www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, July 19, 2016

အာဇာနည္ အမွာစကား အေလးထားလုိက္နာ


အာဇာနည္ အမွာစကား အေလးထားလုိက္နာ

ယေန႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္သည္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ တပ္မေတာ္ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးသည့္ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ ျဖစ္သည္။

နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၌ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဖာႏွင့္ ေဒၚစု တို႔က ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ေမာင္ထိန္လင္း သည္ သူ႔ကြၽန္မခံ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ သူရဲေကာင္း ဦးမင္းေရာင္ ၏ ေျမးျဖစ္သည္။ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ ထက္သန္ေသာ မ်ဳိး႐ိုးက ဆင္းသက္ လာေသာ ေမာင္ထိန္လင္း သည္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ သခင္ ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ေတဇ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟူေသာ မ်ဳိးခ်စ္ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအျဖစ္ ျပည္သူ အေပါင္းက ေလးစားၾကည္ညိဳ ၾကသည္မွာ ယေန႔တိုင္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္လရွည္ၾကာ ၍ ကမၻာဆံုးတိုင္ ေမ့ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

ေမာင္ထိန္လင္း သည္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ အထက္တန္း ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကား ေနစဥ္မွာပင္ ေရနံေျမ လုပ္သားတို႔ ဘဝကို ျမင္ေတြ႕ရေသာ္ ကိုလိုနီႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေနသေရြ႕ ဝမ္းမဝ၊ ခါးမလွ ႏံုခ်ာေသာ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ ဆိုေသာ အသိကို ေသြးက စကားေျပာ လာသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝ ေရာက္ေသာအခ်ိန္ သခင္ေအာင္ဆန္း အမည္ ခံယူၿပီး တစ္မ်ဳိးသားလံုး လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ ႀကီးပြားေရး အတြက္ အသက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားသည့္ အတိုင္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဒုတိယ ေက်ာင္းသား သပိတ္ (၁၉၃၆) ႏွင့္ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု ၁၉၃၈ တို႔တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ သခင္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ တို႔သည္ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ စစ္ပညာ သင္ၾကားခဲ့ ၾကၿပီး ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ကိုဖြဲ႕စည္း၍ ဂ်ပန္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ အတြင္းရွိ ၿဗိတိသွ် တို႔ကို တိုက္ထုတ္ ခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား ျမန္မာျပည္မွ အၿပီးဆုတ္ခြာ သြားၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္တို႔က ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ကို ဗမာ့ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ဟူေသာ အမည္သို႔ ေျပာင္းလိုက္ သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ မ်ဳိးခ်စ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ အမည္သို႔ ေျပာင္းသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ သည္ အမည္နာမ မည္သို႔ပင္ ေျပာင္းလဲ ေစကာမူ တစ္မ်ဳိးသားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး ပန္းတိုင္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစဘဲ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ခဲ့ရာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ညီၫြတ္ေသာ အင္အားျဖင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဖက္ဆစ္တို႔ကို ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ေမာင္းထုတ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ၿဗိတိသွ် တို႔သည္ ျမန္မာျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စကၠဴျဖဴ စာတမ္းျဖင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ ေၾကညာေသာ စကၠဴျဖဴ စာတမ္းသည္ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ေပးရန္ အခ်ိန္ဆြဲ သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး၏ သမိုင္း မွတ္တိုင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ခ်ဳပ္ဆို ႏိုင္ခဲ့သည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အဖဲြ႕ႀကီးက တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ကလည္း ျမန္မာျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ဘုရင့္ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလကိုသာ လႊဲအပ္ထားသည္။ တစ္ဖက္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရး မေပးမီ ဖဆပလ အစိုးရ အဖြဲ႕အား ျဖဳတ္ခ်၍ ဒိုမီနီယံ အတြင္း ဆက္ထားရန္ အလိုေတာ္ရိမ်ား ေမြးျမဴ ေထာက္ပံ့ ထားသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ စနက္ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းဝန္မ်ား ႐ံုး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္ ဂဠဳန္ဦးေစာ ၏ တပည့္မ်ားက ေမာင္းျပန္ ေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ တျခား အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ရွစ္ဦး က်ဆံုး သြားၾကသည္။

က်ဆံုးသြားေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာျပည္ကို ျမင္မသြား ရွာၾကေပ။ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အသက္ေပး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾက သူမ်ားသည္ လည္း လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာျပည္ကို မျမင္ႏိုင္ ၾကေတာ့။ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ သက္ရွိထင္ရွား ရွိသူမ်ားက လြတ္လပ္ေရးကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ စည္းကမ္း ရွိရွိျဖင့္ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ ထူေထာင္ၾက မွသာ လြတ္လပ္ေရး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ႏိုင္ေပမည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမႀကီး၌ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔ အစည္းအေဝး ႀကီးသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ ''လြတ္လပ္ေရး အရသာကို ခံစားစံစား ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အလုပ္လုပ္ ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိ ၾကဖို႔၊ ယခုကတည္းက ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္ကို အက်င့္ဆိုး ေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္း ေတြ၊ ေသာက္က်င့္ ေတြကိ ုျပင္ၾကဖို႔ လိုၿပီဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ကေန႔ ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္'' ဆိုေသာ အမွာစကား အေလးထား လိုက္နာျခင္းျဖင့္ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး မ်ား၏ ေက်းဇူး သိတတ္ရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္း ႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page