www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, September 14, 2016

စာနယ္ဇင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားက်င့္၀တ္


စာနယ္ဇင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားက်င့္၀တ္

ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးတို႔ကို ေလ့လာၾကေသာ အခါတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ ပေလယာမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိမႈမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ သတင္းဌာန မ်ား၏ ေရးသားေဖာ္ျပမႈ မ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္၍ ေကာက္ခ်က္ဆြဲေလ့ ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိသို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲတုိင္း လက္ေတြ႕၌ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္လာတတ္ သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး သုေတသီတို႔ ဆိုထားၾကသည္။ဤသည္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အေရးအရာ မ်ားတြင္ စတုတၴမ႑ိဳင္ သတင္းဌာနမ်ား မည္မွ် အေရးပါသည္ကို ႏုိင္ငံေရး သုေတသီမ်ားက ေဖာ္ၫႊန္း ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လူ႔စိတ္သည္ အာ႐ံုမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ခံစား ေနျခင္းေၾကာင့္ ဣ႒ာ႐ံုႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ ၾကည္ႏူးဝမ္းသာ တတ္ၿပီး အနိ႒ာ႐ံုႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ မုန္းတီး တတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္လူသား တို႔သည္ စိတ္ေကာင္းျဖစ္သည့္ အခါျဖစ္၍ မေကာင္းစိတ္ ျဖစ္သည့္အခါ ျဖစ္လိုက္ႏွင့္ ေကာင္းဆုိးႏွစ္ျဖာ တို႔က ခ်ားရဟတ္ပမာ လည္ပတ္ ေနတတ္သူ မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၾကည့္လ်က္ႏွင့္ မျမင္၊ ျမင္လ်က္ႏွင့္ မသိ၊ သိလ်က္ႏွင့္ မက်င့္၊ က်င့္လ်က္ႏွင့္ ဉာဏ္အလင္း မေပၚ တရားအမွန္မရ ျဖစ္ၾကရသည္။

စတုတၴမ႑ိဳင္ စာနယ္ဇင္းသမား တို႔ လုိက္နာေစာင့္ထိန္း ရမည့္ က်င့္ဝတ္ အသီးသီးရွိၾက ေသာ္လည္း ဆုိခဲ့သည့္ အတုိင္း သိလ်က္ႏွင့္မက်င့္၊ က်င့္လ်က္ႏွင့္ တရားအမွန္ မရသည့္ သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ အမွားျပင္ဆင္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္သူသို႔ ေတာင္းပန္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေဖာ္ျပၾကသည္မ်ား ေတြ႕ရသည္။

သတင္းသမား ဘဝကို ဂုဏ္ယူတတ္ၾက ေစရန္ သတင္းသမား ဘိုးေအႀကီး မ်ားက အမွာစကား ထားခဲ့ၾကသည္မွာ သတင္းစာ ဆရာ၊ သတင္းေထာက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ မပါတဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္မွ မရွိပါဘူး။ အၿမဲ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးေနတာပဲ ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္ ရဲရဲႀကီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေမးစရာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးလို႔ သတင္းစာ ဆရာေတြ၊ သတင္းေထာက္ ေတြကပဲ အစိုးရ ျဖစ္လို႔လား၊ သတင္းစာ ဆရာေတြ၊ သတင္းေထာက္ ေတြ ကပဲ ယခုအေခၚ တာဝန္ခံ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးေတြ ျဖစ္လို႔လား ဆုိရင္ မဟုတ္ပါဘူး ဟူ၍ ေႏွာင္းလူတုိ႔ စံထား အေလးအျမတ္ ျပဳဖြယ္စကား ၾကားဖူးသူမ်ား ရွိၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာျပည္ သတင္းေထာက္မ်ား အသင္း ညီလာခံ၌ သတင္းေထာက္ အသင္းဥကၠ႒ ေျပာၾကားသည္မွာ အခြင့္အေရး သမားမ်ားေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ အလုပ္၊ သတင္းေထာက္ ဘဝ ကို ႐ိုးသား ယံုၾကည္စြာ ျမတ္ႏုိး တန္ဖုိးထားေသာ သတင္းေထာက္ မ်ားပါ ေရာ၍ ထိခိုက္နစ္နာ ဂုဏ္ပ်က္ ေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ အတု အစစ္ ခြဲျခားမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ စသည္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေခတ္သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ ရရွိၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားၾက ရာတြင္ မေသခ်ာ မေရရာေသာ အေၾကာင္းအရာကို လုပ္ႀကံဖန္တီးၿပီး မေရးရ။ စာဖတ္ ပရိသတ္ကို မလွည့္ျဖားရ။ ကိုယ္တုိင္သိျမင္ ရေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အရွိအတုိင္း ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က်ေရးပါ ဆုိသည့္ သိကၡာရွိေသာ စာနယ္ဇင္း သမားတို႔ က်င့္ဝတ္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္ကို အေလးအနက္ လုိက္နာ ၾကပါရန္ ျမဝတီ က တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page