www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, September 30, 2016

ယစ္မူးစည္းစိမ္ မၿငိမ္မသက္ အေျခပ်က္၏


ယစ္မူးစည္းစိမ္ မၿငိမ္မသက္ အေျခပ်က္၏

ပုထုဇဥ္တို႔ သဘာဝ ေအာင္ျမင္မႈရသည့္ အခ်ိန္တြင္ အရိွန္အဝါ ၾသဇာကို တလြဲ သုံးတတ္ျခင္းသည္ မိမိဘဝ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးေရး ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပန္းမဝင္မီ တက္ေထာင္ျခင္း သည္လည္း အ႐ႈံးႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ ရတတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ဆိုမိန္႔ထား ၾကသည္။

လူ႔ရပ္ခန္းဝါ ပယ္ေလးရြာကား၊ အခါခပ္သိမ္း ေၾကာက္ႀကိမ္း သရဲ၊ လြန္စြာၿမဲလ်က္ ဆိုသည့္အလား ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးမွစ၍ ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအေပါင္း တို႔ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈ မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ၾက ရသည့္ဒုကၡ ကင္းေဝးေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကခ်ိန္၌ တိုက္ပဲြေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား အေရး စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ဖြယ္ၾကားသိ ေနၾကရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းေ နထိုင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားက ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကသည့္ တိုင္ေအာင္ မၿငိမ္းခ်မ္း ေသးသျဖင့္ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနၾက ရသည္။ တိုက္ပဲြေရွာင္ စခန္းမ်ား မွာလည္း လာေရာက္ ခိုလႈံသူဦးေရ ေလ်ာ့သြားသည္ မရိွဘဲ လူဦးေရ တိုးလာလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕တို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားသျဖင့္ ေတာ့ဆန္ႏွင့္ မင္းကုန္းေက်းရြာ တုိ႔မွ ျပည္သူ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ လာၾကသျဖင့္ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တိုက္ပဲြေရွာင္ စခန္း ၂၁ ခုဖြင့္လွစ္၍ ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ထား ရသည္။ တိုက္ပဲြေရွာင္ ျပည္သူမ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရး  ပူပင္ရ သကဲ့သုိ႔ အေျခခံပညာ သင္ၾကား ေနၾကေသာ သားငယ္ သမီးငယ္တို႔ ပညာ သင္ၾကားေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ျဖစ္ေနၾက ရသည္။ ေမလကုန္ ေလာက္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေခတၱၿငိမ္ သြားသျဖင့္ ေက်ာက္မဲရိွ တိုက္ပဲြေရွာင္ စခန္းမွ ထြက္ခြာ၍ ေနရပ္ျပန္ သြားၾကသူမ်ား ရိွေသာ္လည္း စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေန ေၾကာင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ေပၚသို႔ ျပန္လည္ခိုလႈံ ေနၾကရ ျပန္သည္။

ဤေနရာတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္းကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလိုသည္။ ၄င္းစာတမ္းတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႀကီးမားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစု အသိပညာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အသိပညာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊား ရမည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ၊ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးအားထား ျပဳမႈမ်ား ရိွေနေစရန္ မျပတ္မလပ္ ေသာ ေလ့လာဆည္းပူး ျခင္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ လာႏုိင္သည့္ အရာရာ အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ရေပမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤ အခြင့္အေရးကို အမိအရ စြဲကိုင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည့္  အခြင့္အခါေကာင္း ရရိွေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ၂ဝ၃ဝ သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ၿပီ ျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္ ကစၿပီး ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား တို႔၏ အက်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္ အသီးသီး တို႔တြင္ အားလုံးပူးေပါင္း ပါဝင္ႀကိဳးပမ္း ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္း ထားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္၊ င႐ုတ္ဆုံ လွဴခဲ့ဖူးေရာ့ထင္ ဟု ဆိုရမေလာက္ ေသာကေရာက္ ေနၾကရေသာ ျပည္သူတို႔ ဘဝကို မစာနာ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ အရင္းအျမစ္ မ်ား တိုးပြားေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ မိမိတို႔ ရရိွထားေသာ အေျခ အေနေပၚ ယစ္မူးကာ နယ္ေျမေဒသ မၿငိမ္မသက္ ေစေသာ အျပဳအမူ မ်ားသည္ ျပည္သူတို႔ဘဝ အေျခပ်က္ သည္ထက္ ပ်က္ေစေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကို သက္ဆုိင္သူတုိ႔ ျပန္လည္ သုံးသပ္ၾက ပါရန္ ျမဝတီ က တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page