www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Monday, August 1, 2016

လာလုိလွ်င္အနီးကေလး ေစာင့္လုိ႔ႀကိဳေနသည္


လာလုိလွ်င္အနီးကေလး ေစာင့္လုိ႔ႀကိဳေနသည္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၈ ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို အစိုးရ အဆက္ဆက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရာ အျပည့္အဝ ေအာင္ျမင္မႈ မရသည့္ တုိင္ေအာင္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ အေလ်ာက္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ႏုိင္ခဲ့ၾက သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ၾကေသာ ပုဂိၢဳလ္အားလံုး တို႔သည္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး တုိ႔၏ အေရးကို ဦးစားေပး ၾကရေပမည္။

လူတို႔ဘဝခရီးႏွင့္ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း တို႔ကို ဥပမာျပဳရေသာ္ ျမစ္ေရတုိ႔မွာ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေဒသမွ ျမစ္ဝသို႔ တုိင္ေအာင္ ျမစ္ဝသို႔စီးဆင္းရာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး သာယာ ညီၫြတ္စြာ စီးဆင္းၾကရသည္ မဟုတ္ဘဲ ေျမညီေသာ အရပ္၌ ေရစီးသာသည့္ အခါသာလ်က္ ေျမမညီမညာ သည့္အခါ မညီညာသည့္ အေလ်ာက္ ျမင့္တစ္ခါ နိမ့္တစ္လွည့္ လိႈင္းဂယက္ထ၍ လည္းေကာင္း၊ ေကြ႕ေကာက္၍ လည္းေကာင္း စီးဆင္းၾကသည္။ ျမစ္ေၾကာင္း က်ဥ္းက်ပ္၍ မညီမၫြတ္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ခုခံေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ ျပင္းထန္ေသာ လိႈင္းဂယက္ ထၾကြသည့္အျပင္ ဝဲကေတာ့ ျဖစ္လ်က္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အသံကုိပါ ျပဳတတ္သည့္ သဘာဝရွိသည္။

ျမစ္တို႔ စီးဆင္းသည့္ သဘာဝနည္းတူ လူတို႔ဘဝခရီး ေလွ်ာက္လွမ္းၾက ရာတြင္လည္း ကာလေဒသ ညီၫြတ္ေသာ အခါ က်ပ္တည္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈ မရွိ၊ အဟန္႔အတား မရွိ ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာ ၾကသည္။ ကာလေဒသ မညီၫြတ္ေသာ အခါ က်ပ္တည္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈ ႏွင့္ အဟန္႔အတား တုိ႔ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း ေၾကာင့္ လုိရာခရီးသို႔ မေရာက္ႏုိင္ဘဲ ရွိတတ္သည္။ ကာလေဒသ တူညီေသာ္လည္း ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲ မတူညီေသာ သာဓက ျပရေသာ္ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး မင္းဘူး(စကု) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မန္းက်ဳိးေက်းရြာ အုပ္စု ထံုးမႀကီး ေက်းရြာမွ လူေနအိမ္ မ်ားအား ဧၿပီလ အတြင္းက ဧရာဝတီျမစ္ေရ တုိက္စားသျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ရာကို ျမစ္ကမ္းပါးႏွင့္ ေပ ၇ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ေဝးေသာေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာ ခ်ထားၿပီး ရြာသစ္တည္ေပး ခဲ့ရသည္။ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာပင္ ကုန္းတြင္းက်ေသာ ေက်းရြာမ်ား၌ ရာသီဥတု ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ မႈေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရ လိုအပ္လ်က္ ရွိေသာ သံျပာေခ်ာင္း၊ ဥကၠံ၊ သရက္ပင္ကန္၊ ကြမ္းသီးကန္၊ ကံေပါက္ စသည့္ ရွင္မေတာင္ သနပ္ခါး စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ရာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ ဦးစီးဌာန ေရသယ္ယာဥ္ အကူအညီျဖင့္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းၾက ရသည္။

ကာလေဒသ တူညီပါလ်က္ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရပံု မတူညီမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အျမင္အားျဖင့္ အနီးႏွင့္အေဝး၊ အႀကီးႏွင့္အေသး ဆုိသည္မ်ား မွာလည္း ႐ႈျမင္သူ၏ ရပ္တည္ရာဌာန အေပၚ၌သာ တည္သည္။ ရပ္တည္ခ်က္ တူညီလွ်င္ အျမင္ခ်င္း တူညီၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ အျမင္ခ်င္း တူညီလွ်င္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ တူညီၾကျခင္း ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားလည္း တူညီၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ လူတုိ႔ဘဝ၌ ကံေကာင္းျခင္း ဆုိသည္မွာ ေကာင္းကင္တြင္ ရွိေသာ နဂါးေငြ႕ႏွင့္ တူေပသည္။ နဂါးေငြ႕သည္ ၾကယ္ကေလးေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆံု ေပါင္းစည္းရာ ျဖစ္၍ တစ္လံုးစီ မျမင္ႏုိင္ ေသာ္လည္း အတူစုေဝးလ်က္ လင္းလက္ေတာက္ပ ေနသည့္အလား ေကာင္းျမတ္ေသာ အရာ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ လူ႔ဘဝ၌ ကံေကာင္းျခင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္ ဟု ဆုိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အားလံုး ကံေကာင္းၾက ေစျခင္းငွာ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္လုိသူ မ်ားအတြက္ လာလိုလွ်င္ အနီးကေလး ေပမို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔က လက္ကမ္းႀကိဳဆုိ ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ အထက္တြင္ ဆုိခဲ့ေသာ သာဓကမ်ားအရ ကာလေဒသ ပေယာဂ အေလ်ာက္ ေတြ႕ႀကံဳရၿမဲ ျဖစ္ေသာ ေလာကဓံကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ေသာ သည္းခံျခင္း တရားႏွင့္ အခက္အခဲကို စုေပါင္းေျဖရွင္း ျခင္းျဖင့္ လူမႈဒုကၡမ်ားကို ေက်ာ္လႊား ႏုိင္မည္မွာ ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ျမဝတီ က တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page