www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Friday, April 22, 2016

ေဆာင္းခုိငွက္ႏွင့္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေရး


ေဆာင္းခုိငွက္ႏွင့္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေရး

ကမၻာေပၚတြင္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ငွက္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ငွက္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းမ်ားသည္ အေျခခံ ငွက္ၾကည့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ငွက္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း၊ ရာသီအလုိက္ ငွက္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ က်က္စားျခင္း၊ ျပင္ပ လကၡဏာႏွင့္ မ်ဳိးခြဲျခားျခင္း၊ ငွက္အမ်ဳိးအမည္ ေဖာ္ရန္ အဓိက အေရာင္မ်ားကို မွတ္သားျခင္း၊ ငွက္မ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္း၊ ငွက္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း၊ ငွက္မ်ား ေလ်ာ့နည္း လာရျခင္း အေၾကာင္း၊ ငွက္မ်ားက လူတို႔ကို အက်ဳိးျပဳပံု တုိ႔ကို သင္ၾကား ေပးၾကရာ ငွက္ၾကည့္ ဝါသနာရွင္ မ်ားႏွင့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား တက္ေရာက္ ေလ့လာသင္ယူ ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွးေဟာင္း သမုိင္းဝင္ ႐ုပ္ဝတၴဳပစၥည္း မ်ားႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ သမုိင္း သုေတသီ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ ေလ့လာၾက သကဲ့သုိ႔ ေရေျမ ေတာေတာင္ သဘာဝအလွ မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား တို႔၏ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ တုိ႔ကို ေလ့လာေသာ သဘာဝ အေျခခံ ခရီးသြားမ်ားလည္း လာေရာက္ ေလ့လာ ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ကလည္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္ေလ့လာ ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပည္ဝင္ဗီဇာမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ သံတမန္ႏွင့္ သံအဖြဲ႕ဝင္ ဗီဇာ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဗီဇာ၊ ကမၻာလွည့္ ဗီဇာ၊ လုပ္ငန္းဗီဇာ၊ အလုပ္သမား ဗီဇာ၊ လူမႈေရးဗီဇာ၊ သာသနာေရး ဗီဇာ၊ ပညာေရးဗီဇာ၊ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ မီဒီယာဗီဇာ၊ ယာဥ္အမႈထမ္း ဗီဇာ၊ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ အစည္းအေဝး ႏွင့္ သုေတသနဗီဇာ၊ ျဖတ္သန္းဗီဇာ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းဗီဇာမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္မွ စတင္ခြင့္ျပဳ  ေပးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပည္ပဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ပိုမ်ား လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝေၾကာင့္ ေဆာင္းခုိငွက္မ်ား လာေရာက္လ်က္ ရွိရာ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္၊ အင္းေလးကန္၊ မုိးယြန္းႀကီးအင္း ႏွင့္ ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္းခိုငွက္ အမ်ားအျပား လာေရာက္ ခုိနားၾကသည္။ ေဆာင္းခုိငွက္မ်ား လာေရာက္ ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝ အေျခခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အက်ဳိးခံစား ရသည္မ်ား ရွိသည့္နည္းတူ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါကူးစက္ တတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မံုရြာ ၾကက္ေမြးျမဴေရးဇုန္ တြင္ H9N2 ေရာဂါ က်ေရာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ဧၿပီလ ဒုတိယ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ေမြးျမဴေရးၾကက္ ေကာင္ေရ ၂ဝဝဝဝ ခန္႔ ဖ်က္ဆီးပစ္ လုိက္ရၿပီး ဇီဝလံုၿခံဳေရးကို အထူးျပဳ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္။ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (OIE) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားက အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အာဖရိကေဒသ မ်ား၌ေတြ႕ရေသာ H9N2 အားလံုးကို အေပ်ာ့စား ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြးပိုး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

H9N2 ေၾကာင့္ ၾကက္ေသဆံုးမႈ ႀကံဳေနရသည့္ ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ ႏွင့္ အီရန္ စသည့္ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ၄င္းေရာဂါ အတြက္ ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတို႔တြင္ ဖ်ားနာသည့္ ကေလးငယ္ တခ်ဳိ႕ထံမွ H9N2 ပိုး ေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ခဏတာဖ်ားၿပီး အလုိအေလ်ာက္ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း သြားေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ မံုရြာ ၾကက္ေမြးျမဴေရးဇုန္ တြင္ ေတြ႕ရေသာ H9N2 ေရာဂါပိုးသည္ ေဆာင္းခုိငွက္ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္သည္ဟု မဆိုၾကေသာ္ျငား မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိ ဆုိစကားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငွက္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း အဆုိပါကိစၥ မ်ဳိးတြင္ တတ္ႏုိင္သည့္ ဘက္မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု ျမဝတီ  က သံုးသပ္ရပါသည္။

( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page