www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, November 25, 2014

ေအာင္ျမင္လုိလွ်င္ အမွားျပင္


ေအာင္ျမင္လုိလွ်င္ အမွားျပင္

သရက္တန္း စုိးေရႊ (စိတ္ပညာ)

အဓိပၸာယ္ မသတ္မွတ္သည့္ တုိင္ေအာင္ အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ရွင္သန္ရမည္ဟု သိထားသင့္သည့္ အရာမွာ ဘဝပင္ ျဖစ္သည္။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး ဘဝအေထြေထြ ခံယူခ်က္ အသီးသီးၾကား အတၱမ်ားစြာ ေပါက္ဖြား ရွင္သန္ ေနၾက ေပသည္။ အသက္႐ွဴသြင္းမႈ မ်ားႏွင့္ အတူ ''ငါ ငါ ငါ'' ဆုိေသာ စကားတုိ႔ ပဲ့တင္ထပ္ ေနၾကေပသည္။ မေတြးမိၾက ၍သာ၊ ကမၻာတြင္ အပူျပင္းဆံုး ခံစားမႈမွာ ''အမုန္း'' မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အမုန္းကုိ စြဲသံုးမိသူတုိင္း အ႐ံႈးဆုိသည္ကုိ ရင္ဝယ္ပုိက္ ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း အေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခုကုိ ျပပါဟုဆုိလွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာေရး က အဓိကဟုပင္ ဆုိႏုိင္ ပါေပသည္။ အမုန္းမ်ားစြာၾကား အၿပံဳးမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ သူကုိ လူတုိ႔ေလးစား တတ္ၾက ေပသည္။ လူဟုဆုိသမွ် ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ကုိယ္စီ ရွိၾကရေပမည္။ လူတစ္ဦး အတြက္ ဂ႐ုျပဳခံယူ သင့္ေသာအရာမွာ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တုိ႔ကုိ ဆုပ္ကုိင္ကာ အမွားမ်ားစြာ ထဲမွ ႐ုန္းထြက္ရန္ သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း စစ္စစ္သည္ သူတစ္ပါး၏ ေပ်ာ္ရႊင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေပးတတ္ျခင္း မွလည္း ရရွိႏုိင္ေပသည္။ ခ်မ္းသာသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေရးထက္ လူအမ်ား ဝမ္းသာစရာ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ အသံုးဝင္ေသာ လူတစ္ဦး ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီး လွေပသည္။ ဘဝကုိ ေသာကမ်ားစြာ ထမ္းပုိးရင္း ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း က ေလာက အလွတရား မ်ားစြာကုိ ပ်က္သုဥ္း ေစတတ္ေပသည္။ သုိ႔အတြက္ ေလာက အလွတရားကုိ ျမင္လုိ ပါသလား။ ေဒါသႏွင့္ အတၱမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ထားဟုပင္ ဆုိၾက ရေပမည္။

နံပါတ္တစ္ ျဖစ္ေရးမွာ ခက္ခဲ သကဲ့သုိ႔ပင္ ထုိ နံပါတ္တစ္ ေနရာကုိ ၾကာရွည္စြာ ထိန္းႏိုင္ေရးက ပုိ၍ပင္ ခက္ခဲ လွေပသည္။ လူသားအားလံုး ထိပ္ဆံုးမွာ မျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေနာက္ဆံုး မွာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ ႀကိဳးစားမႈအရ ဘဝတုိ႔ ကြာျခားသြား ႏုိင္ေပသည္။ မည္မွ် ကြာျခားေန ပါေစ၊ ဘဝတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္ဆြဲထား သင့္ေသာ အရာမွာ အမွားကုိ ၾကာၾကာကုိင္စြဲ မထားဘဲ အမွန္ျပင္ေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

လူ႔ေလာကတြင္ ေရာက္လာၿပီး လူ႔ဘဝကုိ ရလာျခင္းကုိက ေကာင္းမြန္ေသာ ကံတရားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနေပသည္။ ရလာသည့္ဘဝ၊ ေရာက္ေနေသာ အခ်ိန္မွစၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ အမွန္တရား ပန္းတုိင္မ်ား ဆီသုိ႔ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကရေပမည္။ ဘဝဆုိေသာ အရာကုိ လက္ေတြ႕က်ေသာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ျဖင့္ ေျပာဆုိရပါမူ တုိက္ပြဲဝင္ရာ ေနရာဟုပင္ ဆုိႏုိင္ေပသည္။ ကံတရားက ေလွေပးသည္ ဆုိလွ်င္ေတာင္ ကုိယ္တုိင္က လက္ေတြ႕ ေလွာ္တက္ရွာကာ ေလွာ္ခတ္ၾက ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေအာင္ျမင္မႈတုိင္း လြယ္လြယ္ မရပါ။ လြယ္လြယ္ရေသာ ေအာင္ျမင္မႈ တုိင္းလည္း အႏွစ္သာရ မရွိတတ္ပါ။ အႏွစ္မရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈတုိင္း နက္႐ိႈင္းေသာ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္မႈ မေတြ႕ရတတ္ပါ။ လူ႔ဘဝတြင္ အပူျပင္းဆံုးႏွင့္ အပင္ပန္းဆံုး အရာကို ျပပါဟု ဆုိသမွ် လူတစ္ဦး သု႔ိမဟုတ္ လူအမ်ားကုိ မုန္းတီးေသာ အရာပင္ ျဖစ္သည္။ လူ႔ဘဝတြင္ အႏွစ္သာရ ရွိရွိ ရွင္သန္ႏုိင္ေရး အတြက္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ကာ ေလာက၏ အလွဖန္တီးရွင္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ ပါေပသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ လုိက္နာသင့္ေသာ အရာမွာ အလုပ္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္တတ္ရမည္။ တက္ၾကြစြာ လုပ္ရမည္။ ၿပံဳးရႊင္စြာ လုပ္ရမည္ ဆုိေသာ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်႐ံႈးျခင္း ဆုိသည္မွာ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ သူႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနေသာ အရာပင္ ျဖစ္သည္။ ႐ံႈးနိမ့္လွ်င္ ႐ံႈးနိမ့္ပါေစ။ ထုိ႐ံႈးနိမ့္မႈ အတြက္ စိတ္ဓာတ္ မက်သူ၊ ငုိေၾကြးျခင္း မျပဳသူျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္လွ ေပသည္။ ဘဝတြင္ နိမ့္ပါးလြန္း၍ ေျခနင္းခံ ရသည့္ သဲပံု၊ သဲမႈန္ ျဖစ္ရျခင္းထက္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ေပါင္း၍ ေလဒဏ္ကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံကာ ကာကြယ္ ႏုိင္သူျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီး လွေပသည္။ စိမ္းစုိလွေသာ လြင္ျပင္က်ယ္ကုိ အေပၚစီးမွ ျမင္လုိသမွ် ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းကုိ တက္ရဲေသာ သတၱိ ရွိသင့္လွေပသည္။ သုိ႔ဆုိပါလွ်င္ ေအာင္ျမင္လုိ သူတုိင္း အမွားမ်ားကုိ ျပင္ဆင္၍ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တုိင္မွာ ရပ္ႏုိင္ၾက ပါေစ။ ။

#Themyawadydaily
#ျမ၀တီေန႔စဥ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page