www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, August 12, 2016

အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ မွ ကုိယ့္အက်ိဳးေအာင္မည္


အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ မွ ကုိယ့္အက်ိဳးေအာင္မည္

မေကာင္းေသာ အရာကို မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ေသာ သူသည္ ခ်စ္ခင္သူ မည္၏။ မႏွစ္ၿခိဳက္ ေသာ္လည္း အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စကားကုိ နာယူျခင္းသည္ ခ်မ္းသာသုခကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ အျပင္အရပ္၌ ေျပာဆိုၫႊန္ျပ  ဆုံးမသူႏွင့္ အဆုံးအမကို နာခံသူႏွစ္ဦး ရိွ၏။ ထုိအရပ္၌ စည္းစိမ္ က်က္သေရ တို႔သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပိုက္ကုန္၏ ဟူ၍ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ၫႊန္ျပထား ၾကသည္။

ေလာကလူသား တို႔သည္ မိမိအက်ဳိးႏွင့္ သူတစ္ပါး အက်ဳိးကို မွ်တစြာ ၾကည့္တတ္ၾက ရေပမည္။ အေမရိကန္ စာေပပညာရွင္ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ ကာဗာ၏ အဆိုအမိန္႔ တစ္ခုမွာ လူ႔ဘဝ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုသည္မွာ ဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူးႏွင့္ တိုက္ေတြ ကားေတြ ပစၥည္းဥစၥာေတြ ႏွင့္ တုိင္းတာရန္ မဟုတ္ဘဲ မိမိသည္ တျခားသူမ်ား အတြက္ မည္မွ်လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ တုိင္းတာရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းရန္ အရိွန္အဟုန္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေနၾက ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ စုစည္း ညီၫြတ္စြာ က်ရာက႑မွ ပါဝင္ေနၾကသည္မွာ ျပည္သူမ်ား ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္အေရးေပမို႔ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား ပါဝင္ၾကေရး ကိုလည္း အားလုံးဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေနၾက သည္မွာ အထင္အရွား ရိွသည္။ လူခ်င္း တူေသာ္လည္း အသက္႐ွဴျခင္း ကြဲေသးသည္ ဆုိေသာ စကားအရ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အစစအရာရာ လုံးဝတူေသာ ပုဂၢိဳလ္မရွိေသး သည္မွာ သဘာဝက်သည္ ကိုလည္း ျမန္မာျပည္သူ အေပါင္းတို႔ နားလည္လက္ခံ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္း တုိ႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ ေအးအတူ ပူအမွ် အတူတကြ ေနလာခဲ့ၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။ အခိုင္ တစ္ခုတြင္ အသီးတစ္ရာပင္ ရိွလင့္ကစား အညႇာမွာ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔ သည္လည္း ပထဝီ အေနအထားအရ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကသည့္ သေဘာသဘာဝ မတူၾကေသာ္ျငား အသီးတစ္ရာ အညႇာတစ္ခု ပမာ ရိွေနၾကသည္ကို မေမ့အပ္ေပ။ 

မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး ကစားပြဲႀကီးမွာ မာယာပရိယာယ္ အသြယ္သြယ္ျဖင့္ အၿပိဳင္ႀကဲ ေနၾကရာ ျမန္မာျပည္သူ အေပါင္းတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေရး သတိျဖင့္ ရရိွၿပီးေသာ စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။

အတၱလြန္ကဲ သူတို႔သည္ လိုလားခ်က္ တစ္ခုအတြက္ လူအမ်ားကို အသုံးခ် တတ္ၾကသကဲ့သို႔ လူအမ်ား အက်ဳိးယုတ္ ေစသည့္အမႈ တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ျပည္သူတုိ႔ ဒုကၡဆင္းရဲမွ ကင္းေဝး ေစလိုလွ်င္ ျပည္သူ႔တို႔ ဘဝအတြက္ အကာအကြယ္ ေပး၍ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈေသာ လမ္းၫႊန္မႈတုိ႔ကို မိမိမႏွစ္ၿခိဳက္ ေသာ္လည္း လိုက္နာၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူအမ်ား ခ်မ္းသာသုခ ရရိွေစႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မိမိသည္ တျခားသူမ်ား အတြက္ မည္မွ်လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည္ဆုိေသာ အခ်က္ကို အခုိင္အမာ ျပႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ ကိုယ့္အက်ဳိးေအာင္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page