www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Monday, May 23, 2016

ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑မ်ားတြင္ အေရးပါလာမည့္ အုိဘားမား ၏ အာရွခရီးစဥ္( သင္းေအာင္ )

ေမ ၂၂ ရက္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သြားေရာက္သည့္ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမား ၏ အာရွ ခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသတြင္း မဟာမိတ္ႏုိင္ငံ မ်ားအၾကား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး က႑မ်ားတြင္ အေရးပါ လာမည့္ အလားအလာမ်ား ထြက္ေပၚရန္ ရွိေနသည္။ အုိဘား မား သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ေမ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္တုိ႔တြင္ က်င္းပမည့္ G-7 ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲ မတုိင္မီ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္သုိ႔ သုံးရက္ၾကာ ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ဗီယက္နမ္သုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အုိဘားမား သည္ ဟႏြိဳင္းႏွင့္ ဟုိခ်ီမင္းစီးတီး သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္။ 

အုိဘားမား ၏ အာရွ ခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသတြင္း အာရွႏုိင္ငံမ်ား အၾကားရွိ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းမႈကုိ တုိးျမင့္ လာေစ႐ံု သာမက အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္ အစိုးရက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္ မ်ားကုိ ပုိမုိထင္ရွား လာေစမည္ ျဖစ္သည္။

အာရွေဒသတြင္း အင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေရး ဦးတည္ခ်က္ သည္ သမၼတ အုိဘားမား ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒႏွင္႔ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားအနက္ အဓိကက်သည့္ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ အုိဘားမား၏ မၾကာမီ ျပဳလုပ္မည့္ အာရွခရီးစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သံုးသပ္မည္ ဆုိပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။

အဏုျမဴဗံုးဒဏ္သင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ပထမဆံုးေသာ အေမရိကန္သမၼတ

အုိဘားမား သည္ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီး အတြင္းက အေမရိကန္တုိ႔၏ အဏုျမဴဗံုး ဒဏ္ကုိ မခ်ိမဆံ့ ခံခဲ့ရသည့္ ဟီ႐ိုရွီးမားၿမိဳ႕ သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထား ေသာေၾကာင့္ ၄င္းသည္ အဆုိပါၿမိဳ႕သုိ႔ အေမရိကန္ အစိုးရက အဏုျမဴ  ဗံုးႀကဲခ် ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၇၂ ႏွစ္ နီးပါးအၾကာ တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုးေသာ အေမရိကန္ သမၼတအျဖစ္ သမုိင္းတြင္ လာမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အုိဘားမားသည္ ယင္းၿမိဳ႕ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံု တြင္ ပန္းေခြခ်ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဏုျမဴဗံုး ႀကဲခ်ခဲ့မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတာင္းပန္စကား ေျပာၾကားမည္ မဟုတ္ေပ။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ရွိ အသက္မေသဘဲ က်န္ရွိခဲ့ေသာ အဏုျမဴ ဗံုးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားက ၿမိဳ႕အတြင္းသုိ႔ ဗံုးႀကဲခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ရန္ အေမရိကန္ အစိုးရကုိ အေစာပုိင္းက ေတာင္းဆုိ ထားသည္။ အုိဘားမား ၏ ဟီ႐ိုရွီးမား ခရီးစဥ္အတြင္း ေလ့လာသူ မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိသည္။ ယင္းမွာ တျခားမဟုတ္၊ အဏုျမဴဗံုး ဒဏ္သင့္ခဲ့ ေသာ္လည္း အသက္မေသဘဲ က်န္ရစ္သူမ်ားကုိ အုိဘားမား အေနျဖင့္ လက္ခံ ေတြ႕ဆံုမည္၊ မေတြ႕ဆံုမည္ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေရး ပိတ္ပင္မႈ

အုိဘားမားသည္ ဗီယက္နမ္သုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ယင္းႏုိင္ငံ အေပၚခ်မွတ္ ထားသည့္ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္ေရး ပိတ္ပင္မႈကုိ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးမည့္ အလားအလာ ရွိသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သည္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ၏ ေရေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး အတြက္ လုိအပ္သည့္ လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူရန္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းက အဆုိပါ ပိတ္ပင္မႈကုိ အနည္းငယ္ ေျဖေလွ်ာ့ေပး ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္နက္ကုိင္ တပ္မ်ား၌ အသံုးျပဳရန္ လက္နက္ပစၥည္း အႀကီးစားမ်ားကုိ ဆက္လက္ ပိတ္ပင္ ထားသည္။ အကယ္၍ အေမရိကန္ အစိုးရက အဆုိပါ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္ေရး ပိတ္ပင္မႈကုိ အျပည့္အဝ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ ဆုိပါက ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တုိ႔အၾကား ကာကြယ္ေရး ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမွာ ပုိမုိတုိးတက္ လာမည့္အျပင္ အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ ပါက အေမရိကန္ အစုိးရ အေန ျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အစပ္တြင္ ရွိသည့္ ဗီယက္နမ္ပုိင္ Cam Ranh ပင္လယ္ေအာ္ ကုိပါ အသံုးျပဳ၍ ေရေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရး မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ရန္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားက အေမရိကန္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ အၾကားရွိ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကုိ အဟန္႔အတား ျပဳေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ က်န္ရွိ ေနေသးေသာ ပိတ္ပင္မႈ မ်ားကုိ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသင့္၊ မသင့္ကုိ အုိဘားမားက ယင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အဆုိပါ ႏုိင္ငံမွ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေဆြးေႏြး သြားရန္ ရွိသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၾသဇာသံုးေနျခင္း

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈ သည္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ အုိဘားမား ေရာက္ရွိစဥ္ ေဆြးေႏြးမည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္လာ ႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္း တ႐ုတ္ အစိုးရက ကြၽန္းတုမ်ား တည္ေဆာက္ ေနျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သည္ အဆုိပါ ကြၽန္းတုမ်ားအား စစ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရ က တထစ္ခ် ယူဆေနသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြား ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံကလည္း တစ္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ အေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ နီးပါးၾကာ ခ်မွတ္ထား သည့္ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္ေရး ပိတ္ပင္မႈကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပး လုိက္ျခင္းသည္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အင္အားကုိ မ်ားစြာ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မည့္ အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အင္အားကုိ တန္ျပန္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္း အစီအစဥ္ သည္ ဗီယက္နမ္ အတြက္ သာမက အေမရိကန္ အစိုးရ အတြက္ပါ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ (TPP)

အုိဘားမား၏ ဗီယက္နမ္ ခရီးစဥ္တြင္ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ (TPP) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကုိ ျမႇင္႔တင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္သည္။ TPP ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ သမၼတ အုိဘားမား ၏ အာရွ ဗဟုိျပဳေရး မဟာဗ်ဴဟာ ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ေဒသအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အုိဘားမား၏ အာရွ ခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိ႔ကဲ႔သုိ႔ ေဒသတြင္း မဟာမိတ္ႏုိင္ငံ မ်ားအၾကား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး က႑မ်ား၌ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳလာႏုိင္႐ံု သာမက စစ္အင္အား ႀကီးထြားလာသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကုိပါ တန္ျပန္ရာတြင္ အေရးပါလာမည့္ အလားအလာမ်ား ထြက္ေပၚလာလ်က္ ရွိသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page