www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, July 29, 2016

ေမတၱာေတာ္ထား စာနာသင့္ပါၿပီ


ေမတၱာေတာ္ထား စာနာသင့္ပါၿပီ

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္တို႔တြင္ TNLA အဖြဲ႕ လာေရာက္၍ အတင္းအဓမၼ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကး ေတာင္းခံျခင္း ႏွင့္ ရြာသူရြာသား မ်ားအား ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာျပည္သူ မ်ားေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ ေနၾကရသည္။

TNLA အဖြဲ႕၏ အဓမၼလူသစ္ စုေဆာင္းမႈေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ညပိုင္းမွ ၂၆ ရက္အထိ ပိန္းျပစ္ (အထက္) ေက်းရြာမွ တိမ္းေရွာင္လာေသာ ေဒသခံျပည္သူ အိမ္ေထာင္စု ၂၇ စု၊ အမ်ဳိးသား ၂၅ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၈ ဦး၊ ကေလး ၃၉ ဦး စုစုေပါင္း ၉၂ ဦးတို႔အား မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရွာလီဝိုင္းအုပ္စု အေရွ႕ရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၌ ေခတၱေနရာခ်ထား ေပးလ်က္ရွိၿပီး ယင္းေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား နယ္ေျမခံတပ္မွ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ ထားသည္။ ေစတနာရွင္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တို႔ကလည္း စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ကူညီေပးအပ္ ၾကသည္။ အလားတူ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁ဝ၅ မိုင္အနီး မိုင္းယုေက်းရြာ သို႔ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ TNLA အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသား မ်ားအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားၾကသည္။

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔သည္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ တည္ရွိေနၾကၿပီး ေရႊလီျမစ္ျဖတ္သန္း စီးဆင္းရာ ေဒသမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္း တြင္
ပါဝင္သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္က ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္း စိုးမိုးေရးအတြက္ တပ္မဟာတစ္ခု ဖြဲ႕စည္း၍ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးသည္။ မိုးကုတ္ႏွင့္ မိုးမိတ္နယ္ေျမ တြင္ လႈပ္ရွားၾက သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ဆိုသူသည္ အထက္အညာ ေဒသဇာတိ ျဖစ္ၿပီး စစ္ေရး တာဝန္ခံသည္ ၄င္းေဒသတြင္ ကြၽဲႏြား ေမြးျမဴေရးျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳ ေနၾကသည့္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမွ ေမြးဖြားလာသူ ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးမွဴးႏွင့္ စစ္ေရးတာဝန္ခံ တို႔က ၿခိမ္းေျခာက္စည္း႐ံုး ထားသျဖင့္ နီးရာဓားကို ေၾကာက္ရေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လႈပ္ရွားမႈ သတင္းကို ရဲရဲတင္းတင္း မေပးရဲၾကေပ။

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ မိုးမိတ္၊ မဘိမ္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ တို႔ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ဆက္သြယ္မႈ ရွိသည္။ မိုးမိတ္-မိုးလို မွတစ္ဆင့္ နမၼတူ-လား႐ိႈး ထိုမွတစ္ဆင့္ သိႏၷီ-ကြမ္းလံု၊ သိႏၷီ-ကြတ္ခိုင္- တာမိုးညဲ စသည့္ေနရာ မ်ားသို႔ သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕ကို အလံုးအရင္းႏွင့္ ခရီးရွည္ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ သည္။ မိုးမိတ္-မိုးလို ဘက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ တို႔ နယ္ေျမလု ၾကရာ ေကအိုင္ေအ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ ေဇာ္ဒန္ က်ဆံုးသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေရႊလီျမစ္ဝွမ္း တြင္ ဗကပတို႔ လႈပ္ရွားမႈ စိပ္လာသည္။

၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္က ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္တျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပေလာင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားခဲ့ၾကရာ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္သည္ ပေလာင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ တပ္ရင္း(၅) နယ္ေျမ ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာလူထု က ဆက္ေၾကးအျဖစ္ တစ္အိမ္ကို တစ္လလွ်င္ ၂ က်ပ္ႏွင့္ျပား ၅ဝ ေပးရသည္မွာ ထိုအခ်ိန္က ဆီ တစ္ပိႆာ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔ ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေသာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ ္အစြန္အဖ်ား ေက်းရြာျပည္သူ မ်ားလည္း ဆက္ေၾကး ေပးၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုတစ္ဖန္ TNLA က က်ပ္သိန္းခ်ီ၍ ေတာင္းေနျပန္ သျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔ လိုလား ေတာင့္တေနေသာ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔က ႀကိဳးပမ္း ေနၾကခ်ိန္တြင္ အင္အား တိုးခ်ဲ႕ရန္ ျပည္သူ လူထုကို အတင္းအဓမၼ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္႔၍ ေဒသခံျပည္သူ တို႔အေပၚ ေမတၱာေတာ္ထား စာနာသင့္ ပါၿပီဟူ၍ ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page