www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, October 15, 2015

တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုုယ္စား ေျပာၾကားေသာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုုိး၏ မိန္႔ခြန္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၅-၁၀-၂၀၁၅

ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားရပါေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးနဲ႔တကြ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္ တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - NCA လက္မွတ္ ေရးထုုိးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကတဲ့ ႏုုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲမ်ား၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ နာယကမ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုုိးၾကမယ့္ ႏုုိင္ငံတကာမွ အသိသက္ေသ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ အသိသက္ေသ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ဘက္ေပါင္းစံုုကေန တစုိက္မတ္မတ္ အေထာက္အကူျပဳ ေနၾကတဲ့ ႏုုိင္ငံတကာမွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားျခင္း ခံထားရတဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဧည့္သည္ေတာ္မ်ားနဲ႔ တုုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုုိေမာင္ႏွမမ်ား၊ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - NCA ရရွိေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲတေလွ်ာက္မွာ အင္တုုိက္အားတုုိက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏွစ္ဖက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုုပ္အဖြဲ႔မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား အားလံုုးနဲ႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားအားလုုံးကုုိ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည္႔စံုုၾကပါေစလိုု႔ ဆုုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါတယ္။

ဒီလုုိ ဂုုဏ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္တဲ့ သမုုိင္းဝင္ အခမ္းအနားမွာ လက္မွတ္ေရးထုုိး ၾကမယ့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ကိုုယ္စား ကြ်န္ေတာ့္ကိုု မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခြင့္ ျပဳတဲ့အတြက္ မ်ားစြာ ဂုုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာၾကားလုုိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဟာ လြတ္လပ္ေရးရျပီးကတည္းက ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡကိုု အဆံုုးသတ္ႏိုုင္ဖိုု႔၊ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရရဲ႕ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားတိုု႔ဟာ ဒီ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကို ရရွိဘိုု႔ (၂) ႏွစ္နီးပါး အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကရပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဘက္ေတြအၾကား ရဲရင့္တက္ႂကြတဲ့အားမာန္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ အေျဖရွာလုုိတဲ့ အာသီသကုုိ အေျခခံၾကလုုိ႔ ဒီ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - NCA ကုုိ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး သမုုိင္းစာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ခုု ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဒါေတြဟာ အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္၊ အခက္အခဲေတြကုုိ အတူတကြ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းလုုိတဲ့ဆႏၵ၊ ႏုုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကိုု ႏုုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလုုိတဲ့ သႏၷိ႒ာန္၊ ေဆြးေႏြးဘက္တစ္ဖက္စီမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ကုုိယ္စားလွယ္ေတြအၾကား ထိန္းသိမ္းထားႏုုိင္တဲ့ညီညႊတ္မႈနဲ႔ ယံုုၾကည္မႈေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ - NCA လက္မွတ္ ေရးထုုိးျခင္းဟာ သာမန္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုုိးတာ မဟုုတ္ဘဲ ဒီမုုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုႏုုိင္ငံထူေထာင္ေရး ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ ခရီးရွည္ၾကီးရဲ႕ ပထမဦးဆံုုးေသာ အေရးၾကီးတဲ့ ေျခလွမ္း ျဖစ္ျပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကလည္း ေစာင့္ၾကိဳေနပါတယ္ ဆိုတာကိုုလဲ သတိေပးလုုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - NCA ကုုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်ိန္အခက္အခဲ ေၾကာင့္ ကြဲလြဲေနတဲ့ အယူအဆအခ်ိဳ႕ကုုိ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္ တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - NCA လက္မွတ္ေရးထုုိးအျပီးမွာ အျမန္ဆံုး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဘုုိ႔ ယူေဆာင္သြားရမဲ့ အခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔အားလံုုးဟာ စိတ္ရွည္သည္းခံ ကာ အခက္အခဲ အားလံုုးကုုိ ေနာက္မဆုုတ္စတမ္း အတူတကြ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကဖို႔ ကုုိလည္း သက္ဆုုိင္သူအားလံုုးကုုိ ေတာင္းဆုုိလုုိပါတယ္။

ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAO) နဲ႔ အစုုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္က ကုုိယ္စားလွယ္ေတြသာမက ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အျခားပါဝင္သင့္ပါ၀င္ထုုိက္တဲ့ ကုုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္လာၾကမွာျဖစ္လုုိ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ အျမင္သေဘာထား အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ မလြဲမေသြ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕လာၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အသီးသီးရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြကုိသာ ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖုိးထားမႈနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ကာ အားလံုုးပါဝင္ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကတဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိဘုုိ႔ုိ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာဘဲ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ - NCA ကုုိ သေဘာတူလက္ခံေသာ္လည္း လတ္တေလာ ပါဝင္ လက္မွတ္ မေရးထုုိးႏုိင္ေသးတဲ့ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထပ္မံ ပါ၀င္လာေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာလည္း တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အင္အားသံုုးတဲ့နည္းထက္ ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာတဲ့နည္းလမ္းကုုိ အသံုုးျပဳဖို႔ အေလးထား ေတာင္းဆုုိတိုုက္တြန္း လုုိပါတယ္။

၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္လာေရး လမ္းဖြင့္ေပးရာမွာ၊ စစ္ေရးတင္းမာမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ယႏၱရားဖန္တီးထားျခင္းဟာ အေရးပါျပီး၊ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ အတူတကြ လက္မွတ္ေရးထုုိး ထားၾကတဲ့ မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား ညိိႇႏိႈင္းျပီး ဝိုင္းဝန္းနည္းလမ္း ရွာေဖြပါ၀င္ ၾကဘုုိ႔ လုုိပါတယ္။

နိဂံုုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာ့သမုုိင္းမွာ တစ္ၾကိမ္တခါမွ် မေပၚေပါက္ဘူးေသးတဲ့ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔အစည္း (၈) ဖြဲ႔အၾကား တစ္ႏုုိင္ငံလံုုးပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲလုုိက္ႏုုိင္ျခင္းဟာ ထူးျခားေအာင္ျမင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး "သမုုိင္းစာမ်က္ႏွာ" သစ္ ဖြင့္လုုိက္ျပီလုုိ႔လဲ ဆုုိႏုုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိတုုိ႔ရဲ႕ သက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ ခါးသီးစြာ ေတြ႔ၾကံဳခံစားလာခဲ့ ၾကရတဲ့ လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡရဲ႕ ဆုုိးေမြမ်ားအားလံုုးကုုိ ဒီမွာတင္ ျပည္ဖံုုးကားခ်ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကျပီး အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ျပည္သူျပည္သား လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ "ျငိမ္းခ်မ္းေရး" ဆုုိတဲ့ အေမြအႏွစ္ကုုိ ခ်န္ရစ္ထား ႏိုင္ဖို႔၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ တို႔အေပၚအေျခခံတဲ့ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အဆက္ဆက္ကုုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေရး သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၾကဖို႔နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန ႏိုုင္ငံေရးအေျဖ မထြက္ေသးခင္ ကာလမွာ ဖိအားေပးမႈေတြကုုိ ေရွာင္က်ဥ္ၾကကာ ဒီမုုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုုိ အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုုကုုိ တည္ေဆာက္ဖုုိ႔ အုုတ္ျမစ္ခ်ႏုုိင္ေရး မဆုုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါစုုိ႔ - လုုိ႔ ဒီကေန႔ အခမ္းအနားကုုိ ဂုုဏ္ျပဳရင္း နိဂံုုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page