www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, September 27, 2016

က်ီးကဘုတ္ကုိ႐ုိေသ ဘုတ္ကက်ီးကုိ႐ုိေသ


က်ီးကဘုတ္ကုိ႐ုိေသ ဘုတ္ကက်ီးကုိ႐ုိေသ

ေလာင္း၊ ေနာင္၊ ဆင္၊ စဥ့္၊ ေမာင္၊ ဘုိး၊ ဘ၊ သာ၊ ပု၊ မင္း၊ သီ ဟူ၍ အမွတ္အသား ျပဳထားေသာ ကုန္းေဘာင္မင္း ၁၁ ဆက္မွ ေနာက္ဆံုး သီေပါမင္း လက္ထက္တြင္ အေဝးေရာက္ မင္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရေသာ ဦးေအာင္ႀကီး သည္ အဘ ဦးမွတ္ ႏွင့္ အမိ ေဒၚစံပယ္ တုိ႔၏သားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွစ္ ၁၂၁၅ ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္ လဆုတ္ ၁ဝ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားသည္။

စကု၊ စလင္း၊ က်ပင္း၊ လယ္ကိုင္းၿမိဳ႕ တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕ စာေရးႀကီး ဦးမွတ္ ၏သား ေမာင္ေအာင္ႀကီး သည္ ခုနစ္ႏွစ္သား အရြယ္တြင္ အမရပူရ မင္းတဲေက်ာင္းတုိက္ ေရႊျပည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ထံ စာေပပညာ စတင္ သင္ၾကားၿပီး ၁၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ သာမေဏ ဝတ္သည္။ သာမေဏ ဘဝျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ေနၿပီး ရွင္လူထြက္ကာ ေလာကီပညာမ်ား ဆက္လက္ သင္ၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ စာေရးစာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ေသာ အခါ မႏၲေလး နန္းတြင္း၌ စာေရးတာဝန္ႏွင့္ စာေတာ္ဖတ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ သီေပါမင္း ထီးနန္း စိုးစံေသာအခါ ငယ္စဥ္က သိကြၽမ္းခင္မင္ ခဲ့ေသာ ေမာင္ေအာင္ႀကီး ကို အေဝးေရာက္ မင္း တာဝန္ေပးအပ္ လိုက္သည္။

အေဝးေရာက္ မင္း၏ တာဝန္မ်ားမွာ မႏၲေလးမွအပ နယ္တြင္ရွိေသာ ႐ံုးေပါင္း ၅၂ ႐ံုးမွ နန္းတြင္းသို႔ ပို႔ေပးေသာ စာအားလံုး အေဝးေရာက္ မင္းဆီ ေရာက္သည္။ အေဝးေရာက္မင္း က စာအားလံုးကို ဖတ္၍ ရွင္ဘုရင္ထံ ဆက္သင့္သည္ ကိုဆက္၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ ပို႔သင့္သည္ ကိုပို႔၊ ဆုိင္ရာဝန္မင္း မ်ားထံ ပို႔သင့္သည္ကို ပို႔၊ မပို႔ သင့္ေသာ စာမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္သည္။

ဤသို႔ အေဝးမွ ေရာက္လာေသာ စာအားလံုးကို ၾကည့္႐ႈ၍ သက္ဆုိင္ရာသို႔ ေပးပို႔ရသည့္ အတြက္ အေဝးေရာက္မင္း ဟု ေခၚေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေအာင္ႀကီး အမႈေတာ္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ ရေသာ လစာမွာ စာေရးလစာ ၃ဝ က်ပ္၊ စာေတာ္ဖတ္ လစာ ၃ဝ က်ပ္ တာဝန္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၆ဝ က်ပ္ရသည္။ အေဝးေရာက္မင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ လစာ ၅ဝ က်ပ္သာရသျဖင့္ ရာထူးတက္ ေသာ္လည္း လစာမွာ ၁ဝ က်ပ္ ေလ်ာ့သြားသည္။

အေဝးေရာက္မင္း ၏ ၾသဇာ အရွိန္အဝါ ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ လစာ ၁ဝ က်ပ္ေလ်ာ့ သြားသည္ကို ဦးေအာင္ႀကီး ကမမႈေပ။ ရွင္ဘုရင္ထံ ျမင္း ၁ဝ စီး ဆက္သသူသည္ အေဝးေရာက္မင္း အတြက္ ျမင္းတစ္စီး ေပးရသည္။ ဆင္မွအပ တျခားလက္ေဆာင္ မ်ားကိုလည္း ဤနည္းအတုိင္း အေဝးေရာက္မင္း က ဆယ္ပံုတစ္ပံု ရသျဖင့္ လစာကို ထည့္မတြက္သည့္ အျပင္ သံေတာ္ဆင့္ ရာထူးသို႔ တိုးေပးသည့္တုိင္ ဦးေအာင္ႀကီး က မယူေတာ့ေပ။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္ တြင္ အစဥ္အလာကို မည္သူမွ် မလြန္ဆန္ႏုိင္ ၾကေပ။ ယေန႔ ျပည္သူကို ဗဟုိျပဳေသာ ေခတ္သို႔ ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ေထာက္ထား၍ တံစုိးလက္ေဆာင္ အေပးအယူ ကိစၥမ်ား မရွိသင့္ေတာ့ ေသာ္လည္း အာဏာႏုိင္ငံေရး သမားတို႔က လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခခံ ဒီမုိကေရစီစံ ဆိုေသာ ေခတ္ႀကီးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ကုန္က်စရိတ္ အတြက္ ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္သူ မ်ားက ေထာက္ပံ့ကူညီ ၾကသည့္ ေငြေၾကးကို ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ သူမ်ားက လက္ခံရယူၿပီး ထုိေငြေၾကး ျဖင့္ပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား စည္း႐ံုးမဲဆြယ္ မဲဝယ္ၾ ကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရသူသည္ မိမိအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ကူညီသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အာဏာ ကိုသံုး၍ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ ၾကျခင္းသည္ အဂတိ လိုက္စားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္သံမ်ား ၾကားေနရသည္။

အေမရိကန္တို႔ အီရတ္ကိုဝင္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ေရနံတြင္းမ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ဦးစားေပးခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာ့ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွာလည္း အဂတိလိုက္စားမႈ သတင္းမ်ား ၾကားရသည္။

ေလာက၌ ဥစၥာစီးပြား ၾကြယ္ဝျခင္းသည္ မ်က္ႏွာပြင့္ေဆး ျဖစ္သည္ ဆုိထားေသာ္လည္း သမၼာအာဇီဝျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္း သည္သာ မြန္ျမတ္သည္။ အာဏာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေလာကတို႔ ဆက္ႏႊယ္ေရာေထြး သြားေသာအခါ ေနရာဌာန အလိုက္ အဂတိလုိက္စားမႈ မ်ားရွိလာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေပၚ ျပည္သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ ယံုၾကည္မႈ ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ သက္ဆုိင္သူ အားလံုးတုိ႔ အေနျဖင့္ က်ီးကဘုတ္ကို႐ိုေသ မွ ဘုတ္ကက်ီးကို ႐ိုေသမည္ ဆုိ႐ိုးစကားကို အေလးထား ၾကပါရန္ ျမဝတီ က တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page