www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Wednesday, October 31, 2018

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း)တြင္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အမွတ္စဥ္(၁၃) သင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း)တြင္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အမွတ္စဥ္(၁၃) သင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပ
ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ 
-
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဝိဇၨာဘြဲ႕၊ သိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ A.G.T.I ဒီပလိုမာရရွိသည့္ ေက်ာင္းသား ၂၁၃ ဦးတို႔၏ သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္   အလုပ္ခန္႔အပ္လႊာ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္(စစ္ကိုင္း) ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ ၌ က်င္းပသည္။
-
အခမ္းအနားသို႔  နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး မ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦး၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးျမဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း)ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  ေဒၚရီရီၫြန္႔၊ ပါေမာကၡ၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိဘ ေဆြမ်ဳိးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
-
ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစဥ္ေရွး႐ႈၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဘဝ ေနာင္ေရးအတြက္ အေျခခံပညာ၊အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပး၍    မိမိေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တာဝန္မ်ားကို  အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ေကာင္းျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား  စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီ ေကာလိပ္(စစ္ကိုင္း)ကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။
-
ဒီဂရီေကာလိပ္(စစ္ကိုင္း)၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ယေန႔သင္တန္းဆင္းေမာင္တို႔  အပါအဝင္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ ၃၁၃ ဦး၊ သိပၸံဘြဲ႕ ၅၈၆ ဦး၊ A.G.T.I   ဒီပလိုမာ ၅၂၉ ဦးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာဘြဲ႕ ၁၃၉ ဦး စုစုေပါင္း ၁၅၆၇ ဦးကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။
-
သင္တန္းဆင္းမ်ားမွ ႏိုင္င့ံတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ဆက္လက္ပညာ ဆည္းပူးခဲ့ၾက သည့္အတြက္ PH.Dဘြဲ႕ ၃၂ ဦး၊ မဟာဝိဇၨာ ဘြဲ႕ ၁ဝ၇ ဦး၊ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ ၂၃၈ ဦး၊ မဟာ သုေတသနဘြဲ႕ ၉၉ ဦး၊ B.E ၁၉၉ ဦး၊ M.E ၅၇ ဦး ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။
-
သင္တန္းဆင္းၿပီး ႏိုင္ငံ့တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ မိမိတို႔ တတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် အသံုးခ်ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ နယ္စပ္ေဒသ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေစေရး၊   ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ေပါင္းစပ္၍ တာဝန္သိစိတ္၊ တာဝန္ယူစိတ္၊ တာဝန္ခံစိတ္ဓာတ္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း။
-
မိမိတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အသီးသီး၏ ေဒသဖံံြ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး အတြက္ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ဘာသာစြဲ၊ ဝါဒစြဲမ်ား စသည့္အစြန္းေရာက္ စြဲလမ္းမႈမ်ား ကင္းေဝးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေရးတို႔တြင္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္႐ိုးေျဖာင့္မႈ၊ တာဝန္သိစိတ္၊ တာဝန္ခံစိတ္၊ တာဝန္ယူစိတ္ရွိရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္
-
ဒီဂရီေကာလိပ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးက သင္ၾကားေပးလိုက္သည့္ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ IT  နည္းပညာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ နည္းပညာရပ္အသီးသီး ကိုလည္း ဆက္လက္စူးစမ္း ေလ့လာဆည္းပူးသြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။
-
မည္သည့္ေနရာ   မည္သည့္ေဒသကို ေရာက္ေရာက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပႏွင့္ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို အစဥ္ျမတ္္ႏိုးစြာထိန္းသိမ္းၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ဗဟုသုတ ပြားမ်ားေစေရးအတြက္ စြမ္းႏိုင္သမွ် ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတတ္သိထားသည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တိုးပြားလာေအာင္ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရင္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ နယ္ေျမေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္  လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
-
ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူႀကီး/လူငယ္၊ က်ား/မ မေရြး အႏၲရာယ္က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မိမိကုိယ္တိုင္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းရွိၾကရန္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေနဖို႔ လိုေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္က်ရာေဒသမ်ားတြင္ ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လူႀကီး/လူငယ္၊ က်ား/မ အားလံုး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လမ္းမွားမေရာက္ေစရန္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္း ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္  တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ အားႀကိဳးမာန္တက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
-
က်င့္ဝတ္သိကၡာျပည့္စုံျခင္း၊ အဂတိတရား ကင္းရွင္းျခင္း၊ ဘက္လုိက္မႈကင္းရွင္းျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း စသည့္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ တည္ေဆာက္ထားသည့္ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ ႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္ခုိင္မာမႈရွိသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္၏ ေက်ာ႐ုိးမ႑ိဳင္မ်ားဟု သိရွိနား လည္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိးသယ္ပုိးသည့္ ျပည္သူ က ေလးစားအားကုိးရသည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနထုိင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
-
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ႀကိဳးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးမွ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေပၚ မိမိတုိ႔တာဝန္က်ရာ ေဒသမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရးမ်ားတြင္လည္း တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။
-
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဝိဇၨာထူးခြၽန္ဆုရရွိသူ ေမာင္ညီေအာင္ႏွင့္ သိပၸံ ထူးခြၽန္ဆုရရွိသူ ေမာင္ပုိင္စုိးၾကဴးအား လည္းေကာင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္က A.G.T.I ထူးခြၽန္ဆုရရွိသူ ေမာင္ညီညီစုိးအား လည္းေကာင္း ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။ ဆက္လက္၍ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၃ ခုႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္  သာယာေရးအဖြဲ႕တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား ၂၁၃ ဦးတို႔ကုိ အလုပ္ခန္႔အပ္လႊာမ်ား ေပးအပ္သည္။
-
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကုိ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ ဧည့္ခန္း၌ ထူးခြၽန္ဆုရ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အားေပးစကား ေျပာၾကားသည္။
-
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္း တင္ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၾကသည္။ 
-
ညေနပုိင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဇနီးတုိ႔က သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳညေနစာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံေၾကာင္း သိရသည္။
-
(၅ဝဝ)
#ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page