www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Sunday, March 27, 2016

ခဲြျခား၍မရေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမုိင္း ႏွင့္ တပ္မေတာ္သမုိင္း


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားျပခန္း ကုိေတြ႕ရစဥ္

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ဖဲြ႕စည္းရန္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တုိ႔ ေသြးေသာက္သစၥာျပဳစဥ္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ စားပဲြႏွင့္ ကုလားထုိင္ခံုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

တပ္မေတာ္ စစ္သမုိင္းျပတုိက္ ျပင္ပျပကြက္ရွိ ေလယာဥ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

( ခုိင္ေက်ာ္ညိဳ )

''ရဲေရးေရာက္ေသာ္၊ ရြံ႕ေၾကာက္မဲ့တြန္၊ ႏိုင္ငံဝန္၌၊ ကုမၻာဏ္ယကၡ၊ နာဂျခေသၤ့၊ ရင္ဆိုင္ေတြ႕လည္း၊ ခြာ၍မတြန္႔၊ အသက္စြန္႔ေလာ့'' ဆိုေသာ နႏၵိေသနပ်ဳိ႕လာ အတိုင္း ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား တို႔သည္ သမိုင္း အဆက္ဆက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး အတြက္ အသက္ေသြးေခြၽး စေတး၍ ကာကြယ္ ခဲ့ၾကေပသည္။ ျမန္မာ ေဝါဟာရ တပ္မေတာ္ ဆို သည္မွာ ျပည္သူတို႔၏ အားထားရာ ျဖစ္ျခင္း၊ အင္အား အႀကီးအမား ရွိျခင္း၊ ေတာ္တည့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ဆိုေသာ အရည္အခ်င္း သံုးရပ္ ျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ဟု အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွစ၍ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္ကာ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ား ေနထိုင္လာခဲ့ၾက ရာမွ ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၄၄ တြင္ အေနာ္ရထာ မင္းႀကီး က စည္းလံုး ညီၫြတ္ေသာ ပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီးကို တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီးက ၁၅၅၁ ခုႏွစ္ တြင္ ဒုတိယျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ကို တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။ အေလာင္းမင္း တရားႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ် က ၁၇၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တတိယ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။

ဤသို႔ ျမန္မာတို႔ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းႏွင့္ ကိုယ့္အရွင္ ကိုယ့္ဘုရင္ႏွင့္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾက ရာမွ ၁၉ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထီးက်ဳိးစည္ေပါက္ ကိုလိုနီ လက္ေအာက္ ေရာက္ခဲ့ရ သည္။ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ကို ေမာင္းထုတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ အရင္းရွင္စနစ္ ေဖာက္ျပန္စစ္ကို ႏိုင္ျပန္ေသာ္ ဖက္ဆစ္ဘီလူး နယ္ခ်ဲ႕႐ူးကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔ အင္အားျဖင့္ တိုက္ထုတ္ ေအာင္ပြဲရခဲ့ သည္မွာ ယခု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ၇၁ ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ေပၿပီ။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သား တို႔၏ ဇာတိမာန္ ထက္သန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား တို႔ အသံုးအေဆာင္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား သိမွတ္ဖြယ္ရာ အျဖာျဖာတို႔ကို တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္ (ေနျပည္ေတာ္)သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ ခဲ့သည္မ်ားအား စာ႐ႈသူမ်ား သိရွိေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။

တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ (ေနျပည္ေတာ္) သည္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ကားလမ္းေဟာင္း မိုင္တိုင္ ၂၅၉ မိုင္ ၃ ဖာလံု အနီးတြင္ရွိသည္။ ေဇယ်ာသီရိ တပ္မေတာ္ ေဘာလံုးကြင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ဳိးသား အထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္တို႔ႏွင့္ ကပ္လ်က္ တည္ရွိသည္။ ပ်ဥ္းမနားဘက္မွ လာမည္ဆိုပါက တိရ စၧာန္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)၊ ဆာဖာရီ ဥယ်ာဥ္တို႔ကို ေက်ာ္လာသည္ႏွင့္ ေရာက္သည္။ တပ္ကုန္းဘက္မွ လာပါက သိုက္ေခ်ာင္း လမ္းဆံု ေရာက္သည္ႏွင့္ လွမ္းျမင္ရသည္။

တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ (ေနျပည္ေတာ္) ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့သည္။ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ ၆ဝ၃ ဒသမ ၆၈ ဧကရွိသည္။ ဂိတ္ေပါက္ မေရာက္မီ ခပ္ေဝးေဝး ကပင္ ျပင္ပျပကြက္မ်ား အျဖစ္ျပသ ထားသည့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ သေဘၤာႀကီးမ်ား၊ အေျမာက္ႀကီးမ်ား၊ တင့္ကားႀကီးမ်ား စသည္တို႔ ကိုေတြ႕ရသည္။ စုစုေပါင္း ျပင္ပျပကြက္ သုံးခုရွိသည္။ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပကြက္ႀကီး မ်ားကို တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ ျမင္ရသည္။

ျပတုိက္ အတြင္း၌ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ျပကြက္ အေဆာင္ ၆ ေဆာင္၊ တပ္မေတာ္(ေရ) ျပကြက္ အေဆာင္ ၃ ေဆာင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ (ေလ) ျပကြက္ အေဆာင္ ၃ ေဆာင္ ရွိသည္။ ျပခန္းတိုင္းတြင္ တာဝန္က် တပ္မေတာ္သား မ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပး ေသာေၾကာင့္ ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ မ်ားစြာ အဆင္ေျပသည္။

တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ျပခန္းေဆာင္ အတြင္းရွိ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေမာ္ကြန္းတိုက္မွဴး႐ံုး ျပခန္းတြင္ ေရွးေခတ္ ျမန္မာမင္းမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရွးျမန္မာမင္း မ်ား ထြက္ေတာ္မူပံု ျပသ ထားရွိမႈမ်ား၊ မြန္ သူရဲေကာင္း သမိန္ဗရမ္း ႐ုပ္တုႏွင့္ က်န္စစ္သား မင္း၏ ႐ုပ္တု၊ ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သုံး ပစၥည္းမ်ား၊ ဝက္ထီးကန္ တိုက္ပြဲ၊ ပန္းဝါတုိက္ပြဲ သ႐ုပ္ျပ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ေသြးေသာက္ သစၥာျပဳစဥ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စားပဲြႏွင့္ ကုလားထုိင္မ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး ကာလတြင္ မ်ဳိးခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အသံုးျပဳ ခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊရတု တပ္မေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စဥ့္အိုး၊ ျပည္ပမွ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ျပကြက္မ်ား၊ တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ အႀကီးအကဲမ်ား၏ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား၊ လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ မ်ား၏ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား အစရွိသည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ စတင္ေပၚေပါက္ လာခ်ိန္မွ မ်က္ေမွာက္ကာလ တပ္မေတာ္ အထိ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ျပသထားမႈ မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ ရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္(ေရ) ျပခန္းေဆာင္ရွိ ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ေရတပ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္ ျမန္မာ့ ေရတပ္မေတာ္ ႏွင့္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္း ျမန္မာ့ေရတပ္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား၊ စစ္ေရယာဥ္ - ေမယု လႊဲေျပာင္း လက္ခံစဥ္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္- ေအာင္ေဇယ်၊ ေခတ္ အဆက္ဆက္ တပ္မေတာ္(ေရ) အလံမ်ား၊ ဝက္ေကာ္ တုိက္ပြဲ သမိုင္းမွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံမ်ား၊ တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ႏိုင္ငံျခားမွ လဲႊေျပာင္းလက္ခံ ယူေဆာင္ လာစဥ္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား၊ တပ္မေတာ္ (ေရ) ၏ စစ္ေရယာဥ္မ်ား အစရိွသည့္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ၏ ေခတ္ အဆက္ဆက္ မွတ္တမ္းမ်ား ျပသထားမႈ မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ ရသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္(ေလ) ျပခန္းေဆာင္ အတြင္း၌ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မ်ား၏ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေလ) ၏ လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေလ) ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ေလသူရဲ ေမြးထုတ္ပံု အဆင့္ဆင့္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မာနယ္ပေလာ တုိက္ပြဲမွတ္တမ္း ပန္းခ်ီကား၊ ဝမ္ပန္ဆန္း ေလေၾကာင္း တုိက္ပြဲမွတ္တမ္း ပန္းခ်ီကား၊ ေလသူရဲ အသံုး အေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး Supersonic တုိက္ေလယာဥ္ ေလသူရဲမ်ား၏ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား၊ စီစီဝမ္-တာပန္ တုိက္ပြဲ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု အစရွိသည့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ေခတ္ အဆက္ဆက္ မွတ္တမ္းမ်ား ျပသထားရွိမႈ မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ ရသည္။

တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ (ေနျပည္ေတာ္) ကို အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔ႏွင့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ႐ံုးပိတ္ရက္ မ်ားမွအပ အဂၤါေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔ထိ အခမဲ့ ေလ့လာ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အမိ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သည့္ သမိုင္းအစဥ္ အလာႀကီးမား ခဲ့သည္ကို တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ သုိ႔ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသူတိုင္း သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္သည့္ဗဟုသုတ မ်ားလည္း ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္သမုိင္းျပတုိက္ တြင္ ေတြ႕ရေသာ ျပကြက္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္သမုိင္း ႏွင့္ တပ္မေတာ္သမုိင္း ခြဲ၍မရေၾကာင္း ပီျပင္စြာ ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္သမုိင္းျပတုိက္ မွအျပန္တြင္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ေရးစပ္ခဲ့သည့္ အိုတက္လူတုိ႔ ကဗ်ာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ''အေဟာင္းပ်က္ လွ်င္၊ အသစ္ျပင္ေလာ့၊ အျမင္က်ယ္၍၊ ပညာ ေမြ႕ေလာ့၊ ယေန႔လူငယ္၊ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး၊ သင္လည္း တစ္ဦး၊ သားထူးသားျမတ္၊ ျဖစ္အပ္ရာသည္၊ ေရွ႕သို႔ရန္ရည္၍'' ဆိုေသာအပိုဒ္ ကုိ ေခတ္လူငယ္ မ်ားသို႔ ထပ္ဆင့္ ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္ ၊ စာ(၁၆)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page