www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, April 26, 2016

အမ်ိဳးသားေရးသတိျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာ၀န္


အမ်ိဳးသားေရးသတိျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာ၀န္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ ပိုင္နက္နယ္ေျမ၊ ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဟူေသာ အဂၤါရပ္ေလးခု ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဂၤါရပ္မ်ား ႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ခုနစ္ျပည္နယ္ တို႔ကို စုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စု အျဖစ္ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း တို႔ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၉ ရက္ညတြင္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ ၅၁ ဒသမ ၄၈ သန္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူဦးေရတြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တျခား အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူ ႏိုင္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၏ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ပါဝင္သည္။

သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား အရ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ လူဦးေရ ၇ ဒသမ ၃၆ သန္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၆ ဒသမ ၁၈ သန္း၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၆ ဒသမ ၁၆ သန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ ၅ ဒသမ ၈၂ သန္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၅ ဒသမ ၃၂ သန္း ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။

လူဦးေရ အနည္းဆံုး ေနထိုင္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ကယားျပည္နယ္ တြင္ သုည ဒသမ ၈၂ သန္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ သုည ဒသမ ၄၇ သန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ ၁ ဒသမ ၅၇ သန္း၊  တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၁ ဒသမ ၄ဝ သန္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ တြင္ ၁ ဒသမ ၁၆ သန္း ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား စတုရန္း ၁ ကီလိုမီတာ အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၇၁၆ ဦး၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ၂ဝဝ ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ၁၇၇ ဦး၊ မြန္ျပည္နယ္ ၁၆၇ ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ နယ္ေျမ ၁၆၄ ဦး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ၁၂၄ ဦး၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ၈၇ ဦးစီ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ၅၇ ဦး၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၅၂ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၃၇ ဦး၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ၃၂ ဦး၊ ကယားျပည္နယ္ ၂၄ ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၁၉ ဦး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ၁၃ ဦး  အသီးသီး ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေနရာသည္ လူဦးေရသန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ခုႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈႏႈန္း ျမင့္မားေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံႏွင့္ လည္းေကာင္း နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရွိေနသည္။ 

ထိုသို႔ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ နည္းပါးေသာ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အတြင္းသို႔ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ မ်ားေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား တရားမဝင္ လာေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏိုင္ရန္ လိုသည္။

ကမၻာျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ကမၻာ့ရြာႀကီးတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး နယ္ပယ္မွ သူလွ်ဳိလုပ္ငန္း လုပ္သည့္ကိစၥမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား အတြင္း ေရာေႏွာလိုက္ပါ လာေသာ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားကိစၥ တို႔ျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ေနရေပရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အဂၤါရပ္မ်ား အားေကာင္း ေမာင္းသန္ ႀကံ့ခိုင္ေစရန္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက အမ်ဳိးသားေရး သတိျဖင့္ ႏိုးၾကားစြာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾက ပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

(အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page