www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, March 15, 2016

ဂ်ာမနီေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစခဲ့သည့္ အစုိးရ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ( တီအာမြန္ )

ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိန္ဂ်ဲလာမာကယ္လ္ သည္ မတ္ ၁၃ ရက္က  က်င္းပခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ႀကီးမားသည့္ ထိုးႏွက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ မာကယ္လ္ ၏ ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္တစ္ ယူနီယံပါတီ CDU သည္ ဆက္ဆိုနီအန္ဟန္႔ ေဒသတို႔၌ အဓိကပါတီ တစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိ ေနေသာ္လည္း ဘာဒန္ ဝူအက္တန္ဘာ့ဂ္ ႏွင့္ ရီနီလန္းေဒသ တို႔၌ ေထာက္ခံမႈမ်ား မရရွိေတာ့ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ အေရးကို ဆန္႕က်င္သည့္ AfD ပါတီ က ယင္းေဒသ မ်ား၌ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ မာကယ္လ္၏ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ ဆိုင္ရာမူဝါဒ ကို ေထာက္ခံမႈရွိ၊ မရွိ အေပၚ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ဘာဒန္ဝူ အက္တန္ဘာ့ဂ္ သည္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီ CDU ၏ အဓိက အမာခံ နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္းပါတီကို မဲေပးသည့္ အေရအတြက္ မွာ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ခဲ့ကာ ယင္း ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဂရင္းပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ ၫြန္႕ေပါင္း အဖြဲ႕က မဲအမ်ားဆံုးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိ လ်က္ရွိသည္ ဟု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ရွိ CDU ႏွင့္ ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီတို႔က အတူတကြ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိေသာ ဆက္ဆိုနီအန္ဟန္႔ ေဒသ၌ မာကယ္လ္၏ CDU က အဓိက ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ ေသာ္လည္း AfD ပါတီက မဲအားလံုး၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ ရရွိ ထားသည္ဟု မဲစိစစ္ေရး အဖဲြ႕က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

မာကယ္လ္၏ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္အေရး ႏွင့္ သေဘာထား ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ မဲေပး သူမ်ားသည္ ယင္းဒုကၡသည္ အေရးကို ဆန္႔က်င္သည့္ AfD ပါတီအား အဓိကထား မဲေပးခဲ့ရာ ယင္းပါတီ အေနျဖင့္ သမိုင္းဝင္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္ရရွိခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဂ်ာမနီျပည္သူ မ်ားသည္ မာကယ္လ္ ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ မူဝါဒအေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိၾကဘဲ အမ်က္ေဒါသ ထြက္လ်က္ရွိ သည္မွာ ေပၚလြင္လွ ေပသည္။ AfD ပါတီသည္ ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ေဒသမ်ားကို လံုၿခံဳမႈရွိ ေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံသူမ်ား အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ရပ္တန္႔ေစေရး ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေၾကြးေၾကာ္မႈ မ်ားျဖင့္ ယင္းေဒသမ်ား၏ အဓိက ေထာက္ခံမႈကို အရယူႏိုင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ ရပ္တည္ခ်က္ ရွိႏွင့္ ၿပီး ျဖစ္ကာ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ား ကိုမွ် အလိုမရွိဟု AfD ပါတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ အလက္ဇႏၵား ေဂၚလန္ က ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွ စ၍ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ယင္းႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံသူ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္မႈကို ဂ်ာမနီအစိုးရ အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္ အျပင္ အဆုိပါ ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံသူ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားကိုပါ က်ဴးလြန္လာၾက ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္လာ ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ ပြဲ အေပၚကိုပါ ႐ုိက္ခတ္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား အေယာင္ေဆာင္ကာ စာရြက္စာတမ္း အတုမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသူ အမ်ားအျပား ရွိၿပီး ၄င္းတို႔မွာ ဒုကၡသည္ အစစ္အမွန္မ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ သိရိွႏိုင္ျခင္း မရွိဟု လက္နက္ အေရာင္းဆိုင္မွ မန္ေနဂ်ာ ေပဗယ္လ္ဆိဗ္လို႔ဗ္ က ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ဒုကၡသည္ အေယာင္ေဆာင္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား အပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကိုပါ ျပဳလုပ္လာ ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည့္အတြက္ ဂ်ာမနီျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။

ယခုအခါ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ တျခား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မ်က္ရည္ယို ေသနတ္မ်ား ႏွင့္ င႐ုတ္ေကာင္း စပေရးဘူး မ်ားကို ကိုယ္ႏွင့္မကြာ သယ္ေဆာင္ လာခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ ပိုမို ဆိုးရြားလာလ်က္ ရွိၿပီး ယင္း အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို အခ်ိန္မီတားဆီး ႏိုင္ေစရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း သိသိသာသာ ထိေရာက္မႈ မရွိလွေပ။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ရရွိေစမည္ဟု ၄င္းတို႔၏ အစိုးရ အထူးသျဖင့္ မာကယ္လ္အေပၚ ယံုၾကည္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မာကယ္လ္ ၏ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမွာ မွားယြင္းမႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူတခ်ဳိ႕က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယခုအခါ မာကယ္လ္သည္ ၄င္း၏ အာဏာရပါတီ CDU အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ အားကိုးမႈကိုလညး္ ဆုံး႐ံႈးခ့ဲရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မာကယ္လ္ သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားကပါ အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဂ်ာမနီ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အမ္မလီဟာဘာ က ေျပာသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္က ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ တစ္သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ ၾကၿပီး ယခုအခါ ယင္းကဲ့သို႔ အလံုးအရင္း ဝင္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ေဒသမ်ားကို ပိတ္ပစ္ျ ခင္းထက္ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္း ေခတၱလက္ခံ ထားမည့္ တူရကီႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ မ်ားအား ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္း က်ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ မာကယ္လ္ အတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိၿပီး လက္ရွိ မဲရလဒ္မ်ား အရ ၄င္းအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟိုလက္ဝဲယိမ္း ပါတီ ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏွင့္ ဂရင္းပါတီ ႏွစ္ခု လံုးႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႕ ဖြဲ႕ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ ဆိုင္ရာမူဝါဒ မာကယ္လ္ ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး ၄င္း အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား စိမ့္ဝင္ မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ဥေရာပ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး တြင္ တူရကီႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ဖက္ တြင္လည္း အစိုးရ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြား ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ ေရးသား လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page