အစာေျခရေသာ အစာအိမ္ အတြင္း နံရံမ်ားသည္ မ်ားမၾကာမီ ေရာင္ေသာ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိတတ္ ေလသည္။ အစာအိမ္ေရာင္ ေရာဂါ တာရွည္ခံ စားေနရသူ အမ်ားစုကို ေလ့လာၾကည့္ ေသာအခါ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္ေလ့ရွိသူ ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ ေရခဲေရ ႀကိဳက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ အက်င့္ပါ ေနသျဖင့္ မေသာက္ရလွ်င္ မေနႏုိင္။ ထမင္းဟင္း အရသာထက္ အခ်ဳိရည္ အရသာကုိ ပုိ၍မက္ေနသည့္ သူမ်ား ေတြ႕ရသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ မိဘမ်ားက ထမင္းဝုိင္းတြင္ အက်င့္လုပ္ေပး ထားသျဖင့္ ကေလးငယ္ မ်ားသည္ ထမင္းေကာင္းေကာင္း မစားဘဲ အခ်ဳိရည္ ေသာက္ရင္း စားသည့္အက်င့္ ပါေနသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ လူႀကီးမ်ား သာမက ကေလးငယ္မ်ားပါ အစာအိမ္ အတြင္းေျမႇး ေရာင္ၿပီး မၾကာခဏ ဗိုက္ေအာင့္ ဗုိက္နာျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ အစာမေၾက၍ ေနာက္ေက်ာ တက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရေလသည္။

အေနာက္တုိင္း သုေတသီ မ်ား၏ အဆုိအရ ထမင္းစားရင္း အခ်ဳိရည္ ေသာက္သည့္ အက်င့္စြဲ ေနေသာ ကေလးငယ္ မ်ားသည္ ပထမပုိင္းတြင္ ဝၿဖိဳးလာ ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အစာမေၾက ေရာဂါေၾကာင့္ ခံတြင္းပ်က္ၿပီး ျပန္ပိန္သြား တတ္ၾကသည္။ ျဖတ္ထုိးဉာဏ္ ေကာင္းေသာ္လည္း မွတ္ဉာဏ္မေကာင္း ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ထုိကေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္ သည္ႏွင့္ ဆီးခ်ဳိ ႏွင့္ ေသြးတုိးေရာဂါ မ်ား ဝင္လာေလ့ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ကေလးမ်ားကုိ မဆုိထားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ အားကစားသမား မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ အခ်ဳိရည္ သံဘူးမ်ား အေသာက္မ်ားလွ်င္ Stamina ေခၚ သက္လုံ ေကာင္းမႈမ်ား က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသျဖင့္ နည္းျပဆရာ မ်ားက ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ ဂက္စ္ပါေသာ သံဘူးမ်ား ေသာက္သုံးျခင္း ကုိ တားျမစ္သည္ဟု ဖတ္႐ႈရသည္။

မိသားစု ထမင္းဝုိင္း မ်ားတြင္ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ ေရခဲေရ ေသာက္သူမ်ား သည္ ဟင္းအရသာ အငန္ပုိစား ၾကသည္ ဟု ဆုိသည္။ လွ်ာအရသာမွာ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ အေအးက ခံေနသျဖင့္ ေတာ္႐ုံ ဟင္းအရသာ မတုိးေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလးေလးပင္ပင္ အရသာကုိ ပုိ၍ ေတာင့္တလာ သျဖင့္ အခ်ဳိမႈန္႔ႏွင့္ အငန္ကုိ ပုိ၍ထည့္ခ်က္ ေစသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ေသြးတုိးႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ရလာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အခ်ဳိႏွင့္ ေရခဲေရေၾကာင့္ လွ်ာအရသာ ထုံၿပီး ေလးသြား ေစႏုိင္သည္ကုိ အထူး သတိျပဳသင့္ ေလသည္။

စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးတြင္ သားတစ္ဦး ရွိသည္။ သူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ မွစၿပီး ႏုိင္ငံျခား သေဘၤာတြင္ လိုက္ပါ အမႈထမ္း ေနသည္။ ဒုတိယတန္း အင္ဂ်င္နီယာ အဆင့္ရွိသူ ျဖစ္သည္။ သေဘၤာ လုိက္ရင္း ဝင္ေငြကုိ မိဘထံျပန္ပုိ႔ သျဖင့္ မိဘမ်ား အဆင္ေျပ ေနၾကေလသည္။ မၾကာမီက စာေရးသူအိမ္သုိ႔ ေရာက္လာၿပီး သူ႔သား သေဘၤာသားထံ ပုိ႔ရန္ ျမန္မာေဆး အစာေၾကေဆး လုိခ်င္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ စာေရးသူက အက်ဳိးအေၾကာင္း ေမးၾကည့္ရာ သူ၏သားတြင္ မူလက အစာအိမ္ ေရာဂါ မရွိေၾကာင္း၊ အရာရွိအဆင့္ ျဖစ္လာၿပီးမွ ဂ်ဴတီနားခ်ိန္ တြင္ သေဘၤာဦးခန္းရွိ အရာရွိ နားေနခန္းတြင္ တီဗီြၾကည့္ရင္း ေရခဲေသတၱာ အတြင္း ထည့္ေသာ အခ်ဳိရည္ ဘူးကုိ ေန႔စဥ္ေသာက္သုံး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေသာက္ သည့္အခ်ိန္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ညစာစားၿပီးခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

အမွန္ေတာ့ ညစာစားၿပီး အနားယူခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိရည္ (အေအး) ကုိ ေန႔စဥ္ ေသာက္ရာမွ အစာမေၾက ေရာဂါ ျဖစ္လာပုံရသည္။ စာေရးသူသည္ သူ႔သားအတြက္ ဝမ္းမီးေတာက္ အစာေၾက ေဆးကုိ ေပးလုိက္သည္။ ထုိေဆးမွာ အမႈန္႔ႀကိတ္ ၿပီးေနာက္ ေဆးျပား Tablet ႐ုိက္ထားသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားပုိ႔ရန္ အဆင္ေျပမည္ ထင္၍ ျဖစ္သည္။ ခက္သည္က စာေရးသူ ေသာက္ေစခ်င္သည့္ ေရေႏြးၾကမ္းမွာ သူတုိ႔သေဘၤာတြင္ မရႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အာယုေဗၺဒ ေဆးပညာ အယူအဆတြင္ အခ်ဳိအရသာ သည္ ေအးၿပီး အပူၿငိမ္း သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ထမင္းစားရင္း အခ်ဳိစား ေသာအခါ (အခ်ဳိရည္ ေသာက္ေသာ အခါ) အပူၿငိမ္း သတိၱိသည္ လြဲမွားစြာ ဝမ္းမီးကိုပါ ၿငိမ္းေစၿပီး အစာမေၾက ျဖစ္ေစ ႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အာယုေဗၺဒ ေဆးပညာ၏ မူလျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ထမင္းဝုိင္း မ်ားတြင္ အစပ္ကုိ အဓိကထား စားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အစပ္အရသာ ကို မဆလာအျဖစ္ ဟင္းမ်ားတြင္ ထည့္ခ်က္သည့္ အျပင္ င႐ုတ္သီး အစပ္ေတာင့္ မ်ားကုိပါ ကိုက္စား ၾကသည္ကုိ ခ်စ္တီး ထမင္းဆုိင္ မ်ားတြင္ ေတြ႕ဖူးၾကမည္ ထင္သည္။ 

အာယုေဗၺဒ ေဆးပညာတြင္ ႀတိကဋဳက္ သုံးပါးေခၚ အစပ္သုံးပါးသည္ အစာေၾကေစသည့္ သတိၱိကုိ တုိးပြား ေစသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိအစပ္သုံးပါးမွာ (၁)င႐ုတ္ေကာင္း၊ (၂) ပိတ္ခ်င္းသီး ႏွင့္ (၃) ခ်င္းတက္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ မဆလာ တုိ႔တြင္ အဓိက ပါဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။

တခ်ဳိ႕က ခ်စ္တီးထမင္းဆုိင္ မ်ားတြင္ ငွက္ေပ်ာဖက္ ခင္းၿပီး ပဲဟင္းႏွင့္ င႐ုတ္သီးစိမ္းေတာင့္ မ်ားကို ဆားႏွင့္ ပုံေပးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဒန္ခြက္ျဖင့္ ေရေအး တစ္ခြက္ပါ ေပးထားသည္ ဟု ဆုိသည္။ အမွန္ေတာ့ အလြန္အမင္း စပ္လွ်င္ ေရေသာက္ရန္ ေပးထားသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ထုိေရမွာ ေရခဲေရ မဟုတ္ေပ။ ေျမအုိးမွ သာမန္ေရသာ ျဖစ္သည္။ ေရတစ္ခြက္မွ် ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အစပ္ကုိ ေျဖရန္ျဖစ္သည္။ ထမင္းစားရင္း ေရကုိလြန္ကဲစြာ ေသာက္လွ်င္ အစာမေၾက ႐ုံမွ်မက ဗိုက္စူလာႏုိင္သည္။ တခ်ဳိ႕ ဗိုက္စူသူ မ်ားသည္ အစာစားရင္း ေရေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေရေႏြး သုိ႔မဟုတ္ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္သူမ်ား အတြက္ ဆက္လက္ တင္ျပရန္ လုိသည္။ ေရကို ဆူပြက္ေအာင္ က်ဳိခ်က္ၿပီး လက္ဖက္ေျခာက္ ခတ္ထားေသာ ေရေႏြးၾကမ္းကုိ တစ္ေနကုန္ ေသာက္ေသာ အက်င့္မွာ ေတာလက္ေက်းရြာ မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရေသာ ျမန္မာ့ဓေလ့ ျဖစ္သည္။ 

တခ်ဳိ႕မွာ ထမင္းစားရင္း ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ေသာ အေလ့ရွိၾကသည္။ ထမင္းစားရင္း ေရေအး မေသာက္သင့္ ဟု ေျပာခဲ့သလုိ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္၍ ထမင္းစားျခင္း သည္လည္း မေကာင္းပါ။ တစ္ခြက္စ၊ ႏွစ္ခြက္စ ေသာက္လွ်င္ပင္ မဆုိသာေသာ္ လည္း လြန္ကဲလွ်င္ေတာ့ မေကာင္းပါ။

ေရေႏြးၾကမ္း အဖန္ရည္တြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ အခတ္မ်ားသျဖင့္ အဖန္ဓာတ္ လြန္ကဲလွ်င္ ဝမ္းခ်ဳပ္ ေစႏုိင္သည္။ အစာအိမ္မွ အာဟာရ စုပ္ယူမႈကုိ အဖန္ဓာတ္က ဟန္႔တား ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးေသာက္လွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္း အဖန္ရည္ႏွင့္ မေသာက္ပါႏွင့္ ဟု တခ်ဳိ႕ ဆရာမ်ားက တားျမစ္ၾကသည္။ ေဆးအာနိသင္ကို အဖန္ရည္က က်ဆင္းေစႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္း တြင္ ျမန္မာပညာရွိ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘုိးလႈိင္ ေရးသားခဲ့သည္ကုိ ဖတ္႐ႈေလ့လာ ၾကည့္ရာ ေရေႏြး ေသာက္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းထား သည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ ပြက္ေအာင္ က်ဳိခ်က္ၿပီးထား ေသာ ေရက်က္ေအးသည္ အစာေၾကမႈကုိ အေထာက္အကူ ျပဳသည္ဟု ဆုိသည္။ ခရီးသြားေသာ အခါတြင္လည္း ေတြ႕ကရာေရကုိ မေသာက္အပ္၊ က်ဳိခ်က္ထားေသာ ေရက်က္ေအး ကုိသာ ေသာက္သင့္သည္ ဟု ဆုိသည္။ 

လမ္းခရီးသြားရင္း ေရေသာက္မွား၍၊ အစားမွား၍ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္လွ်င္ အလြန္ဒုကၡ ေရာက္ႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ေရးျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။

စာေရးသူတို႔၏ အဘုိး၊အဘြားမ်ား လက္ထက္က ထမင္းစားၿပီးလွ်င္ ထန္းလ်က္ခဲႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းကုိ ေသာက္သည့္ အေလ့အထကုိ ေတြ႕ဖူးသည္။ အဘုိး၊ အဘြားတု႔ိ ရပ္ရြာမွ အသက္ရွည္စြာ ေနရသည့္ အဘုိး၊ အဘြား မ်ားတြင္လည္း ေရေႏြးၾကမ္း  ဓေလ့ကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ မမွားႏုိင္ေသာ ဓေလ့ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

စာေရးသူသည္ ငယ္စဥ္ကုိးတန္း ေက်ာင္းသားဘဝ ကပင္ အစာအိမ္ေရာင္ ေရာဂါရခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝ တြင္လည္း ထုိေရာဂါ မေပ်ာက္ခဲ့ပါ။ ေနာက္ပုိင္းမွ လူႀကီးတစ္ဦးက လမ္းၫႊန္သျဖင့္ အစာစားခ်ိန္ တြင္ ဟင္းခ်ဳိရည္မွ လြဲ၍ ေရမေသာက္ဘဲ ေနခဲ့သည္။ ေရေသာက္ခ်င္လွ်င္ ထမင္းစားၿပီးမွ ေရေႏြးၾကမ္း သုိ႔မဟုတ္ ေရက်က္ေအးကုိ တစ္ခြက္မွ် ေသာက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ႏွင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ မွာ သက္သာၿပီး ျပန္ေကာင္း လာခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ ဘက္ရွိ ေပါက္ခ်ဳိင္းရြာတြင္ အသက္ရာေက်ာ္ အဘြားတစ္ဦး ရွိသည္ဆုိ သျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းၿပီး အလွဴေငြႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ကန္ေတာ့ခဲ့သည္။ ထုိအဘြား ထမင္းစားခ်ိန္ ေရာက္သြားခဲ့ရာ ေဆးလိပ္ဖြာၿပီး ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထုိအသက္ ရာေက်ာ္အဘြား အႀကိဳက္ဆုံး အစာမ်ားမွာ ငါးေလးအုိး ကပ္ဟင္းႏွင့္ ကန္စြန္းရြက္ ခ်ဥ္ရည္ဟင္း ျဖစ္ၿပီး ထမင္းစား ၿပီးလွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္း တစ္ခြက္၊ ႏွစ္ခြက္ ေသာက္ေလ့ ရွိေၾကာင္း အဘြားကုိ ေစာင့္ေရွာက္သူ အေဒၚႀကီး က ေျပာသည္။

ထမင္းစားၿပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ေရမေသာက္ဘဲ ေနလွ်င္ အစာကို ပုိ၍ေၾကေစႏုိင္သည္။ စားသည့္ အစာတြင္ ဟင္းခ်ဳိႏွင့္ အရည္ဓာတ္မ်ား ပါသင့္သေလာက္ ပါၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ထပ္ေသာက္လွ်င္ ေရမ်ားၿပီး ဝမ္းမီးက အစာကုိ ေျခအားေလ်ာ့သြား ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရထပ္ မေသာက္သင့္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ စားၿပီး ခဏအၾကာတြင္ အစာေျခေသာ ဝမ္းမီးမွ ပါစကေတေဇာ ဓာတ္ေၾကာင့္ အာေခါင္ေျခာက္ လာလွ်င္ ေရေအးျဖင့္ ေလာင္းမခ်ဘဲ ေရေႏြးၾကမ္းတစ္ ခြက္ေသာက္လွ်င္ အစာေၾကက်က္မႈကို အေထာက္အကူ ေပးရာေရာက္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပ လုိက္ရေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပရလွ်င္-

(၁) အစာေၾကေစရန္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ႏွစ္နာရီအတြင္း ပူေႏြးေသာ ထမင္းဟင္းကို စားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
(၂) ထမင္းမစားမီႏွင့္ စားေနဆဲ အခ်ဳိရည္၊ ေရခဲေရ မေသာက္သင့္ပါ။
(၃) ေရမေသာက္ဘဲ မေနႏုိင္လွ်င္ ေရက်က္ေအး သုိ႔မဟုတ္ ေရေႏြးၾကမ္း သင့္႐ုံမွ်ေသာက္ပါ။
(၄) ထမင္းစားၿပီးလွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္း တစ္ခြက္ေသာက္လွ်င္ အစာေၾကဖုိ႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္သည္။
(၅) ေန႔လယ္စာ ထမင္းစားၿပီးေနာက္ ထန္းလ်က္ခဲႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ျခင္းသည္ ေရွးကျမန္မာ လူႀကီးမ်ား၏ ဓေလ့ျဖစ္ၿပီး အစာအိမ္အတြက္ အက်ဳိးရွိေစပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၈)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page