www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, July 20, 2016

လူငယ္ေတြကမၻာကုိၾကည့္၍ ျမန္မာကုိျဖည့္ရမည္


လူငယ္ေတြကမၻာကုိၾကည့္၍ ျမန္မာကုိျဖည့္ရမည္

အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးသည့္ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား မ်ားကို တစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ က်င္းပ၍ ဂုဏ္ျပဳၾက သူမ်ား၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳ၍ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားအား အမွ်ေပးေဝ သူမ်ား စသည္ျဖင့္ ယခုႏွစ္ အာဇာနည္ ေန႔သည္ ထူးထူးျခားျခား စည္ကားလွ ေပရာ ႐ိုေသထိုက္ သူကို အေလးအျမတ္ အ႐ိုအေသ ျပဳၾကသူ အေပါင္းအား ႏွစ္ေထာင္း အားရဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ ရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ရန္ကုန္ရွိ အေရွ႕အာရွတိုက္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး ဌာနခ်ဳပ္၌ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ ကမၻာ့ အလားအလာ၊ ဗမာ့ အလားအလာ ႏွင့္ လူငယ္တာဝန္ တို႔ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က ကမၻာကို ၾကည့္၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရမည္ကို ေျပာၾကားရာ၌ ''အကယ္၍ ကမၻာႀကီးကို တိုးတက္ဖို႔ အေရးေတြက ကမၻာမယ္ ဆိုရင္ ယခုျဖစ္ပ်က္ ေနတဲ့ အေျခအေန ေတြ၊ ေရွးက ျဖစ္ပ်က္တဲ့ အေျခအေန ေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္ေတြး ၾကည့္လုိက္ရင္ အဲဒီအေရး ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္မယ္ ဆိုရင္ ေရွးကျဖစ္ပ်က္ တဲ့အေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္ပ်က္ ေနတဲ့အေၾကာင္း ေတြနဲ႔ ေနာင္ျဖစ္ပ်က္မယ့္ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို ေမွ်ာ္ေတြးတတ္ မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဗဒင္ သိုက္တေဘာင္ေတြ ေမးေနစရာ မလိုဘူး'' ဟု အတိအလင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသ မ်ား၌ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အေျခအေန မ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ကြာျခားမႈ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ား၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ား၊ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းမႈ မရွိေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုေသာ ဝန္ထမ္း နည္းပါးျခင္း၊ မျဖစ္မေန သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း တာဝန္က်ရာ ေဒသသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေသာ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ မိသားစု ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရး အခက္အခဲ မ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္ မေနႏိုင္ျခင္း စသည့္ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား နိမ့္က်သည့္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အလွမ္းေဝး ေနေသးသည္။ 

ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္သည္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္။ ေက်းလက္ျပည္သူ မ်ား၏ က်န္းမာေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာဝန္ အေရအတြက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သူနာျပဳ ဆရာမ အေရအတြက္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ျပည္သူ မ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တာဝန္ကို လူငယ္မ်ားက ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ ေျပာၾကားရာ၌ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြ အားကိုးရမယ္။ လူငယ္ေတြ ဘယ္မလဲ။ လူငယ္ေတြ ထြက္စမ္းပါ။ ေတာႀကိဳ ေတာင္ၾကား ေတြထဲ သြားရမယ္။ မိန္းမေတာ့ ရခ်င္မွ ရမယ္။ တိုင္းျပည္ေတာ့ အမွန္ ေကာင္းစားမွာပဲ။ ဘယ္သူ စြန္႔စားရဲတဲ့သူ ေတြရွိသလဲ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီး လိုတယ္။ အရည္အခ်င္း ရွိရမယ္။ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာရမယ္။ အလွမ္းေက်ာ္တဲ့ အလုပ္ေတြ မလုပ္ဘဲနဲ႔ လွမ္းတဲ့ေျခလွမ္း ေႏွးခ်င္ ေႏွးပါေစ။ အလွမ္းက်ယ္က်ယ္ လွမ္းပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြ ကခ်င္နယ္ေတြ၊ ခ်င္းနယ္ေတြ၊ ရွမ္းနယ္ေတြ သြားေရာက္ၿပီး လူမ်ဳိးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ အတြက္ အနစ္နာခံၿပီး ျပဳျပင္ ေပးၾကပါ။ သူတို႔လိုထိုင္၊ သူတို႔လိုေန၊ သူတို႔လို ေျပာတတ္ေအာင္ လုပ္ၾကပါ'' စသည္ျဖင့္ မွာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ေက်းလက္ဆိုရင္ မသြားခ်င္၊ ေတာင္ေပၚဆိုရင္ ဟင့္အင္ ဆိုေသာ စိတ္ဓာတ္ မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ တိုးတက္လိုေသာ အျမင္ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းၾကရန္ မွာ လူငယ္တို႔ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page