www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Tuesday, February 26, 2013

ထံုးျဖဴသုတ္ၾကသူမ်ား


ေမာင္ခုိင္ေက်ာ္ (ၿမိတ္)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းစစ္ လာမည္ဟု သတင္းရလွ်င္ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ က ညစ္ပတ္ ယုိယြင္း ေနေသာ ေက်ာင္းနံရံ ၊ ၿခံစည္း႐ုိး မ်ားကုိ ထံုးျဖဴ အလ်င္ အျမန္ သုတ္ၿပီး ဖံုးဖိ ရ၏။ ဆက္တီ ၊ စားပဲြ ၊ ကုလားထုိင္ ၊ ပန္ကာ မ်ားကုိ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား ထံမွ ငွားရမ္းကာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေက်ာင္းတစ္ခု အျဖစ္ အလ်င္ အျမန္ ဖန္တီးရ၏။ မိမိေက်ာင္း၏ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း မတင္ျပရဲ။ ေက်ာင္းစစ္ ပညာေရးမွဴး ကုိ " ေခါင္းညိတ္ ၊ သြားၿဖဲ " ျပၿပီး ဆရာ - ဆရာမ မ်ား ကုိယ္တုိင္ စနစ္ဆုိး တစ္ခု၏ သားေကာင္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ရ၏။

ေဒသတစ္ခု လမ္းတစ္လမ္း တြင္ လူႀကီး လာမည္ ဆုိလွ်င္လည္း လမ္းေဘး ေစ်းသည္ ၊ ေစ်းဆုိင္ တဲမ်ား ႀကိဳတင္ ဖယ္ရွား ထားရ၏။ ေခြ၀ဲစား မ်ားလည္း အမဲသားတံုး လက္ခ်က္ မိသြား၏။ လကမၻာလမ္း လည္း ခဏတာ အတြင္း အေပါက္ဖာ ၿပီးသြား၏။ ေနရာတကာ ထံုး ျဖဴျဖဴ ေဖြးေဖြး ႏွင့္ ထုိလူႀကီး၏ အျမင္တြင္ ပသာဒ ျဖစ္ေနေတာ့၏။ ထုိလူႀကီး မ်ား၏ အထင္တြင္ ယခင္ အျခားရက္ မ်ား၌လည္း ဤလမ္း ၊ ဤေဒသ၌ ဤကဲ့သုိ႔ပင္ ရွင္းလင္း ေတာက္ေျပာင္ ေနၿပီး သကာရည္ ရႊမ္းေသာ ရပ္ကြက္ လူႀကီး၏ ေဖာ္လံဖား မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ၿပီး " စံျပ ရပ္ကြက္ ၊ စံျပလမ္း " ျဖစ္သည္ဟု ခ်ီးေျမႇာက္ မွတ္ခ်က္ ခ်သြား ေလ၏။

အမွန္မွာ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကုိ ျမင္ေစ ခ်င္သည္။ လမ္းေဘး ေစ်းသည္ မ်ား၏ သ၀ သ႐ုပ္ သကန္ အမွန္ကုိ သိေစခ်င္သည္။ ပုပ္ေဟာင္ ေနေသာ လမ္းေဘး အမႈိက္ပံု မ်ားႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႔ ေနေသာ ေရေျမာင္း မ်ားကုိ  ၾကည့္ေစခ်င္ သည္။ မီးျပတ္ည၏ ျပည္သူ႔ဘ၀ကုိ စာနာ ေစခ်င္သည္။ ျခင္ ၊ ယင္ ၊ ၾကြက္ မ်ိဳးတုိးပြား လာမႈကုိ ဆန္းစစ္ ေစခ်င္သည္။ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း ၊ အသိကုိ အသိအတုိင္း အထက္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားကုိ တင္ျပ ေစခ်င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းစ အခ်ိန္ထိေတာ့ ထံုးျဖဴသတ္ ထားသည့္ စာတမ္းကုိ အစီရင္ခံ ေနတုန္းပင္။

ရာစုႏွစ္ တစ္၀က္မွ် ခံစား ခဲ့ရေသာ အာဏာရွင္ စနစ္၏ ထံုးျဖဴ သုတ္လိမ္း လိမ္လည္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္း ၀င္သြားသည္။ သစ္ေတာႀကီး မ်ား ေပ်ာက္သြားသည္။ ရာသီဥတု မ်ား ေဖာက္လာသည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ အမွန္တရားမ်ား လမ္းေပ်ာက္ ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ သယံဇာတ မ်ား တုိင္းတစ္ပါး လက္ထဲ ေရာက္ခဲ့ ေလၿပီ။ အက်င့္ စာရိတၱ မ်ား ဆုိးလာသည္။ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာကုိ ခုိးေသာ ၊ တုိးျပည္ ဘ႑ာကုိ ခုိးေသာ သူခုိးႀကီး ၊ သူခုိးေလး မ်ား ေပါမ်ား လာသည္။ တရားေရး မ႑ိဳင္ ယုိင္လဲလု မတတ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ၀န္ထမ္း အမ်ားစု ကေတာ့ " လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ တုိ႔ ၾကည္ျဖဴ ၊ လာဘ္ယူ လာဘ္ေပး ေနာင္ေရးေအး "  ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ ေလးကုိ အႀကိဳက္ေတြ႕ ေနတုန္းပါပဲ။

" ညစ္ႏြမ္းေနေသာ စိတ္ဓာတ္ ၊ ေအာက္တန္း က်လွေသာ အျပဳအမူ ၊ နိမ့္ပါးလွေသာ သမာဓိ - သိကၡာ မ်ားႏွင့္ " အလြယ္တကူ ထံုးျဖဴ သတ္လိမ္းၿပီး ျပည္သူ လူထုကုိ မလိမ္ညာ ပါႏွင့္ေတာ့။

ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမ်ား ရွိေစခ်င္သည္။ အမည္းကုိ အမည္း ၊ အျဖဴကုိ အျဖဴ ၊ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပႏုိင္ေသာ သတိၱမ်ား ေမြးေစခ်င္သည္။ ကံၾကမၼာ အေၾကာင္းမလွ၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲ မဲြေတမႈ ကုိ ခ်က္ခ်င္း မေျပာင္းလဲ ႏုိင္ေသာ္မွ ထံုးျဖဴသုတ္ အေရာင္ဆုိး ထားသည့္ ေခတ္ေဟာင္း အေမြဆုိး ႀကီးကုိေတာ့ ယခုပင္ ေျပာင္းလဲ သင့္ပါၿပီ။ ဘုရား ၊ ေက်ာင္း ၊ ကန္ ၊ ပုထုိး ၊ ေစတီ က ထံုးျဖဴ သကၤန္းသည္ ျပည္သူ ျပည္သား တုိ႔၏ စိတ္ထား အမွန္ကုိ ေဖာ္ျပ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။  ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page